Беларускі дзяржаўны універсітэт геаграфічны факультэт кафедра агульнага землязнаўства
старонка8/8
Дата канвертавання14.03.2016
Памер1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Арктыка і Антарктыка Працяг дадатка 12

Станцыя: вышыня над узроўнем мора, каардынаты

Харак-

тарыс-тыкаМесяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

в.Врангеля

70 м


71º45' пн. ш.

179º30' у. д.Q

0

42

168

462

672

672

546

336

126

42

0

0

3066

В

-42

-42

-42

42

210

420

378

210

42

-42

-42

-84

1008

t

-23,8

-24,9

-23,2

-16,6

-7,6

0,3

2,4

1,9

-1,2

-6,9

-14,6

-21,7

-11,2

τ

5

5

4

4

5

8

22

22

16

9

8

7

115

Піянерская

2700 м


69º44' пд. ш.

95º30' у. д.Q

840

420

252

84

0

0

0

0

210

504

776

1008

4074

В

84

84

42

0

-84

-84

-84

-84

0

126

126

210

336

t

-22,7

-30,5

-39,6

-38,2

-43,7

-43,6

-48,3

-47,8

-42,6

-38,1

-31,2

-21,5

-37,5


Арктыка і Антарктыка Працяг дадатка 12

Станцыя: вышыня над узроўнем мора, каардынаты

Харак-

тарыс-тыкаМесяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

мыс Жадання

82 м


77º10' пн. ш.

68º40' у. д.Q

0

0

84

336

588

588

462

252

84

0

0

0

2394

В

-84

-84

-84

-42

-42

126

210

126

0

-42

-84

-84

-84

t

-17,0

-18,4

-20,4

-15,2

-7,2

-1,0

1,5

2,4

0,4

-4,1

-11,0

-15,2

-8,8

τ

9

9

12

13

14

16

21

31

26

17

11

10

189

ƒ

84

83

80

80

83

83

83

85

87

87

85

83

84

Інглфілд

77º10' п. ш.

68º05' з. д.


t

-27,9

-30,0

-27,6

-16,2

-5,2

4,8

5,2

4,3

-3,8

-11,7

-24,1

-26,5

-13,2

τ

3

3

5

4

6

7

16

16

8

3

6

3

80

Мірны 30 м

66º33' пд. ш.93º01' у. д.

Q

966

504

294

126

21

0

0

42

210

504

840

1050

4557

В

84

0

-21

-42

-84

-84

-84

-84

-21

42

84

168

-42

t

-0,6

-4,2

-9,3

-11,4

-14,2

-15,6

-16,8

-17,6

-14,9

-12,3

-6,7

-1,3

-10,0

ЛІТАРАТУРА


  1. Алисов Б. П., Полтараус Б. В. Климатология. – М.: Изд-во Моск. ун-та 1974.

  2. Бройдо А. Г. Задачник по общей метеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970.

  3. Гуральник И. И., Мамиконова С. В., Полковникова М. А. Сборник задач и упражнений по метеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

  4. Гуральник И. И., Дубинский Г. П., Ларин В. В., Мамиконова С. В. Метеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

  5. Задачник по общей метеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

  6. Каўрыга П. А. Метэаралогія. – Мн.: БДУ, 2005.

  7. Каўрыга П. А. Лабараторны практыкум па метэаралогіі і кліматалогіі. – Мн.: БДУ, 1997.

  8. Климатология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

  9. Хромов С. П., Петросянц М. А., Метеорология и климатология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1994, 2001.

  10. Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974.

Вучэбнае выданне


ТЭМЫ

КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Метадычныя ўказанні для студэнтаў

завочнага аддзялення

па курсе “Метэаралогія і кліматалогія”

А ў т а р - с к л а д а л ь н і кКаўрыга Павел Антонавіч

У аўтарскай рэдакцыі

Адказны за выпуск П. А.Каўрыга

Падпісана да друку 13.02.2006. Фармат 60×84/16. Папера афсетная.

Гарнітура Таймс. Ум.-друк. арк. 2,55. Ул.-выд. арк. 1,92. Тыраж 100 экз. Зак.
Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ліцэнзія на ажыццяўленне выдавецкай дзейнасці

№ 02330/0056804 ад 02.03.2004.

220050, Мінск, праспект Незалежнасці, 4.


Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка

на капіравальна-множыльнай тэхніцы

хімічнага факультэта

Беларускага дзяржаўнага універсітэта.220080, Мінск, вул. Ленінградская, 14.
Д л я з а ў в а г


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка