Белорусского государственного университетаДата05.07.2016
Памер20.43 Kb.
#53882
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ»

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра бизнес-администрирования

Аннотация к дипломной работе

«Прибыль как источник финансовых ресурсов организаций, механизм ее формирования, распределения и использования на ОАО «Минский ПКТИ»

Волк Е.М.

Руководитель Капорцева О.Н.

2014

Дыпломная праца: 78 с., 4 мал., 17 табл., 48 крыніцы, 3 дадат.


САБЕКОШТ, ВЫРУЧКА АД РЭАЛІЗАЦЫІ, ПРЫБЫТАК, АДУКАЦЫЯ, РАЗМЕРКАВАННЕ, ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫБЫТКУ, ДЫНАМІКА, РЭЗЕРВЫ РОСТУ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ.
Аб'ектам даследавання з'яўляецца ААТ «Мінскі ПКТИ».

Прадметам даследавання - прыбытак прадпрыемства і шляхі яе павышэння.

Мэта работы - распрацоўка шляхоў павышэння прыбытку на аснове аналізу фарміравання, размеркавання і выкарыстання прыбытку ў AAТ «Мiнскі ПКТИ».

Метады даследавання: аналітычны , статыстычны , графічны , фактарны аналіз ( метады ланцужных падстановак ).

Даследаванні і распрацоўкі : выяўленыя рэзервы росту прыбытку і прапанаваны мерапрыемствы па яе павелічэння ў ААТ «Мінскі ПКТИ ».

Элементы навуковай навізны : мерапрыемствы па скарачэнні сумы матэрыяльных затрат , эканоміі ПЭР і павелічэнню аб'ёму продажаў прадпрыемства.

Вобласць магчымага практычнага прымянення : выяўленыя рэзервы росту і прапанаваныя мерапрыемствы па павелічэнні прыбытку могуць быць выкарыстаны кіраўніцтвам ААТ «Мінскі ПКТИ ».

Тэхніка- эканамічная значнасць : ўкараненне распрацовак дазволіць скараціць сабекошт , павялічыць аб'ём продажаў і прыбытак , што станоўчым чынам адаб'ецца на эканамічнай эфектыўнасці ААТ «Мінскі ПКТИ » .

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу , а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя , метадалагічныя і канцэптуальныя палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Thesis: 78 C., 4 pic, 17 table, 48 source, 3 app.


COST, REVENUE, PROFIT, EDUCATION, DISTRIBUTION, INCOME, DYNAMICS, RESERVES GROWTH, EFFICIENCY.

The object of research is OJSC "Minski PKTI".

The study - profit enterprises and the ways of its improvement.

The purpose of work is development of the ways to increase profits on the basis of analysis of formation, distribution and use of profit at JSC "Minski PKTI".

Research methods: analytical, statistical, graphical, factor analysis (methods chain substitutions).

Research and development: the identified reserves profit and proposed measures on increase in JSC "Minski PKTI".

The elements of scientific novelty: measures to reduce the amount of material costs, saving fuel and energy resources and increase of volume of sales of the enterprise.

The area of possible practical application: the identified reserves growth and proposed measures to increase profits can be used by the management of OJSC "Minski PKTI".Technical-economic importance: introduction developments would reduce costs, increase sales and profits that will have a positive impact on the economic efficiency of JSC "Minski PKTI".

The author proves that you are calculating and analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and conceptual provisions accompanied by links to their authors.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> Як навукова-педагічная дысцыпліна змест І задачы методыкі выкладання беларускай літаратуры Методыка выкладання беларускай літаратуры
123456789 -> Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт геаграфічны факультэт кафедра агульнага землязнаўства
123456789 -> Я. Ф. Конеў трансфармацыя інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай І усходняй еўропы


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка