Bibliografia podmiotu
Дата канвертавання27.04.2016
Памер45.69 Kb.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

F I L I A W R A C I B O R Z U ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz Tel. 32 419 00 02 www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz


C Z E S Ł A W M I Ł O S Z

(1911-2004)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Racibórz, kwiecień 2011 r.
BIBLIOGRAFIA PODMIOTU

Abecadło / Czesław Miłosz .- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. - 435,[4]

Sygn. 47446


Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz .-Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. - 173,[4] s sygn. 33552
Dolina Issy / Czesław Miłosz .- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. - 290 s.

Sygn 32326, 32562


Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz .- Kraków : Znak, 1993. - 526 s. sygn. 42837, 44785
Hymn o perle / Czesław Miłosz. -Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. -
109,[2] s. sygn. 34393
Listy o tym, co najważniejsze : z aneksem zawierającym wiersze Aleksandra Wata, mowę Józefa Czapskiego "Nad grobem poety", dokumenty oraz fotografie / Czesław Miłosz, Ola Watowa Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2009. - 257, [3] s.sygn.52867
Mowa wiązana / Czesław Miłosz .- Olsztyn : Pojezierze, 1988. - 270s.sygn. 40264
Nieobjęta ziemia / Czesław Miłosz .- Kraków : WL, 1988. - 150s sygn. 39837
Poematy / Czesław Miłosz .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989.sygn. 40566
Poezje / Czesław Miłosz .- Warszawa : Wydawnictwo Czytelnik, 1988. - 452,[3] s sygn. 39299, 33579, 32037
Prywatne obowiązki / Czesław Miłosz .- Olsztyn : Pojezierze, 1990. - 200s sygn. 41199, 41279
Rok myśliwego / Czesław Miłosz .- Kraków : Znak, 1991 sygn. 41496, 41784
Szukanie ojczyzny / Czesław Miłosz .- Kraków : Znak, 1992. - s. 219 sygn. 42077
Świadectwo poezji / Czesław Miłosz .- Warszawa : Czytelnik, 1987 sygn. 38748, 38749
Traktat moralny. Traktat poetycki / Czesław Miłosz .- Warszawa : Wydawnictwo Czytelnik, 1982. - 63s. sygn. 32612, 32613, 32614
Widzenia nad Zatoką San Francisco / Czesław Miłosz .- Kraków : KAW, 1989. - 250s.sygn. 40554
Wiersze / Czesław Miłosz .- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. - 290s. sygn. 39544, 39545, 36357, 33686,
Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz .- Kraków : Znak, 2006. - 89,[3] s.47918
Ziemia Ulro / Czesław Miłosz .- Warszawa : PIW, 1982. - 452,[3] s. sygn. 32570
Zniewolony umysł / Czesław Miłosz .- Kraków : KAW, 1989. - 250s. sygn. 40416, 40572
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich .- Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2002. - 168 s.,sygn. 52852
Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień .-Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media,
2009. - 704 s.,sygn. 53453 czyt.
Interpretacje aksjologiczne / Władysław Panas, Andrzej Tyszczyk .- Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 341 s.sygn. 53336
Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu / Arent van Nieukerken .-Kraków : Universitas, 1998. - 422 s.sygn. 53118
Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - 322, [2] s. sygn. 51326
Mój znak : o noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach / Jerzy Illg
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. - 474, [6] s. : zdj. ; 24 cm sygn. 52524
Poezja i pamięć : o trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego / Krzysztof Biedrzycki .-Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2008. - 264 s. sygn 51993

Rozmowy z Miłoszem / Aleksander Fiut .-Kraków : WL, 1981. - 140s. sygn. 32595


Wieczorem wiatr : Czesław Miłosz i Suwalszczyzna / Zbigniew Fałtynowicz
Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2006. - 196s. : ill. ; 23 cm sygn. 53234
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
A poezja jest prawdą" : o cnotach poetyckich Czesława Miłosza : (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrozek // „Polonistyka”. - 1993, nr 9, s. 541-545.

Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski // „Język Polski w Szkole Średniej”. - 1993/1994, z. 4, s. 60-67.

Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „rodzinnej Europie”/ Tomasz Burek // Pamiętnik Literacki.- 1981, z. 4, s. 123-141

Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie… czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum 2004/05, nr 1, s. 70-76

Buena notte. Ciao. Farewell / Marek Rapnicki // Almanach Prowincjonalny.- 2005, nr 1, s. 28-32

Był to pakt diabelski”. Powojenne dysharmonie moralne Czesława Miłosza / Marian Stępień // Ruch Literacki.- 1996, nr 4, s. 431-453Był tutaj z nami / Wiesława Konopelska // Śląsk.- 2004, nr 10, s. 35

Czesław Miłosz 1911-2004 // Polonistyka.-2004, nr 7, s. 4

Czesław Miłosz „Hymn o perle” (rec) / Ryszard Matuszewski // Polonistyka.- 1985, nr 1, s. 71-74

Czesław Miłosz jako tłumacz „Psalmów” / Barbara Michałek // Wszystko dla szkoły.- 2010, nr 11, s. 12-14

Czesław Miłosz. Moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 45-47

Czesław Miłosz w Cieszynie / Piotr Wilczek // Śląsk.- 1997, nr 10, s. 44-45

Czesław Miłosz - życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak // „Poradnik Bibliotekarza”. - 1997, nr 5, s. 22-23.

Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki / Marian Stępień // Pamiętnik Literacki .- 1981, nr 4, s. 143-176

Czytanie Miłosza : wokół motywu ars poetica / Henryk Gradkowski //„Język Polski w Szkole Średniej”. - 1995/1996, z. 4, s. 36-43.

Czy ten poeta jest heretykiem? Teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 19-24

Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut // Pamiętnik Literacki.- 1978, nr 3, s. 75-112

Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI 2004/05, nr 4, s. 50-60

Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... scenariusz poetycko – muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole”. - 2006, nr 11, s. 27-29.

Dar nieprzemijania / Marcin Telicki // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 50-55.

Divertimento krakowskie (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Bernacki // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 4-10.

Dolina Issy" Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / Andrzej Kowalczyk // „Polonistyka”. - 1983, nr 2, s. 94-103.Dom nad Zatoką / Maria Korusiewicz // Śląsk.- 2004, nr 10, s.36

Dolina Issy” Czesława Miłosza powrotem do korzeni : propozycja interpretacyjna dla IV klasy liceum i technikum / Kazimiera Zengel // „Język Polski w Szkole Średniej”. - 1993/1994, z. 1, s. 36-46.

Dolina Issy", czyli poznawanie Miłosza / Maria Kamińska // „Polonistyka”. - 1992, nr 10, s. 599-605.

Dwa liryki Miłosza / Bogdan Otrębski // Polonistyka.- 1989, nr 2, s. 87-92

Dzieje „burzliwego romansu” Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda // Pamiętnik Literacki.- 2010, nr 3, s. 35-54

Dziewięćdziesięcioletni poeta ogłasza spowiedź / Marek Rapnicki // Almanach prowincjonalny .- 2006, nr 2, s. 187-188

Jak czytać Miłosza? / Adam Dziadek // Śląsk.- 1997, nr 11, s. 75

Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? - na podstawie wiersza Czesława Miłosza "Wyprawa do lasu" : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Borycka-Kowalska // „Wszystko dla Szkoły”. - 2004, nr 3, s. 5.

Jego jasny portret / Jarosław Petrowicz // Nowe Książki.- 2007, nr 12, s. 44-45

Katastrofizm oswojony „Ziemia Ulro” Cz. Miłosza / Andrzej Kołakowski Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 3, s. 43-48

Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anita Białas // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 3, s.39-40
Ku królestwu księdza Jana / Barbara Gronek // Polonistyka.- 2003, nr 2, s. 89-95

( Cz. Miłosz i U. Eco)Laureaci Literackiej Nagrody Nobla : Czesław Miłosz : 1980 / Grażyna Bilska // „Biblioteka w Szkole”. - 1997, nr 2, s. 22-25.

Lekcja z Miłoszem. O wierności mowie ojczystej (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI 2004/05, nr 3, s. 32-36

,,Mądrzejszy o większe zdziwienie'' / Renata Jarosz // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 11-12.

Mickiewicz i Miłosz : poeci pamięci i świadectwa / Andrzej Łopata // „Język Polski w Szkole Średniej”. - 1997/1998, z. 3, s. 33-40.

Miejsce pod słońcem - ,,Ganek'' Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // „Język Polski w Szkole kl. IV-VI”. - 2003/2004, nr 2, s. 28-35.

Miejsce Miłosza ( wypisy z krytyki polskiej) / Marian Kisiel // Śląsk.- 2001, nr 6, s. 36-37

Między hukiem, a ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // „Język Polski w Liceum”. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41.

Miedzy Prometeuszem a Chrystusem / Krzysztof Dorosz // Więź.- 2002, nr 1, s. 61-64

Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 38-44.

Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // „Polonistyka”. - 2001, nr 4, s. 216-219.

Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba // „Polonistyka”. - 2002, nr 3, s. 170-174.

Miłosz wam wszystko wybaczy / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 4, s. 17-20

Miłosz wobec tradycji literackiej / Jolanta Dudek // Pamiętnik Literacki.- 1981, nr 4, s. 107-121

Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 25-30.

Miłosz, Dostojewski i Rosja / Monika Wójciak // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 31-37.

Miłosza punkty widzenia / Anna Wiech // Polonistyka.- 1982, nr 4, s. 254-264

Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 14-18.

Mnemosyne / Krzysztof Kłosiński / Śląsk.- 1996, nr 9, s.60

Mozaika Miłosza / Krzysztof tarka // Śląsk.- 1997, nr 11, s. 74

Mój poeta / Barbara Gruszka-Zych // Śląsk.- 2004, nr 10, s. 37

Najnowsze pytanie Miłosza / Józef Ambroszko // Polonistyka.- 1992, nr 7-8, s.475-476

Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów / Andrzej Franaszek // „Polonistyka”. - 1999, nr 4, s. 196-202.O Czesławie Miłoszu – wspomnienie // Język Polski w Szkole IV-VI 2004/05, nr 3, s. 8-9

O człowieku, który rozsławił imię Polski w świecie ( propozycja metodyczna dla klasy IV, V, VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole 2004/05, nr 3, s. 37-49

O Miłoszu, o Śląsku, o nas / Jerzy Szymik // Śląsk.- 2005, nr 8, s. 24-25

O Miłoszu rocznicowo… / Krzysztof Lisowski // Almanach Prowincjonalny.- 2011, nr 13, s. 14-15

O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza / Zdzisława Kopczyńska // Pamiętnik Literacki.- 1981, nr 4, s. 176-190

Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar // „Język Polski

w Szkole Gimnazjum”. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21.Odcienie emigracji : Czapski – Miłosz – Cioran / Marcin Jakusz // „Polonistyka”. - 2006, nr 1, s. 28-33.

Odczytać wezwanie. Rozważania na marginesie lektury poematu „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” Czesława Miłosza // Almanach Prowincjonalny.- 2005, nr 1, s. 34-37

Pomiędzy Wschodem a zachodem (glosa do dialogu poety z Papieżem) / Alfred Marek Wierzbicki // Almanach Prowincjonalny.- 2011, nr 13, s. 28-31

Powrót nieobecnego poety / Ryszard Matuszewski // Polonistyka.- 1981, nr 1, s. 3-9

Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel // „Polonistyka”. -2005, nr 1, s. 60-62.

Propozycje pozawerbalnej analizy Antka B. Prusa, Wiosny B. Leśmiana, Przypowieści o maku Cz. Miłosza i Dwóch wiatrów J. Tuwima / Krystyna Ługowska // „Język Polski w Szkole kl. IV-VIII”. - 1998/1999, z. 3, s. 42-45.

Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // „Polonistyka”. - 2003, nr 8, s. 481-486.

Przestrzeń „Świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat” / Jacek Łukaszewicz // Pamiętnik Literacki.- 1981, nr 4, s. 87-106

Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu : rozwiąż problem interpretując i analizując utwór "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek // „Wszystko dla Szkoły”. - 2004, nr 3, s. 4-5.

Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki.- 2009, nr 2, s. 41-55

Spór o „Zniewolony umysł”. Polemika Herlinga-Grudzińskiego z Czesławem Miłoszem / Zbigniew Źrebiec // Ruch Literacki.- 2000, nr 5, s. 563-582

Świat w ziarnku maku : (propozycja lekcji w kl. VII - ew. VI) / Małgorzata Syta // „Język Polski w Szkole kl. IV-VIII”. - 1998/1999, z. 6, s. 38-40.

Tropem polskich noblistów literackich. Konkurs dla gimnazjalistów / B. Muszyńska // Poradnik Bibliotekarza.- 2001, nr 4, s. 31-32

Tylko dlatego mądry, że zaściankowy” / Wojciech Wencel // Almanach Prowincjonalny .- 2011, nr 13, s. 32-33

Ucieczka” Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej – gra z tradycją / Barbara Myrdzik // Polonistyka.-1992, nr 6, s. 378

,,Unde malum?'' Literackie surowce wtórne / Alina Biała // „Polonistyka”. - 2001, nr 8, s. 472-475.

,,Unde malum?” - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) / Joanna Dębowska- Kępczyk // „Język Polski w Liceum”.- 2003/2004, nr 4, s. 25-37.

W cieniu "człowieka prostego" : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" / Jarosław Górnicki // „Polonistyka”. - 1996, nr 8, s. 547-549.

W jakimś sensie Miłosz był idealistą : rozmowa z A. Kosińską / Tomasz Jędrzejewski // Almanach prowincjonalny.- 2011, nr 13, s. 16-17

W świecie moich i twoich wartości : (scenariusz lekcji) / Grażyna Wiśniewska // „Język Polski w Szkole Gimnazjum”. - 1999/2000, nr 3, s. 12-17.

Widzę tam na dnie” / Stanisław jaworski// Polonistyka.- 1989, nr 2, s. 83-87Wiersz Cz. Miłosza Który skrzywdziłeś głosem przeciwko złu i krzywdzie

/ Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // „Drama”. - 1997, z. 21, s. 18-19.Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Jachimczak.- Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 2, s. 19-20

Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 1, s. 33-40

Wokół „Poematu o czasie zastygłym” Czesława Miłosza.- Pamiętnik Literacki.- 1981, nr 4, s. 45-85

Współczesna poezja polska / Ryszard Matuszewski // „Polonistyka”. - 1981, nr 4, s. 289-293.

Zachód Słońca wobec Miłosza / Barbara Gronek // „Polonistyka”. - 2005, nr 1, s. 57-59.

Żagary. Problematyka grupy literackiej / Tadeusz Kłak // Pamiętnik Literacki.- 1981, nr 4, s. 3-32

Zanim powstaną lekcje o symbolach i wartościach: Joanna Kulmowa „Przepis na mazurek”, Czesław Miłosz „Słońce” / Arkadiusz Cieliński // Ojczyzna Polszczyzna.- 1996, nr 3, s.9-12

Zapomnieli, synku, o tobie...” : Czesław Miłosz : "Ballada" : [klasa VIII] / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // „Drama”. - 1996, z. 17, s. 18-20.,,Zawsze tęskniłam do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą'' : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek // „Poradnik Bibliotekarza”. - 2004, nr 10, s. 33-35.

Opr. A. Śliwicka - PBW Filia w Raciborzu


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка