Bestämmelser för Ungdoms-dm I Övre Norrland. Att gälla fr o m 2006-03-05 § 1 Grenar, genomförande och resultat
Дата канвертавання24.04.2016
Памер36.25 Kb.

UngdomsgruppenÖND AV SBK OCH HU
Bestämmelser för Ungdoms-DM i Övre Norrland.

Att gälla fr. o m 2006-03-05


§ 1

Grenar, genomförande och resultat

Ungdoms-DM är en inofficiell tävling.


§ 2

Tävlande har rätt att anmäla till flera grenar (i prioriteringsordning som skall anges vid anmälan). Dock har arrangör ingen skyldighet att anpassa tävlingen därefter.


§ 3

Ungdoms-DM genomförs en gång årligen enligt officiella regler i följande grenar och klasser samt enligt detta tillägg:§ 4

Agility

Agility individuellt skall genomföras i två (2) agilitylopp i en sk öppen klass.

Resultat från heat 1 och 2 läggs ihop. Heat 2 utförs i omvänd startordning så att den sämst placerade från heat 1 startar först i heat 2.
Lagklass genomförs i enligt U-SM reglerna.
Medlemmarna i ett lag skall tillhöra samma klubb. Hund får endast delta i ett lag.
Storlekar (small, medium, large) och tävlingsregler i enlighet med SKK: s regler för officiella

agilitytävlingar, om ej dessa regler för ungdoms-DM föreskriver annat.


Hund skall vara officiellt mätt och tävlingsbok skall medföras.
Tävlande respektive lag kan ej tilldelas mästerskapstitel eller medaljplats enligt nedan.
Ordningsföljd mellan ekipage.

De ekipage/lag som har minst antal felpoäng placerar sig före annat ekipage oavsett tid.

Ekipage/lag som tilldelats 50 fel pga. diskning, placeras alltid efter ekipage/lag med godkänt

resultat. Vid lika antal fel och exakt samma tid avgörs placeringen via omhoppning på senast

sprungna bana i klassen.
Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons)

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs godkänt resultat, de

vill säga att ekipaget/laget inte har diskvalificerat sig i något heat. ”Officiella” resultatlistor

bör använda denna benämning: Guld, Silver, Brons, 4,5,6 osv.


§ 5

Bruks

Rapport, Spår och Sök i klasserna Appell, Lägre, Högre och Elit enligt SBK:s regler för

officiella bruksprov.
Arrangör har rätt att dela tävlingen över tävlingsdagarna, även tävlande som ej godkänts i

huvudmoment har rätt att fullfölja tävlingen, men kan ej tilldelas mästerskapstitel eller

medaljplats enligt nedan.

Vid lika antal poäng avgörs placeringen i första hand av uppnådd poäng i huvudmomentet och

i andra hand av totalpoängen i specialmomenten. Vid lika även här skiljs de tävlande åt enligt

bästa sammanräknade poäng (baserat på båda domarnas bedömning dvs. snittpoäng) i

momenten:

Appell och Lägre klass Fritt följ, framförgående samt apportering

Högre och Elit klass Fritt följ, framåtsändande samt apportering av tungt föremål.

Vid lika även här följer omtävlan enligt momenten enligt ovan till dess att de tävlande skilj åt

(vid upprepad omtävlan tillåts paus).


Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons)

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs godkänt resultat

både totalt och i huvudmomenten.
§ 6

Handling

Enligt SKK: s regler för officiella tävlingar i Junior Handling, med tillägg av Minior Handling

(7-9 år) samt Senior Handling (18-25 år). Bedömning enligt SKK:s regler för officiella

tävlingar i Junior Handling.


§ 7

Lydnad

Klass I, II, III samt Elit enligt SKK:s regler för officiella lydnadsprov.


Vid lika poäng gäller att de tävlande skiljs åt enligt bästa sammanräknade poäng i momenten:

Lydnadsklass I Fritt följ, inkallning samt stående

Lydnadsklass II Fritt följ, inkallning med ställande samt fjärrdirigering

Lydnadsklass III och Elit Fritt följ, inkallning medställande och läggande samt fjärrdirigering


Vid lika även här omtävlan enligt momenten ovan till dess att de tävlande skils åt

(vidupprepad omtävlan tillåts paus).


Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons)

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs godkänt resultat,

dvs. totalpoäng motsvarande lägst 3: e pris.

§ 8

Freestyle

Klass I och II, genomförande enligt Sveriges Hunungdoms riktlinjer.


Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons)

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs godkänt resultat,

d.v.s. totalpoäng lägst 50.
Övrigt

Utöver ovanstående följer tävlingen även tillämpliga delar av SKK:s tävlings- och

championatsbestämmelser samt registreringsbestämmelser.
§ 9

Villkor för deltagande

För deltagande i Ungdoms-DM krävs medlemskap, i Sveriges Hundungdoms lokalklubb inom Övre Norrlands distrikt, vilket skall vara löst senast vid anmälningstidens utgång.


Tävlingen är öppen för alla medlemmar från och med det år den tävlande fyller 7 år till och

med det år den fyller 25 år.

Undantag: ingen övre åldersgräns för hjälpförare i rapporthundsklasserna. Hjälpförare över 25 år får däremot inte genomföra lydnadsdelen, budföring eller uppletande.
Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle tävlat i enligt officiella regler, med undantag i Agility där alla tävlar i öppen klass.
Resultat uppnådda vid officiella prov under perioden två månader före och fram till datumet för U-DM påverkar ej vilken klass hunden ska tävla i vid U-DM.
Ungdoms-DM är öppen för alla hundar, även blandrashundar.

Tik som löper har inte rätt att delta.§ 10

Anmälan

Anmälan sker direkt från den tävlande till arrangerande klubb. Anmälan skall vara klubben tillhanda senast 3 veckor före tävlingsdagen..

Arrangören skickar en sammanställning över de tävlande, uppdelade klubbvis, till distriktet och lokalklubbarna för kännedom.
Startavgiften för deltagande på Ungdoms-DM beslutas av ÖND:s styrelse och den arrangerande klubben.
Anmälan är bindande.


§ 11

Villkor för arrangör – anordnande

ÖND:s styrelse utser arrangerande klubb efter ansökan, som ska skickas till ÖND:s styrelse

senast den 1 december året innan tävlingen.
ÖND:s styrelse ska eftersträva geografisk spridning mellan Norr- och Västerbotten. Om det är möjligt skall tävlingen alternera mellan Norr- och Västerbotten vartannat år.
Tävlingen skall anordnas tidigast 1 juli för att resultatet skall vara giltigt vid nästa års U-SM.
Den klubb som ansöker om att arrangera Ungdoms-DM i samtliga grenar ska i första hand

tilldelas arrangörskapet.


U-DM i Junior handling och Freestyle behöver inte arrangeras årligen.
Arrangör ansvarar för genomförande av Ungdoms-DM samt tillhörande praktiska

kringarrangemang.


Kostnaden av funktionärer bekostas av arrangerande klubb.

Distriktsmästaren erhåller en DM-plakett i guld, 2:an i silver och 3:an brons. ÖND tillhandahåller plaketter som ska vara graverade.


§ 12

Lagtävlingar

I U-DM ingår även tre lagtävlingar om uppsatta vandringspris.


§ 13

Agility

se under punkten Agility.§ 14

Lydnad och bruks

Varje klubb äger rätt att delta med obegränsat antal hundar, men i lagtävlingen endast med ett lag om tre (3) hundar. I laget ska ingå en deltagare från lydnadsklass I, en deltagare från lydnadsklass II- elit och en deltagare från bruksklass. Lagen skall ej förhandsanmälas utan utses efter tävlingen.


I Agility och Lydnad/Bruks tävlar man om ett uppsatt vandringspris samt plaketter till de tre första lagen. Inteckningen tillfaller det lag som erhållit högsta sammanlagda procent.

§ 15

Bästa klubb

Varje klubb äger rätt att delta med obegränsat antal hundar, men i lagtävlingen endast med ett lag om fem (5) hundar. Lagen skall ej förhandsanmälas utan utses efter tävlingen.

Alla ekipage med helt genomförd tävling räknas.

Klubben kan erhålla max 25 poäng. Klubb med högst sammanlagd poäng erhåller vandringspriset.

Poäng räknas enligt följande;

Placering 1 5 poäng

Placering 2 4 poäng

Placering 3 3 poäng

Placering 4 2 poäng

Placering 5 eller sämre 1 poäng


Vandringsprisen skall graveras av segrande lag på ÖND:s bekostnad.

Det tillfaller för alltid det lag som erhåller tre inteckningar oavsett ordningsföljd.

Vandringspriset förvaras av vinnande klubb som ansvarar för priset och dess skötsel.

Klubben ska till nästa års arrangör senast tävlingsdagen överlämna priset.


§ 16

Övrigt

ÖND sponsrar ekipage, med godkända resultat, som ska representera distriktet på U-SM.


Eftersom U-DM är distriktets angelägenhet ska minst två från ÖND:s styrelse närvara vid DM-tävlingen. Om tveksamheter uppstår om dessa reglers tolkning skall närvarande representanter från ÖND därom fatta beslut.
Ändringar i dessa regler beslutas av ÖND:s årsmöte.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка