Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 286. A bizottság határozata
Дата канвертавання24.04.2016
Памер38.79 Kb.

1998.10.23. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 286.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1998. október 14.)

a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és a 35/97/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett listáról szóló 97/602/EK tanácsi határozat módosításáról
(Az értesítés a C(1998) 3064. számú dokumentummal történt.)
(98/596/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,


tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvasakkal, vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról szóló, 1991. november 4-i 3254/91/EGK tanácsi rendeletre1, és különösen annak a 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,
mivel a 3254/91/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó prémekre és árukra vonatkozó tanúsítványok kiállítását szabályozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1997. január 10-i 35/97/EK bizottsági rendelet2, és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének (a) pontja csak a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett jegyzékben feltüntetett országokból származó nem fogságban született és nevelkedett állatok prémjeinek behozatalára vonatkozik;
mivel a legutóbb a 98/188/EK bizottsági határozattal módosított3, 97/602/EK tanácsi határozatban4 összeállított jegyzék csak átmeneti jellegű lehet; mivel azt rögtön módosítani kell, amint olyan helyzet alakul ki, különösen a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó körülmények esetén, hogy ne akadályozzák a prémek és prémből készült termékek kereskedelmét;
mivel a Horvát Köztársaságból a Bizottsághoz eljutatott értesülések szerint abban az országban tilos a lábfogó csapóvasak használata;
mivel 1997. június 1-jei hatállyal a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet5 hatályon kívül helyezte és felváltotta a 3626/82/EGK tanácsi rendeletet6; minthogy ebből következően a 3626/82/EGK rendelet 19. cikkében meghatározott bizottságot felváltotta a 338/97/EK rendelet 18. cikkében meghatározott bizottság;
mivel az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 3254/91/EGK rendelet 5. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk
A 97/602/EK tanácsi határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. október 14-én.a Bizottság részéről

Ritt BJERREGAARDa Bizottság tagja

MELLÉKLET


Ország

Faj

Belize

Procyon lotor


Bulgária

Canis lupus

Kanada

Canis latrans


Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Kínai Népköztársaság

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Horvát Köztársaság

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Cseh Köztársaság

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Salvador

Procyon lotor

Grönland

Canis lupus

Magyarország

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Jordánia

Canis lupus

Koreai Köztársaság

Martes zibellina

Canis lupus

Libanon

Canis lupus

Mexikó

Canis lupus

Castor latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Moldova

Canis lupus

Mustela erminea

Nicaragua

Procyon lotor

Norvégia

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pakisztán

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

Lengyelország

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Románia

Canis lupus

Orosz Föderáció

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Szlovák Köztársaság

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Szlovén Köztársaság

Canis lupus

Ondatra zibethicus

Törökország

Canis lupus

Amerikai Egyesült Államok

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus
1 HL L 308., 1991.11.09., 1. o.

2 HL L 8., 1997.1.11., 2.o.

3 HL L 70., 1998.3.10., 28. o.

4 HL L 242., 1997.9.4., 64. o.

5 HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

6 HL L 384., 1982.12.31., 1. o.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка