BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
старонка1/14
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã

quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Các từ ngữ, ký hiệu trong danh mục này được hiểu như sau:


1. Loài trong các Phụ lục này bao gồm:

a) Tên của một loài; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc bộ phận cụ thể của loài.

2.Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

3. Các giải thích mang tính tham khảo khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc phân loại. Các tên gọi chung sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các cách giải thích này nhằm mục đích chỉ các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của Công ước. Trong hầu hết các trường hợp, không phải tất cả loài trong cùng một họ đều được quy định trong các phụ lục của Công ước.

4. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

5. Vì không có loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học nào của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải có liên quan tới loài lai của nó được quy định phù hợp với Điều III của Công ước, điều này có nghĩa là cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc phân loài có thể được buôn bán khi có chứng nhận nhân giống nhân tạo. Hạt, phấn hoa, hoa cắt, cây con và các mô cấy trong bình (in vitro), trong môi trường rắn, lỏng của các loài lai này vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

6. Tên các quốc gia ghi trong ngoặc đơn sau tên của các loài thuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viên công ước CITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục.

7. Khi một loài được đưa vào một trong ba phụ lục, tất cả các bộ phận và dẫn xuất của loài cũng được đưa vào cùng phụ lục đó, trừ khi một số bộ phận và dẫn xuất cụ thể của loài được chú giải là thuộc phụ lục đó. Theo Điều I, Khoản b, Điểm iii của Công ước, dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của chúng là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

8. Trong Phụ lục này, tên các loài động vật, thực vật được sử dụng chính thức là tên khoa học (la tinh). Tên tiếng Việt và tên tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.9. Chỉ các cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký với Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam mới được hưởng các quy định miễn trừ tại Quyết định này.

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA
I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/ CLASS MAMMALIAS

 

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục IIIARTIODACTYLA/BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

1.1

Antilocapridae/Họ Linh dương

 

Antilocapra americana/ Mexican pronghorn antelope/ Sơn sừng nhánh Mê-xi-cô (Chỉ áp dụng đối với quần thể ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

 1.2

Bovidae/Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./Họ Trâu bò

 

Addax nasomaculatus/ Addax/Linh dương sừng soắn Châu Phi

 

 

 

 

Ammotragus lervia/ Barbary sheep/ Cừu Barbary

 

 

 

 

Antilope cervicapra/ Blackbuck antelope/ Sơn dương đen (Nepal)

 

 

Bison bison athabascae/ Wood bison/ Bò bison

 

 

Bos gaurus / Gaur/ Bò tót (Trừ loài bò tót đã được thuần hóa là Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

 

Bos mutus/ Wild yak/ Bò ma-tu (Trừ Loài bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

 

Bos sauveli/ Kouprey/ Bò xám

 

 

 

 

Bubalus arnee/Water buffalo/ Trâu rừng (Nepal) (Trừ loài trâu nhà Bubalus bubalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

Bubalus depressicornis/ Lowland anoa/ Trâu rừng nhỏ

 

 

 

Bubalus mindorensis/ Tamaraw/ Trâu rừng Philipin

 

 

Bubalus quarlesi/ Mountain anoa/ Trâu núi

 

 

 

Budorcas taxicolor/ Takin/ Trâu rừng tây tạng

 

Capra falconeri/ Markhor/ Sơn dương núi Pakistan

 

 

 

Capricornis milneedwardsii/ Chinese Serow/ Sơn dương Trung Quốc

 

 

 

Capricornis rubidus/ Red serow/ Sơn dương đỏ

 

 

 

Capricornis sumatraensis/  Mainland serow/ Sơn dương

 

 

 

Capricornis thar/ Himalayan serow/ sơn dương Hi-ma-li-a

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis/ Bay duiker/ Linh dương Nam Phi

 

 

Cephalophus jentinki/ Jentink’s duiker/ Linh dương thân bạc

 

 

 

Cephalophus brookei/

 

 

Cephalophus ogilbyi/ Ogilby’s duiker/ Linh dương trung Phi

 

 

Cephalophus silvicultor/ Yellow-backed duiker/ Linh dương lưng vàng

 

 

 

Cephalophus zebra/ Zebra antelope/ Linh dương lưng vằn

 

 

 

Damaliscus pygargus pygargus/Bontebok/Trâu cỏ

 

 

Gazella cuvieri/ Mountain gazelle/ Linh dương vằn (Tunisia)

 

 

 

 

 

Gazella dorcas/ Dorcas gazelle/Linh dương Ai Cập (Tunisia)

Gazella leptoceros/ Slender-horned gazelle/ Linh dương vằn sừng nhỏ

 

 

Hippotragus niger variani/ Giant sable antelope/ linh dương đen

 

 

 

 

Kobus leche/ Leche/ Le-che/Linh dương đồng cỏ

 

 

Naemorhedus baileyi/ Manchurian goral/ Sơn dương Mãn Châu

 

 

 

Naemorhedus caudatus/ Manchurian goral/ Sơn dương đuôi dài

 

 

Naemorhedus goral/ Manchurian goral/ Sơn dương Hi-ma-li-a

 

 

Naemorhedus griseus/ Chinese goral/Sơn dương Trung Quốc

 

 

Nanger dama/ Dama gazelle/Linh dương sa mạc

 

 

Oryx dammah/ Scimitar-horned oryx/ Linh dương sừng kiếm

 

 

 

Oryx leucoryx/ Arabian oryx/ Linh duơng sừng dài

 

 

 

 

Ovis ammon/ Argali sheep/ Cừu núi argali (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)

 

 

Ovis ammon hodgsonii/ Nyan/ Cừu núi Hi-ma-li-a

 

 

 

Ovis ammon nigrimontana/ Karatau argali/ Cừu núi

 

 

 

 

Ovis canadensis/ Bighorn sheep/ Cừu núi Bắc Mỹ sừng lớn (Chỉ áp dụng đối với quần thể của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)

 

 

Ovis orientalis ophion/ Cyprian mouflon/ Cừu núi địa trung hải

 

 

 

Ovis vignei/ Urial/ Cừu núi Ấn Độ (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)

 

Ovis vignei vignei/ Urial/ Cừu núi Ấn Độ

 

 

 

Pantholops hodgsonii/ Tibetan antelope/ Linh dương Tây Tạng

 

 

 

 

 Philantomba monticola/ Blue duiker/Linh dương xanh

 

 

Pseudoryx nghetinhensis/ Vu Quang ox/ Sao la

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata/ Abruzzi chamois/ Linh dương tai nhọn

 

 

 

 

Saiga borealis/Pleistocene saiga/Linh dương Saiga

 

 

 

Saiga tatarica/ Saina antelope/ Linh dương đài nguyên

 

 

 

Tetracerus quadricornis/ Four-horned antelope/ Linh dương bốn sừng (Nepal)

1.3 

Camelidae /Guanaco, vicuna/ Họ lạc đà

 

 

Lama glama guanicoe/ Guanaco/ Lạc đà Nam Mỹ

 

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà Nam Mỹ (Trừ các quần thể của Argentina [các quần thể của tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể nuôi nhốt bán hoang dã của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia [toàn bộ quần thể]; Chile [quần thể của khu vực Primera]; và Peru [toàn bộ quần thể]; quy định trong Phụ lục II)

 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка