Bibliography 10,050 referencesстаронка75/86
Дата25.04.2016
Памер4.89 Mb.
#28851
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   86

Tajovský, K. (1996): Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) Velké kotliny v Hrubém Jeseníku (Česká republika). Entomofauna Carpatica, 8: 158-166.

Tajovský, K. (1996): Strašník dalmatský — rarita mezi stonožkami. Živa, 44: 30-31.

Tajovský, K. (1997): Distribution of millipedes along an altitudinal gradient in three mountain regions in the Czech and Slovak Republics (Diplopoda). In: Enghoff, H. (Ed.): Many-legged animals – A collection of papers on Myriapoda and Onychophora. Entomologica scandinavia, Supplement 51: 225-234. (ve sborníku)

Tajovský, K. (1997): Diversity of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) in flooded and non-flooded ecosystems of Southern Moravia, Czech Republic. Fourth Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods Haifa-Israel, 3-7th February, 1997, Abstracts: 48.

Tajovský, K. (1997): Sukcese společenstev mnohonožek (Diplopoda) na opuštěných polích. 9. sjezd českých zoologů, Sborník abstraktů, České Budějovice, 9.-11.9. 1997: 48-49.

Tajovský, K. (1997): Terrestrial arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of the Protected Landscape Area Labské pískovce. 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstracts. České Budějovice, Czech Republic, April 23-24, 1997: 41.

Tajovský, K. (1997): To the distribution of the „house-centipede“ Scutigera coleoptrata Linnaeus, 1758 in the Czech Republic. 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstracts. České Budějovice, Czech Republic, April 23-24, 1997: 42.

Tajovský, K. (1998): Diversity of terrestrial isopods (Oniscidea) in flooded and nonflooded ecosystems of southern Moravia, Czech Republic. Isr. J. Zool., 44: 311-322.Tajovský, K. (1998): Impact of inundations on terrestrial arthropod assemblages in Southern Moravian floodplain forests, Czech Republic. International Symposium on Floodplain Forest Ecosystems in Europe. Book of Abstracts. Smolenice, Slovak Republic, September 28- October 2, 1998: 1 p.

Tajovský, K. (1998): Josef Rusek šedesátiletý. Živa, 46: LXI.

Tajovský, K. (1998): Mnohonožky (Diplopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) Národního parku Podyjí. Thayensia (Znojmo), 1: 137-152.

Tajovský, K. (1998): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) NP Podyjí. In: Zoologické dny Brno 1998. Abstrakta referátů z konference 5. a 6. listopadu 1998, 1 p.

Tajovský, K. (1998): Terrestrial arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of Labské pískovce Protected Landscape Area (North Bohemia, Czech Republic). In: Pižl, V. Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Proc. 4th CEWSZ, České Budějovice: 235-242.

Tajovský, K. (1998): To the distribution of the “house-centipede” Scutigera coleoptrata Linnaeus, 1758 in the Czech Republic. In: Pižl, V. Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Proc. 4th CEWSZ, České Budějovice: 243-245.

Tajovský, K. (1999): Impact of inundations on terrestrial arthropod assemblages in southern Moravia floodplain forests, the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 18, Suppl. 1: 177-184.

Tajovský, K. (1999): Millipedes (Diplopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of colliery spoil heaps in the Sokolov region, Czech Republic. International Symposium Ecology of post-mining landscapes EcoPoL´99. Abstracts. Brandenburg University of Technology at Cottbus, Germany, March 15-19, 1999: 1 p.

Tajovský, K. (1999): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) CHKO Poodří. Zoologické dny Brno 1999. Abstrakta referátů z konference 4.-5. listopadu 1999: 1 p.

Tajovský, K. (2000): Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice, Czech Republic. In: Demange, J.M., Geoffrey, J.J., Mauries, J.P., Nguyen Duy-Jacquemin, M. (eds.): Bulletin du Centre International de Myriapodologie. No 33: 23.

Tajovský, K. (2000): Česká myriapodologie na přelomu tisíciletí. In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2000. Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000: 14.

Tajovský, K. (2000): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) vybraných aluviálních ekosystémů střední a severní Moravy (Litovelské Pomoraví a Poodří). In: Kovařík, P., Machar, I. (eds.): Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Správa CHKO ČR a Český Ramsarský výbor, Praha: 230-232.

Tajovský, K. (2000): Restoration of epigeic soil macrofauna (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) in floodplain forests after a summer flood. In: Rusek, J. (ed.): XIII International Colloquium on Soil Zoology, Abstracts, Icaris Ltd.: 155.

Tajovský, K. (2000): Stonožky (Chilopoda) Krkonoš. Geologické problémy Krkonoš (4). Soubor abstraktů. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí: 38.

Tajovský, K. (2000): Stonožky (Chilopoda) Krkonoš. Opera Concortica, 36: 385-389.

Tajovský, K. (2001): Centipedes (Chilopoda) of the Czech Republic. Myriapodologica Czecho - Slovaca, 1: 39-48.

Tajovský, K. (2001): Colonization of colliery spoil heaps by millipedes (Diplopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) in the Sokolov region, Czech Republic. Restoration Ecology, 9: 365-369.

Tajovský, K. (2001): Dosavadní poznatky o mnohonožkách (Diplopoda) a stonožkách (Chilopoda) na území Šumavy. In: Mánek, J. (ed.): Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk: 173-175.

Tajovský, K. (2001): Millipedes (Diplopoda) of the Czech Republic. Myriapodologica Czecho - Slovaca, 1: 11-24.

Tajovský, K. (2001): Soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in a pine forest disturbed by wildfire. 6th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice, Czech Republic, April 23-25, 2001: 33.

Tajovský, K. (2001): Současný stav poznání fauny mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) v Národním parku Podyjí. Thayensia (Znojmo), 4: 161-167.

Tajovský, K. (2001): Současný stav poznání fauny mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) v NP Podyjí. In: 10 let Národního parku Podyjí – výzkum a ochrana, Odborná konference, 9. – 11.10. 2001, Vranov nad Dyjí: 1 p.

Tajovský, K. (2001): Stonožky (Chilopoda). In: Kuncová, J., Šutera, V., Vysoký, V. (eds.): Labe Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. Století. AOS Publishing, Ústí nad Labem: 93-94.

Tajovský, K. (2001): Succession of terrestrial isopods assemblages in fallow habitats. In: Sfenthourakis, S. (ed.): 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Book of abstracts: 24.

Tajovský, K. (2001): The 1st Czech and Slovak myriapodological meeting. První česko - slovenské setkání myriapodologů. Myriapodologica Czecho - Slovaca, 1: 3-4.

Tajovský, K. (2001): Třída: Stonožky (Chilopoda). In: Pavelka, J., Trezner, J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín: 168.

Tajovský, K. (2002): Diversity of terrestrial arthropods (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in Central European wetland habitats. In: AEuroMAB Workshop The Role of Wetlands in Biosphere Reserves, October 13 to 18, 2002, Mikulov, Pálava Biosphere Reserve, Czech Republic. Abstracts: 55.

Tajovský, K. (2002): Impact of flood restoration on soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in floodplain habitats. In: 3rd European Conference on Restoration Ecology “Challenges of the New Millenium – Our Joint Responsibility”, Budapest, Hungary, 25-31 August, Conference Abstracts: 99-100.

Tajovský, K. (2002): Impact of management on millipede and centipede faunas in mountain spruce forests. In: 12th International Congress on Myriapodology, July 2002, Mtunzini, South Africa: 16.

Tajovský, K. (2002): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. JčU a EntÚ AV ČR, 10.-11.1. 2002: 157-161.

Tajovský, K. (2002): Půdní bezobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2002. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2002: 37-38.

Tajovský, K. (2002): Soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in a pine forest disturbed by wildfire. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 227-232.

Tajovský, K. (2002): Terrestrial arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of the sandstone and adjancent habitats in Bohemian Switzerland National Park. In: Kopřivová, L. (ed.): Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 14-20 September, 2002, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, Czech Republic. Abstract book: 33.

Tajovský, K. (2003): Společenstva mnohonožek (Diplopoda) In: Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky 2000-2003 "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích", název dílčí studie: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty: 16-18.

Tajovský, K. (2003): Společenstva stonožek (Chilopoda) In: Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky 2000-2003 "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích", název dílčí studie: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty: 19-20.

Tajovský, K. (2003): Společenstva suchozemských stejnonožců (Oniscidea). In: Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky 2000-2003 "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích", název dílčí studie: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty: 13-15.

Tajovský, K. (2003): Vývoj půdní makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) na obnovovaných druhově bohatých loukách v CHKO Bílé Karpaty. In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003: 51-52.

Tajovský, K. (2004): Impact of restoration and different management practices on terrestrial isopods (Oniscidea) in species-rich meadows. In: Loureiro, S., Ferreira, A.L.G., Soares, A.M.V.M. (eds.): 6th international symposium on the biology of the terrestrial isopods. Aveiro: Universidade: 31.

Tajovský, K. (2004): Millipedes (Diplopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of the Voděradské bučiny woodland (Central Bohemia, Czech Republic). 4. seminár českých a slovenských myriapodológov. Východná, 14.-18. 9.2004. Abstrakty referátov. Katedra zoológie, PriF UK & Slov. entomol. spol., Bratislava: 9.

Tajovský, K. (2004): Půdní makrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) v podmínkách obnovených povodňových stavů v lučních a lesních biotopech jižní Moravy. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina, Sborník příspěvků z konference, Univerzita Palackého, Olomouc: 289-297.

Tajovský, K. (2005): Chilopoda (stonožky). In: Farkač, J., Král, D., Škorpík, M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 106-107.

Tajovský, K. (2005): Isopoda (stejnonožci). In: Farkač, J., Král, D., Škorpík, M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 104-105.

Tajovský, K. (2005): Long-term changes of soil macrofauna (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) in a floodplain forest after a disastrous summer flood. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 24.

Tajovský, K. (2005): Millipede and centipede assemblages of meadow habitats under different management practices. In: 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norway, Abstracts of lectures and posters: 52.

Tajovský, K. (2005): Mnohonožky (Diplopoda) a stonožky (Chilopoda). In: Mládek, J. (ed.): Závěrečná zpráva z projektu VaV/620/11/03 Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO: 109-112.

Tajovský, K. (2005): Suchozemští stejnonožci (Oniscidea). In: Mládek, J. (ed.): Závěrečná zpráva z projektu VaV/620/11/03 Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO: 108.

Tajovský, K. (2006): Chilopoda – stonožky. In: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP: 247.

Tajovský, K. (2006): Mnohonožky (Diplopoda) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, Praha, 27: 199–208.

Tajovský, K. (2006): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) Bílých / Bielych Karpat – současný stav poznání. In: Tajovský, K. (ed.): 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Hrubá Vrbka, ČR, 20.-22.9.2006. Sborník abstraktů. UPB, BC AVČR, České Budějovice: 11.

Tajovský, K. (2006): Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci Novohradských hor. In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9. - 10. února 2006: 66-67.

Tajovský, K. (2006): Recent knowledge of the millipede fauna (Diplopoda) of the cave systems in the Czech Republic. In: Moldovan, O.T. (ed.): XVIIIth Interantional Symposium of Biospeleology – 100 years of Biospeleology, Cluj-Napoca, Romania, 10-15 July 2006, Abstracts. Institutul de Speologie “Emil Racoviţǎ”, Bucarest: 88-89.

Tajovský, K. (2006): Stonožky (Chilopoda) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, Praha, 27: 209–217.

Tajovský, K. (2006): Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, Praha, 27: 189–197.

Tajovský, K. (2007): Communities of terrestrial isopods in deciduous woodland affected by ungulate grazing. In: 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. Faculté de Sciences de Tunis, Tunis: 53.

Tajovský, K. (2007): Mnohonožky (Diplopoda) našich krasových a pseudokrasových jeskyní. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 50.

Tajovský, K. (2008): Fauna mnohonožek, stonožek a suchozemských stejnonožců dvou maloplošných chráněných území v Polabské nížině. In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P.J. Šafárika, Košice: 10-11.

Tajovský, K. (2008): Mnohonožky (Diplopoda). In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 221-223.

Tajovský, K. (2008): Mnohonožky a suchozemští stejnonožci v lesních porostech ovlivněných spárkatou zvěří. In: Bryja, J., Nedvěd, O., Sedláček, F., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 199-200.

Tajovský, K. (2008): Stonožky (Chilopoda). In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 219-220.

Tajovský, K. (2008): Suchozemští stejnonožci (Oniscidea). In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 217-218.

Tajovský, K. (2009): Millipede assemblages in different forest fragment habitats. In: Tajovský, K. (ed.): 10th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 85. (=Tajovsky2009-10CEWSZ-Abstracts.pdf)

Tajovský, K. (2009): Vztahy mezi půdními bezobratlými živočichy a mikroorganismy na ultrastrukturální úrovni. In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 196.

Tajovský, K. (2010): Suchozemští stejnonožci, mnohonožky a stonožky CHKO Blanský les. In: Tajovský, K. (ed.): 7. česko–slovenský myriapodologický seminář, České Budějovice, Česká republika, 8.–9. 4. 2010, Sborník abstraktů. UPB BC AVČR & ČSZ, České Budějovice: 14-15.

Tajovský, K. (2011): Millipede (Diplopoda) and centipede (Chilopoda) assemblages in vineyards under different production systems. In: Mesibov, B., Short, M. (eds.): 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Australia, 18-22 July 2011, Handbook. Sally Brown Conference Connections, Kenmore QLD Australia: 47.

Tajovský, K. (2011): Mnohonožky (Diplopoda) a stonožky (Chilopoda) horských smrčin vrcholové části Šumavy. In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 228.

Tajovský, K. (2011): Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko. Bohemia centralis, Praha, 31: 275-283.

Tajovský, K. (2012): Diversity of millipedes, centipedes and terrestrial isopods in subterranean habitats of the Czech Republic. In: Kováč, Ľ., Uhrin, M., Mock, A., Ľuptáčik, P. (eds.): 21st International Conference on Subterranean Biology, 2–7 September, 2012, Košice, Slovakia, Abstract book. Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia & State Nature Conservancy, Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš, Slovakia: 107-108.

Tajovský, K. (ed.) (2001): Půdní fauna na zalučňovaných plochách v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva o plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi ČSOP, ZO 58/06 Bílé Karpaty a ÚPB AV ČR. Ms. depon na Správě CHKO BK, Luhačovice. 44 pp.

Tajovský, K. (ed.) (2001): Půdní fauna NPR Čertoryje a NPR Javořina (CHKO Bílé Karpaty), výsledky inventarizačního výzkumu. Zpráva o plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi ČSOP, ZO 58/06 Bílé Karpaty a ÚPB AV ČR. Ms. depon na Správě CHKO BK, Luhačovice. 34 pp.

Tajovský, K. (ed.) (2002): Vývoj půdní fauny na zalučňovaných plochách v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva o plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi ČSOP, ZO 58/06 Bílé Karpaty a ÚPB AV ČR. Ms. depon na Správě CHKO BK, Luhačovice. 30 pp.

Tajovský, K. (ed.) (2008): 16. Půdní fauna. In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 199-226.

Tajovský, K. (ed.) (2013): 12th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. ISB BC CAS & CZS, Ceske Budejovice. 66 pp.

Tajovský, K. (ed.) (2015): 13th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. ISB BC CAS & CZS, Ceske Budejovice. 58 pp.

Tajovský, K. (in litt.): Chilopoda České republiky (-) a Slovenské republiky (+). (Literární rešerše).

Tajovský, K., Aurová, K. (2008): Development of terrestrial isopod, millipede and centipede and assemblages in differently afforested colliery spoil heaps. In: Books of Abstracts,XV ICSZ, Curitiba – Parana – Brasil: 1 p.

Tajovský, K., Aurová, K. (2008): Millipede and centipede assemblages in deciduous woodlands affected by ungulate activities. Peckiana, 6: 78. (ve sborníku)

Tajovský, K., Aurová, K. (2008): Ovlivňují vysoké stavy spárkaté zvěře půdní faunu? Výsledky dlouhodobého sledování společenstev mnohonožek, stonožek a suchozemských stejnonožců v lesních porostech CHKO a BR Křivoklátsko. In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P.J. Šafárika, Košice: 12-13.

Tajovský, K., Balík, V., Háněl, L., Starý, J., Schlaghamerský, J., Pižl, V., Stašiov, S., Resl, K. (2008): Vývoj půdní fauny na zatravňovaných plochách na lokalitě Výzkum. In: Jongepierová, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: 405-418.

Tajovský, K., Flasarová, M. (2001): Řád: Stejnonožci (Isopoda). In: Pavelka, J., Trezner, J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín: 168.

Tajovský, K., Hendrychová, M., Aurová, K. (2010): Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci hnědouhelných výsypek na Mostecku – předběžné výsledky. In: Tajovský, K. (ed.): 7. česko–slovenský myriapodologický seminář, České Budějovice, Česká republika, 8.–9. 4. 2010, Sborník abstraktů. UPB BC AVČR & ČSZ, České Budějovice: 16.

Tajovský, K., Hošek, J., Hofmeister, J. (2011): Terrestrial isopods (Oniscidea) in fragmented forests of Central European landscape. In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 97-98.

Tajovský, K., Hošek, J., Hofmeister, J., Wytwer, J. (2012): Assemblages of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) in a fragmented forest landscape in Central Europe. ZooKeys, 176: 189–198.

Tajovský, K., Krištůfek, V. (1994): Transmisní elektronová mikroskopie půdy. In: Krištůfek, V., Lukešová, A. (eds.): Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě, Sborník příspěvků ze semináře, 22.-23.2.1994, UPB AV ČR & Čs. společnost mikrobiologická, UPB AV ČR České Budějovice: 62-64.

Tajovský, K., Lukešová, A. (1995): Millipedes (Diplopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) - consumers or distributors of soil algae? EUROECO´95, 7th European Ecological Congress, Budapest, August 20-25, 1995, Abstracts: 106.

Tajovský, K., Mlejnek, R. (2007): Nálezy nových druhů troglofilních mnohonožek. Ochrana přírody, 62: 19-20.

Tajovský, K., Mlejnek, R., Tuf, I.H., Tufová, J., Růžička, V. (2006): Cave and above-ground invertebrates of the Hranice karst (North-East Moravia, Czech Republic). In: Moldovan, O.T. (ed.): XVIIIth Interantional Symposium of Biospeleology – 100 years of Biospeleology, Cluj-Napoca, Romania, 10-15 July 2006, Abstracts. Institutul de Speologie “Emil Racoviţǎ”, Bucarest: 60.

Tajovský, K., Mock, A. (2008): Millipede faunas of the cave systems in the Czech and Slovak Republics. Peckiana, 6: 131-132. (ve sborníku)

Tajovský, K., Mock, A., Krumpál, M. (2001): Millipedes (Diplopoda) in birds´ nests. Eur. J. Soil Biol., 37: 119-121.

Tajovský, K., Országh, I., Országhová, Z. (2002): Changes of millipede and centipede assemblages in floodplain forests affected by Hadroelectric Power Project Gabčíkovo, Slovakia. In: 12th International Congress on Myriapodology, July 2002, Mtunzini, South Africa: 37.

Tajovský, K., Pižl, V. (1997): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda Národního parku Podyjí. Final report for Správa NP Podyjí, Ms., 70 pp.

Tajovský, K., Pižl, V. (1998): Extrakce v modifikovaném Kempsonově aparátu — efektivní metoda pro kvantitativní studium půdní makrofauny. In: Šimek, M., Šantrůčková, H., Krištůfek, V. (eds.): Odběr, skladování a zpracování půdních vzorků pro biologické a chemické analýzy. ÚPB AVČR, České Budějovice: 91-97.

Tajovský, K., Pižl, V. (1998): Impact of disastrous summer flood on terrestrial invertebrates in floodplain forests of the PLA Litovelské Pomoraví (Central Moravia, Czech Republic). International Symposium on Floodplain Forest Ecosystems in Europe. Book of Abstracts. Smolenice, Slovak Republic, September 28 - October 2, 1998: 1 p.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   86
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка