Bibliography 10,050 references
старонка56/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   86

Nosek, J. (1986): Protura of the Little Carpathians. In: Nosek, J. (ed.) The soil fauna of the Little Carpathians. Slovak Academy of Science, Bratislava: 225-230.

Novák, B. (1965): Změny hustoty našich polních hrobaříků jako následek decimace zemními pastmi (Col. Siplhidae). Acta Univ. Palack. Olom, FRN, 19: 99-119.

Novák, B. (1967): Změny pohlavního indexu druhu Pterostichus vulgaris L. ve sběrech ze zemních pastí na řepných polích (Col. Carabidae). Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., 25: 95-114.

Novák, B. (1971): Analýzy chování pro přesnější vyhodnocování úlovků střevlíkovitých ze zemních pastí (Col. Carabidae). Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., 34: 119-128.

Novák, B. (1971): Diurnální aktivita střevlíkovitých v polním biotopu. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., 34: 129-149.

Novák, B. (1972): Denní rytmus v aktivitě druhu Amara montivaga Strm. (Col. Carabidae). Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., 39: 99-105.

Novák, B. (1976-76): Lesní mikroklima a diurnální aktivita střevlíkovitých (Col. Carabidae). Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., 51: 103-139.

Novák, B. (1977): Periodičnosti v pohyblivosti epigeické složky v polních a lesních ekosystémech. Vstupní část. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., Tom 55: 123-165.

Novák, B. (1978): Periodičnosti v diurnální aktivitě populací střevlíkovitých za laboratorních podmínek. II. část disertace. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., Tom 59: 125-162.

Novák, B. (1979): Periodičnosti v diurnální aktivitě střevlíkovitých v polním ekosystému (Col. Carabidae). III. část disertace. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., Tom 63: 149-191.

Novák, B. (1980): Periodičnosti v diurnální aktivitě populací střevlíkovitých v lesním biotopu (Col. Carabidae). IV. část disertace. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., Tom 67: 139-185.

Novák, B. (1982): Periodičnosti v pohyblivosti epigeické složky v polních a lesních ekosystémech. Závěrečná část disertace. Acta Univ. Pal. Ol. F.R.N., Tom 75: 63-85.

Novák, B., Melzochová, M. (1990): Vliv školky na výskyt střevlíkovitých v lužním háji (Coleoptera Carabidae). Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica, 99: 175-198.

Novák, F. (1991): Transformace dusíku v sekundární sukcesní řadě hnědých lesních půd. Autoreferát dizertace k získání vědecké hodnosti kandidáta biologických věd. Vědecké kolegium buiologie organismů,populací a solečenstev ČSAVm Ústav půdní biologie ČSAV, České Budějovice. 20pp.

Novák, J., Dányi, L. (2010): Faunistical and biogeographical survey of the centipede fauna in the Aggtelek National Park, Northeast Hungary. Opusc. Zool. Budapest, 41: 215–229.

Novak, S., Drobne, D., Menard, A. (2012): Prolonged feeding of terrestrial isopod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) on TiO2 nanoparicles. Absence of toxic effect. ZooKeys, 176: 261–273.

Novak, S., Drobne, D., Valant, J., Pipan Tkalec, Ž., Pelicon, P., Vavpetič, P., Falnoga, I., Remškar, M. (2011): Tissue accumulation and toxic potential of ingested TIO2 nanoparticles by a terrestrial isopod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea). In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 153-154.

Novak, T. (2004): An overview of harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Croatia. Natura croatica, Zagreb, 13: 231-296.

Novak, T. (2005): An overview of harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Bosnia and Herzegovina. Natura croatica, Zagreb, 14: 301-350.

Novak, T. (2005): Notes on spermatophores in Cyphophthalmus duricorius Joseph (Arachnida: Opiliones: Sironidae). Annales, Series historia naturalis, Koper, 15: 277-280.

Novak, T. (2005): Terrestrial fauna from cavities in northern and central Slovenia, and a review of systematically ecologically investigated cavities. Acta Carsologica, Ljubljana, 34/1: 169-210.

Novak, T. (2005): The harvestmen fauna (Arachnida: Opiliones) from the sub Mediterranean region of Slovenia - II. Annales, Series historia naturalis, Koper, 15: 103-114.

Novak, T., Alatič, A., Poterč, J., Bertoncelj, B., Janžekovič, F. (2006): Regenerational leg asymmetry in damaged Trogulus nepaeformis (Scopoli 1763) (Opiliones, Trogulidae). The Journal of Arachnology, 34: 524–531.

Novak, T., Giribet, G. (2006): A new species of Cyphophthalmi (Arachnida, Opiliones, Sironidae) from Eastern Slovenia. Zootaxa, 1330: 27–42.

Novak, T., Lipovšek, S., Senčič, L., Pabst, M.A., Janžekovič, F. (2004): Adaptations in phalangiid harvestmen Gyas annulatus and G. titanus to their preferred water current adjacent habitats. Acta Oecologica, 26: 45–53.

Novak, T., Lipovšek-Delakorda, S.L., Slana Novak, L. (2006): A review of harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Slovenia. Zootaxa, 1325: 267–276.

Novak, T., Slana, L. (2003): Nelima narcisi n.sp., a dwarf member of the genus from the North-Eastern Adriatic coast. Fragmenta entomologica, Roma, 35: 1-11.

Novák, V. (1929): Moderní názor na půdu se zřetelem k lesu. Les. práce, 8: 627-636.

Novák, V., Káš, V., Nosek, J.(1959): Živěna půdní (edafon). Praha, ČSAZV v SZN.

Nováková, A. (2005): Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in the Domica and Ardovská Caves (Slovak Karst National Park, Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 103-106.

Nováková, A., Elhottová, D., Krištůfek, V., Lukešová, A., Hill, P., Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P. (2005): Feeding sources of invertebrates in Ardovska cave and Domica cave systems — preliminary results. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 107-112.

Novotny, V., Basset, Y., Miller, S.E., Drozd, P., Cizek, L. (2002): Host specialization of leaf-chewing insects in a New Guinea rainforest. J. Anim. Ecology, 71: 400-412.

Novotny, V., Basset, Y., Miller, S.E., Weiblen, G.D., Bremer, B., Cizek, L., Drozd, P. (2002): Low host specifity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 416: 841-844.

Nowicki, M. (1871): Opis nowych czlonkonogów (Arthropoda). Rocz. TNKrak., Kraków, 42: 69-74.

Nugroho, R.A. (2006): Nitrification in acid coniferous forests: Some soils do, some soils don’t. PhD Thesis of the Institute of Ecological Science, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands.

Nunomura, N. (2004): Terrestrial isopod crustaceans in the Ryukyu Islands, Southern Japan. In: Loureiro, S., Ferreira, A.L.G., Soares, A.M.V.M. (eds.): 6th international symposium on the biology of the terrestrial isopods. Aveiro: Universidade: 67.

Nunomura, N., Xie, R.-D. (2000): Terrestrial isopod crustaceans of Yunnan, Southwest China. In: Aoki, J., Yin, W., Imadaté, G. (eds.): Taxonomical Studies on the Soil Fauna of Yunnan Province in Southwest China. Tokai University Press, Tokai, (Japan): 43-90.

Nuutinen, V., Pöyhönen, S., Ketoja, E., Pitkänen, J. (2001): Abundance of the earthworm Lumbricus terrestris in relation to subsurface drainage pattern on a sandy clay field. Eur. J. Soil Biol., 37: 301−304.

Nyffeler, M., Symondson, W.O.C. (2001): Spiders and harvestmen as gastropod predators. Ecological Entomology, 26: 617-628.

Nyirö, G., Oravecz, O., Márialigeti, K. (2002): Detection of Wolbachia pipientis infection in arthropods in Hungary. European Journal of Soil Biology, 38: 63-66.

Nys, C., Howson, G. (1988): Effects of tree species on forest soils in northern France detected by cotton strip assay. In: Harrison, A.F., Latter, P.M., Walton, D.W.H. (eds.): Cotton strip assay: an index of decomposition in soils. Grange-over-Sands, NERC/ITE: 90-93. (ITE Symposium, 24).

O´Lear, H.A., Seastedt, T.R. (1994): Landscape patterns of litter decomposition in alpine tundra. Oecologia, 99: 95-101.

Oakley, T.H. (2003): On homology of arthropod compound eyes. Integr. Comp. Biol., 43: 522-530.

Oba, Y. (2009): On the origin of beetle luminescence. In: Meyer-Rochow, V.B. (ed.): Bioluminescence in Focus- A Collection of Illuminating Essays, Research Signpost, Kerala, India: 277-290.

Oba, Y., Branham, M.A., Fukatsu, T. (2011): The terrestrial bioluminescent animals of Japan. Zoological Science, 28: 771-789.

Ober, K., Matthews, B., Ferrieri, A., Kuhn, S. (2011): The evolution and age of populations of Scaphinotus petersi Roeschke on Arizona Sky Islands (Coleoptera, Carabidae, Cychrini). ZooKeys, 147: 183–197.

Oberfrank, A., Végh, A., Lang, Z., Hornung, E. (2011): Reproductive strategy of Protracheoniscus politus (C. Koch, 1841) (Oniscidea: Crinocheta: Agnaridae). In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 135-136.

Obrist, M.K., Duelli, P. (1996): Trapping efficiency of funnel- and cup-traps for epigeal arthropods. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft, 69: 361-369.

Obrtel, R. (1971): Number of pitfall traps in relation to the structure of the catch of soil surface Coleoptera. Acta ent. bohemoslov., 68: 300-309.Obrtel, R. (1971): Soil surface Coleoptera in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno, 5: 1-47.

Obrtel, R. (1973): Animal food of Apodemus flavicollis in a lowland forest. Zoologické Listy, 22: 15-30.

Obrtel, R. (1973): Animal food of Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Zoologické Listy, 22: 111-126.

Obrtel, R. (1976): Soil surface harvestmen (Opilionidea) in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno, 10: 1-34.

Obrtel, R., Holišová, V. (1981): The diet of hedgehogs in a urban environment. Folia Zologica, 30: 193-201.

Ochoa, J.A., Acosta, L.E. (2002): Two new Andean species of Brachistosternus Pocock (Scorpiones: Bothriuridae). Euscorpius, 2: 1–12.

Odendaal, J.P., Reinecke, A.J. (1999): Short-term toxicological effects of cadmium on the woodlouse, Porcellio laevis (Crustacea, lsopoda). Ecotoxicology and Environmental Safety, 43: 30-34

Odendaal, J.P., Reinecke, A.J. (1999): The toxicity of sublethal lead concentrations for the woodlouse, Porcelio laevis (Crustacea, Isopoda). Biol. Fertil. Soils, 29: 146-151.

Odendaal, J.P., Reinecke, A.J. (2004): Effect of metal mixtures (Cd and Zn) on body weight in terrestrial isopods. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 46: 377–384.

Odendaal, J.P., Reinecke, A.J. (2004): Evidence of metal interaction in the bioaccumulation of cadmium and zinc in Porcellio laevis (Isopoda). In: Loureiro, S., Ferreira, A.L.G., Soares, A.M.V.M. (eds.): 6th international symposium on the biology of the terrestrial isopods. Aveiro: Universidade: 60.

Ödman, A.M., Schnoor, T.K., Ripa, J., Olsson, P.A. (2012): Soil disturbance as a restoration measure in dry sandy grasslands. Biodivers Conserv, 21: 1921–1935.

Ódor, P., van Dort, K.W., Aude, E., Heilmann-Clausen, J., Christensen, M. (2005): Diversity and composition of dead wood inhabiting bryophyte communities in European beech forests. Boletín de la Sociedad Española de Briología, 26-27: 85-102.

Ohno, T., Miyatake, T. (2007): Drop or fly? Negative genetic correlation between death-feigning intensity and flying ability as alternative anti-predator strategies. Proceedings of the Royal Society B, 274: 555-560.

Ohtonen, R., Aikio, S., Väre, H. (1997): Ecological theories in soil biology. Soil Biology and Biochemistry, 29: 1613-1619.

Okuno, A., Katayama, H., Nagasawa, H. (2000): Partial characterization of vitellin and localization of vitellogenin production in the terrestrial isopod, Armadillidium vulgare. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 126: 397–407.

Olaleye, A.A.O., Ogunkunle, A.O., Singh, B.N. (2005): Nutrient dynamics in wetlands in Nigeria. In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 17.

Olechowicz, E. (1977): The effect of coprophages on faeces decomposition in a pasture ecosystem. Ecological Bulletins, 25 (Soil Organisms as Components of Ecosystems): 553-556.

Oliveira, I.S., Read, V.M.S.J., Mayer, G. (2012): A world checklist of Onychophora (velvet worms), with notes on nomenclature and status of names. ZooKeys, 211: 1–70.

Oliveira, I.S., Schaffer, S., Kvartalnov, P.V., Galoyan, E.A., Palko, I.V., Weck-Heimann, A., Geißler, P., Ruhberg, H., Mayer, G. (2013): A new species of Eoperipatus (Onychophora) from Vietnam reveals novel morphological characters for the South-East Asian Peripatidae. Zoologischer Anzeiger, 252: 495–510.

Oliver, P.G., Meechan, C.J. (1993): Woodlice. Synopses of the British Fauna No. 49. London, The Linnean Society of London and The Estuarine and Coastal Sciences Association.

Olsen, A.R. (1996): Others arthropods. In: Olsen, A.R., Sidebottom, T.H., Knight, S.A. (eds.): Fundamentals of microanatomical entomology. A practical guide to detecting and identifying filth in foods. CRC Press, Boca Raton – New York – London – Tokyo: 151-155.

Olsen, A.R., Sidebottom, T.H., Knight, S.A. (1995): Fundamentals of microanalytical entomology. A practical guide to detecting and identifying filth in foods. CRC Press, New York – London – Tokyo.

Olsen, A.R., Sidebottom, T.H., Knight, S.A. (eds.) (1996): Fundamentals of microanatomical entomology. A practical guide to detecting and identifying filth in foods. CRC Press, Boca Raton – New York – London – Tokyo.

Olsen, K.M. (1996): Skolopenderen Lithobius lapidicola Meinert, 1872, “vetsthussteinkryper”. Insekt-Nytt, 21: 5-6.

Olsen, K.M. (2000): Haplophilus subterraneus (Shaw, 1789), a centipede (Chilopoda, Geophilomorpha) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology, 47: 63-64.

Olsen, L.-H., Sunesen, J., Pedersen, B.V. (2001): Small woodland creatures. Oxford University Press, Oxford.

Olson, D.M. (1994): The distribution of leaf litter invertebrates along a neotropical altitudinal gradient. Journal of Tropical Ecology, 10: 129-150.

Ondina, P., Outeiro, A., Mato, S. (1995): Distribution of four slug species in NW Spain with respect to soil ecological factors. Acta Zool. Fennica, 196: 248-250. (ve sborníku Haimi & Huhta: XI International Colloquium on Soil Zoology)

Ondö, Y. (1954): Daily rhythmic activity of Tylos granulatus Miers III. Modification of rhythmic activity in accord with its growing stage. Jap. J. Ecol., 4: 1-3.

Ondrejková, Z, Krumpál, M., Cyprich, O. (1991): Invertebrates in nest boxes in the State Natural Reserve Šúr. Acta F. R. N. Univ. Comen., Zool., 34: 5-20.

O'Neill, R.V. (1967): Behavior of Narceus americanus (Diplopoda) on slopes and its ecological significance. American Midland Naturalist, 77: 535-539.

O'Neill, R.V. (1967): Niche segregation in seven species of diplopods. Ecology, 48: 983.

O'Neill, R.V. (1968): Population energies of the millipede, Narceus americanus (Beauvois). Ecology, 49: 803-809.

O'Neill, R.V. (1969): Adaptive responses to desiccation in the millipede, Narceus americanus (Beauvois). American Midland Naturalist, 81: 578-583.

O'Neill, R.V. (1969): Comparative desiccation tolerance in seven species of millipedes. American Midland Naturalist, 82: 182-187.

Onipchenko, V.G., Zhakova, O.E. (1997): The structure of large soil invertebrate communities (Mesofauna) in the alpine ecosystems of he Teberda Reserve, The Northwestern Caucasus. Oecologia Montana, 6: 35-38.

Ono, T., Takagi, Y. (2006): Turn alternation of the pill bug Armadillidium vulgare and its adaptive significance. Jpn. J. Appl. Entomol. Zool., 50: 325–330.

Opatrný, E. (1980): Die Nahrung der Wechselkröte Bufo viridis Laurenti, 1768. Acta. Univ. Palack. Olomucensis Fac. Rer. Nat., 67: 187-202.

Opell, B.D. (1984): A simple method for measuring dessication resistance of spider egg sacs. J. Arachnol., 12: 246-247.

Opravil, E. (1983): Údolní niva v době hradištní (ČSSR – povodí Moravy a Poodří). Studie archeologického ústavu ČSAV v brně, 11 (2): 1-75.

Opravilová, V., Tajovský, K. (1997): Božena Folkmanová. Folia Historica, Fac. of Sci. Masaryk. Univ., Brno, 50: 3 pp.

Orav-Kotta, H., Kotta, J. (2004): Food and habitat choice of the isopod Idotea baltica on the northeastern Baltic Sea. Hydrobiologia, 514: 79-85.

Orlofske, J.M., Ohnesorg, W.J., Debinski, D.M. (2011): A comparison of the arthropod communities in remnant, restored, and reconstructed Iowa tallgrass prairies. Natural Areas Journal, 31: 148-155.

Ormerod, S.J., Rundle, S.D. (1998): Effects of experimental acidification and liming on terrestrial invertebrates: implications for calcium availability to vertebrates. Environmental Pollution, 103: 183-191.

Örstan, A., Jass, J., Klausmeier, B. (2008): The first record of the terrestrial isopod Armadillidium vulgare from Quebec (Isopoda: Oniscidea). Newsletter of the Biological Survey of Canada Terrestrial Arthropods. 27(1): 13.

Országh, I. (1998): A checklist of Slovak centipedes (Antennata, Chilopoda). Acta Zool. Comenianae, 42: 79-94.

Országh, I. (2000): Stonožky (Antennata, Chilopoda) niektorých jaskýň Slovenska. In: Mock, A., Kováč, Ľ., Fulín, M. (eds.): Fauna jaskýň. Východoslovenské múzeum Košice: 129-140.

Országh, I. (2001): Centipedes (Chilopoda) of the Slovak Republic. Myriapodologica Czecho - Slovaca, 1: 49-57.

Országh, I. (2001): Dignathodon microcephalus (Chilopoda, Dignathodontidae) na Slovensku. Entomofauna-Carpathica,13: 62-64.

Országh, I. (2001): Rozsirenie stonozky dlhonohej (Scutigera coleoptrata) (Chilopoda, Scutigeridae) na Slovensku. Entomofauna-Carpathica, 13: 65-67.

Országh, I. (2003): Rozsirenie stonozky Dicellophilus carniolensis (Chilopoda, Mecistocephalidae) na Slovensku. Zborník abstraktov, 9. zoologická konferencia Feriancove dni 2003: 21-22.

Országh, I. (2004): Centipedes (Antennata, Chilopoda) of Slovakia. In: Stloukal, E., Kalúz, S. (eds.): Books of Abstracts. Fauna Carpathica Meeting 2004: 31-32. (ISBN 80-968522-7-2)

Országh, I. (2004): Prehľad stonožiek (Antennata, Chilopoda) Popriečneho, východná časť Vihorlatských vrchov. 4. seminár českých a slovenských myriapodológov. Východná, 14.-18. 9.2004. Abstrakty referátov. Katedra zoológie, PriF UK & Slov. entomol. spol., Bratislava: 8

Országh, I. (2004): Rozsirenie stonozky Dicellophilus carniolensis (Chilopoda, Mecistocephalidae) na Slovensku. Entomofauna-Carpathica, 16: 20-23.

Országh, I. (2005): Phenology of Chelidurella acanthopygia (Dermaptera: Forficulidae) nymphal instars in oak-hornbeam forests of the Malé Karpaty Mts and Trnavská pahorkatina hills (SW Slovakia). Ekológia (Bratislava), 24, Supplement 2/2005: 152-160.

Országh, I. (2005): Prehľad stonožiek (Antennata, Chilopoda) Vihorlatských vrchov. Telekia, Spravodaj CHKO Vihorlat, 3: 27-29.

Országh, I., Fedor, P, Vidlička, Ľ., Majzlan, O. (2010): Ucholaky (Dermaptera) Slovenska / Earwigs (Dermaptera) of Slovakia. Univerzita Komenského, Bratislava.

Országh, I., Košel, V., Országhová, Z. (1994): Príspevok k poznaniu stonožiek (Tracheata, Chilopoda) jaskýň Slovenska. Slovenský kras, 32: 79-89.

Országh, I., Országhová, Z. (1995): Taxocoenoses of centipedes (Tracheata, Chilopoda) of the territory influenced by the hydroelectric power structures Gabčíkovo. Gabčíkovo part of the hydroelectric power project — environmental impact review, FNS, Comenius Univ., Bratislava: 265-274.

Országh, I., Országhová, Z. (1997): Stonožky (Antennata, Chilopoda) Dunajských lužných lesov (juhozápadné Slovensko). Entomofauna Carpathica, 9: 83-91.

Országh, I., Országhová, Z. (2005): Structure of centipede communities (Myriapoda: Chilopoda) in oak-hornbeam forests of the Malé Karpaty Mts and Trnavská pahorkatina hills (SW Slovakia). Ekológia (Bratislava), 24, Supplement 2/2005: 124-142.Országh, I., Országhová, Z. (XXXX): Taxocenózy stonožiek (Tracheata, Chilopoda) územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. XXXX: 381, 357.

Östman, Ö. (2005): Asynchronous temporal variation among sites in condition of two carabid species. Ecological Entomology, 30: 63–69.

Östman, Ö., Ekbom, B., Bengtsson, J. (2001): Landscape heterogenity and farming practice influence biological control. Basic Appl. Ecol., 2: 365-371.

Oszlányi, J. (2000): State of the forests in the Danube river inundation in Slovakia. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.) Management of Floodplain Forests in Southern Moravia. Proceedings of the International Conference held in Židlochovice, Czech Republic, May 13 to 16,2000: 79-90.

Oudejans, R.C.H.M., Horst, D.H. van der (1978): Cyclopropane fatty acids in millipedes – their occurence and metabolism. Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (N.F.), 21/22: 345-348. (ve sborníku)

Ouédraogo, E., Mando, A., Brussaard, L. (2004): Soil macrofaunal-mediated organic resource disappearance in semi-arid West Africa. Applied Soil Ecology, 27: 259–267.

Overesch, M., Rinklebe, J., Broll, G., Neue, H.-U. (2005): Heavy metal and arsenic contamination of plants in floodplains of the central Elbe River (Germany). In: Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants: 14.

Owen, J.L., Cokendolpher, J.C. (2006): Tailless whipscorpion (Phrynus longipes) feeds on Antillean Crested Hummingbird (Orthorhyncus cristatus). The Wilson Journal of Ornithology, 118: 422–423.

Oxbrough, A., Irwin, S., Kelly, T.C., O’Halloran, J. (2010): Ground-dwelling invertebrates in reforested conifer plantations. Forest Ecology and Management, xxx: xxx–xxx.

Oxbrough, A.G., Gittings, T., O’Halloran, J., Giller, P.S., Kelly, T.C. (2006): The influence of open space on ground-dwelling spider assemblages within plantation forests. Forest Ecology and Management, 237: 404–417.

Oxbrough, A.G., Gittings, T., O’Halloran, J., Giller, P.S., Kelly, T.C. (2006): The initial effects of afforestation on the ground-dwelling spider fauna of Irish peatlands and grasslands. Forest Ecology and Management, 237: 478–491.

Ozanne, C.M.P., Speight, M.R., Hambler, C., Evans, H.F (2000): Isolated trees and forest patches: Patterns in canopy arthropod abundance and diversity in Pinus sylvestris (Scots Pine). Forest Ecology and Management, 137: 53-63.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка