Bibliography 10,050 references
старонка24/86
Дата канвертавання25.04.2016
Памер4.89 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   86

Finér, L., Mannerkoski, H., Piirainen, S., Starr, M. (2003): Carbon and nitrogen pools in an old-growth, Norway spruce mixed forest in eastern Finland and changes associated with clear-cutting. Forest Ecology and Management, 174: 51-63.

Fischer, E., Farkas, S., Hornung, E., Past, T. (1997): Sublethal effects of an organophosphorous insecticide, dimethoate, on the isopod Porcellio scaber Latr. Comp. Biochem. Physiol, 116C: 161-166.

Fischer, M., Rokitanski, G., Kaltenbach, A. (1968): Hofrat Director Professor Dr. Max Beier zum 65. Geburtstag. Ann. naturhistor. Mus. Wien, 72: 3-19.

Fisk, M.C., Kessler, W.R., Goodale, A., Fandy, T.J. Groffman, P.M., Driscoll, C.T. (2006): Landscape variation in microarthropod response to calcium addition in a northern hardwood forest ecosystem. Pedobiologia, 50: 69-78.

Fisk, M.C., Schmidt, S.K. (1996): Microbial responses to nitrogen additions in alpine tundra soil. Soil Biol. Biochem., 28: 751-755,

Flasar, I., Flasarová, M. (1980): Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) ve státní přírodní rezervaci “Slanisko” v Bylanech u Mostu a na náhradních lokalitách v Zaječicích (okr. Most) a Břvanech (okr. Louny). Zprávy-Studie Krajského muzea v Teplicích, 14: 37-45.

Flasar, I., Flasarová, M. (1985??): SPR Studený vrch – Mollucsa; Isopoda. Ms. Deponovaný v rezervační knize na Správě CHKO Lužické hory, 2 pp.

Flasar, I., Flasarová, M. (1987): Mollusca a Isopoda vrchu Trabice a jeho okolí. Severočes. Přír. Litomeřice, příloha 1987: 39-54.

Flasar, I., Flasarová, M. (1989): Ergänzungen zur Monographie „The Soil Fauna of the Little Carpathians“ (Mollusca et Isopoda). Faunistische Abhandlungen (Dresden), 17: 1-18.

Flasar, I., Flasarová, M. (1999): Wiechtiere und Asseln in der Umgebung des Bachs Polava/Pöhlbach (Bundesrepublik Deutschland und Tschechische Republik: Böhmen und Sachsen) (Molusca et Isopoda). Malak. Abh. Mus. Tierkde. Dresden, 20: 137-160.

Flasar, I., Flasarová, M. (2000): Půdní zvířena (edafon). Bodentiere (Edaphon). In: Roth, J. (ed.): Přírodní zajímavosti Polavy. Naturwissenschaftliche Interessanten des Pöhlbaches. Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život, Chomutov: 64-90.

Flasarová, M. (1958): K poznání moravskoslezských Oniscoideí. Časopis Slezského muzea v Opavě, (A), 7: 100-130.

Flasarová, M. (1960): K revisi Haplophthalmus mengei (Zaddach) v Čechách a na Moravě. Acta musei Silesiae, ser. A, 9: 115-122.

Flasarová, M. (1962): Trichoniscus pusillus provisorius Racovitza en Bohême (Isopoda, Oniscoidea). Věstník Čs. spol. zool., 26: 110-116.

Flasarová, M. (1966): Buddelundiella cataractae Verhoeff, 1930, in der Tschechoslowakei (Isopoda, Oniscoidea). Crustaceana, 11: 33-44.

Flasarová, M. (1967): Die Morphologie des Magens einiger Arten der Familien Trichoniscidae Sars und Buddelundellidae Verhoeff (Isopoda, Oniscoidea). Věstník Čs. spol. zool., 31: 197-212.

Flasarová, M. (1967): Zdeněk Frankenberger (1892-1966). Crustaceana, 13: 329-331.

Flasarová, M. (1968): Die Morphologie des Magens bei Ligidium hypnorum (Cuvier) (Isopoda, Oniscoidea). Věstník Čs. spol. zool., 32: 209-216.

Flasarová, M. (1969): Die morphologie des Magnes bei Asellus aquaticus (Linné) und Jaera albifrons Leach (Isopoda, Asellota). Věst. Čs. Spol. zool., 33: 214-222.

Flasarová, M. (1972): Über einige Isopoden aus Korea (Isopoda, Oniscoidea). Annales zoologici, 29: 91-113.

Flasarová, M. (1975): Proasellus coxalis septentrionalis (Herbst) (Isopoda: Asellota) in Böhmen und Mähren. Věstník Čs. spol. zool., 39: 254-264.

Flasarová, M. (1976): O našich svinkách (Isopoda, Oniscidea). Živa, 24: 23-24.

Flasarová, M. (1980): Hyloniscus transsilvanicus (Verhoeff, 1901) im Gebirge Malé Karpaty in der Westslowakei. Faunistische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 7: 273-278.

Flasarová, M. (1980): K poznání Oniscoideí státních přírodních rezervací Západočeského kraje (Crustacea: Isopoda). Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 23: 25-27.

Flasarová, M. (1986): Isopoda (Asellota, Oniscidea) of the Little Carpathians. In: Nosek, J. (ed.): The Soil Fauna of the Little Carpathians. Slovak Academy of Science, Bratislava: 183-216.

Flasarová, M. (1986): Trichoniscus helveticus (Carl, 1908) in Nordwestböhmen (Crustacea, Isopoda, Oniscidea). Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 14: 95-98.

Flasarová, M. (1988): Zur Kenntnis der Isopoden Mittelböhmens (Crustacea, Isopoda, Asellota et Oniscidea). Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 15: 119-130.

Flasarová, M. (1990): Stejnonožci (Isopod) severozápadních Čech. Autoreferát disertační práce, PřF UK v Praze. Teplice, Ms, 28 pp.

Flasarová, M. (1991): Kartierung der Isopoden in Nordwestböhmen (Czechoslovakia). Proceedings of the 4th ECE/XIII. SIEEC, Gödöllö: 708-714.

Flasarová, M. (1993): Porcellium collicola (Verhoeff, 1907) in Deutschland (Isopoda, Oniscidea). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 67: 7-8.

Flasarová, M. (1994): Über einige Landasseln aus der Slowakei, gesammelt von Herrn Dr. Ján Brtek (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 19: 135-140.

Flasarová, M. (1995): Die Isopoden Nordwestböhmens (Crustacea: Isopoda: Asellota et Oniscidea). Acta Sc. Nat. Brno, 29: 1-156.

Flasarová, M. (1996): Poznámky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Asellota and Oniscidea) v severozápadních Čechách. I. Sborník Okr. muzea v Mostě, ř. přír., 18: 18-20.

Flasarová, M. (1997): Isopoda (Asellota et Oniscidea) Ještědského hřbetu a blízkého okolí (severní Čechy). Sborník Okr. Muzea v Mostě, řada přír., 19: 29-48.

Flasarová, M. (1997): Suchozemští stejnonožci v lidských obydlích v České republice. Zpravodaj sdružení DDD, 6: 118-124.

Flasarová, M. (1998): Bericht über Isopoden (Asellota et Oniscidea) im Slowakischen Donaugebiet. Acta Musei Nationalis Pragae, Seies B, Historia Naturalis, 54: 61-78.

Flasarová, M. (1998): Ligidium germanicum Verhoeff, 1901 (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) im Wald Doubrava im Naturschutzgebiet Litovelské Pomoraví (Nordmähren, Tschechische Republik). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 271-272.

Flasarová, M. (1998/1999): Poznámky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) v severozápadních Čechách. II. Sborník Okr. Muzea v Mostě, řada přírodovědná, 20/21: 33-34.

Flasarová, M. (2000): Poznámky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Asellota) v severozápadních Čechách. III. Sborník Okr. Muzea v Mostě, řada přírodovědná, 22: 31-32.

Flasarová, M. (2000): Übersicht über die faunistische Erforschung der Landasseln (Isopoda, Oniscidea) in der Tschechische Republik. Crustaceana, 73: 585-608.

Flasarová, M. (2001): Poznámky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) v „Údolí Hasiny u Lipence” v severozápadních Čechách. Přírodovědný průzkum v “Údolí Hasiny u Lipence”, Louny: 53-59

Flasarová, M. (2001): Řád: Stejnonožci (Isopoda). In: Pavelka, J., Trezner, J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín: 168.

Flasarová, M., Flasar, I. (1962): Isopoda a Gastropoda skleníků v Teplicích Lázních v Čechách. Zoologické listy, 11: 71-76.

Flasarová, M., Flasar, I. (1965): Isopoda a Gastropoda skleníků v Severočeském kraji. Zool. listy, 14: 251-260.

Flasarová, M., Flasar, I. (1979): Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) na území velkolomu Chabařovice-jih. In: Auct. div.: Přírodovědecký výzkum těžebního pole Chabařovice-jih. Teplice: 180-224.

Flasarová, M., Flasar, I. (1986): Mollusca a Isopoda severozápadních Čech s přihlédnutím na chráněná nebo významná území Severočeského kraje. Zprávy čs. zool. spol. (Ústí nad Labem), 19: 20-21.

Fleissner, G., Fleissner, G. (1986): Circadian rhythms in the compound eyes of the carabid beetle Pachymorpha (Anthia) sexguttata I. Sensitivity-rhythms and the bilateral circadian oscillator system. In: den Boer, P.J., Luff, M.L., Mossakowski, D., Weber, F. (eds.): Carabid Beetles: Their Adaptations and Dynamics. XVIIth International Congress of Entomology, Hamburg, 1984. Gustav Fischer, Stuttgart – New York: 3-18. (ve sborníku)

Flynn, M.R., Bush, J.W.M. (2008): Underwater breathing: the mechanics of plastron respiration. J. Fluid Mech., 608: 275–296.

Foddai, D. (1998): Phylogenetic relationships within geophilomorph centipedes based on morphological characters: a preliminary report. Mem. Mus. Civ. St. Nat., Verona, 13: 67-68.

Foddai, D., Bonato, L., Pereira, L.A., Minelli, A. (2003): Phylogeny and systematics of the Arrupinae (Chilopoda Geophilomorpha Mecistocephalidae) with the description of a new dwarfed species. Journal of Natural History, 37: 1247-1267.

Foddai, D., Minelli, A. (1999): A troglomorphic geophilomorph centipede from southern France (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). J. Nat. Hist., 33: 267-287.

Foddai, D., Minelli, A. (2000): Phylogeny of geophilomorph centipedes: old wisdom and new insight from morphology. In: Wytwer, J., Golovatch, S. (eds.): Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa. Fragm. faun., 43 (Suppl.): 61-71.

Foddai, D., Minelli, A., Scheller, U., Zapparoli, M. (1995): 35. Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda, Symphyla. In: Minelli, A., Ruffo, S., La Posta, S. (eds.): Checklist delle specie della fauna Italiana: 1-35.

Foddai, D., Minelli, A., Zapparoli, M. (1995): I chilopodi delle isole circumsarde nel contesto del popolamento insulare dell’area tirrenica s.l. Biogeographia, 18: 357-376.

Foddai, D., Pereira, L.A., Minelli, A. (2000): A catalogue of the geophilomorph centipedes (Chilopoda) from Central and South America including Mexico. Amazoniana, 16: 59-185.

Foddai, D., Pereira, L.A., Minelli, A. (2002): Geophilomorpha. In: Bosquets, J.L., Morrone, J.J. (eds.): Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento, 3: 417-427.

Foddai, D., Pereira, L.A., Minelli, A. (2004): The geophilomorph centipedes (Chilopoda) of Brazilian Amazonia. Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoologa, 75: 271-282.

Foelix, R.F. (1996): Biology of Spiders, 2nd Edition. Oxford University Press.

Foelix, R.F. (2011): Biology of Spiders, 3rd Edition. Oxford University Press.

Foissner, W. (1999): Soil protozoa as bioindicators: pros and cons, methods, diversity, representative examples. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74: 95-112. (ve sborníku i PDF)

Fojtová, H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Diplom. práce, MZLU, FA, Ústav zoologie a včelařství.

Fojtová, H. (2001): The influence of water regime on soil-surface fauna in floodplain forest. 6th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice, Czech Republic, April 23-25, 2001: 41.

Fojtová, H. (2002): The influence of water regime on soil surface fauna in floodplain forest. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 39-44.

Fojtová, H. (2003): Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. Doktorská disertační práce, MZLU, FA, Ústav zoologie a včelařství.

Fojtová, H., Chytil, J. (2000): Epigeous fauna changes in depence on water regime fluctuation in a floodplain forest. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.) Management of Floodplain Forests in Southern Moravia. Proceedings of the International Conference held in Židlochovice, Czech Republic, May 13 to 16,2000: 217-224.

Folkman, B. (1928): Les Chilopodes de Tchécoslovaquie. Ière Partie. Les Chilopodes de Bohême. Bulletin International (Acad. Tcheque des Sciences), Classe des sciences mathématiques, naturelles et de la médicine, 29: 481-556.

Folkmanová, B. (1927): Einführung neuer Unterscheidungsmerkmale in die Systematik der Lithobiiden. Sonderabdruck aus dem Zoolog. Anzeiger. Bd. LXXI, Heft 5/8: 181-192.

Folkmanová, B. (1928): Chilopoda Republiky Československé, Díl 1, Chilopoda Čech. Fauna et Flora Čechoslovenica. Praha, NČAVU.

Folkmanová, B. (1929): Eine neue Gattung der Unterfamilie der Geophilinen. Zool. Anz., 84: 35-46.

Folkmanová, B. (1935): Nové druhy stonožek čeledi Lithobiidae z balkánských jeskyň. Příroda, 28: 172-176.

Folkmanová, B. (1936): Über einige von Dr. Jaroslav Štorkán in Bulgarien gesammelte Chilopoden. Bull. Inst. Roy. Nat. Hist. Sofia, 9: 93-97.

Folkmanová, B. (1940): O nových balkánských jeskynních Chilopodech ve sběrech Dr. K. Absolona. Věstník Čs. zool. spol., 8: 47-58.

Folkmanová, B. (1945): O některých zajímavých stonožkách ze zátopového území berounské přehrady. Entomol. listy, 8: 120-129.

Folkmanová, B. (1946): Dva nové druhy Lithobiidů z Křivoklátska. Věst. Čs. zool. spol., 10: 90-100.

Folkmanová, B. (1946): Noví Lithobiové (Chilopoda) z balkánských jeskyň. Příroda, 38: 57-70.

Folkmanová, B. (1947): Druh Lithobius validus Mein. a jeho příbuzenské vztahy k jiným druhům na základě atypických forem. Věst. Čs. zool. spol., 11: 98-104.

Folkmanová, B. (1947): Příspěvky k poznání rodu Monotarsobius VERH. v Čechách. Věst. Čs. zool. spol., 11: 105-112.

Folkmanová, B. (1947): Stonožky z Jeseníků. Entomol. listy, 10: 75-81.

Folkmanová, B. (1949): Příspěvek k poznání stonožek sev. Slezska. Přírodov. Sbor. Ostrav. Kraje, 10: 122-141, 234-246, 342-361.

Folkmanová, B. (1949): Subspecie druhu Lithobius mutabilis KOCH v našich zemích. Věst. Čs. zool. spol., 13: 56-68.

Folkmanová, B. (1950): O zástupcích podčel. Pachymeriinae v našich zemích. Věst. Čs. zool spol., 14: 1-14.

Folkmanová, B. (1951): O některých Chilopodech, nových pro Moravu. Sbor. klubu přírodov. v Brně, 29: 98-104.

Folkmanová, B. (1952): O některých zajímavých formách podřádu Geophilomorpha z Moravy a Slezska. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje, 13: 179-191.

Folkmanová, B. (1954): Příspěvek k poznání slezských stonožek z Beskyd. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje, 15: 194-219.

Folkmanová, B. (1956): O novych formach otrjada Geophilomorpha iz južnych oblastěj SSSR. Zool. Journal, 35: 1633-1646.

Folkmanová, B. (1958): Novyje formy gubonogich mnogonožek (Chilopoda) iz SSSR. Zool. Journal, 37: 183-192.

Folkmanová, B. (1959): Stonožky - Chilopoda. In: Kratochvíl, J. (ed.): Klíč zvířeny ČSR III. Praha, NČSAV: 49-66.Folkmanová, B., Dobroruka, L.J. (1960): K poznaniju gubohogich mnogonožek (Chilopoda) SSSR. Zool. Journal, 39: 1811-1818.

Folkmanová, B., Kočiš, M., Zlámalová, M. (1955): Příspěvky k poznání některých edafických skupin členovců z údolí Dyje. Věst. Čs. spol. zool., 19: 306-330.

Folkmanová, B., Lang, J. (1955): Stonožky vrchu Kotouče u Štramberka. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje, 16: 506-612.

Folkmanová, B., Lang, J. (1960): Příspěvek k poznání stonožek Rychlebských hor. Přírodov. čas. slez., 21: 355-372.

Foltan, P. (2004): Influence of slug defence mechanisms on the prey preferences of the carabid predator Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae). Eur. J. Entomol., 101: 359–364.

Foltan, P., Sheppard, S., Konvička, M., Symondson, W.O.C. (2005): The significance of facultative scavenging in generalit predator nutrition: detecting decayed prey in the guts of predators using PCR. Molecular Ecology, 14: 4147–4158.

Fontanetti, C.S. (1989): Moulting behavior in chelodesmid species (Diplopoda, Polydesmida). Revista Brasileira de Biologia, 49: 1053-1055.

Fontanetti, C.S. (1990): Meiotic prophase in Diplopoda. Rev. Brasil. Genet., 13: 697-703.

Fontanetti, C.S. (1990): Morphology of the testicles of some Brazilian species of Diplopoda and their phylogenetic relations. Revta bras. Zool., 7: 541-544.

Fontanetti, C.S. (1991): Karyotypes of some Brazilian diplopods. Rev. Brasil. Genet., 14: 645-651.

Fontanetti, C.S. (1996): Description of a new species and the karyotype of cavernicolous millipede Pseudonannolene silvestri and the karyotype of Pseudonannolene strinatti Mauriés (Diplopoda, Pseudonannolenida, Pseudonannolenidae). Revta bras. Zool., 13: 419-426.

Fontanetti, C.S. (1996): Karyotype of a termitophilic species of Diplopoda (Polydesmida, Chelodesmidae). Brazil. J. Genet., 19: 593-595.

Fontanetti, C.S. (1996): The use of cytogenetics to certify a Diplopoda species (Pseudonannolenida, Pseudonannolenidae). Rev. Brasil. Biol., 56: 775-781.

Fontanetti, C.S. (1997): Revisao das espécies de diplópodos estudadas citogeneticamente (Diplopoda, Arthropoda). 43o Congresso Nacional de enética, 13.-16.8.1997, Goiana, Go, Brasil, Abstract A.41.

Fontanetti, C.S. (1998): Chromosome numbers of some Brazilian species of diplopods (Diplopoda, Arthropoda). Cytologia, 63: 149-154.

Fontanetti, C.S. (1998): Morphohistological study of testicles of the Brazilian diplopod Pseudonannolene tricolor Brolemann, 1901 (Pseudonannolenidae, Pseudonannolenida). J. Adv. Zool., 19: 1-4.

Fontanetti, C.S., Camargo-Mathias, M.I. (2004): External morphology of the antennae of Rhinocricus padbergi Verhoeff, 1938 (Diplopoda, Spirobolida). Braz. J. morphol. Sci., 21: 73-79.

Ford, J. (1935): A preliminary investigation on the ecology of the common mole (Talpa europea). J. Anim. Ecol., 4: 88-89.

Ford, J. (1935): The animal population of a meadow near Oxford. J. Anim. Ecol., 4: 195-207.

Forel, A. (1904): Ants and some other insects. An inquiry into the psychic powers of these animals with an appendix on the pecularities of their olfactory sense. (Translated by W.M. Wheeler) Open Court Publishing Company, Chicago.

Forman, M., Král, J. (2010): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Živa, 58: 128-130.

Formanowicz, D.R., Jr., Bradley, P.J. (1987): Fluctuations in prey density: effects on the foragigng tactics of scolopendrid centipedes. Animal Behaviour, 35: 453-461.

Fornara, D.A., Du Toit, J.T. (2008): Browsing-induced effects on leaf litter quality and decomposition in a southern African savanna. Ecosystems, 11: 238–249.

Forró, L., Farkas, S. (1998): Checklist, preliminary distribution maps, and bibliography of woodlice in Hungary. Miscelanea zool. hung., 12: 21-44.

Förster, B., Garcia, M., Francimari, O., Römbke, J. (2006): Effects of carbendazim and lambda-cyhalothrin on soil invertebrates and leaf litter decomposition in semi-field and field tests under tropical conditions (Amazônia, Brazil). European Journal of Soil Biology, 42: S171–S179.

Förster, B., Muroya, K., Garcia, M. (2006): Plant growth and microbial activity in a tropical soil amended with faecal pellets from millipedes and woodlice. Pedobiologia, 50: 281-290.

Forsyth, D.M., Duncan, R.P., Bomford, M., Moore, G. (2004): Climatic suitability, life-history traits, introduction effort, and the establishmnet and spread of introduced mammals in Australia. Conserv. Biol., 18: 557-569.

Foster, A.D., Claeson, S.M. (2011): Habitats and seasonality of riparian-associated millipedes in southwest Washington, USA. Terrestrial Arthropod Reviews, 4: 203–220.

Foth, H.D. (1990): Fundamentals of Soil Science. John Wiley & sons, New York – Chichester – Brisbane – Toronto – Singapore.

Föttinger, P. (2009): Chemical protection in soil-dwelling opilionids – a case study on Cyphophthalmus duricorius (Opiliones, Cyphophthalmi). In: Tajovský, K. (ed.): 10th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 21 (=Tajovsky2009-10CEWSZ-Abstracts.pdf)

Fournier, E., Loreau, M. (2000): Movement of Pterostichus melanarius in agricultural fields margins in relation to hunger state. In: Brandmayr, P., Lövei, G., Brandmayr, T.Z., Casale, A., Vigna Taglianti, A. (eds.): Natural history and applied ecology of carabid beetles. Pensoft Publishers, Sofia: 207-219.

Fournier, E., Loreau, M. (2002): Foraging activity of the carabid beetle Pterostichus melanarius Ill. in field margin habitats. Agriculture, Ecosystems and Environment, 89: 253-259.

Fournier, E., Loreau, M., Havet, P. (1998): Effects of new agricultural management practices on the structure and diversity of ground-beetle communities (Coleoptera, Carabidae). Gibler Faune Savage, Game Wildl, 15: 43-53.

Fowler, H.G. (1981): Behaviour of two myrmecophiles of Paraguayan leaf-cutting ants. Revista Chilena de Entomologia, 11: 69-72.

Fox, C.A., Jarvis, I., Behan-Pelletier, V., Dalpé, Y., Clapperton, J., Prévost, D., Joschko, M., Lentzsch, P. (2004): Progress towards developing a soil biodiversity indicator for Canada. In: Francaviglia R. (ed.): Agricultural impacts on soil erosion and soil biodiversity: Developing indicators for policy analysis. Proceedings from an OECD Expert Meeting. Rome, Italy, March 2003: 439-452.

Fox, H. Munro (1952): Anal and oral intake of water by Crustacea. J. Exp. Biol., 29: 583-599.

Fraj, M., Charfi-Cheikhrouha, F., Souty-Grosset, C. (2011): Is isopod diversity influenced by cultivation types? In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 157-158.

Fraj, M., Charfi-Cheikhrouha, F., Souty-Grosset, C. (2011): Terrestrial isopods diversity in Bizerte agrosystem. In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 103-104.

Fraj, M., El Gtari, M., Charfi-Cheikhrouha, F. (2007): Burrows density and distribution of the desert species Porcellio albinus (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) in two habitats at Kebili (Tunisia). In: 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. Faculté de Sciences de Tunis, Tunis: 19.

Fraj, M., El Gtari, M., Charfi-Cheikhrouha, F. (2008): Density and distribution of burrows of the desert isopod Porcellio albinus in two habitats of the Kebili region (Tunisia). In: Zimmer, M., Charfi-Cheikhrouha, F., Taiti, S. (eds.): Proceedings of the international symposium on terrestrial isopod biology: ISTIB-07. Shaker, Aachen: 113-116. (ve sborníku)
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   86


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка