Besiskiriantis tuo, kad
Дата канвертавання22.04.2016
Памер30.83 Kb.
1. Galinis blokas objekto palaikymui, suteikiant galimybę suktis aplink sukimosi ašį transportabiliame išpurškimo aparate, kur minėtas galinis blokas apima pogrupį mažiausiai iš dviejų tokių įtaisų:

- paleidimo įtaisas, apimantis paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- pasukamas elektros kontakto įtaisas, apimantis kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletas kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletas pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,

- keletas pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

bent du įtaisai iš minėto pogrupio yra išdėstyti radialiai vienas kito atžvilgiu taip, kad bent dvi zonos, atitinkančios mažiausiai du įtaisus, dengia viena kitą minėtoje ašyje.


2. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- paleidimo įtaisą, apimantį paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- pasukamą elektros kontakto įtaisą, apimantį kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.


3. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- paleidimo įtaisą, apimantį paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.


4. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- pasukamą elektros kontakto įtaisą, apimantį kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.
5. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletas pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio

sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio

sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo

priemonių statmena projekcija į ašį.


6. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- paleidimo įtaisą, apimantį paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.


7. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- paleidimo įtaisą, apimantį paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- pasukamą elektros kontakto įtaisą, apimantį kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.


8. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- pasukamą elektros kontakto įtaisą, apimantį kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.


9. Galinis blokas pagal 1 punktą, kur minėtas pogrupis apima šiuos įtaisus:

- paleidimo įtaisą, apimantį paleidimo įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur paleidimo įtaiso zona apibrėžiama kaip paleidimo įtaiso statmena projekcija į ašį,

- pasukamą elektros kontakto įtaisą, apimantį kontakto įtaiso zoną minėtoje ašyje, kur kontakto įtaiso zona apibrėžiama kaip kontakto įtaiso statmena projekcija į ašį,

- keletą kreipiančiųjų, apimančių kreipiančiųjų zoną minėtoje ašyje, kur minėtų

kreipiančiųjų zona apibrėžiama kaip kreipiančiųjų statmena projekcija į ašį,

- keletą pasukamų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių, apimančių aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį,- keletą pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių, apimančių pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zoną minėtoje ašyje, kur minėtų pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių zona apibrėžiama kaip pasukamų vakuuminio sandarinimo priemonių statmena projekcija į ašį.
10. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 2, 7 arba 9 punktų, kur paleidimo įtaiso zona persidengia su kontakto įtaiso zona.
11. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 3, 6, 7 arba 9 punktų, kur paleidimo įtaiso zona persidengia su bent viena iš minėtų kreipiančiųjų zonų.
12. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 2, 6 arba 9 punktų, kur paleidimo įtaiso zona persidengia su bent viena iš minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zonų.
13. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 3, 6, 7 arba 9 punktų, kur paleidimo įtaiso zona persidengia su bent viena iš minėtų vakuuminio sandarinimo priemonių zonų.
14. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 4, 7, 8 arba 9 punktų, kur kontakto įtaiso zona persidengia su bent viena iš minėtų kreipiančiųjų zonų.
15. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 2, 8 arba 9 punktų, kur kontakto įtaiso zona persidengia su bent viena iš minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zonų.
16. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1,4,7,8 arba 9 punktų, kur kontakto įtaiso zona persidengia su bent viena iš vakuuminio sandarinimo priemonių zonų.
17. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1,5,6,8 arba 9 punktų, kur bent viena iš minėtų kreipiančiųjų zonų persidengia su bent viena iš minėtų aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zonų.
18. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1,3,4,5, 6, 7, 8 arba 9 punktų, kur bent viena iš minėtų kreipiančiųjų zonų persidengia su bent viena iš minėtų vakuuminio sandarinimo priemonių zonų.
19. Galinis blokas pagal bet kurį iš 1, 3, 4, 5,7 arba 8 punktų, kur bent vieną iš aušinamojo mišinio sandarinimo priemonių zonų persidengia su bent viena iš minėtų vakuuminio sandarinimo priemonių zonų.
20. Galinis blokas pagal bet kurį vieną iš 1-19 punktų, objekto palaikymui, suteikiant galimybę suktis, minėtam objektui turint sukimosi ašį, kur galinis blokas skirtas išpurškimo aparato įtaisymui ant sienos, kur galinis blokas papildomai pasižymi tuo, kad sukimosi ašis yra iš esmės lygiagreti minėtai sienai.
21. Galinis blokas pagal bet kurį vieną iš 1-19 punktų, objekto palaikymui, suteikiant galimybę suktis, minėtam objektui turint sukimosi ašį, kur galinis blokas skirtas išpurškimo aparato įtaisymui ant sienos, kur galinis blokas papildomai pasižymi tuo, kad sukimosi ašis yra iš esmės statmena minėtai sienai.
22. Išpurškimo aparatas, apimantis sieneles transportabilios erdvės talpinimui, kur minėtas aparatas taip pat apima galinį bloką, įtaisomą prie vienos iš sienelių, kur galinio bloko savybės atitinka bet kurį iš 1-21 punktų.
23. Išpurškimo aparatas pagal 22 punktą, kuriame viena iš sienelių, ant kurios įtaisomas galinis blokas, yra nuimama.
24. Išpurškimo aparatas pagal 23 punktą, kuriame nuimama sienelė lanksčiai jungiama su minėtu aparatu.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка