Bibliography 10,050 references
старонка76/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   86

Tajovský, K., Pižl, V. (1998): Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) Národního parku Podyjí. Výsledky výzkumu za rok 1998. Final report for Správa NP Podyjí, Ms., 14 pp.

Tajovský, K., Pižl, V. (2000): Půdně zoologický výzkum v CHKO Poodří. In: Řehák, Z., Bryja, J. (eds.): Příroda Poodří, 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí, Sborník abstraktů, MU Brno: 27-28.

Tajovský, K., Pižl, V. (2001): Vybrané skupiny půdních bezobratlých v CHKO Pálava. In: Seminář Pálava na prahu třetího tisíciletí, Sborník antací referátů, 8.11.2001, Mikulov: 5.

Tajovský, K., Pižl, V. (2003): Mnohonožky (Diplopoda, stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava. In: Danihelka, J. (ed.): Pálava na prahu třetího tisíciletí. Správa CHKO ČR & Správa CHKO Pálava, Mikulov: 47-58.

Tajovský, K., Pižl, V. (2003): Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou. In: Karas, J. (ed.): Vliv hospodářskch zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. ČZU, FLE, katedra pěstování lesů, Praha: 11.

Tajovský, K., Pižl, V. (2004): Půdní makrofauna (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) NPR Žákova hora. In Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2002: 38-39.

Tajovský, K., Pižl, V., Háněl, L., Starý, J., Frouz, J., Aurová, K., Kalčík, J. (2008): Do high ungulate densities stress soil fauna in temperate forest ecosystems? In: Books of Abstracts,XV ICSZ, Curitiba – Parana – Brasil: 1 p.

Tajovský, K., Pižl, V., Schlaghamerský, J., Starý, J. (2008): Vliv pastvy na půdní faunu. In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 373-379.

Tajovský, K., Pižl, V., Starý, J., Balík, V., Frouz, J., Schlaghamerský, J., Háněl, L., Rusek, J. (2005): Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 181-186.

Tajovský, K., Pižl, V., Starý, J., Schlaghamerský, J. (2006): Půdní bezobratlí. In: Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M., Gaisler, J. (eds.): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV, Praha: 57-61.

Tajovský, K., Svitok, M., Beňo, J. (2010): Metodické poznámky k odhadu druhového bohatství mnohonožek ­– kombinace metod nebo jedna unverzální metoda? In: Tajovský, K. (ed.): 7. česko–slovenský myriapodologický seminář, České Budějovice, Česká republika, 8.–9. 4. 2010, Sborník abstraktů. UPB BC AVČR & ČSZ, České Budějovice: 18.

Tajovský, K., Tuf, I.H., Papáč, V., Růžička, V., Mlejnek, R. (2013): Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní. [Invertebrates of the Zbrašov Aragonit Caves.] Acta Speleologica, 4/2013: 82-85. (in Czech)

Tajovský, K., Tuf, I.H., Šustr, V., Tajovská, E. (2012): Austrálie očima (nejen) myriapodologů – 15. mezinárodní myriapodologický kongres a Queensland. [Australia by eyes of (not only) myriapodologists – 15th International Congress of Myriapodology and Queensland.] In: Stašiov, S., Kubovčík, V., Svitok, M. (eds.): Viacnôžky: od faunistiky k ekológii. Zborník abstraktov, 8. česko-slovenský myriapodologický seminár, 19.–21.4.2012, Železná Breznica, Slovenská republika: 16. (in Czech)

Tajovský, K., Villemin, G., Toutain, F. (1991): Microstructural and ultrastructural changes of the oak leaf litter consumed by millipede Glomeris hexasticha (Diplopoda). Rev. Écol. Biol. Sol, 28: 287-302.

Tajovský, K., Voženílková, K. (2002): Development of millipede (Diplopoda) and centipede (Chilopoda) assemblages on colliery spoil heaps under different rehabilitation practices. In: International Conference Disturbed Landscapes: Analysis, Modeling and Valuation, Abstracts, September 24-27, 2002, Brandeburgh University of Technology Cottbus, germany: 86.

Tajovský, K., Voženílková, K. (2005): Colonisation of two different post-mining chronosequences by millipedes and centipedes. In: 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norway, Abstracts of lectures and posters: 53.

Tajovský, K., Wytwer, J. (2005): Centipede assemblages in abandoned arable field with different plant diversity manipulation. In: Pižl V. et al. (eds.): 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants: 69.

Tajovský, K., Wytwer, J. (2008): Millipedes and centipedes in wetland stands in nort-eastern Poland. Peckiana, 6: 133. (ve sborníku)

Tajovský, K., Wytwer, J. (2009): Millipedes and centipedes in wetland alder stands in north-eastern Poland. Soil Organisms, 81: 761-772.

Tajovský, K., Wytwer, J. (2011): Millipede (Diplopoda) and centipede (Chilopoda) assemblages along the vertical gradient in the Bieszczady Mts., Poland. In: Mesibov, B., Short, M. (eds.): 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Australia, 18-22 July 2011, Handbook. Sally Brown Conference Connections, Kenmore QLD Australia: 21.

Tajovský, T., Tuf, I.H. (2012): Současný stav poznání fauny mnohonožek, stonožek a suchozemských stejnonožců Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Present knowledge of fauna of millipedes, centipedes and terrestrial isopods of National Park Czech Switzerland and Elbe Sand-stones Protected Landscape Area.] In: Stašiov, S., Kubovčík, V., Svitok, M. (eds.): Viacnôžky: od faunistiky k ekológii. Zborník abstraktov, 8. česko-slovenský myriapodologický seminár, 19.–21.4.2012, Železná Breznica, Slovenská republika: 13. (in Czech)

Takakuwa Y, (1942): Die Orthomorpha-Arten aus Japan. ?, ?: 44-47.

Takakuwa Y., Takashima H. (1949): Myriapods collected in Shansi, North China. Acta Arachnologica, 11: 51-69.

Takeda, N. (1984): The aggregation phenomenon in terrestrial isopods. Symp. Zool. Soc. Lond, No 53: 381-404. (ve sborníku The Biology of Terrestrial Isopods)

Takeda, N., Mizuno, J. (1989): Land adaptation and neuropeptides in terrestrial isopods. Monitore zool. ital. (N.S.), Monogr. 4: 249-270. (in Proceedings of the second symposium)

Talarico, F., Brandmayr, P., Giglio, A., Massolo, A., Zetto Brandmayr, T. (2011): Morphometry of eyes, antennae and wings in three species of Siagona (Coleoptera, Carabidae). ZooKeys, 100: 203–214.

Tamm, J.C. (1986): Temperature-controlled under-watter egg dormancy and postflood hatching in Isotoma viridis (Collembola) as forms of adaptation to annual long-term flooding. Oecologia, 68: 241-245.

Tan, K., Kretzschmar, H. (2009): On a meeting between the Horn Viper and a centipede in the Peloponnese, Southern Greece or the biter, bit. Advanced Science Letters, 2: 10–13.

Tanabe, T. (1992): Karyotypes of Four Xystodesmid Millipeds from Japan. Acta Arachnologica, 41:87-90.

Tanabe, T., Sota, T. (2008): Complex copulatory behavior and the proximate effect of genital and body size differences on mechanical reproductive isolation in the millipede genus Parafontaria. American Naturalist, 171: 692-699.

Tanaka, K. (2001): Cold tolerance and winter survival of Porcellio scaber. In: Sfenthourakis, S. (ed.): 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Book of abstracts: 24-25.

Tanaka, K., Udagawa, T. (1993): Cold adaptation of the terrestrial isopod, Porcellio scaber, to subnivean environments. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology, 163: 439-444.

Tang, B.-P., Zhou, K.-Y. (1999): A new species of the genus Ligidium (Isopoda, Oniscidea) from China. Crustaceana, 72: 17-27.

Tanner, R.A., Gange, A.C. (2005): Effects of golf courses on local biodiversity. Landscape and Urban Planning, 71: 137–146.

Tanton, M.T. (1969): A corer for sampling soil and litter arthropods. Ecology, 50: 134-135.

Tarasevich, Yu.L. (1986): [Millipedes of Belorussia.] Vesci Akademii Navuk BSSR a Syeryya Biyalhichnykh Navuk (USSR), 5: 116.

Tarasevich, Yu.L. (1986): [Some aspects of the feeding of Rossiulus kessleri (Lohm.) in the western part of its distribution area.] Vesci Akademii Navuk BSSR a Syeryya Biyalhichnykh Navuk (USSR), 5: 116.

Tarasevich, Yu.L. (1992): Diplopoda in the association of mixed forests in Byelorussia. In: Meyer, E., Thaler, K., Schedl, W. (eds.): Advances in Myriapodology. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 10: 213-218. (ve sborníku)

Tarasevitch, Yu.L. (1987): Izmenenie kompleksov dvuparnonogich mnogonozhek (Diplopoda) listvennych lesov pod vlijaniem vypasa. Vesci Akademii Nauk BSSR, seria Bijalagicznych navuk, 6: 89-90.

Tarnawska, M., Migula, P., Przybyłowicz, W., Mesjasz-Przybyłowicz, J., Augustyniak, M. (2007): Nickel toxicity in the hindgut of an isopod Porcellio scaber (Oniscidea). Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 260: 222-226.

Tarnawska, M., Migula, P., Przybyłowicz, W., Mesjasz-Przybyłowicz, J., Augustyniak, M. (2007): Nickel toxicity in the hepatopancreas of an isopod Porcellio scaber (Oniscidea). Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 260: 213-217.

Tartally, A., Hornung, E., Espander, X. (2004): The joint introduction of Platyarthrus schoblii (Isopoda: Oniscidea) and Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae) into Hungary. Myrmecologische Nachrichten, 6: 61-66.

Taskaev, A.I., Semyashkina, T.M., Turchaninova, B.A., Shuktomova, I.I., Mikhaltsova, Z.A. (1984): [Accumulation of natural radionuclides by earthworms, molluscs and millipedes.] In: Olshvang, V.N. [Ed.]. [The species and its productivity within its distribution range. Part 4. Invertebrates. Material from the 4th All-Union Symposium 3-7 April 1984.] Urals Scient.: 38-39.

Taskaeva, A.A., Lapteva, Y.M., Degteva, S.V., (2005): Successional influence of the vegetation cover in floodplain landscapes of the taiga zone on the structure of a soil Collembola complex. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 29.

Tavernier, J.M., Wouters, K. (1991): Check-list and distribution of terrestrial Isopoda (Crustacea) of Belgium. In: Juchault, P., Mocquard, J. (eds.): The Biology of Terrestrial Isopods III. Proceedings of the Third International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Poitiers: 35-37. (viz sborník v PDF)

Taylor, B., Carefoot, T. (1990): Underwater survival, orientation, and locomotory ability in the semiterrestrial Japanese “Funamushi” Ligia exotica (Roux). In: Juchault, P., Mocquard, J.P. (eds.): Biology of Terrestrial Isopods, Third International Symposium. Poitiers, France: 121-130.

Taylor, C.K. (2013): Further revision of the genus Megalopsalis (Opiliones, Neopilionidae), with the description of seven new species. ZooKeys, 328: 59–117.

Taylor, E.C. (1982): Fungal preference by a desert millipede, Orthoporus ornatus (Spirostreptidae). Pedobiologia, 23: 331-336.

Taylor, E.N. (2001): Diet of th Baja California rattlesnake, Crotalus enyo (Viperidae). Copeia, 2: 553-555.

Taylor, R.V., Seastedt, T.R. (1994): Short- and long-term patterns of soil moisture in alpine tundra. Arctic and Alpine Research, 26: 14-20.

Telfer, M.G. (2005): Carabid conservation within a nature reserve network established for birds. In: Lövei, G.L., Toft, S. (eds.): European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting. DIAS Report, 114: 325. (pdf sborníku: =Lovei+Toft2005….pdf)

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1990): Manipulation of the sex ratio and duration of copulation in the tropical millipede Alloporus uncinatus: a test of the copulatory guarding hypothesis. Animal Behaviour, 40 (5): 984-986.

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1990): Sex in millipedes: laboratory studies on sexual selection. Journal of Biological Education, 24: 233-238.

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1993): Mating behaviour and mate choice experiments in some tropical millipedes (Diplopoda: Spirostreptidae). South African Journal of Zoology, 28: 155-160.

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1993): Mating tactics in the tropical millipede Alloporus uncinatus (Diplopoda: Spirostreptidae). Behaviour, 124: 45-56.

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1994): Males control the duration of copulation in the tropical millipede Alloporus uncinatus (Diplopoda: Julida). South African Journal of Zoology, 29: 266-268.

Telford, S.R., Dangerfield, J.M. (1996): Sexual selection in savanna millipedes: products, patterns and processes. In: Geoffroy, J.J., Mauries, J.P., Nguyen Duy-Jacquemin, M. (Eds.): Acta Myriapodologica - Mémoires du Museum National d'Histoire Naturelle, 169: 565-576.

Telford, S.R., Webb, P.I. (1998): The energetic cost of copulation in a polygynandrous millipede. Journal of Experimental Biology, 201: 1847-1849.

Templer, P.H. (2004): Tree species effects on nitrogen cycling and retention: a synthesi of studies using 15N tracers. In: Binkley, D., Menyailo, O. (eds.): Tree species effects on soils: implications for global change. Springer, Netherlands: 51-70.

Templer, P.H., Schiller, A.F., Fuller, N.W., Socci, A.M., Campbell, J.L., Drake, J.E., Kunz, T.H. (2012): Impact of a reduced winter snowpack on litter arthropod abundance and diversity in a northern hardwood forest ecosystem. Biol Fertil Soils, 48: 413–424.

ter Braak, C.J.F., Šmilauer, P. (1998): CANOCO Reference Manual and User´s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4). 352 pp. Microcomputer Power, Ithaca.

Terrell-Nield, C.E. (1990): Distribution of leg-colour morphs of Pterostichus madidus (f.) in relation to climate. In: Stork, N.E. (ed.): The role of ground beetles in ecological and environmental studies. Intercept, Andover, Hampshire: 39-51. (ve sborníku)

Tertilt, T., Decker, P. (2012): Urban millipedes in Singapore. CUGE Research Technical Notes, Urban Ecology Series: 1–5.

Tesařová, M., Úlehlová, B. (1968): Abbau der Zellulose unter einigen Wiesengesellschaften. Tagungsberichte, 98: 277-287.

Testa, G., Zapparoli, M. (1994): First data on soil Arthropoda communities in Central Italy hazel-nut groves. Acta Horticoltu­rae, 351: 631-637.

Tetsuo, O. (1964): A List of Chilopoda on Okinawa. Okidai ronso: the journal of the Okinawa University, 5: A1-A5.

Texier, C., Cluzeau, D., Seux, R., Tréhen, P. (1995): Influence of aldicarb kinetics on earthworm activities in experimental microcosms. Acta Zool. Fennica, 196: 290-296. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Thacker, J.R.M., Dixon, J. (1996): Modelling the within-field recovery of carabid beetles following their suppression by exposure to an insecticide. Ann. Zool. Fennici, 33: 225–231.

Thaler, K. (1994): Partielle Inventur der Fauna von Nordtirol: Arachnida, Isopoda: Oniscoidea, Myriapoda, Apterygota (Fragmenta Faunistica Tirolensia - 11). Bericht des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, 81: 99-121.

Thaler, K. (1999): Nival invertebrate animals in the East Alps: a faunistic overwview. In: Margesin, R., Schinner, F. (eds.): Cold-Adapted Organisms: Ecology, Physiology, Enzymology and Molecular biology. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York: 165-179.

Thaler, K. (1999): Über Kugeltausendfüßer aus Griechenland und Zypern (Diplopoda, Glomerida). Entomologische Nachrichten und Berichte, 43: 195-199.

Thaler, K., De Zordo, I., Meyer, E., Schatz, H., Troger, H. (1978): Arthropoden auf Almflächen im Raum von Badgastein (Zentralalpen, Salzburg, Österreich). Veröff. Österr. MaB-Programm, 2: 195-233.

Thaler, K., Knoflach, B. (1997): Funde hochalpiner Spinnen in Tirol 1992-1996 und Beifänge. Ber. nat. — med. Verein Innsbruck, 84: 159-170.

Thaler, K., Knoflach, B. (1998): Klein tiere. Alpenverein, (3): 44.

Thaler, K., Kofler, A., Meyer, E. (1990): Fragmenta Faunistica Tirolensia - IX (Arachnida: Aranei, Opiliones; Myriapoda: Chilopoda, Diplopoda: Glomerida; Insecta: Dermaptera, Coleoptera: Staphylinidae). Bericht des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, 77: 225-243.

Thalhamer, V. (1998): Die Chilopodenfauna der Steiermark in ökofaunistischer Sicht (Myriapoda, Chilopoda). Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, 128: 185-192.

Theenhaus, A., Schaefer, M. (1995): The effects of clear-cutting and liming on the soil macrofauna of a beech forest. Forest Ecology and Management, 77: 35-51.

Theisen, B.F., Christensen, B, Arctander, P. (1995): Origin of clonal diversity in triploid parthenogenetic Trichoniscus pusillus pusillus (Isopoda, Crustacea) based upon allozyme and nucleotide sequence data. J. evol. Biol., 8: 71-80.

Thevathasan, N.V., Reynolds, P.E., Kuessner, R., Bell, W.F. (2000): Effects of controlled weed densities and soil types on soil nitrate accumulation, spruce growth, and weed growth. Forest Ecology and Management, 133: 135-144.

Thiele, H.-U. (1977): Carabid beetles in their environments. A study on habitat selection by adaptations in physiology and behaviour. Springer Verlag, Berlin.

Thiele, H.-U. (1977): Differences in measurement of day-length and photoperiodism in two stocks from subarctic and temperate climates in the carabid beetle Pterostichus nigrita F. Oecologia, 30: 349-365.

Thiele, H.-U. (1977): Measurement of day-length as a basis for photoperiodism and annual periodicity in the carabid beetle Pterostichus nigrita F. Oecologia, 30: 331-348

Thiele, H.-U., Weber, F. (1968): Tagesrhythmen der Aktivität bei Carabiden (The Diurnal Activity of Carabid Beetles). Oecologia, 1: 315-355.

Thomas, F., Folgarait, P., Lavelle, P., Rossi, J.P. (2004): Soil macrofaunal communities along an abandoned rice field chronosequence in Northern Argentina. Applied Soil Ecology, 27: 23–29.

Thomas, M.B. (1990): The role of man-made grassy habitats in enhancing carabid populations in arable land. In: Stork, N.E. (ed.): The role of ground beetles in ecological and environmental studies. Intercept, Andover, Hampshire: 77-86. (ve sborníku)

Thomas, P.A., Packham, J.R. (2007): Ecology of Woodlands and Forests: Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press.

Thomas, S.M., Hedin, M. (2006): Natural history and distribution of the enigmatic southern Appalachian opilionid, Fumontana deprehendor Shear (Laniatores: Triaenonychidae), with an assessment of morphological variation. Zootaxa, 1242: 21–36.

Thomas, S.R. (2002): The refuge role of beetle-banks and field margins for carabid beetles on UK arable farmland: densities, composition and relationships with vegetation. In: Szyszko, J., Den Boer, P.J., Bauer, T. (eds.): How to protect or what we know about Carabid Beetles. X European Carabidologist Meeting, Tuczno 2001. Warsaw Agricultural Univ. Press, Poland: 185-200. (ve sborníku)

Thompson, M.V.F., Moracchioli, N. (1996): Population ecology of Chelodesmus yporangae (Schubart, 1946) (Diplopoda: Polydesmida: Chelodesmidae), a cavernicolous millipede from southeastern Brazil. Mémoires de Biospéologie, 23: 249-254.

Thorbek, P., Bilde, T. (2004): Reduced numbers of generalist arthropod predators after crop management. Journal of Applied Ecology, 41: 526–538.

Thorez, A., Compere, P., Goffinet, G. (1992): Ultrastructure and mineral composition of the tergite cuticle of the iulid millipede Ophyiulus pilosus (Myriapoda, Diplopoda). In: Meyer, E., Thaler, K., Schedl, W. (eds.): Advances in Myriapodology. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 10: 63-70. (ve sborníku)

Thorez, A., Voss-Foucart, M.F., Compere, P., Goffinet, G. (1991): Organic and mineral components in sclerites of the terrestrial isopod Oniscus aseIlus. A comparative study of intennoult and exuvial cuticles. In: Juchault, P., Mocquard, J. (eds.): The Biology of Terrestrial Isopods III. Proceedings of the Third International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Poitiers: 209-210. (viz sborník v PDF)

Thunes, K.H., Skartveit, J., Gjerde, I., Starý, J., Solhøy, T., Fjellberg, A., Kobro, S., Nakahara, S., zur Strassen, R., Vierbergen, G., Szadziewski, R., Hagan, D.V., Grogan Jr., W.L., Jonassen, T., Aakra, K., Anonby, J., Grepe, L., Aukema, B., Keller, K., Michelsen, V., Haenni, J.-P., Emeljanov, A.F., Douwes, P., Berggren, K., Franzen, J., Disney, R.H.L., Prescher, S., Johanson, K.A., Mamaev, B., Podenas, S., Andersen, S., Gaimari, S.D., Nartshuk, E., Søli, G.E.E., Papp, L., Midtgaard, F., Andersen, A., von Tschirnhaus, M., Buchli, G., Olsen, K.M., Olsvik, H., Földvári, M., Raastad, J.E., Hansen, L.O., Djursvoll, P. (2004): The arthropod community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) canopies in Norway. Entomol. Fennica, 15: 65–90.

Tichomirova, A.L. (1968): Sravnitelnye danny po gigroproferendumu stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae). Zoologičeskij žurnal, XLVII: 1498-1507.

Tichy, H., Barth, F.G. (1992): Fine structure of olfactory sensilla in myriapods and arachnids. Microscopy Research and Technique, 22(4): 372-391.

Tichý, R. (1992): Bioindikační a biotechnologické možnosti využití půdních bakteriálních kmenů rezistentních ke kadmiu. Autoreferát dizertační práce. Ústav krajinné ekologie ČSAV,České Budějovice, 19pp.

Tiegs, O.W. (1947): The development and affinities of Pauropoda, based on a study of Pauropus silvaticus. Part II. Quarterly Journal of Microscopical Science 88 (2): 275-336, 4tabs.

Tietjen, W.J., Cady, A.B. (2007): Sublethal exposure to a neurotoxic pesticide affects activity rhythms and patterns of four spider species. Journal of Arachnology, 35: 396-406.

Tigar, B.J., Osborne, P.E. (1997): Pattems of arthropod abundance and diversity in an Arabian desert. Ecography, 20: 550-558.

Timková, G., Mock, A. (2008): Čo vieme o faune a ekológii suchozemských rovnakonôžok (Crustacea: Oniscidea) orografického celku Čierna hora? In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P.J. Šafárika, Košice: 14.

Timmermans, M.J.T.N., Mariën, J., Roelofs, D., van Straalen, N.M., Ellers, J. (2004): Evidence for multiple origins of Wolbachia infection in springtails. Pedobiologia, 48: 469-475.

Tingle, C.C.D. (1995): Some effects of DDT used to control tsetse fly on woodland invertebrates in Zimbabwe. Acta Zool. Fennica, 196: 361-363. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Tingle, C.C.D., Grant, l.F. (1995): The effect of DDT selectively appIied for tsetse fly (Glossina spp.) control on litter decomposition and soil fauna in semi-arid mopane woodland in Zimbabwe. Acta Zool. Fennica, 196: 364-368. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка