Bibliography 10,050 references
старонка57/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   86

Ožanová, J. (2001): Společenstva mnohonožek (Diplopoda) tří různě starých lužních lesů po letní záplavě v roce 1997. [Communities of millipedes (Diplopoda) of three floodplain forests of various age after summer flood in 1997.] Master thesis, Palacký University, Faculty of Science, Dept. of Ecology. Ms. 74 pp., 2 appendices on CD-rom. (in Czech)

Ožanová, J. (2001): Využití travních pastí při studiu mnohonožek. Myriapodologica Czecho - Slovaca, 1: 69-71.

Ožanová, J., Tuf, I.H. (1997): Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci NPR Hůrka u Hranic. Závěrečná zpráva pro AOPK Olomouc. 8 pp. Ms.

Ožanová, J., Tuf, I.H. (2001): Vývoj společenstev edafonu (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) lužního lesa po letní záplavě v roce 1997 (Litovelské Pomoraví). In: Rejšek, K., Houška, J. (eds.): Pedologické dny 2001. Sborník z konference při příležitosti 55. výročí založení Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně: 60-63.

Özdikmen, H. (2007): A nomenclatural act on Myriapoda: Replacement names for homonymous generic names of a millipede and a centipede (Myriapoda: Diplopoda and Chilopoda). Mun. Ent. Zool., 2: 433-435.

Özdikmen, H. (2008): New family and genus names, Kirkayakidae nom. nov. and Kirkayakus nom. nov., for the millipedes (Diplopoda: Chordeumatida). Munis Entomology & Zoology, 3: 342-344.

Özdikmen, H. (2009): New names for two preoccupied centipede genera (Chilopoda). Mun. Ent. Zool., 4: 227-229.

Ozkan, O., Adiguzel, S., Kar, S. (2006): Parametric values of Androctonus crassicauda (Oliver, 1807) (Scorpiones: Buthidae) from Turkey. J. Venom. Anim. Toxins, 12: 549-559.

Ozsarac, M., Karcioglu, O., Ayrik, C., Somuncu, F., Gumrukcu, S. (2004): Acute coronary ischemia following centipede envenomation: case report and review of the literature. Wilderness Environ Med, 15: 109–112.

Paarmann, W., Erbeling, L., Spinnler, K. (1986): Ant and ant brood preying larvae: an adaptation of carabid beetles to arid environments. In: den Boer, P.J., Luff, M.L., Mossakowski, D., Weber, F. (eds.): Carabid Beetles: Their Adaptations and Dynamics. XVIIth International Congress of Entomology, Hamburg, 1984. Gustav Fischer, Stuttgart – New York: 79-90. (ve sborníku)

Pacheco, R., Vasconcelos, H.L. (2012): Subterranean pitfall traps: Is it worth including them in your ant sampling protocol? Psyche, 2012, doi:10.1155/2012/870794

Packard, A.S., Jr. (1881): Scolopendrella and its position in nature. The American Naturalist, 15: 698-704.

Paclt, J., Rusek, J. (1960): Campodea suensoni Tuxen (Insecta, Diplura) členem beskydské zvířeny. Spisy PFU v Brně, 7: 279-283.

Pagés, J. (1964): Remarques sur les Japygidae signales dans le domaine souterrain. Internacional Journal of Speleology, 1: 191–201.

Pagon, N. (2006): Biodiverziteta strig (Chilopoda), dvojnonog (Diplopoda) in mokric (Isopoda) na Idrijskem. [Biodiversity of centipedes (Chilopoda), millipedes (Diplopoda) and isopods (Isopoda) in Idrija region (Slovenia).] Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. 133 pp.

Pagon, N., Kos, I. (2007): Centipede, millipede and isopod communities in different habitats in Idrija region (West Slovenia). In: Tajovský, K. (ed.): 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 50.

Pajunen, T., Haila, Y., Halme, E., Niemelä, J., Punttila, P. (1995): Ground-dwelling spiders (Arachnida, Araneae) in fragmented old forests and surrounding managed forests in Southern Finland. Ecography, 18: 62-72.

Palacios-Vargas, J.G., Castaño-Meneses, G., Gómez-Anaya, J.A., Martínez-Yrizar, A., Mejía-Recamier, B.E., Martínez-Sánchez, J. (2007): Litter and soil arthropods diversity and density in a tropical dry forest ecosystem in Western Mexico. Biodivers Conserv, 16: 3703–3717.

Palienko, L.P., Kolodochka, L.A. (2004): A case of phoresia of gamasid mite Poecilochirus carabi (Parasitiformes, Gamasina, Parasitidae) on wood-louse Armadillidium vulgare (Isopoda, Oniscoidae). Vestnik Zoologii, 38: 38.

Pálková, R. (2013): Space Activity and Sheltering Behaviour of Terrestrial Isopods. Master thesis, Palacky University Olomouc, Faculty of Science, Department of Ecology and Environmental Science. 31 pp, 3 appendices, Ms.

Palkovičová, S., Mock, A. (2007): Spoločenstvá suchozemských rovnakonôžok (Oniscidea) a mnohonôžok (Diplopoda) Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. In: Stloukal, E. (ed.): Zborník abstraktov z konferencie 13. Feriancove dni 2007. Faunima, Bratislava: 29-30.

Palkovičová, S., Mock, A. (2008): Epigeická makrofauna (Oniscidea, Diplopoda) Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Študentská vedecká konferencia, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava, Zborník príspevkov, 1. zväzok – biologická sekcia: 242-244.

Palmén, E. (1946): Die Landisopoden Finnlands. Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 11 (6): 1-35.

Palmén, E. (1948): The Chilopoda of Eastern Fennoscandia. Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 13 (4): 1-48.

Palmén, E. (1948): Zur Vergleichenden Morphologie, Ökologie und Verbreitung der Budellundielliden (Isopoda Terr.). Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 13 (2): 1-34.

Palmén, E. (1951): A survey of the Oniscoidea (Isopoda terr.) of Newfoundland. Ann. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 14 (1): 1-27.

Palmén, E. (1951): Supplementary records of terrestrial Isopoda (Oniscoidea) from Finland. Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae 'Vanamo', 5 (2): 101-105.

Palmén, E. (1954): Survey of the Chilopoda of Newfoundland. Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae 'Vanamo', 8 (2): 131-149.

Palmén, E. (1958): The role of European species in the Newfoundland fauna od chilopods, diplopods and terrestrial isopods. Proceedings Tenth Congress of Entomology, 1, 1956: 899-902.

Palmén, E., Rantala, M. (1954): On the life-history and ecology of Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch) (Chilopoda, Geophillidae). Ann. Zool. Soc. „Vanamo“, 16: 1-44.

Palmer, A.R. (1994): Fluctuating asymmetry analyses: a primer. In Markow, T.A. (ed.): Developmental instability: its origins and evolutionary implications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands: 355–364.

Palmer, A.R. (1996): Waltzing with asymmetry. Bioscience, 46: 518-532.

Palmer, A.R., Strobeck, C. (1997): Fluctuating asymmetry and developmental stability: heritability of observable variation vs. heritability of inferred cause. J. evol. biol., 10: 39-49.

Palmer, A.R., Strobeck, C. (2003): Fluctuating asymmetry analysis revisited. In: Polak, M. (ed.): Developmental instability: causes and consequences. Oxford Univ. Press, Oxford: 279–319.

Palmer, M., Linde, M., Pons, G.X. (2004): Correlational patterns between invertebrate species composition and the presence of an invasive plant. Acta Oecologica, 26: 219–226.

Panesar, T.S., Marshall, V.G., Barclay, H.J. (2000): The impact of clearcutting and partial harvesting systems on population dynamics of soil nematodes in coastal Douglas-fir forests. Pedobiologia, 44: 641-665.

Pankhurst, C., Doube, B.M., Gupta, V.V.S.R. (eds.)(1997): Biological Indicators of Soil Health. CAB International.

Pankhurst, G.E., Lynch, J.M. (1994): The role of the soil biota in sustainable agriculture. In: Pankhurst, C.E., Doube, B.M., Gupta, V.V.S.R., Grace, P.R. (eds.): Soil Biota. Management in Sustainable Farming Systems. CSIRO Australia, Victoria: 3-9.

Panoš, V. (2001): Karsologická a speleologická terminologie: výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie (UNESCO), angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština. Žilina, Knižné centrum, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, Geologický ústav Akademie věd České republiky v Praze.

Panteleeva, S. (2009): New springtail hunters: mass litter-dwelling widespread ants. In: Tajovský, K. (ed.): 10th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 63. (=Tajovsky2009-10CEWSZ-Abstracts.pdf)

Paoletti, M.G. (1980): Il genere Spelaeonethes in Italia (Isopoda terrestria). Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona, 7: 217-226.

Paoletti, M.G. (1982): L’artropodofauna ipogea delle Alpi Orientali, dal confine orientale al Garda con particolare riguardo a Bathysciinae ed Isopodi terrestri.Lavori Soc. Italiana di Biogeografia, 7: 545-578.

Paoletti, M.G. (1987): Terrestrial isopods in agroecosystems of the low-lying plain in north-eastern Italy. In: Striganova, B.R. (ed.): Soil Fauna and Soil Fertility. Proc. 9th Int. Coll. on Soil Zoology, Moscow, August 1985. Nauka, Moscow: 423-426.

Paoletti, M.G. (1989): Life strategies of isopods and “soil invertebrates” in Venezuela. Monitore zool. ital. (N.S.), Monogr. 4: 435-453. (in Proceedings of the second symposium)

Paoletti, M.G. (1995): Biodiversity, traditional landscapes and agroecosystem management. Landscape and Urban Planning, 31: 117-128.

Paoletti, M.G. (1999): The role of earthworms for assessment of sustainability and as bioindicators. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74: 137-155. (ve sborníku i PDF)

Paoletti, M.G. (1999): Using bioindicators based on biodiversity to assess landscape sustainability. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74: 1-18. (ve sborníku i PDF)

Paoletti, M.G. (eds.)(2005): Ecological Implications of Minilivestock. Potential of the Insects, Rodents, Frogs and Snails. Science Publishers.

Paoletti, M.G., Cantarino, C.M. (2002): Sex ratio alterations in terrestrial woodlice populations (Isopoda: Oniscidea) from agroecosystems subjected to different agricultural practices in Italy. Applied Soil Ecology, 19: 113-120.

Paoletti, M.G., Dunxiano, H., Marc, P., Ninxing, H., Wenliang, W., Chunru, H., Jiahai, H., Liewan, C. (1999): Arthropods as bioindicators in agroecosystems of Liang Han Plain, Qianjiang City, Hubei China. Crit. Rev. Plant. Sci., 18: 457-465.

Paoletti, M.G., Favretto, M.R., Stinner, B.R., Purrington, F.F., Bater, J.E. (1991): Invertebrates as bioindicators of soil use. Agriculture, Ecosystems and Environment, 34: 341-362.

Paoletti, M.G., Hassall, M. (1999): Woodlice (Isopoda: Oniscidea): their potential for assessing sustainability and use as bioindicators. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74: 157-165.

Paoletti, M.G., Lorenzoni, G.G. (1989): Agroecology patterns in Northeastern Italy. Agriculture, Ecosystems and Environment, 27: 139-154

Paoletti, M.G., Sommaggio, D., Favretto, M.R., Petruzzelli, G., Pezzarossa, B., Barbaferi, M. (1998): Earthworms as useful bioindicators of agroecosystem sustainability in orchards and vineyards with different inputs.

Paoletti, M.G., Taylor, R.A.J., Stinner, B.R., Stinner, D.H., Benzing, D.H. (1991): Diversity of soil fauna in the canopy and forest floor of a Venezuelan cloud forest. Journal of Tropical Ecology, 7: 373-383.

Paoletti, M.G., Tsitsilas, A., Thomson, L.J., Taiti, S., Umina, P.A. (2008): The flood bug, Australiodillo bifrons (Isopoda: Armadillidae): A potential pest of cereals in Australia? Applied Soil Ecology, 39: 76-83.

Papáč, V. (2011): Spoločenstvá chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) v jaskyniach Muránskej planiny, Drienčanského krasu a Cerovej vrchoviny. Ph.D. thesis, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav zoológie SAV, Ms., 189 pp.

Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. (2009): Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. Aragonit, 14: 32-42.

Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. (2006): Terrestrické článkonožce (Arthropoda) vybraných jaskýň Silickej planiny. In: Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc., Zborník referátov. Správa slov. jaskýň, Liptovský Mikuláš: 187-199.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Košel, V., Christophoryová, J. (2007): Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera (Slovenský kras, Horný vrch). Acta Carsologica Slovaca, 45: 151-157.

Papen, H., Rosenkranz, P., Butterbach-Bahl, K., Gasche, R., Willibald, G., Brüggemann, N. (2004): Effects of tree species on C- and N-cycling and biosphere-atmosphere exchange of trace gases in forests. In: Binkley, D., Menyailo, O. (eds.): Tree species effects on soils: implications for global change. Springer, Netherlands: 165-172.

Paquin, P. (2004): A winter pitfall technique for winter-active subnivean fauna. Ent. News, 115: 146-156.

Paquin, P., Coderre, D. (1996): Sampling technigue for soil macroarthropods inhabiting forest floors. Ent. News, 107: 169-176.

Paquin, P., Coderre, D. (1997): Changes in soil macroarthropod communities in relation to forest maturation through three successional stages in the Canada boreal forest. Oecologia, 112: 104-111.

Paquin, P., Coderre, D. (1997): Deforestation and fire impact to edaphic insect larvae and other macroarthropods. Environ. Entomol., 26: 21-30.

Parida, B.B., Mohanty, S. (1972): Studies on the chromosomes of a millipede Thyropygus nigrolabitus (Harpagophoridae Diplopoda Arthropoda). Prakruti Utkal University Journal Science, 9: 97-104.

Paris, O.H. (1963): The ecology of Armadillidium vulgare (Isopoda: Oniscoidea) in California grassland: food, enemies, and wheather. Ecol. Mono., 33: 1-22.

Paris, O.H. (1965): Vagility of P32-labeled isopods in grassland. Ecology, 46: 635-648.

Paris, O.H., Pitelka, F.A. (1962): Population characteristics of the terrestrial isopod Armadillidium vulgare in California grassland. Ecology, 43: 229-248.

Paris, O.H., Sikora, A. (1965): Radio tracer demonstration of isopod herbivory. Ecology, 46: 729-734.

Parisi V., Menta C., Gardi C., Jacomini C. (2004): Evaluation of soil quality and biodiversity in Italy: The biological quality of soil index (QBS) approach. In: Francaviglia R. (ed.): Agricultural impacts on soil erosion and soil biodiversity: Developing indicators for policy analysis. Proceedings from an OECD Expert Meeting. Rome, Italy, March 2003: 541-550.

Parisi, V., Menta, C., Gardi, C. Jacomini, C., Mozzanica, E. (2005): Microarthropod communities as a tool to assess soil quality and biodiversity: a new approach in Italy. Agri., Ecosyst. Environ., 105, 323-333.

Park, O. (1935): Studies in nocturnal ecology, III. Recoding apparatus and further analysis of activity rhythm. Ecology, 16: 152-163.

Park, O. (1941): Concerning community symmetry. Ecology 22: 164-167.

Park, O., Auerbach, S. (1954): Further study of the tree-hole complex with emphasis on quantitative aspects of the fauna. Ecology, 35: 208-222.

Park, O., Lockett, J.A., Myers, D.J. (1931): Studies in nucturnal ecology with special reference to climax forest. Ecology, 12: 709-727.

Parker, K.R., Maki, A.W., Harner, E.J. (1999): There is no need to be normal: generalized linear models of natural variation. Human Ecol. Risk Assess., 5: 355-374.

Parmakelis, A., Klossa-Kilias, E., Kilias, G., Triantis, K.A., Sfenthourakis, S. (2008): Increased molecular divergence of two endemic Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) species from Greece reveals patterns not congruent with current taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society, 95: 361-370.

Parmakelis, A., Stathi, I., Chatzaki, M., Simaiakis, S., Spanos, L., Louis, C., Mylonas, M. (2006): Evolution of Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832) (Scorpiones: Buthidae) in the northeastern Mediterranean region. Molecular Ecology, 15: 2883–2894.

ParmeIee, R.W., Ehrenfeld, J.G., Han, X., Zhu, W. (1995): Effects of dead pine root inputs on soil fauna and the decomposition of dead roots in a spodosoI soil from the New Jersey Pinelands. Acta Zool. Fennica, 196: 27-32. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Parr, C.L., Chown, S.L.. (2001): Inventory and bioindicator sampling: Testing pitfall and Winkler methods with ants in a South African savanna. J. Insect Conserv, 5: 27-36.

Parry, D.A. (1951): Factors determining the temperature of terrestrial arthropods in sunlight. J. Exp. Biol., 28: 445-462.

Parry, G. (1953): Osmotic and ionic regulation in the isopod crustacean Ligia oceanica. J. Exp. Biol., 30: 567-574.

Pašťálková, H., Podrázský, V., Vacek, S. (2001): Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts. Opera Corcontica, 38: 205–215.

Pate, E., Ndiaye-Faye, N., Thioulouse, J., Villenave, C., Bongers, T., Cadet, P., Debouzie, D. (2000): Successional trends in the characteristics of soil nematode communities in cropped and fallow lands in Senegal (Sonkorong). Appl. Soil Ecol., 14: 5-15.

Paul, E.A. (ed.) (2007): Soil Microbiology, Ecology, and Biochemistry, 3rd edition. Academic Press, Boston, New York.

Paulus, H.F. (2000): Phylogeny of the Myriapoda – Crustacea – Insecta: a new attempt using photoreceptor structure. J. Zool. Syst. Evol. Research, 38: 189-208.

Paulus, H.F. (2004): Einiges zur Stammesgeschichte der Spinnentiere (Arthropoda, Chelicerata). In: Denisia 12: Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Wiss. Red. Konrad Thaler, Biologiezentrum der OÖ. Landmuseum, 586 pp.: 547- 574.

Paulusse, J.H.M., Jeanson, C.Y. (1977): Structuration du sol par les diplopodes Etude experimentale et microscopique. Ecological Bulletins, 25 (Soil Organisms as Components of Ecosystems): 484-488.

Pausas, J.G. (1997): Litter fall and litter decomposition in Pinus sylvestris forests of the eastern Pyrenees. Journal of Vegetation Science, 8: 643-650.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. [Communities of centipedes (Chilopoda) at several Carpathian localities.] Master thesis, Palacky University Olomouc, Faculty of Science, Department of Ecology and Environmental Science. 55 pp. + 2 appendices, Ms. (in Czech with English abstract)

Pavlíková, M. (2008): Vplyv veterného parku pri Skalitom (Jablunkovské medzihorie) na štruktúru spoločenstiev koscov (Opiliones). Bachelory thesis, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Ms., 31 pp.

Pawłowski, J. (2009): Endemicne bezkręgocwe Karpat (Endemic Invertebrates of the Carpathians) Roczniki Bieszczadzkie, 17: 89-128.

Pawłowski, J., Walasz, K., Sura, P., Wytwer, J., Sterzyńska, M., Palaczyk, A., Dyduch, A., Krzemiński, W. (1993): Fauna. In: Turnicki park narodowy w polskich Karpatach Wschodnich. Dokumentacja projektowa. Polska Fundacja Ochrony Przyrody PRO NATURA: 155-161.

Pax, F. (1937): Allgemeine Charakteristik der Hochmoore. Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges, 3: 237, 248-249,283.

Peachey, R.E., Moldenke, A., William, R.D., Berry, R., Ingham, E., Groth, E. (2002): Effect of cover crops and tillage system on symphylan (Symphyla: Scutigerella immaculata, Newport) and Pergamasus quisquiliarum Canestrini (Acari: mesostigmata) populations, and other soil organisms in agricultural soils. Applied Soil Ecology, 21: 59-70.

Pearse, A.S. (1946): Observations on the microfauna of the Duke forest. Ecological Monographs, 16: 127-150.

Pearson, R.G., White, E. (1964): The phenology of some surface-active arthropods of moorland country in North Wales. Journal of Animal Ecology, 33: 245-258.

Peck, J.E., Moldenke, A.R. (2010): Invertebrate communities of subcanopy epiphyte mats subject to commercial moss harvest. J Insect Conserv DOI 10.1007/s10841-010-9373-4.

Peck, J.E., Moldenke, A.R. (2011): Invertebrate communities of subcanopy epiphyte mats subject to commercial moss harvest. J Insect Conserv, 15: 733–742.

Peck, S.B. (1999): Synopsis of biodiversity of subterranean invertebrate faunas of the West Indian island of Hispaniola. Nov. Carib., 1: 14-32.

Pedroli-Christen, A. (1990): Field investigations on Rhymogona cervina (Verhoeff) and Rhymogona silvatica (Rothenbühler) (Diplopoda) Morphology, distribution and hybridation. In: Minelli, A. (ed.), Proceedings of the 7th International Congress of Myriapodology. E.J. Brill, Leiden: 27-43. (ve sborníku)

Pedroli-Christen, A. (1992): Les diplopodes de Suisse: un premier bilan. In: Meyer, E., Thaler, K., Schedl, W. (eds.): Advances in Myriapodology. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 10: 401-409. (ve sborníku)

Pedroli-Christen, A. (1993): Faunistique des Mille-Pattes de Suisse (Diplopoda).Centre suisse se cartographie de la faune, Neuchatel.

Pedroli-Christen, A., Mauriès, J.-P. (1992): Un genre oublié d'Atractosomatinae des Alpes italo-suisses, Bomogona Cook, 1895 - statut, contenu, chorologie (Diplopoda, Craspedosomatida). Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle, 4e série, Section A, Zoologie, 14: 457-472.

Pedroli-Christen, A., Scholl, A. (1990): Ecological and genetic studies on parapatric Rhymogona sylvatica Roth. and R. cervina Verh. Diplopoda Craspedosomatidae) with special reference to hybrid populations in a zone of contact. Revue suisse de zoologie, 97: 349-359.

Pedroli-Christen, A., Scholl, A. (1991): Systématique et taxonomie du genre Rhymogona (Diplopoda, Craspedosomatidae Rhymogona silvativa (Rothenbühler, 1899) synonyme de Rhymogona montivaga (Verhoeff, 1894); résultats morphologiques et génétiques. Revue suisse de zoologie, 98: 83-92.

Pedroli-Christen, A., Scholl, A. (1992): Sytematics and taxonomy of the genus Rhymogona. Morphological and genetic studies indicating synonymy of Rhymogona montivaga (Verhoeff) and R. silvatica (Rothenbühler) (Diplopoda, Craspedosomatidae). In: Meyer, E., Thaler, K., Schedl, W. (eds.): Advances in Myriapodology. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 10: 15. (ve sborníku)

Pedroli-Christen, A., Scholl, A. (1996): Rhymogona (Diplopoda, Craspedosomatidae), un genre monospécifique. Deuxiéme partie: Révision basée sur les résultats morphologiques, génétiques et faunistiques. In: Geoffroy, J.-J., Mauries, J.-P., Nguyen Duy-Jacquemin, M., (eds.): Acta Myriapodologica. Mém. Mus. natn. Hist. nat., 169: 53-60.

Pei, S., Ma, H., Shi, B., Wu, D., Zhou, W. (2011): A new species of Lithobius (Monotarsobius) Verhoeff, 1905 (Lithobiomorpha, Lithobiidae) from China. ZooKeys, 82: 59–66.

Pei, S., Ma, H., Zapparoli, M., Zhu, M. (2010): A review of the Chinese species of Hessebius Verhoeff, 1941 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). Zootaxa, 2631: 51–61.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка