Bibliography 10,050 references
старонка78/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   86

Tuf, I.H. (2002): Stonožky (Chilopoda) lužních lesů postižených letní záplavou. Dizertační práce, Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP, Olomouc, Ms., 99 pp.

Tuf, I.H. (2003): Development of the community structure of terrestrial isopods (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) after a summer flood. In: Sfenthourakis, S., de Araujo, P.B., Hornung, E., Schmalfuss, H., Taiti, S., Szlávecz, K. (eds). The biology of terrestrial isopods V. (Crustaceana Monographs, 2). Brill Academic Publisher, Leiden: 231-242.

Tuf, I.H. (2003): Four-year development of a centipede (Chilopoda) community after a summer flood. African Invertebrates, 44: 265-276.

Tuf, I.H. (2004): Taxonomické poznámky ke stonožkám České a Slovenské republiky. (nad knihou Laška, V.: Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci 2004). 4. seminár českých a slovenských myriapodológov. Východná, 14.-18. 9.2004. Abstrakty referátov. Katedra zoológie, PriF UK & Slov. entomol. spol., Bratislava: 10.

Tuf, I.H. (2006): Diverzita vybraných taxonů bezobratlých živočichů oblasti východního Kazachstánu (Altaj). Final report for Biodiversity protection in Southern Altay in context of recent environmental transformations and socio-economical development, grant Ministry of Environment, No. 121/05-07/MŽP/B, Ms., 13 pp.

Tuf, I.H. (2007): Diversity of selected taxa of evertebrates of the Altai (East Kazakhstan). In: Modern Approaches to Biodiversity Protection in the Context of Steady Developemnt Achievement of Republic Kazakhstan. International Science Conference Papers. East-Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk: 56-64. (in Czech with English abstract)

Tuf, I.H. (2012): Půdní bezobratlí. [Soil Invertebrates.] In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: 613-625.

Tuf, I.H. (2012): Zpráva o 8. mezinárodním sympoziu o biologii suchozemských stejnonožců. [Report about 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology.] In: Stašiov, S., Kubovčík, V., Svitok, M. (eds.): Viacnôžky: od faunistiky k ekológii. Zborník abstraktov, 8. česko-slovenský myriapodologický seminár, 19.–21.4.2012, Železná Breznica, Slovenská republika: 20. (in Czech)

Tuf, I.H. (2013): Praktika z půdní zoologie. [Soil zoology practices.] Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 92 pp.

Tuf, I.H., Brichta, M., Hora, P., Tufová, J. (2008): Movement of myriapods on the forest-meadow ecotone. Peckiana, 6: 134.

Tuf, I.H., Dányi, L., Kuda, F., Chlachula, J. (2010): Centipedes of Kazakhstan – new records from Altai. In: High Mountain Soils Biodiversity. Ilia State University – Shota Rustaveli – Institute of Zoology, Tbilisi, Georgia: 11-12.

Tuf, I.H., Dedek, P., Jandová, Š. (2005): Changes in soil macrofauna communities (Coleoptera: Carabidae, Isopoda: Oniscidea) during seven years after an irregular summer flood. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 25.

Tuf, I.H., Dedek, P., Jandová, Š., Tvardík, D. (2008): Length of recovery of soil macrofauna communities (Coleoptera: Carabidae, Isopoda: Oniscidea) after an irregular summer flood. Peckiana, 5: 65-75.

Tuf, I.H., Dedek, P., Veselý, M. (2012): Does the diurnal activity pattern of carabid beetles depend on season, ground temperature and habitat? Archives of Biological Sciences, Belgrade, 64: 721-732.

Tuf, I.H., Gabriš, R., Petrusek, M., Veselý, M. (2011): Distribution patterns of soil fauna on mountain pastures – how to improve biodiversity? Tajovský, K. (ed.): 11th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book with Programme and List of Participants. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 51.

Tuf, I.H., Hora, P., Brichta, M., Tufová, J. (2008): Proč se na ekotonu chytá více stonožek a mnohonožek? In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P.J. Šafárika, Košice: 15-16.

Tuf, I.H., Hora, P., Mačát, Z., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A. (2011): Stability and toxicity of polish nail marks on Porcellio scaber. Tajovský, K. (ed.): 11th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book with Programme and List of Participants. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 50.

Tuf, I.H., Jeřábková, E. (2007): Diurnal epigeic activity of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). In: 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. Faculté de Sciences de Tunis, Tunis: 55.

Tuf, I.H., Jeřábková, E. (2008): Diurnal epigeic activity of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). In: Zimmer, M., Charfi-Cheikhrouha, F., Taiti, S. (eds.): Proceedings of the international symposium on terrestrial isopod biology: ISTIB-07. Shaker, Aachen: 167-172.

Tuf, I.H., Laška, V. (2005): Present knowledge on centipedes in the Czech Republic: a zoogeographic analysis and bibliography 1820-2003. Peckiana, 4: 143-161.

Tuf, I.H., Machač, O., Mišurcová, J., Grinvald, M. (2010): Distribution of epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. In: Żabka, M. (ed.): Book of Abstracts, 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland. University of Podlasie & International Society of Arachnology, Siedlce: 449-450.

Tuf, I.H., Ožanová, J. (1997): Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. 4th CEWSZ, Abstracts, České Budějovice, April 23-24, 1997: 43.

Tuf, I.H., Ožanová, J. (1998): Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. In: Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Institut of Soil Biology ASCR, České Budějovice: 247-253.

Tuf, I.H., Ožanová, J. (1999): Centipedes and millipedes in floodplain forests of various age. 5th CEWSZ, Abstracts, České Budějovice, April 27-30, 1999: 73.

Tuf, I.H., Ožanová, J. (1999): Centipedes and millipedes in floodplain forests of various age. In: Tajovský, K., Pižl, V. (eds.): Soil Zoology in Central Europe, ISB AS CR, České Budějovice: 357-363.

Tuf, I.H., Tajovský, K. (eds.) (2014): 16th Interantional Congress of Myriapodology. Faculty of Science, Palacky University & Biology Centre ASCR, Olomouc & Ceske Budejovice. 122 pp.

Tuf, I.H., Tajovský, K. (eds.) (2015): 9. česko-slovenský myriapodologický seminář. Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc. 20 pp.

Tuf, I.H., Tajovský, K., Mikula, J., Laška, V. (2007): Terrestrial isopods along the above-ground – stony debris – cave vertical gradient. In: 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. Faculté de Sciences de Tunis, Tunis: 54.

Tuf, I.H., Tajovský, K., Mikula, J., Laška, V., Mlejnek, R. (2008): Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in and near the Zbrašov Aragonit Caves (Czech Republic). In: Zimmer, M., Charfi-Cheikhrouha, F., Taiti, S. (eds.): Proceedings of the international symposium on terrestrial isopod biology: ISTIB-07. Shaker, Aachen: 33-36.

Tuf, I.H., Tufová, J. (2004): Stonožky a mnohonožky (Myriapoda: Chilopoda et Diplopoda) lesů Bílých Karpat. [Centipedes and Millipedes (Myriapoda: Chilopoda et Diplopoda) of White Carpathian (Bílé Karpaty Mts.) forests.] In: 4. seminár českých a slovenských myriapodológov, Východná, 14.-18. September 2004, Abstrakty referátov: 11.

Tuf, I.H., Tufová, J. (2004): Sympatric species of terrestrial isopods in floodplain forest - do their niches differ? In: Loureiro, S., Ferreira, A.L.G., Soares, A.M.V.M. (eds.): 6th international symposium on the biology of the terrestrial isopods. Aveiro: Universidade: 71.

Tuf, I.H., Tufová, J. (2005): Communities of terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) in epigeon of oak-hornbeam forests of SW Slovakia. Ekológia (Bratislava), 24, Supplement 2/2005: 113-123.

Tuf, I.H., Tufová, J. (2008): Proposal of ecological classification of centipede, millipede and terrestrial isopod faunas for evaluation of habitat quality in Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 37-44.

Tuf, I.H., Tufová, J., Jeřábková, E., Dedek, P. (2005): Diurnal epigeic activity of centipedes and millipedes (Chilopoda & Diplopoda). In: 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norway, Abstracts of lectures and posters: 54.

Tuf, I.H., Tufová, J., Jeřábková, E., Dedek, P. (2006): Diurnal epigeic activity of myriapods (Chilopoda, Diplopoda). Norwegian Journal of Entomology, 53: 335-344.

Tuf, I.H., Tufová, J., Kuras, T. (2005): The impact of ski-runs on soil macrofauna. In: Pižl V. et al. (eds.): 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants: 70.

Tuf, I.H., Tufová, J., Tajovský, K., Pavelková, K. (2008): Stonožky a mnohonožky Bílých Karpat – současný stav poznání. In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P.J. Šafárika, Košice: 17-18.

Tuf, I.H., Tufová, J., Veselý, M. (2004): Response of soil fauna to clear-cutting – different methods, different results? XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, Rouen, France, Abstracts: 294.

Tuf, I.H., Tvardík, D. (2003): Heat-extractor – indispensable tool for soil zoological studies. In: Pižl, V. et al. (eds.): 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book: 68.

Tuf, I.H., Tvardík, D. (2005): Heat-extractor – an indispensable tool for soil zoological studies. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 191-194.

Tuf, I.H., Veselý, M., Dedek, P., Tufová, J. (2004): Změny půdní fauny po deforestaci – různé metody, různé výsledky? In Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2002: 39-40.

Tuf, I.H., Veselý, M., Tufová, J., Dedek, P. (2003): Vliv mýcení lesa na půdní faunu aneb jak interpretovat data získaná studiem odlišných skupin bezobratlých? (The impact of clear-cutting on soil invertebrates: different methods, different results?) In: Karas, J. (ed.): Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. ČZU, FLE, katedra pěstování lesů, Praha: 37-44.

Tuf, I.H., Wytwer, J. (2006): Typový materiál stonožek (Chilopoda) v pozůstalosti dr. Dobroruky. In: Tajovský, K. (ed.): 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Hrubá Vrbka, ČR, 20.-22.9.2006. Sborník abstraktů. UPB, BC AVČR, České Budějovice: 12.

Tuf, I.H., Wytwer, J., Tajovský, K. (2008): On the identity of the species described in the genus Lithobius Leach, 1814 by L. J. Dobroruka from the former Czechoslovakia (Czech and Slovak Republics) (Chilopoda: Lithobiomorpha). Zootaxa, 1788: 37-46.

Tufová, J. (2002): Development of millipede assemblages in floodplain forests after summer flood. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 247-251.

Tufová, J. (2003): The population structure of Leptoiulus proximus (Němec, 1896) (Diplopoda, Julidae) in floodplain forests after summer flooding. African Invertebrates, 44: 277-282.

Tufová, J. (2005): Long-term recovery of populations of the millipede Leptoiulus proximus after a summer flood. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 40.

Tufová, J. (2008): Ekologie mnohonožek v podmínkách středoevropského opadavého lesa. [Ecology of millipedes in Central European deciduous forests.] PhD thesis, Faculty of Science, Palacky University. Olomouc, 55 pp. (in English, with Czech introduction)

Tufová, J., Pavelková, K., Tajovský, K., Tuf, I.H., Štrichelová, J. (2008): Millipedes and centipedes of the White Carpathians, Czech Republic. Peckiana, 6: 66.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2002): “Jak se žije po povodni?” aneb suchozemští stejnonožci, stonožky a mnohonožky NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví) čtyři roky po katastrofální letní záplavě. In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2002. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2002: 38-39.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2003): Druhové bohatství půdních bezobratlých - metodologický artefakt. In: Štykar J., (ed.): Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. MZLU Brno & Školský lesní podnik Masarykův les Křtiny, Geobiocenologické spisy, svazek č. 7: 107-114.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2003): Půdní fauna zaplavovaných oblastí. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina, sborník příspěvků z konference / River landscape, proceedings of conference. Univerzita Palackého, PřF, Olomouc: 67-74.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2003): Survival under water – comparative study of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea). In: Pižl, V. et al. (eds.): 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book: 69.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2004): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu tří lesních MZCHÚ v rámci CHKO Bílé Karpaty, Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea. Ms. depon on Správa CHKO Bílé Karpaty, 11 pp.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2004): Změny tolerance půdní fauny k zaplavení v průběhu roku. In Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2002: 40-41.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2005): Survival under water – comparative study of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 195-198.

Tufová, J., Tuf, I.H. (2006): Myriapoda a Oniscidea CHKO Lužické hory. In: Tajovský, K. (ed.): 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Hrubá Vrbka, ČR, 20.-22.9.2006. Sborník abstraktů. UPB, BC AVČR, České Budějovice: 13.

Tuomainen, M. et al. (2000): Is species diversity really important? Poster, XIII International Colloquium on Soil Zoology.

Tuomi, J., Niemela, P., Rousi, M., Siren, S., Vuorisalo, T. (1988): Induced accumulation of foliage phenols in mountain birch: branch response to defoliation? The American Naturalist, 132: 602-608.

Tur, L.P. (2004): Fauna of Myriapoda in nests of Reticulitermes lucifugus Rossi in Kherson region. Nature Reserves in Ukraine, 10 (1-2): 90-91. (in Ukrainian)

Turcato, A., Fusco, G., Minelli, A. (1995): The sternal pore areas of geophilomorph centipedes (Chilopoda: Geophilomorpha). Zoological Journal of the Linnean Society, 115: 185-209.

Turcato, A., Minelli, A. (1990): Fine structure of the ventral glands of Pleurogeophilus mediterraneus (Meinert) (Chilopoda, Geophilomorpha). In: Minelli, A. (ed.), Proceedings of the 7th International Congress of Myriapodology. E.J. Brill, Leiden: 165-173. (ve sborníku)

Turček, F.J. (1974): Detritus consumption and some ecological remarks of the earwigs Anechura bipunctata (Fabr.) and Chelidurella acanthopygia (Géné) in mat-grass pastures. Biológia, Bratislava, 29: 631-635.

Turin, H. (1990): Ecological characterisation of carabid species in the Netherlands from 30 years´pitfall sampling. In: Stork, N.E. (ed.): The role of ground beetles in ecological and environmental studies. Intercept, Andover, Hampshire: 393-396. (ve sborníku)

Turk, F.A. (1955): The chilopods of Peru with descriptions of new species and some zoogeographical notes on the Peruvian chilopod fauna. Proceedings of the Zoological Society of London, 125: 469-504.

Turner, E.C., Foster, W.A. (2009): The impact of forest conversion to oil palm on arthropod abundance and biomass in Sabah, Malaysia. Journal of Tropical Ecology, 25: 23–30.

Turner, R.H., Edwards, C.A.T. (1974): Scanning electron microscope studies of Symphyla. Symposia of the Zoological Society of London, 32: 135-142. (ve sborníku)

Turquin, M.-J., Bouvet, Y. (1977): Vertical zonation of soil organisms in a karstic area (French Jura). Ecological Bulletins, 25 (Soil Organisms as Components of Ecosystems): 506-508.

Tursman, D., Duman, J.G., Knight, C.A. (1994): Freeze tolerance adaptations in the centipede, Lithobius forficatus. Journal of Experimental Zoology, 268: 347-353.

Tuttle, N.C., Beard, K.H., Pitt, W.C. (2009): Invasive litter, not an invasive insectivore, determines invertebrate communities in Hawaiian forests. Biol Invasions, 11: 845–855.

Tuxen, S.L. (1941): Myriopoda. The Zoology of Iceland, 3: 1-9.

Tvardík, D. (2000): Střevlíkovití (Col. Carabidae) v epigeonu lužního lesa CHKO Litovelské Pomoraví. Diplomová práce, katedra zoologie a antropologie PřF UP, Olomouc, Ms., 58 pp. 22 příloh.

Tvardík, D. (2001): Epigeická fauna čeledi Carabidae v lužním lese CHKO Litovelské Pomoraví. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: 264-270.

Tybirk, K., Strandberg, B. (1999): Oak forest development as a result of historical land-use patterns and present nitrogen deposition. Forest Ecology and Management, 114: 97-106.

Tystshenko, V.P. (1971): Identification Book of the Spiders of European part of the USSR. Nauka, Leningrad.

Ubick, D., Ozimec, R. (2005): On the harvestman genus Lola Kratochvil (Opiliones: Laniatores). Nat. Croat., Zagreb, 14: 161–174.

Ubik, K., Křeček, J., Vašíčková, S. (1982): Defensive secretion of the Cuban millipede Rhinocricus duvernoyi (Diploda, Spirobolida). Acta Entomologica Bohemoslovaca, 79 (6): 468-469.

Ubugunova, V.I., Lavrent’eva, I.N., Ubugunov, L.L., Nikheleeva, T.P. (2007): Mesofauna in soils of the Ivolga depression (Western Transbaikal Region). Eurasian Soil Science, 40: 866–874.

Udovic, M., Drobne, D., Lestan, D. (2009): Bioaccumulation in Porcellio scaber (Crustacea, Isopoda) as a measure of the EDTA remediation efficiency of metal-polluted soil. Environmental Pollution, 157: 2822–2829.

Uechtritze, M.F.S. von (1820): Kleine Reisen eines Naturfoches. Breslau, J. F. Körn und Ältern. 354 pp.

Uehara-Prado, M., Fernandes, J.O., Bello, A.M., Machado, G., Santos, A.J., Vaz-de-Melo, F.Z., Freitas, A.V.L. (2009): Selecting terrestrial arthropods as indicators of small-scale disturbance: a first approach in the Brazilian Atlantic forest. Biol. Conserv., 142: 1220-1228.

Uesbeck, M., Topp, W. (1995): The effect of leaf litter, microorganism and Collebola on the food allocation of Oniscus asellus (Isopoda). In: Alikhan, A.M. (ed.): Terrestrial Isopod Biology. Crustacean Issues 9. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands: 121-132. (ve sborníku)

Uetz, G.W. (1977): Coexistence in a guild of wandering spiders. Journal of Animal Ecology, 46: 531-541.

Uetz, G.W., Unzicker, J.D. (1976): Pitfall trapping in ecological studies of wandering spiders. J. Arachnol., 3: 101-111.

Ugolini, A., Pezzani, A. (1995): Magnetic compass and learning of the Y-axis (sea–land) direction in the marine isopod Idotea baltica basteri. Anim. Behav., 50: 295–300.

Uhía, E., Briones, M.J.I. (2002): Population dynamics and vertical distribution of enchytraeids and tardigrades in response to deforestation. Acta Oecol., 23: 349-359.

Uhl, Ch., Jordan, C.F. (1984): Succession and nutrient dynamics following forest cutting and burning in Amazonia. Ecology, 65: 1476-1490.

Uhorskaiová, L., Stašiov, S. (2008): Predbežné výsledky výskumu vplyvu formy obhospodarovania agroekosystémov na štruktúru a dynamiku koscov (Opiliones). In: Bryja, J., Nedvěd, O., Sedláček, F., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 206.

Uhorskaiová, L., Stašiov, S. (2009): Sezónna dynamika koscov (Opiliones) trvalo trávnych porastov Podpoľania (stredné Slovensko). In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 205.

Úlehla, V. (1947): Napojme prameny, o utrpení našich lesů. Život a práce, Praha.

Uliana, M., Bonato, L., Minelli, A. (2007): The Mecistocephalidae of the Japanese and Taiwanese islands (Chilopoda: Geophilomorpha). Zootaxa, 1396: 1-84.

Uličný, J. (1883): Bericht über bei Brünn gesammelte Myriopoden. Verz. D. naturf. Verein in Brünn, 22: 17-21.

Ulykpan, K. (1988): Composition and distribution of myriapods (Myriapoda) of Mongolia. Scientific files of Mongolian State University, 3(99): 217-223. (in Mongolian)

Ulyshen, M.D., Hanula, J.L. (2009): Litter-dwelling arthropod abundance peaks near coarse woody debris in Loblolly pine forests of the Southeastern United States. Florida Entomologist, 92: 163-164.

Ulyshen, M.D., Hanula, J.L., Horn, S., Kilgo, J.C., Moorman, C.E. (2004): Spatial and temporal patterns of beetles associated with coarse woody debris in managed bottomland hardwood forests. Forest Ecology and Management, 199: 259–272.

Ulyshen, M.D., Klooster, W.S., Barrington, W.T., Herms, D.A. (2011): Impacts of emerald ash borer-induced tree mortality on leaf litter arthropods and exotic earthworms. Pedobiologia, 54: 261– 265.

Umble, J., Dufour, R., Fisher, G., Fisher, J., Leap, J., Van Horn, M. (2006): Symphylans: soil pest management options. ©NCAT 2006, Williams, P. (ed.), available on the Web at www.attra.ncat.org/attra-pub/PDF/symphylans.pdf

Umble, J.R., Fisher, J.R. (2003): Influence of below-ground feeding by garden symphylans (Cephalostigmata: Scutigerellidae) on plant health. Environ. Entomol., 32: 1251-1261.

Umble, J.R., Fisher, J.R. (2003): Sampling considerations for garden symphylans (Order: Cephalostigmata) in Western Oregon. J. Econ. Entomol., 96: 969-974.

Umble, J.R., Fisher, J.R. (2003): Suitability of selected crops and soil for garden symhpylan populations (Symphyla, Scutigerellidae: Scutigerella immaculata Newport). Applied Soil Ecology, 24: 151-163.

Underwood, A.J. (1994): On beyond BACI: sampling designs that might reliably detect environmental disturbances. Ecological Applications, 4: 3-15.

Underwood, A.J. (1996): Experiments in Ecology. Their Logical Design and Interpretation Using Analysis of Variance. Oxford University Press, Oxford.

Undheim, E.A.B., King, G.F. (2011): On the venom system of centipedes (Chilopoda), a neglected group of venomous animals. Toxicon, 57: 512–524.

Unkiewicz, A., Wójcik, A.M. (1999): Równonogi (Isopoda) w badaniach nad skażeniem środowiska. Biologia v Szkole, 52 (4): 244-249.

Unsöld, M., Melzer, R.R. (2003): Myriapoda aus der Zoologischen Staatssammlung München: Die Scutigeromorpha der Sammlung Verhoeff (Chilopoda, Notostigmophora). Spixiana, 26 (3): 209-216.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка