Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэтДата22.06.2016
Памер49.48 Kb.
#52820
Установа адукацыі

“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ”


Факультэт выдавецкай справы і паліграфіі
Кафедра беларускай філалогіі


УЗГОДНЕНА

Загадчык кафедры

Трус М.В._________________

“___”_____________________2015 г.УЗГОДНЕНА

Дэкан факультэта

Долгава Т.А._________________

“___”_____________________2016 г.ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ
БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)”
Для ўсіх спецыяльнасцей БДТУ

Складальнік:

В.А. Кузьміч, дацэнт кафедры беларускай філалогіі, заслужаны работнік адукацыі

Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні вучэбна-метадычнага савета ад “___”___________2016 г.,

пратакол №_____ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбна-метадычнага комлексу па дысцыпліне

«Беларуская мова (прафесійная лексіка)»

(для ўсіх спецыяльнасцей БДТУ вочнай і завочнай форм навучання)


Вучэбна-метадычны комлекс па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» створаны на аснове Палажэння аб вучэбна-метадычным комплексе на ўзроўні вышэйшай адукацыі, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26 ліпеня 2013 г. №167, і адпавядае вучэбнай праграме па дадзенай дысцыпліне № УД-1677-І /р.

Пры распрацоўцы вучэбна-метадычнага комплексу забяспечана выкананне ўсіх неабходных патрабаванняў: адлюстраваны найлепшыя дасягненні мовазнаўства, вучэбны матэрыял пададзены паслядоўна і лагічна, рэалізаваны міждысцыплінарныя і ўнутрыдысцыплінарныя сувязі, забяспечана актуалізацыя вучэбнага матэрыялу на практыка-арыентаваным узроўні, прадугледжана выкарыстанне сучасных метадаў навучання, рацыянальна размеркаваны вучэбны час па тэматыцы аўдыторных і самастойных заняткаў, падрыхтавана вучэбна-метадычнае забеспячэнне самастойнай работы студэнтаў.

Вучэбна-метадычны комплекс забяспечвае паглыбленае авалоданне беларускай мовай і мае прафесійна-арыентаваны характар: вырашае задачу бесперапыннай адукацыі, абапіраецца на сумежныя дысцыпліны, спрыяе фарміраванню агульнай прафесійнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў, павышае моўную і маўленчую культуру спецыялістаў ва ўсіх сферах грамадскіх зносін. У комплексе пададзены сучасныя навуковыя звесткі пра стан і перспектывы развіцця беларускай дзяржаўнай мовы, паказана сістэма адметных рысаў беларускай мовы ў параўнанні з рускай мовай, прадугледжана засваенне і паглыбленне ведаў студэнтаў па такіх раздзелах мовазнаўства, як лексікалогія, лексікаграфія, фанетыка, арфаэпія, арфаграфія, марфалогія, сінтаксіс, стылістыка, культура мовы. Асаблівая ўвага надаецца ўзбагачэнню слоўнікавага запасу і развіццю арфаграфічных навыкаў, раскрыццю шляхоў і спосабаў узбагачэння прафесійна-тэрміналагічнай лексікі.

Тэмы вуснага маўлення маюць на мэце развіццё маўленчага вопыту ў адпаведнасці з прафесійнай спецыялізацыяй студэнтаў. Прадугледжваецца функцыянальнае пашырэнне беларускай мовы на вытворчую прафесійную дзейнасць будучых спецыялістаў.Мэта стварэння вучэбна-метадычнага комплексу – забеспячэнне самастойнай работы студэнтаў па авалоданні імі маўленнем ва ўсіх сферах жыццядзейнасці: навучальнай, пазнавальнай, прафесійнай, культурнай, бытавой і інш.

Задачы вучэбна-метадычнага комплексу:

  • прадстаўленне сістэмных ведаў аб мове і маўленні, іх ролі ў працэсе сацыялізацыі і культурнай ідэнтыфікацыі асобы;

  • фарміраванне ў студэнтаў моўнай і маўленчай, камунікатыўнай і лінгвакультуралагічай кампетэнцыі;

Структура вучэбна-метадычнага комплексу:

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» складаецца з тэарэтыка-практычнага раздзелу, раздзелу кантроля ведаў, дапаможнага раздзелу.Тэарэтыка-практычны раздзел:

Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў тэхнічных спецыльнасцей / В. А. Кузьміч., Р. В. Міксюк. – Мінск : БДТУ, 2012. – 265 с.;

Асаблівасці навуковага стылю беларускай мовы ў кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу : дапаможнік для студэнтаў, магістрантаў і саіскальнікаў тэхнічных спецыяльнасцяў / В. А. Кузьміч., Г. Ф. Швед. – Мінск : БДТУ, 2013. – 96 с.;

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа” . Дапушчаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа” ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, Мн.: БДТУ, 2008 – 238 с.;

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа”. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа” ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, Мн.: БДТУ, 2004 – 182 с. (Асобныя раздзелы) ;

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа”. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа” ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, Мн.: БДТУ, 2004 – 182 с. (Асобныя раздзелы).Раздзел кантролю ведаў:

Пытанні да заліку па дысцыпліне;

Спіс тэм для вуснага маўлення;

Практычныя заданні да заліку.Дапаможны раздзел:

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для ўсіх спецыяльнасцей БДТУ № УД-1677-І /р., - Мн., 2014 г.Спіс літаратуры.

Рэкамендацыі па арганізацыі працы з вучэбна-метадычным комплексам.

Комплекс мае сістэмны характар: вырашае задачу забеспячэння бесперапыннай моўнай адукацыі, абапіраецца на сумежныя дысцыпліны, спрыяе фарміраванню агульнай прафесійнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў, павышае моўную і маўленчую культуру будучых спецыялістаў ва ўсіх сферах грамадскіх зносін. Кожны раздзел – гэта стандартны элемент вучэбна-метадычнага комплексу, які фарміруе неабходныя кампетэнцыі і прызначаны для вывучэння на працягу пэўнага прамежку часу. Якасць працы фіксуецца тэставымі і заліковымі сродкамі.
Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне
Portals -> Зацвярджаю” р а с к л а д пачатак экзаменаў у 00
Portals -> 1 курс, групы 1, 2, 4 (1-29 ліпеня 2015 г.) Экзамены


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка