Беларускае гістарычнае таварыства Інстытут славістыкі пан таварыства беларускай школы
Дата канвертавання17.03.2016
Памер61.2 Kb.
Беларускае гістарычнае таварыства

Інстытут славістыкі ПАН

Таварыства беларускай школы

Гарадзенская бібліятэка”


Міжнародная навуковая канферэнцыя

Гарадзенскі соцыум: Чалавек у прасторы горада

7-8лістапада 2014 г.

(Гародня, вул. Будзённага, 48а, Зала Генеральнага консульства Польскай Рэспублікі)

ПРАГРАМА КАНФЕРЭНЦЫІ
7лістапада 2014 г.
9.00 – 9.30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (Зала Генеральнага консульства Польскай Рэспублікі. Далей – Зала 1)
9.30 Адкрыццё канферэнцыі

Прывітальнае слова:Алесь Смалянчук, доктар гіст. навук,навуковы кіраўнік праекта “Гарадзенскі соцыум”, прафесар Інстытута славістыкі ПАН (Варшава).

Аляксандр Краўцэвіч,доктар гіст. навук,старшыня Беларускага гістарычнага таварыства (Гародня).
10.00 ПЛЕНАРНАЕ ПАСЕДЖАННЕ(зала 1)

(Рэгламент: выступ з рэфератам – 20 хвілін).Мадэратар Алесь Смалянчук

Аляксандр Краўцэвіч, доктар гіст. навук (Гародня).Этнас, рэлігія, палітыка ў раннесярэднявечных гарадах Панямоння

Кондратьєв Ігор,канд. іст. наук (Чернігів).Любецьке мішанство в системіоборонистароства (другаполовина XVI – перша половина XVII ст.)

Аэлита Амбралевичютэ, PhD (Вильнюс).Купеческие гильдии в законодательстве Российской империи 1795-1898 гг. (законы и практика на примере Гродна и Вильна).

JanJerzyMilewski, dr(Białystok). Grodzieńska mała wieża Babel w okresie międzywojennym.

Андрэй Кіштымаў, канд. гіст. навук (Менск).Гродно,  1950:  фальшивое дело КПЗБ
12.00-12.30 Дыскусія

12.30 Кава-пауза
13.00 Секцыя І. Гараджане эпохі Вялікага Княства Літоўскага(Зала 2)

Сесія І. (Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Аляксандр Краўцэвіч

Владимир Гуцул, канд. ист. наук (Одесса). Концепции и практики вооруженного насилия в городской черте Центрально-Восточной Европы позднесредневекового и раннего нового времени.

Генадзь Семянчук, канд. гіст. навук(Гародня). Гарадзенскі кашталян/староста Давыд (? -1326 гг.)

Алег Дзярновіч, канд. гіст. навук (Менск). Беларускі купец у Рызе XIVXVII стст.: эканамічная матывацыя і забеспячэнне сацыя-культурных патрэбаў.

Микола Шніцар / Остап Лазурко (Львів).Деякі елементи дерев'яної інфраструктури Львова в добу пізнього середньовіччя та новий час.
14.10-14.30 Дыскусія
13.00Секцыя ІІ. Горад і яго жыхары ў ХІХ – ХХ стст. (Зала 1)

Сесія І. (Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Іна Соркіна

Вячаслаў Швед, доктар гіст. навук (Гародня). Жанчыны Гарадзенскага ваяводства ў паўстанні 1863 – 1864 гг.

Алесь Радзюк, канд. гіст. навук (Гародня).Крымінальнае жыццё Гародні ў 70-я гады ХІХ ст. (паводле рапартаў паліцыі)

Татьяна Воронич, канд. ист. наук (Минск).Официальный мир происшествий в Гродно в конце XIX – начале ХХ в.

Валянціна Лебедзева(Гомель). Парадыгма сацыяльнай мабільнасці гарадской эліты ў трансфармацыях ХІХ-ХХ ст. (на прыкладзе рэчыцкай прадпрымальніцкай дынастыі Рыкаў)
14.10-14.30 Дыскусія

14.30 Перапынак на абед
16.00Секцыя І. Гараджане эпохі Вялікага Княства Літоўскага(Зала 2)

Сесія ІІ(Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Алег Дзярновіч

Ганна Паўлоўская, PhD (Варшава).Гісторыя Наваградка а. Юзафа Пажоўскага (1759) як прыклад гісторый гарадоў Новага Часу.

Альбіна Семянчук, канд. гіст. навук(Гародня). Гарадзенскія вальныя соймы ў XVIст.

Віталь Галубовіч, канд. гіст. навук (Гародня).Злодзеі, рабаўнікі і забойцы на Гарадзеншчыне (па матэрыялах судовых установаў Гародні 1539-1565 гг.)

Ляўшук Уладзімір (Гародня).Суперыёры і рэктары Гарадзенскага езуіцкага калегіумаў XVII ст.
17.10-17.45 Дыскусія
16.00Секцыя ІІ. Горад і яго жыхары ў ХІХ – ХХ стст. (Зала 1)

Сесія ІІ(Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Вячаслаў Швед

Володимир Бойко, канд. іст. навук(Чернігів).Національні політичні сили України у виборчій муніципальній кампанії 1917 р.

Томаш Блашчак, PhD (Коўна). Гародня на старонках часопісу «Musų Vilnius» («Наша Вільня»). 1928-1938 гг.

Любовь Зорина (Гродно).Гродненские евреи – строители православных храмов (вторая половина XIXв.).

Ольга Зубко, канд. ист. наук (Винница). Юмор в повседневной жизни города (На примере популярных в 1917-е – 1920-е годы украинских бытовых ироний, анекдотов, сарказмов и игре слов).

Андрэй Вашкевіч (Гародня). Смак старой Гародні. 1921-1939
17.20-17.45 Дыскусія

17.45 Кава-пауза

18.00 – 19.30Панельная дыскусія“Памяць у гарадской прасторы: паміж савецкім скансэнам і нацыянальнай гісторыяй”(Зала 1)

Удзельнікі дыскусіідоктар гістарычных навук Вячаслаў Швед (Гародня), др Аэліта Амбралевічутэ (Вільня), канд. гіст. навук Уладзімір Бойка (Чарнігаў), др Ян Ежы Мілеўскі (Беласток).Мадэратар Алесь Смалянчук
19.45 Уручэнне ўзнагароды імя Юзафа Ядкоўскага(Зала 1)
8 лістапада 2014 г.

10.00Секцыя І. Гараджане эпохі Вялікага Княства Літоўскага(Зала 2)

Сесія ІІІ (Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Віталь Галубовіч

Цімафей Акудовіч, канд. гіст. навук (Менск).  “Рэформа горада” - праект канцлера ВКЛ Яўхіма Храптовіча на  Чатырохгадовым Сойме 1788-1792 гг.

Ірына Ганецкая, канд. гіст. навук (Менск). Арганізацыя жыцця супольнасці прыватнага мястэчка XVIII ст. на прыкладзе Глуска Дубровіцкага.

Домининикас Бурба, PhD (Вильнюс).Производство, продажа и потребление алкоголя в Вильнюсе XVIII века: экономические и криминальные конфликты
11.00-11.45 Дыскусія
10.00 Секцыя ІІ. Горад і яго жыхары ў ХІХ – ХХ стст(Зала 1)

Сесія ІII(Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

Мадэратар Томаш Блашчак

AdamDobroński, prof.drhab (Białystok).GarnizonpolskiwGrodnie 1919-1939

Ларыса Міхайлік, PhD (Гародня). Арганізацыя вайсковага душпастэрства ў Гародні ў міжваенны перыяд.

Андрэй Чарнякевіч, канд. гіст. навук (Познань).Айцы горада: гарадзенскі магістрат ды гарадская рада ў міжваенны час

Аляксандр Пагарэлы (Менск).Паміж «крывым люстэркам” і гістарычнай фатальнасцю. Тэма гораду ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага друку ў міжваенны час.

Таццяна Казак (Варшава). Беларусы і габрэі Гародні на старонках мясцовага перыядычнага друку (1920-1939).
11.20-11.45 Дыскусія

11.45 Кава-пауза
12.00Секцыя ІІ. Горад і яго жыхары ў ХІХ – ХХ стст. (Зала 1)

Сесія IV(Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін).

МадэратарАлесь Смалянчуk

Фёдор Игнатович /Галина Игнатович (Гродно). Гродненское общество любителей драматического и музыкального искусства «Муза» и его деятельность среди населения (1917-1939)

Таццяна Касатая / Андрэй Вашкевіч (Гародня). Гародня падчас Другой сусветнай вайны ў вусных успамінах

Игорь Мазило, канд. ист. наук/Ольга Зубко, канд. ист. наук (Винница). Железная дорога и жизнь горожан в 1943-1950-х гг.

Гавін Тадэвуш, PhD (Гародня).Пісьменнік Аляксей Карпюк (1920-1992) і польскае Адраджэнне ў Беларусі ў перыяд Перабудовы.

Іна Соркіна, канд. гіст. навук (Гародня). Дакументы па гісторыі Гародні ў бібліятэках і архівах Кракава.
13.45 Заключная дыскусія


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка