«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»
старонка1/3
Дата канвертавання23.03.2016
Памер1.05 Mb.
  1   2   3
Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

інфарматыкі і радыёэлектронікі»
Зацвярджаю

Прарэктар па вучэбнай рабоце і менеджменту якасці ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі”

________________А.М. Жывіцкая

«___»_____________2014

Рэгістрацыйны № УД-_______/р.


ІНТЭГРАВАНЫ МОДУЛЬ “гІСТОРЫЯ”
Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай

дысцыпліне для спецыяльнасцей


1-40 03 01, 1-36 04 02, 1-53 01 02, 1-53 01 07, 1-40 01 01, 1-40 02 01, 1-40 04 01,

1-39 01 01-01, 1-39 01 01-02, 1-39 01 02, 1-39 01 03, 1-39 01 04, 1-39 03 03,

1-41 01 02, 1-41 01 03, 1-41 01 04, 1-45 01 01-01, 1-45 01 01-02, 1-45 01 01-04,

1-45 01 01-05, 1-45 01 01-06, 1-45 01 02-01, 1-98 01 02, 1-36 04 01, 1-39 02 01,

1-39 02 02, 1-39 02 03, 1-39 03 01, 1-39 03 02, 1-40 05 01-09, 1-58 01 01,

1-40 05 01-10, 1-40 02 02, 1-39 01 01-03, 1-45 01 01-03, 1-28 01 01, 1-28 01 02,

1-40 05 01-02, 1-40 05 01-08

Кафедра гуманітарных дысцыплін
Усяго гадзін па
дысцыпліне

72

Заліковых адзінак2

2014 г.
Складальнікі: Я.К. Новік – доктар гістарычных навук, прафесар

Л.В. Мікалаева – кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Н.І. Куракевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Ю.І. Літвіноўская – кандыдат гістарычных навук, дацэнт

М.А. Гулюк – кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Н.А. Сугака – кандыдат гістарычных навук

Г.У. Мякінькая – выкладчык


Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы па абавязковым модулі “Гісторыя” для ўстаноў вышэйшай адукацыі, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 30 чэрвеня 2014 г., рэгістрацыйны № ТД-СГ.023/тып. і вучэбных планаў спецыяльнасцей 1-40 03 01, 1-36 04 02, 1-53 01 02, 1-53 01 07, 1-40 01 01, 1-40 02 01, 1-40 04 01, 1-39 01 01-01, 1-39 01 01-02, 1-39 01 02, 1-39 01 03, 1-39 01 04, 1-39 03 03, 1-41 01 02, 1-41 01 03, 1-41 01 04, 1-45 01 01-01, 1-45 01 01-02, 1-45 01 01-04, 1-45 01 01-05, 1-45 01 01-06, 1-45 01 02-01, 1-98 01 02, 1-36 04 01, 1-39 02 01, 1-39 02 02, 1-39 02 03, 1-39 03 01, 1-39 03 02, 1-40 05 01-09, 1-58 01 01, 1-40 05 01-10, 1-40 02 02, 1-39 01 01-03, 1-45 01 01-03, 1-28 01 01, 1-28 01 02, 1-40 05 01-02, 1-40 05 01-08
Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры гуманітарных дысцыплін 1 верасня 2014 г., пратакол № 1.

Загадчык кафедры ______________ Л.В. Мікалаева


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння:

Саветам факультэта інфармацыйных тэхналогійі кіравання

пратакол № 1 ад __ _________ 2014 г.
Старшыня ______________ Л.Ю.Шылін

Саветам факультэта кампьютэрнага праектавання

пратакол № __ ад __ ________ 2014 г.
Старшыня ______________ Д.В.Ліхачэўскі

Саветам факультэта кампьютэрных сістэм і сетак

пратакол № __ ад __ ________ 2014 г.
Старшыня ______________ В.А.Прыткоў

Саветам факультэта радыётэхнікі і электронікі

пратакол № __ ад __ ________ 2014 г.
Старшыня ______________ А.В.Караткевіч

Саветам факультэта тэлекамунікацый

пратакол № __ ад __ ________ 2014 г.
Старшыня ______________ А.Дз.Чарнуха

Саветам інжынерна-эканамічнага факультэта

пратакол № __ ад __ ________ 2014 г.
Старшыня ______________ Л.П.Князева

Начальнік ваеннага факультэта

______________ С.М.Касанін
УЗГОДНЕНА
Эксперт-нормакантралёр ______________ В.В. Тамашэвіч
Дэкан факультэта завочнага навучання

______________ А.В.Ламака


Дэкан факультэта неперарыўнага і дыстанцыйнага навучання

______________ В.М.Бандарык


Дырэктар ІІТ БДУІР

______________ В.Р.Назаранка
ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

План вучэбнай дысцыпліны ў дзённай форме навучання:

Код спецысльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Аудыторных гадзін

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыі

Усяго

Лекцыі

Лабараторныя

заняткі


Практычныя

заняткі, семінары

1-40 03 01

Штучны інтэлект

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-36 04 02

Прамысловая электроніка

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-53 01 02

Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-53 01 07

Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 01 01

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 02 01

Вылічасльныя машыны, сістэмы і сеткі

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 04 01

Інфарматыка і тэхналогіі праграмавання

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 01-01

Радыётэхніка (праграмуемыя радыёэлектронныя сродкі)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 01-02

Радыётэхніка (тэхніка лічбавай радыёсувязі)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 02

Радыёэлектронныя сістэмы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 03

Радыёінфарматыка

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 04

Радыёэлектронная ахова інфармацыі

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 03 03

Электронныя і інфармацыйна-кіруемыя сістэмы фізічных установак

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-41 01 02

Мікра- і нанаэлектронныя тэхналогіі і сістэмы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-41 01 03

Квантавыя інфармацыйныя сістэмы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-41 01 04

Нанатэхналогіі і нанаматэрыялы ў электроніцы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-01

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сістэмы тэлекамунікацый)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-02

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сеткі інфакамунікацый)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-04

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (лічбавае теле- і радыёвяшчанне)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-05

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сістэмы размеркавання мультымедыйнай інфармацыі)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-06

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (лазерныя інфармацыйна-вымяральныя сістэмы)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 02-01

Інфакамунікацыйныя сістэмы (стандартызацыя, сертыфікацыя і кантроль параметраў)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-98 01 02

Ахова інфармацыі ў тэлекамунікацыях

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-36 04 01

Праграмна-кіруемыя электронна-аптычныя сістэмы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 02 01

Мадэляванне і кампьютарнае праектаванне радыёэлектронных сродкаў

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 02 02

Праектаванне і вытворчасць праграмна-кіруемых электронных сродкаў

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 02 03

Медыцынская электроніка

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 03 01

Электронныя сістэмы бяспекі

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 03 02

Праграмуемыя мабільныя сістэмы

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 05 01-09

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у забеспячэнні прамысловай бяспекі)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-58 01 01

Інжынерна-псіхалагічнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 05 01-10

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у бізнес-менеджменце)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 02 02

Электронныя вылічальныя сродкі

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-39 01 01-03

Радыётэхніка (спецыяльныя сістэмы радыёлакацыі і радыёнавігацыі)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-45 01 01-03

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сістэмы тэлекамунікацый спецыяльнага прызначэння)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-28 01 01

Эканоміка электроннага бізнеса

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-28 01 02

Электронны маркетынг

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 05 01-02

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у эканоміцы)

1

1

34

18

-

16

-

залік

1-40 05 01-08

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у лагістыцы)

1

1

34

18

-

16

-

залік


План вучэбнай дысцыпліны ў вячэрняй форме навучання:

Код спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Аудыторных гадзін

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыі
Усяго

Лекцыі

Лабараторныя

заняткі


Практычныя

Заняткі, семінары

1-53 01 07

Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах

1

1

24

16

-

8

-

залік

1-40 02 01

Вылічасльныя машыны, сістэмы і сеткі

1

1

24

16

-

8

-

залік


План вучэбнай дысцыпліны ў завочнай форме навучання:

Код спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Аудыторных гадзін

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыі
Усяго

Лекцыі

Лабараторныя

заняткі


Практычныя

заняткі, семінары

1-53 01 07

Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-40 02 01

Вылічасльныя машыны, сістэмы і сеткі

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 01 01-01

Радыётэхніка (праграмуемыя радыёэлектронныя сродкі)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-41 01 02

Мікра- і нанаэлектронныя тэхналогіі і сістэмы

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-45 01 01-01

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сістэмы тэлекамунікацый)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-45 01 01-02

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (сеткі інфакамунікацый)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-45 01 01-04

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (лічбавае теле- і радыёвяшчанне)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 02 01

Мадэляванне і кампьютарнае праектаванне радыёэлектронных сродкаў

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 02 02

Праектаванне і вытворчасць праграмна-кіруемых электронных сродкаў

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 02 03

Медыцынская электроніка

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 03 01

Электронныя сістэмы бяспекі

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-40 02 02

Электронныя вылічальныя сродкі

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-28 01 01

Эканоміка электроннага бізнеса

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-40 05 01-02

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у эканоміцы)

1

1

8

4

-

4

-

залік


План вучэбнай дысцыпліны ў вячэрняй форме навучання для атрымання вышэйшай адукацыі, інтэграванай з сярэдняй

спецыяльнай адукацыяй:

Код спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Аудыторных гадзін

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыі
Усяго

Лекцыі

Лабараторныя

заняткі


Практычныя

Заняткі, семінары

1-40 01 01

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

24

16

-

8

-

залік

1-58 01 01

Інжынерна-псіхалагічнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

24

16

-

8

-

залік

1-53 01 07

Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэммах

1

1

24

16

-

8

-

залік

1-40 02 01

Вылічальныя машыны, сістэмы і сеткі

1

1

24

16

-

8

-

залік


План вучэбнай дысцыпліны ў завочнай форме навучання для атрымання вышэйшай адукацыі, інтэграванай з сярэдняй

спецыяльнай адукацыяй:

Код спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Аудыторных гадзін

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыі
Усяго

Лекцыі

Лабараторныя

заняткі


Практычныя

заняткі, семінары

1-40 01 01

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-45 01 01-04

Інфакамунікацыйныя тэхналогіі (лічбавае теле- і радыёвяшчанне)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-40 05 01-02

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у эканоміцы)

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-58 01 01

Інжынерна-псіхалагічнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-53 01 07

Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэммах

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 03 01

Электронныя сістэмы бяспекі

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-39 03 02

Праграмуемыя мабільныя сістэмы

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-36 04 02

Прамысловая электроніка

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-40 04 01

Інфарматыка і тэхналогіі праграмавання

1

1

8

4

-

4

-

залік

1-28 01 01

Эканоміка электроннага бізнеса

1

1

8

4

-

4

-

залік


План вучэбнай дысцыпліны ў дыстанцыйнай форме навучання:

Код спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Курс

Семестр

Усяго

Колькасць работ

Акадэм. гадз. на курс. работу (праект)

Форма цякучай атэстацыіКантрольныя работы

Лабараторныя

заняткі


Індывідуальная практычная работа1-40 03 01

Штучны інтэлект

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-53 01 02

Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-40 01 01

Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-40 04 01

Інфарматыка і тэхналогіі праграмавання

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-58 01 01

Інжынерна-псіхалагічнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій

1

1

72

1

-

-

-

залік

1-28 01 02

Электронны маркетынг

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-40 05 01-02

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у эканоміцы)

1

1

72

1

-

-

-

залік

1-40 05 01-10

Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у бізнес-менеджменце)

1

1

72

1

-

-

-

залік

1-28 01 01

Эканоміка электроннага бізнеса

2

4

72

1

-

-

-

залік

1-39 03 02

Праграмуемыя мабільныя сістэмы

2

4

72

1

-

-

-

залік

Абавязковая дысцыпліна “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі” інтэграванага модуля “Гісторыя” вывучае асноўныя гістарычныя этапы развіцця грамадства Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён, даючы характарыстыку жыцця насельніцтва беларускіх зямель на працягу кожнай гістарычнай эпохі і вызначаючы яго асаблівасці. Веданне гэтай культурна-гістарычнай спадчыны, яе здабыткаў, цяжкасцяў і праблем развіцця дазваляе ўсім зацікаўленым больш грунтоўна асэнсаваць мінулае і сучаснае, узважыць магчымасці для ўнясення ўласнага ўклада ў развіццё грамадства. Неабходнасць вывучэння курса абумоўлена павышэннем ролі гістарычнай сферы ў сучасным свеце, значнасцю ведаў аб нацыянальных традыцыях для падрыхтоўкі высокакваліфікаванага спецыяліста

Мэта выкладання курса – фарміраванне і развіццё сацыяльна-асобасных кампетэнцый і практычных навыкаў, неабходных і дастатковых для вырашэння і выканання грамадскіх, сацыяльна-прафесійных і асобасных задач і функцый.

Задачы вывучэння дысцыпліны:

– фарміраванне ў студэнтаў ведаў, уменняў, вопыту аналізу заканамернасцяў і асаблівасцяў дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага, духоўнага развіцця беларускага народа, якія ўвасоблены ў калектыўнай гістарычнай памяці і служаць асновай для нацыянальнай самасвядомасці пры ўспрыманні гісторыі як свайго мінулага;

– засваенне студэнтамі сістэмы духоўных, культурных, матэрыяльных каштоўнасцяў беларускага народа, і развіццё на гэтай аснове здольнасці да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай сацыякультурнай сітуацыі з асэнсаваннем сваёй ідэнтычнасці і перспектыў будучага развіцця;

– гатоўнасць выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна Рэспублікі Беларусь у аб’ёме сваіх кампетэнцый, сфарміраваных у выніку ўсвядомленага засваення і выкарыстання вучэбнай гістарычнай інфармацыі, садзейнічаць дальнейшаму развіццю сваёй краіны.

У выніку вывучэння дысцыплін студэнт павінен:

ведаць:

– асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да вывучэння і разумення гісторыі Беларусі ў кантэксце ўсходнеславянскай і заходнееўрапейскай цывілізацый;

– змястоўныя характарыстыкі працэсу этнічнага і нацыянальнага фарміравання беларускага народа на розных гістарычных этапах;

– сутнасныя характарыстыкі гістарычных форм дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі і станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў ХХ-пачатку ХХІ ст.;

– характэрныя рысы і вынікі рэалізацыі гістарычных мадэлей мадэрнізацыі беларускага грамадства, у тым ліку савецкай;

– месца і ролю беларускіх земляў у геапалітычных працэсах у асобныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце;

– дасягненні беларускага народа ў развіцці духоўнай і матэрыяльнай культуры;

умець:

– выкарыстоўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы пры характарыстыцы асаблівасцяў гістарычнага развіцця беларускага народа;

– характарызаваць умовы і вынікі этнічнага і нацыянальнага фарміравання беларускага народа ў розныя гістарычныя перыяды;

– аналізаваць працэс паслядоўнай змены гістарычных форм дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі, афармлення і замацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь;

– ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі дзейнасці савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР;

– характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у асобныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне; аналізаваць месца і ролю суверэннай Рэспублікі Беларусь ва ўмовах еўрапейскай інтэграцыі і сусветнай глабалізацыі;

– тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на гістарычнае развіццё беларускага народа і выкарыстоўваць гісторыка-культурную спадчыну Беларусі ў сваей дзейнасці;

валодаць:


  • навыкамі даследчыка;

  • якасцямі грамадзянскасці, развітым пачуццём патрыятызму;

  • здольнасцю пераконваць;

  • здольнасцю выкарыстоўваць атрыманыя веды і метады ў прафесійнай дзейнасці, выкарыстоўваючы сучасныя адукацыйныя і інфармацыйныя тэхналогіі;

  • асноўнымі метадамі, спосабамі і сродкамі атрымання, захоўвання, апрацоўкі інфармацыі, навыкамі работы з капьютарам у сферы прафесійнай дзейнасці;

мець уяўленне:

  • аб метадах апрацоўкі гістарычнай інфармацыі;

  • аб асноўных групах гістарычных крыніц і спосабах іх захоўвання;

  • аб значэнні гістарычных ведаў у працэсе асабовага станаўлення высокакваліфікаванага спецыяліста.  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка