Bibliografia chireptorologiczna Dr. Andrzeja L. Ruprechta
Дата канвертавання19.04.2016
Памер56.18 Kb.
Bibliografia chireptorologiczna Dr. Andrzeja L. Ruprechta
Bauerová, Z., & Ruprecht, A. L. (1989) : Contribution to the knowledge of the trophic ecology of the parti-coloured bat, Vespertilio murinus. Folia Zool. 38, 227-232.
Beksiński, R., Kasprzyk, K., & Ruprecht, A. L. (1996) : Chronologiczna analiza pokarmu płomykówki, Tyto alba guttata (C. L. Br.) z Równiny Rychwalskiej (Wielkopolska) . Bad. fizjogr. Pol. zach., ser. C, Zoologica 43, 47 54.
Bogdanowicz, W., & Ruprecht, A. L. (1990) : Fused lower molars in Brandt’s Bat, Myotis brandti (Eversmann, 1845) . Nyctalus (N. F.) 3, 221-224.
Bogdanowicz, W., & Ruprecht, A. L. (1993) : Fauna Chiroptera Polski. Mskr. in der Bibliotek des Instituts für Säugetierforschung in der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Białowieża (unveröff.) .
Bogdanowicz, W., & Ruprecht, A. L. (2004) : Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – Kleinabendsegler. In: Krapp, F. (Hrsg.) : Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. 4/II, Fledertiere (Chiroptera) II, 717-756.
Czeczuga, B. , & Ruprecht, A. L. (1980-1981) : Carotenoid content in the bat at start and at end of the hibernation. Myotis 18-19, 163.
Czeczuga, B., & Ruprecht, A. L. (1982) : Carotenoid contents in mammals. II. Carotenoids of some Vespertilionidae from the seasonal variation aspect. Acta Theriol. 27, 83-96.
Czeczuga, B., & Ruprecht, A. L. (1985) : Contents of Carotenoids in Mammals. III. Carotenoids in Specimens of Six Species of Vespertilionidae. Nyctalus (N. F.) 2, 186-190.
Fedyk, S., & Ruprecht, A. L. (1976) : Kryotypes of Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) and P. nathusii (Keyserling and Blasius 1839) (Chiroptera: Vespertilionidae). Caryologica 29, 283-289.
Fedyk, S., & Ruprecht, A. L. (1983a) : Chromosomes of some species of Vespertilionid bats. I. Banding patterns of Eptesicus serotinus chromosomes. Acta Theriol. 28, 159-170.
Fedyk, S., & Ruprecht, A. L. (1983b) : Chromosomes of some species of Vespertilionid bats. II. Evolutionary relationships of Plecotine bats. Acta Theriol. 28, 171-182.
Fedyk, S., & Ruprecht, A. L. (1985) : Chromosomes of some Species of Vespertilionid bats. III. Banded chromosomes of Vespertilio murinus L., 1758. Nyctalus (N. F.) 2, 119 126.
Haitlinger, R., & Ruprecht, A. L. (1977) : Przyczynek do fauny pasożytów zewnętrznych nietoperzy Puszczy Białowieskiej. Przegl. Zool. 21, 332-334.
Haitlinger, R., & Ruprecht, A. L. (1982) : Spinturnix acuminatus (Koch, 1836) (Acarina, Spinturnicidae) nowy gatunek roztocza dla fauny Polski. Przegl. Zool. 26, 171-172.
Haitlinger, R., & Ruprecht, A. L. (1985) : Stawonogi zebrane na nietoperzach z Kujaw (Acari i Siphonaptera). Pol. Pismo Ent. 55, 615-618.
Haitlinger, R., & Ruprecht, A. L. (1992) : Parasitic arthropods (Siphonaptera, Diptera, Acari) of bats from western part of the Biatowieża [sic!] Primeval Forest. Nyctalus (N. F.) 4, 315-319.
Kasprzyk, K., & Ruprecht, A. L. (1996) : Nowe stanowiska borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) na Pojezierzu Mazurskim. Przegl. Przyr. 7 (2), 71-75.
Kowalski, K., & Ruprecht, A. L. (1981) : Order: Bats (Chiroptera). [W:] Pucek, Z. (red.) : Keys to Vertebrates of Poland. Mammals. PWN, Warszawa: 101-154.
Kowalski, K., & Ruprecht , A. L. (1984) : Rząd: Nietoperze – Chiroptera. [W:] Pucek, Z. (red.) : Klucz do oznaczania ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 85-138.
Kupryjanowicz, J., & Ruprecht, A. L. (2006) : Beitrag zur Fledermausfauna (Chiroptera) des Knyszyn-Waldes (NO-Polen). Nyctalus (N.F.) 11, 335-343.
Lesiński, G., Fuszara, E., Fuszara, M., Popczyk, B. & Ruprecht, A. L. (2008) : The occurrence of the northern bat Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) in Warsaw and its vicinity, Central Poland. Nyctalus (N.F.) 13, 137-141.
Ruprecht, A. L. (1964) : Analiza składu pokarmu płomykówki Tyto alba guttata (C. L. Br.) z Aleksandrowa Kuj., Ciechocinka i Raciążka w latach 1960-1961. Zesz. Nauk. UMK, Nauk. Mat.-Przyr. 9, biol. 7, 45-66.
Ruprecht, A. L. (1965a) : A rufous specimen of Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). Acta Theriol. 10, 239-240.
Ruprecht, A. L. (1965b) : Metody wyróżniania Plecotus austriacus (Fischer, 1829) i nowe stanowiska tego gatunku w Polsce. Acta Theriol. 10, 215-220.
Ruprecht, A. L. (1969) : Taxonomic value of mandible measurements in the genus Plecotus Geoffroy, 1818. Acta Theriol. 14, 63-68.
Ruprecht, A. L. (1970) : Borowiec olbrzymi, Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – nowy ssak w faunie Polski. Acta Theriol. 15, 370-372
Ruprecht, A. L. (1971a) : Distribution of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) and representatives of the genus Plecotus Geoffroy, 1818 in Poland. Acta Theriol. 16, 95-104.
Ruprecht, A. L. (1971b) : O składzie pokarmu płomykówki (Tyto alba guttata) z Nieszawy (woj. Bydgoskie). Przyr. Pol. Zach. 9, 72-78.
Ruprecht, A. L. (1974) : The occurrence of Myotis brandtii (Eversmann, 1845) in Poland. Acta Theriol. 19, 81-90.
Ruprecht, A. L. (1975) : Zbiór nietoperzy I. K. Tarnaniego z Puław w kolekcjach Muzeum Instytutu Zoologicznego AN ZSRR w Leningradzie. Przegl. Zool. 19, 356-360.
Ruprecht, A. L. (1976a) : Nowe obserwacje nad nietoperzami (Chiroptera) Białowieży. Przegl. Zool. 20, 115-123.
Ruprecht, A. L. (1976b) : Przyczynek do fauny ssaków Kotliny Orawsko-Nowotarskiej w świetle wyników badań Andrzeja Nunberga. Przegl. Zool. 20, 450-454.
Ruprecht, A. L. (1976c) : Über die Verbreitung der Rauhhautfledermaus, Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) in Polen. Myotis 14, 25-29.
Ruprecht, A. L. (1978) : Überzählige Schneidezähne bei der Breitflügelfledermaus, Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). Säugetierkdl. Mitt. 26, 235-236.
Ruprecht, A. L. (1979a) : Bats (Chiroptera) as constituents of the food of Barn owls Tyto alba in Poland. Ibis 121, 489-494.
Ruprecht, A. L. (1979b) : Fauna ssaków wschodniej części Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Notatki Płockie 4, 38-42.
Ruprecht, A. L. (1979c) : Food of the Barn owl, Tyto alba guttata (C. L. Br.) from Kujawy. Acta Orn. 16, 493-511.
Ruprecht, A. L. (1981a) : Fälle von Selbstausheilung von Unterkieferbrüchen bei Kleinsäugern aus dem Lebensraum. Säugetierkdl. Mitt. 29, 79-80.
Ruprecht, A. L. (1981b) : Variability of Daubenton’s bat and distribution of the nathalinae morphotype in Poland. Acta Theriol. 26, 349-357.
Ruprecht, A. L. (1983a) : 0012. Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 62-63.
Ruprecht, A. L. (1983b) : 0013. Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 63.
Ruprecht, A. L. (1983c) : 0014. Myotis myotis (Borkhausen, 1797). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński, J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 63-65.
Ruprecht, A. L. (1983d) : 0015. Myotis bechsteini (Kuhl, 1818). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 66.
Ruprecht, A. L. (1983e) : 0016. Myotis nattereri (Kuhl, 1818). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 66-67.
Ruprecht, A. L. (1983f) : 0017. Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 67-68.
Ruprecht, A. L. (1983g) : 0018. Myotis mystacinus (Kuhl, 1819). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński , J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 68.
Ruprecht, A. L. (1983h) : 0019. Myotis brandti (Eversmann, 1845). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 69.
Ruprecht, A. L. (1983i) : 0020. Myotis dasycneme (Boie, 1825). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 69-70.
Ruprecht, A. L. (1983j) : 0021. Myotis daubentoni (Kuhl, 1819). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 70-71.
Ruprecht, A. L. (1983k) : 0022. Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 72.
Ruprecht, A. L. (1983l) : 0023. Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 72-73.
Ruprecht, A. L. (1983m) : 0024. Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 73-74.
Ruprecht, A. L. (1983n) : 0025. Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 75.
Ruprecht, A. L. (1983o) : 0026. Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). [W:] Pucek, Z., & Raczyński (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 75-76.
Ruprecht, A. L. (1983p) : 0027. Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński, J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 76.
Ruprecht, A. L. (1983q) : 0028. Nyctalus noctula (Schreber, 1774). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 77-78.
Ruprecht, A. L. (1983r) : 0029. Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński, J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 78.
Ruprecht, A. L. (1983s) : 0030. Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 78-80.
Ruprecht, A. L. (1983t) : 0031. Plecotus austriacus (Fischer, 1829). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 80-81.
Ruprecht, A. L. (1983u) : 0032. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). [W:] Pucek,  Z., & Raczyński,  J. (red.) : Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 81-82.
Ruprecht, A. L. (1983v) : Kriterii opredelenija vidov roda Plecotus Geoffroy (Chiroptera, Vespertilionidae). Zool. Zh. 62, 1252-1257.
Ruprecht, A. L. (1984a). Rozległość niewiedzy o faunie Puszczy Białowieskiej w świetle opracowania „Atlasu rozmieszczenia ssaków w Polsce”. Przegl. Zool. 28, 572-576.
Ruprecht, A. L. (1984b) : W sprawie polskich nazw zoologicznych dla krajowych nietoperzy. Przegl. Zool. 28, 215-220.
Ruprecht, A. L. (1987) : Klucz do oznaczania żuchw nietoperzy fauny Polski. Przegl. Zool. 31, 89-105.
Ruprecht, A. L. (1990a) : Nietoperze (Chiroptera) w składzie pokarmu sów z Puszczy Nadnoteckiej. Przegl. Zool. 34, 349-358.
Ruprecht, A. L. (1990b) : Zur Variabilität der Breitflügelfledermäuse und zum Problem um Eptesicus sodalis Barrett-Hamilton, 1910 in Polen. Nyctalus (N. F.) 3, 129 143.
Ruprecht, A. L. (1990c) : Weitere Fundorte der Rauhhautfledermaus, Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839), in Polen. Nyctalus (N. F.) 3, 259-261.
Ruprecht, A. L. (1993a) : Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) von Mauerseglern (Apus apus) angegriffen. Nyctalus (N. F.) 4, 669-670.
Ruprecht, A. L. (1993b) : Trudności taksonomiczne w oznaczaniu ssaków Polski w świetle postępów morfologii diagnostycznej. Przegl. Zool. 37, 219-232.
Ruprecht, A. L. (1997) : Zimowe stanowiska gacków Plecotus Geoffroy, 1818 na Nizinie Wielkopolskiej. Przegl. Przyr. 8 (1-2), 226-228.
Ruprecht, A. L. (1998) : Swiedienija o nachodach serowo uszana (Plecotus austriacus) w Zakarpatskoj oblasti Ukrainy. Vestnik Zoologii 32 (4), 104-105.
Ruprecht, A. L. (2002) : Skład pokarmu puszczyka zwyczajnego Strix aluco L. z Beskidu Wyspowego (Dobra k. Limanowej). Przegl. Przyr. 13 (1-2), 191-197.
Ruprecht, A. L. (2003a) : Dr Aleksadr Nikiticz Kurskov (1924-1995) – wspomnienie z lat studiów i pracy naukowej. Chr. Przyr. Ojcz. 59 (5), 114-117.
Ruprecht, A. L. (2003b) : Dr Zygmunt Nikodem albo brat Bonawentura (1913-1993) – wspomnienie z lat współpracy naukowej. Chr. Przyr. Ojcz. 59 (5), 118-121.
Ruprecht, A. L. (2004) : Das Graue Langohr, Plecotus austriacus (Fischer, 1829), im Urwald von Białowieża (Ostpolen). Nyctalus (N. F. ) 9, 389-395.

Ruprecht, A. L. (2005a) : Über das Auftreten zusätzlicher Saugwarzen bei einer Breitflügelfledermaus, Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), aus Polen. Nyctalus (N. F. ) 9, 577-580.
Ruprecht, A. L. (2005b) : Das Mausohr, Myotis myotis (Borkhausen, 1797), in Warszawa/Warschau (Polen). Nyctalus (N. F. ) 10, 151-154.
Ruprecht, A. L. (2005c) : Wybrane aspekty badań własnych nad nietoperzami (Chiroptera) w Polsce w latach 1964-1990. Leśne Prace Badawcze 2, 107-119.
Ruprecht, A. L. (2007a) : Zum Auftreten von Fledermäusen außerhalb ihrer Arealgrenzen – Versuch einer Ursachenanalyse. Nyctalus (N. F. ) 12, 66-70.
Ruprecht, A. L. (2007b) : Myotis nathalinae Tupinier, 1977, sibling species or just a morphotype of Myotis daubentonii? Nyctalus (N. F.) 12, 83-89.
Ruprecht, A. L. (2008) : „Biostalaktiten“ in Wochenstuben der Fransenfledermaus, Myotis nattereri (Kuhl, 1817), aus Großpolen/ Wielkopolska Region und kurze Nachbetrachtung zum Erstnachweis des Riesenabendseglers, Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). Nyctalus (N. F.) 13, 30-34.
Ruprecht, A. L. (2009) : Alternative Kriterien zur Unterscheidung europäischer Zwillingsarten bei Fledermäusen der Gattung Myotis (Kaup, 1829) – ein Diskussionsbeitrag. Nyctalus (N. F. ) 14, 119-125.
Ruprecht, A. L. (2010) : Über das Vorkomen eines Nyctalus-ähnlichen Processus angularis mandibulae bei einer Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) in Nordost- Polen. Nyctalus (N. F. ) 15, 24-27.
Ruprecht, A. L., Cichocki, J., & Szkudlarek, R. (2008) : Rozmieszczenie i morfometria podkowca dużego Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) z terenu Polski. Nietoperze 9, 73-77.
Ruprecht, A. L., & Jablokov, A. W. (1977) : Characteristica zhilkovania letatel’noj pereponki ushanov Plecotus auritus (Linnaeus) i Plecotus austriacus Fischer (Chiroptera, Vespertilionidae). Zool. Zh. 56, 1366-1371.
Ruprecht, A. L. & Kościów R. (2007) : Weitere Fundorte der Zweifarbfledermaus, Vespertilio murinus L., 1758, im Niederoder Tal (NW-Polen). Nyctalus (N.F) 12, 380-381.
Ruprecht, A. L., & Kupryjanowicz, J. (2007) : Erstfund einer Zweifarbfledermaus, Vespertilio murinus L., 1758, im Raum Białystok (NO-Polen). Nyctalus (N. F.) 12, 379-380.
Ruprecht, A. L., Rudzionek, B., Konopka, A., & Batecka J. (2008) : Ein neues Winterquartier der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) in Strzaliny (im Bereich der Seenplatte von walcz)/ NW-Polen. Nyctalus (N. F. ) 13, 137-141.
Ruprecht, A. L., & Szwagrzak, A. (1987) : Zur Ernährung der Eulen im Westteil des Białowieża-Urwaldes. Ökol. Vögel 9, 89-96.
Ruprecht, A. L., Szwagrzak, A., & Kościów, R. (1998) : Skład pokarmu sów Puszczy Nadnoteckiej. Bad. Fizjogr. Pol. zach., ser. C Zoologia, 45, 81-103.
Ruprecht, A. L. & Tarczyński, S. (1965) : Nowe stanowiska Myotis myotis (Borkhausen, 1797) w północnej Polsce. Acta Theriol. 10, 221-224.
Wołk, E., Ruprecht, A. L. (1988) : Haematological values in the serotine bat, Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). Acta Theriol. 33, 545-553.
Zdzitowiecki, K. & Ruprecht, A. L. (1982) : Robaki pasożytnicze nietoperzy z rodzaju Plecotus Geoffroy, 1818 z Kujaw. Wiad. Parazyt. 28, 445-448.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка