Bibliography 10,050 references
старонка59/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   86

Pimvichai, P., Enghoff, H., Panha, S. (2011): A revision of the Thyropygus allevatus group. Part 4: the T. cuisinieri subgroup (Diplopoda: Spirostreptida: Harpagophoridae). Zootaxa, 2980: 37–48.

Pimvichai, P., Enghoff, H., Panha, S. (2011): A revision of the Thyropygus allevatus group. Part 3: the T. induratus subgroup (Diplopoda: Spirostreptida: Harpagophoridae). Zootaxa, 2941: 47–68.

Pinard, M.A., Barker, M.G., Tay, J. (2000): Soil disturbance and post-logging forest recovery on bulldozer paths in Sabah, Malaysia. Forest Ecology and Management, 130: 213-225.

Pinheiro, T.G., Battirola, L.D., Marques, M.I. (2011): Fertility tables of two populations of the parthenogenetic species Poratia salvator (Diplopoda, Polydesmida, Pyrgodesmidae). Braz. J. Biol., 71: 501-510.

Pinheiro, T.G., Marques, M.I., Battirola, L.D. (2009): Life cycle of Poratia salvator (Diplopoda: Polydesmida: Pyrgodesmidae). Zoologia, 26: 658–662.

Pinto-Da-Rocha, P., Hara, M.R. (2011): Redescription of Platygyndes Roewer 1943, a false Gonyleptidae, (Arachnida, Opiliones, Cosmetidae). ZooKeys, 143: 1–12.

Pinto-da-Rocha, R., Machado, G., Giribet, G. (eds.) (2007): Harvestmen: the biology of Opiliones. Harvard University Press, USA.

Pipan, T. (2005): Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). ZRC Publishing, Karst Research Institute at ZRC SAZU, Ljubljana. 102 pp.

Pisani, D., Poling, L.L., Lyons-Weiler, M., Hedges, S.B. (2004): The colonization of land by animals: molecular phylogeny and divergence times among arthropods . BMC Biology 2004, 2:1doi:10.1186/1741-7007-2-1.

Pišút, P., Uherčíková, E. (2000): A contribution to the knowledge of floodplain forest succession in Bratislava. Ekológia, 19: 157-180.

Piterkina, T. (2006): The diel vertical migrations of herbage-dwelling spiders in clayey semi-desert of the northern Caspian Sea basin, West Kazakhstan (Araneae). In: Deltshev, C., Stoev, P. (eds): European Arachnology 2005. Acta Zoologica Bulgarica, supplementum No. 1: 151–159.

Piterkina, T.V. (2011): Spatial and temporal structure of the spider community in the clay semi-desert of western Kazakhstan. Arachnologische Mitteilungen, 40: 94-104.

Pitkänen, l., Nuutinen, V. (1995): Soil macropores, saturated hydraulic conductiv­ity and earthworm activity on two soils under long-term reduced tillage in southem Finland. Acta Zool. Fennica, 196: 251-253. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Pitz, K.M., Sierwald, P. (2010): Phylogeny of the millipede order Spirobolida (Arthropoda: Diplopoda: Helminthomorpha). Cladistics, 26: 1–29.

Pitzalis, M., Fattorini, S., Trucchi, E., Bologna, M.A. (2005): Comparative analysis of species diversity of Isopoda Oniscidea and Collembola communities in burnt and unburnt habitats in central Italy. Italian Journal of Zoology, 72: 127-140.

Pižl, V. (2000): Sixtieth birthday of RNDr. Josef Rusek, Dr.Sc. Klapalekiana, 36: 207-215.

Pižl, V. (2002): Žížaly České republiky (Earthworms of the Czech Republic). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Suppl. 9: 1-154.

Pižl, V. (2004): Vliv různého způsobu hospodaření na společenstva žížal travinných ekosystémů. In Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2002: 29-30.

Pižl, V. (2005): Earthworms in floodplain ecosystems - do they contribute to biodiversity of central European landscapes. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 20.

Pižl, V. (2005): The effect of an episodic summer flood on earthworm assemblages in two central European hardwood floodplain forests. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 38.

Pižl, V. (2006): Earthworms – regular or occassional members of underground fauna in Central Europe? Experiences from the Czech and Slovak caves. In: Moldovan, O.T. (ed.): XVIIIth Interantional Symposium of Biospeleology – 100 years of Biospeleology, Cluj-Napoca, Romania, 10-15 July 2006, Abstracts. Institutul de Speologie “Emil Racoviţǎ”, Bucarest: 85-86.

Pižl, V. (2007): Jsou žížaly pravidelnými či náhodnými obyvateli jeskynních systémů ve střední Evropě? In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 46.

Pižl, V. (2009): Polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in soil and earthworms of urban greens. In: Tajovský, K. (ed.): 10th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 65. (=Tajovsky2009-10CEWSZ-Abstracts.pdf)

Pižl, V., Frouz, J., Tajovský, K., Lukešová, A., Nováková, A., Starý, J., Háněl, L., Balík, V. (2001): Sukcese půdních biot na výsypkách – srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch. In: 50 let sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Sborník přednášek, mezinárodní konference Teplice, Kulturní dům, 14.-18.5.2001. Severočeské doly a.s., teplice. CD-ROM ISSN 1213-4066. 5pp.

Pižl, V., Josens, G. (1995): Earthworm communities along a gradient of urbanization. Environmental Pollution, 90: 7-14.

Pižl, V., Rusek, J., Starý, J., Tajovský, K. (2004): Půdní fauna – modelové skupiny. In: Papáček, M. (ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstv a biotopy. Jihočeská Univerzita, České Budějovice: 177-183, 302-304.

Pižl, V., Schlaghamerský, J. (2007): Kroužkovci brněnských parků: vliv sešlapu chodci. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 48.

Pižl, V., Starý, J. (2000): Vliv různých způsobů hospodaření na půdní faunu (Lumbricidae a Oribatida) horských luk v Krkonošském národním parku. Opera Corcontica, 37: 584–588.

Pižl, V., Tajovský, K. (1998): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda v CHKO Litovelské Pomoraví. Final report for Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Ms., 57 pp.

Pižl, V., Tajovský, K. (1998): Vliv letní povodně na půdní makrofaunu lužního lesa v Litovelském Pomoraví. Krajina, voda, povodeň. Sborník Správy CHKO ČR: 47-54.

Pižl, V., Tajovský, K. (1999): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. Final report for Správa CHKO Poodří, Ms., 37 pp.

Pižl, V., Tajovský, K. (1999): Výzkum půdních živočichů v CHKO Poodří. In: Neuschlová, Š. (ed.): Poodří - současné výsledky výzkumu v CHKO Poodří. Ostrava, Společnost přátel Poodří: 58.

Pižl, V., Zeithaml, J. (2005): Earthworms in an arable field-forest ecotone. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 113-118.

Pizzari, T. (2004): Of isopods and Hollywood stars: the measure of sexual selection. Journal of Evolutionary Biology, 18: 243-244.

Pizzolotto, R., Brandmayr, P., Mazzei, A. (2005): Carabid beetles in a Mediterranean region: biogeographical and ecological features. In: Lövei, G.L., Toft, S. (eds.): European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting. DIAS Report, 114: 243. (pdf sborníku: =Lovei+Toft2005….pdf)

Plateau, F. (1890): Les myriapodes marins et la résistance des arthropodes a respiration aérienne à la submersion. J. Anat. Physiol., 26: 236-239.

Platen, R. (1988): Diurnale Rhythmik von Spinnen (Araneida) und Weberknechten (Opilionida) in unterschiedlichen Biotoptypen von Berlin (West). In: Haupt, J. (ed.): XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität Berlin: 208–220.

Platnick, N.I. (2008): A new subterranean ground spider genus from Western Australia (Araneae:Trochanteriidae). Invertebrate Systematics, 22: 295–299.

Plesník, J. (2005): Význam červených seznamů pro ochranu bezobratlých. In: Farkač, J., Král, D., Škorpík, M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 12-14.

Pljakić, M.A. (1977): Les relations taxonomiques et biogeographiques des lignées evolutives primitives des oniscoides inferieurs de Yougoslavie, en partiulier, des elements de la faune cavernicole de la Serbie. Academie Serbe des Sciences et des Arts, Monographies, 54, Clase de sciences naturelles et mathematiques, 48.

Ploger, B., Yasukawa, K. (2002): Exploring animal behavior in laboratory and field. Academic Press.

Plum, N. (2005): Terrestrial invertebrates in flooded grassland: a literature review. Wetlands, 25: 721-737.

Plum, N. (2005): Worms and wetland water: the role of lumbricids and enchytraeids in nutrient mobilization from flooded soils. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 16.

Plum, N.M. (2005): Worms and wetland water: the role of lumbricids and enchytraeids in nutrient release from flooded grassland ecosystems. Dissertation, Universität Bremen, Logos, Berlin, 210 pp.

Plum, N.M., Filser, J. (2005): Floods and drought: Response of earthworms and potworms (Oligochaeta: Lumbricidae, Enchytraeidae) to hydrological extremes in wet grassland. Pedobiologia, 49: 443—453.

Pobědinskij, A.V., Krečmer, V. (1984): Funkce lesů v ochraně vod a půdy. Praha, SZN.

Pobozsny, M. (1978): Nahrungsanspruche einiger Diplopoden- und Isopoden-Arten in mesophilen Laubwaldern Ungarns. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 24: 397-406.

Pobozsny, M. (1985): Bleiakkumulation bei zwei Diplopoden-Arten = Lead accumulation in two Diplopod species. Opuscula zoologica, Budapest, 21: 95-103.

Pobozsny, M. (1985): Die Bedeutung der Diplopodenart Chromatoiulus projectus Verhoeff bei der Zersetzung von Eichenstreu = The importance of the diplopod species Chromatoiulus projectus in the decomposition of oak litter. Opuscula zoologica, Budapest, 19-20: 91-98.

Pobozsny, M. (1986): Über Streuzersetzungsprozesse in Hainbuchen-Eichenwaldern unter Berucksichtigung der Diplopoden = Litter decomposition processes in hornbeam-oak forests with regard to diplopods. Opuscula zoologica, Budapest, 22: 77-84.

Pobozsny, M. (1988): Die Bedeutung von Glomeris hexasticha (Diplopoda) beim Abbau von Detritus Driften am Ufer des Balaton Sees = The importance of Glomeris hexasticha (Diplopoda) in the degradation of detritus drifts on the shore of lake Balaton, Hungary. - Opuscula zoologica, Budapest, 23: 177-188.

Pobozsny, M. (1992): Decomposition of needle litter by millipedes. In: Meyer, E., Thaler, K., Schedl, W. (eds.): Advances in Myriapodology. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 10: 313-317. (ve sborníku)

Pobozsny, M. (1995): Observations on the feeding behaviour of Strongylosoma stigmatosum (Eichwald) (Diplopoda: Polydesmoidea). Opuscula zoologica, Budapest, 27-28: 53-64.

Pobozsny, M. (1997): Vergleichende Untersuchungen des Konsums bei Männchen und Weibchen von Diplopoden = Feeding characters of male and female specimens of three diplopod species. Opuscula zoologica, Budapest, 29-30: 117-123.

Pobozsny, M., Gonzales, O.R., Rodriguez, M.E. (1992): The role of Trigoniulus lumbricinus Gerst. (Diplopoda) in the decomposition of leaf litter in some plant communities of Cuba. Opuscula zoologica, Budapest, 25: 89-93.

Pocock, R.I. (1891): Description of some new Geophilidae in the collection of the British Museum. Annals and Magazine of Natural History, ser. 6, 8(?): 215-228.

Pocock, R.I. (1891): Notes on the synonymy of some species of Scolopendridae, with descritpitons of new genera and species of the group. Annals and Magazine of Natural History, ??: 51-68, 221-231, 2 pl.

Pocock, R.I. (1891): On the Myriapoda of Burma. (I). Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, serie 2, 10: 401-432.

Pocock, R.I. (1893): Contributions to our knowledge of the arthropod fauna of the West Indies. Part II. Chilopoda. Journal of the Linnean Society of London, 24: 454-473.

Pocock, R.I. (1893): On the classification of the tracheate Arthropoda. Zoologischer Anzeiger, 16: 271-275.

Pocock, R.I. (1894): Chilopoda, Symphyla and Diplopoda from the Malay Archipelago. In: Weber, M. (ed.): Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch-Ostindien, Tiel 3. Brill, Leiden: 307-404, Tab. XIX-XXII.

Pocock, R.I. (1895): On the Arachnida and Myriapoda obtained by dr. Anderson´s collector dutiny Mr. T. Bent´s Expedition to the Hadramaut. South Arabia. Journal of the Linnean Society of London, 25: 292-315.

Pocock, R.I. (1895): Report upon the Chilopoda and Diplopoda obtained by P.W. Bassett-Smith, Esq., Surgeon R.N., and J.J. Walker, Esq., R.N., during the cruise in the Chinese Seas of H.M.S.'Penguin', Commander W. U. Moore commanding. Annals and Magazine of Natural History, ser. 6, 15: 346-372.

Pocock, R.I. (1900): The fauna of British India including Burma and Ceylon. Arachnida. Taylor and Francis, London.

Pocock, R.I. (1901): Some new genera and species of Lithobiomorpha Chilopoda. Annals and Magazine of Natural History, ser. 7, 8: 448-451.

Pocock, R.I. (1901): Some questions of Myriapod nomenclature. Annals and Magazine of Natural History, ser. 7, 8: 329-331.

Pocock, R.I. (1901): The Chilopoda or centipedes of the Australian continent. Annals and Magazine of Natural History, ser. 7, 8: 451-463.

Pocock, R.I. (1902): Biologia centrali-americana, Arachnida, Scorpiones, Pedipalpi and Solifugae. Contributions to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and Central America, edited by F. Ducane Godman and Osbert Salvin. 1-96.

Pocock, R.I. (1910): Biologia centrali-americana, Chilopoda and Diplopoda. Contributions to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and Central America, edited by F. Ducane Godman and Osbert Salvin. 1-217.

Podgaiski, L.R. , Quadros, A.F., Araujo, P.B. , Rodrigues, G.G. (2011): Neotropical woodlice (Isopoda) colonizing leaf-litter of pioneer plants in a coal residue disposal environment. R. Bras. Ci. Solo, 35: 743-750.

Podgaiski, L.R., Rodrigues, G.G. (2010): Leaf-litter decomposition of pioneer plants and detritivore macrofaunal assemblages on coal ash disposals in southern Brazil. European Journal of Soil Biology, 46: 394-400.

Podsiadlowski, L., Kohlhagen, H., Koch, M. (2007): The complete mitochondrial genome of Scutigerella causeyae (Myriapoda: Symphyla) and the phylogenetic position of Symphyla. Mol Phylogenet Evol, 45: 251–260.

Podsiadlowski, L., Kohlhagen, H., Koch, M. (2007): The complete mitochondrial genome of Scutigerella causeyae (Myriapoda: Symphyla) and the phylogenetic position of Symphyla. Molecular Phylogenetics and Evolution, 45: 251-260.

Pohl, G.R., Langor, D.W., Spence, J.R. (2007): Rove beetles and ground beetles (Coleoptera: Staphylinidae, Carabidae) as indicators of harvest and regeneration practices in western Canadian foothills forests. Biological Conservation, 137: 294–307.

Pokarzhevskii, A.D. (1981): O pitaniji dvuparnonogich mnogonožek mjertvymi korňami v lugovoj stěpi. Doklady Akademii Nauk SSSR, 256: 1510-1512.

Pokarzhevskii, A.D. (1983): Populations of Sarmatiulus kessleri Lohm. in the forest steppes of Central-Chernozem Reserve. In: Sokolov, V.E., Volskis, R.S. (Eds.): The species and its productivity within its distribution range. Nauka, Moscow: 104-115.

Pokarzhevskii, A.D. (1987): Geochemical ecology of soil animals. In: Striganova, B.R. (ed.): Soil Fauna and Soil Fertility. Proc. 9th Int. Coll. on Soil Zoology, Moscow, August 1985. Nauka, Moscow: 437 -438.

Pokarzhevskii, A.D., Gongalsky, K.B., Zaitsev, A.S. (eds.) (2003): [Investigation methods of structure, functioning and diversity of detrital food-webs]. Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow.

Pokarzhevskii, A.D., Gongalsky, K.B., Zaitsev, A.S., Belyakova, O.I., Savin, F.A. (2006): “Hollows” in the spatial distribution of earthworms in a meadow steppe. Doklady Biological Sciences, 408: 229–232.

Pokarzhevskii, A.D., Krivolutskii, D.A. (1975): The role of pedobionts in biogeochemical cycles of calcium and strontium-90 in the ecosystem. In: Vaněk, J. (ed.): Progress in Soil Zoology. Proceedings of the 5th International Colloquium on Soil Zoology Held in Prague, September 17-22, 1973: 249-254.

Pokarzhevskii, A.D., Krivolutskii, D.A. (1997): Problem of estimating and maintaining biodiversity of soil biota in natural and agroecosystems: A case study of chernozem soil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 62: 127-133.

Pokarzhevskii, A.D., van Straalen, N.M. (2001): The influence of dietary nitrogen and phosphorus on Cd accumulation in the woodlouse Porcellio scaber Latr. Applied Soil Ecology, 16: 97–107.

Pokarzhevskii, A.D., Van Straalen, N.M., Semenov, A.M. (2000): Agar as a medium for removing soil from earthworm guts. Soil Biology & Biochemistry, 32: 1315-1317.

Pokarzhevskii, A.D., van Straalen, N.M., Zaboev, D.P. (2002): New approaches to the trophic structure of soil ecosystems. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 145-155.

Pokarzhevskii, A.D:, Gongalsky, K.B., Zaitsev, A.C., Savin, F.A. (2007): [Spatial ecology of soil animals]. KMK Scientific Press, Moscow.

Pokluda, P., Hauck, D., Čížek, L. (2007): Biotopové preference, migrační schopnost, početnost a bionomie střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 84.

Polis, G.A. (ed.) (1990): The Biology of Scorpions. Stanford University Press, Stanford, California, USA.

Polivanova, N.E. (1977): Patterns of soil fauna distribution in the south of arid steppes and their changes under forest plantations. Ecological Bulletins, 25 (Soil Organisms as Components of Ecosystems): 529.

Pollard, S.D., Jackson, R.R., van Olphen, A., Robertson, M.W. (1995): Does Dysdera crocata (Araneae Dysderidae) prefer woodlice as prey? Ethology Ecology & Evolution, 7: 271-275.

Pollierer, M., Langel, R., Scheu, S., Maraun, M. (2009): Compartmentalization of the soil animal food web as indicated by dual analysis of stable isotopes (15N/14N and 13C/12C). Soil Biology and Biochemistry, 41: 1221-1226.

Pollierer, M.M., Langel, R., Körner, C., Maraun, M., Scheu, S. (2007): The underestimated importance of belowground carbon input for forest soil animal food webs. Ecology Letters, 10: 729–736.

Pollierer, M.M., Scheu, S., Haubert, D. (2010): Taking it to the next level: Trophic transfer of marker fatty acids from basal resource to predators. Soil Biology & Biochemistry, 42: 919-925.

Pomiankowski, A. (1997): Genetic variation in fluctuating asymmetry. J. evol. biol., 10: 51-55.

Pomini, A.M., Machado, G., Pinto-da-Rocha, R., Maciaz-Ordomez, R., Marsaioli, A.J. (2010): Lines of defense in the harvestman Hoplobunus mexicanus (Arachnida: Opiliones): stridulation, thanatosis and irritant chemicals. Biochemical Systematics and Ecology, 38: 301-308.

Pommeresche, R., Hansen, S., Løes, A.-K., Sveistrup, T. (2010): Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy. Bioinstitut a Bioforsk Organic, Olomouc, 24 pp.

Ponge, J.-F., Patel, N., Delhaye, L., Devigne, E., Levieux, C., Beros, P., Wittebroodt, R. (1999): Interactions between earthworms, litter and trees in an old-growth beech forest. Biol Fertil Soils, 29: 360–370.

Ponge, J.-F., Tully, T., Gins, A. (2008): Short-term responses of two collembolan communities after abrupt environmental perturbation: A field experimental approach. Pedobiologia, 52: 19-28.

Pons, G.X., Palmer, M. (1996): Fauna end’emica de les illes Balears. Palma, Spain: Institut d'Estudis Balearics, Govern Balear, Conselleria de Cultura, Educaci’o i Esports, (Myriapoda at pages 78-89)

Ponsard, S., Arditi, R. (2000): What can stable isotopes (δ15N and δ13C) tell about the food web of soil macro-invertebrates? Ecology, 81: 852-864.

Pontégnie, M., du Bus de Warnaffe, G., Lebrun, P. (2005): Impacts of silvicultural practices on the structure of hemi-edaphic macrofauna community. Pedobiologia, 49: 199-210.

Pontégnie, M., Kime, R.D., Lebrun, P. (2005): Quelques données biogéographiques intéressantes pour la faune belge de Myriapodes. Bulletin S.R:B:E./K.B.V.E., 141: 29-33.

Pontuale, G., Romagnoli, P, Maroli, M. (1997): Note sulla biologia e patologia del morso di Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (Chilopoda, Scolopedridae). Ann. Ist. Super. Sanita, 33: 241-244.

Pop, V.V., Vasu, A. (1995): Conspicuous vermic characters in mountain soils developed by large lumbricids (Oligochaeta). Acta Zool. Fennica, 196: 83-86. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Popovici, I., Ciobanu, M. (2000): Diversity and distribution of nematode communities in grasslands from Romania in relation to vegetation and soil characteristics. Applied Soil Ecology, 14: 27–36.

Por, F.D., Decu, V., Negrea, Ş., Dimentman, Ch. (1995): A survey of the edaphic fauna of Israel. In: Decu, V., Nitzu, E., Por, F.D., Dimentman, Ch. (eds.): Soil Fauna of Israel. Editura Academiei Romane, Bucuresti: 1-17.

Porco, D., Stoev, P., Zapparoli, M., Simaiakis, S., Akkari, N., Edgecombe, G. (2011): DNA barcoding of Chilopoda: preliminary report on cryptic diversity cases in the genus Eupolybothrus Verhoeff, 1907 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). In: Mesibov, B., Short, M. (eds.): 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Australia, 18-22 July 2011, Handbook. Sally Brown Conference Connections, Kenmore QLD Australia: 46.

Poser, G. (1990): Die Hundertfüßer (Myriapoda, Chilopoda) eines Kalkbuchenwaldes: Populationsökologie, Nahrungsbiologie und Gemeinschaftsstruktur. Disertation arbeit, Göttingen, 211 pp.

Poser, T. (1988): Chilopoden als Prädatoren in einem Laubwald. Pedobiologia, 31: 261-281.

Poser, T. (1989): Resource partitioning within the Chilopoda community of a limestone beechwood - the function of fauna in a mull b. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 17: 279-284.

Poser, T. (1990): The influence of litter manipulation on the centipedes of a beech wood. In: Minelli, A. (ed.): Proc. 7th Int. Congr. Myr.: 235-245.

Posthuma, L., Janssen, G.M. (1995): Genetic variation for life-history characteris­tics in reference populations of Orchesella cincta (L.) in relation to evolutionary responses to metals in soils. Acta Zool. Fennica, 196: 301-306. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка