Ардашынскі сельсавет


ВАЙШЛКА Уладзімір Мікалаевіч, нстаронка7/10
Дата15.03.2016
Памер1.02 Mb.
#883
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВАЙШЛКА Уладзімір Мікалаевіч, н. ў 1925, радавы, загінуў у красавіку 1945.


ЕМЯЛЬЯН Франц Браніслававіч, н. ў 1923, радавы, прапаў бсз вестак у 1945 у Германіі.


МІЛАШ Браніслаў Ігаатавіч, н. ў 1912, рада-»вы, загінуў у снежні 1945 у Заходняй Памераніі.


РЫМША Міхаіл Іосіфавіч, н. ў 1923, радавы, загінуў у маі 1945 у Берліне.ВЁСКА КАРОБКІ


СТАЦІНА Сігізмунд Іванавіч, н. ў 1923, рада-вы, прапаў без вестак у 1945 у Германіі.ВЁСКА ЛЫЛОЙЦІ


БЕЛЯЧЫЦ Франц Іосіфавш, н. й 1918, загінуў па Дняпры.


ДЗЕЎКШ Леанід Зыдоравіч, п. ў 1924, рада-цм, загінуў у 1944 у Польшчы.


САНІОК Вікенцій Міхайлавіч, н. ў 1909, рада-загінуў у 1945 пад Бсрлінам.


САНЮК Станіслаў Францавіч, н. ў 1922, рада-/агінуў 25.3.1945 у Гсрмаміі.


СУХАРЭЎСКІ Мар'ян Іосіфавіч, н. ў 1925, ра- загінуў 26.4.1945 у Германіі
ВЁСКА ЛЯВОНАВІЧЫ


КАВЯКА Франц Іванавіч, н. ў 1910, радавы, нрапаў йсз всстак у 1945 у Гсрманіі.


КЛАВЯДА Іван Іосіфавіч, н. ў 1913, прапаў без всстак у 1943.
ВЁСКА МІХНІЧЫ


ЛУКША Іван Іванавіч, н. ў 1911, прапаў бсз вестак.
ВЁСКА НЯСТАНІШКІ


ЛОБАЧ Міхаіл Іванавіч, н. ў 1923, радавы, за- у 1946 у Польшчы.
ВЁСКА ПАЗБОРЦЫ


САПЕГА Леанід Гіляравіч, н. ў 1920, радавы, . заіінуў у 1944 у г. Вілыеюс.


ТАМІЛІЧ Франц Юльянавіч, н. ў 1919, рада-ны, загіпуў у 1941.
ВЁСКА СТАНЧЫНЕНТЫ


БЯЛЕВІЧ Міхаіл Іванавіч, н. ў 1922, радавы, ,

загінуў у маі 1945 у Берліне.


РОГАЧ Браніслаў Зыдоравіч, н. ў 1924, рада-

вы, загіііуў у 1944.


РОГАЧ Часлаў Феліксавіч, н. ў 1910, радавы,

памср у палонс ў 1942.


СУБКО Франц Іванавіч, н. ў 1910, радавы, за-

гінуў у 1945 на р. Одэр.
СІНЬКОВСКІЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВЁСКА БУРЧАКІ
ШУНЬКО Андрэй Сяргеевіч, н. ў 1914, рада вы, загінуў 18.1.1945 ва Усх. Прусіі.
ВЁСКА ВЯСЕННЯЯ


БАЛЫШ Іван Антонавіч, в. ў 1904, радавы, па-мёр у палонс ў 1941.


БАРАН Аляксандр Усцінавіч, н. ў 1910, рада вы, загінуў 23.10.1944.


БАРАН Іван Васілевіч, н. ў 1913, прапаў бсз всстак.


БАРАН Мікалай Мікалаевіч, н. ў 1907, загінуў ( I 23.10.1944 у Польшчы.


БАРАН Фёдар Піліпавіч, н. ў 1924, радавы, загінуў 25.3.1944, нахавапы каля хут. Междамні-эказ, Латвія.


БАРАН Якаў Данілавіч, н. ў 1919, радавы, за-"гінуў 22.10.1944 у Польшчы.


ЛЯШКЕВІЧ Іван Лявонцьсвіч, м. ў 1908, рада-вы, загінуў 16.10.1944 у Венфыі.


ШЧАСНЫ Васіль Данілавіч, н. ў 1915, рада вы, праііаў без вестак у 1945.


ШЧАСНЫ Васіль Дзмітрыевіч, н ў 1912, ра-'давы, загінуў 10.12.1944 у Вспгрыі.


ШЧАСНЫ Іван Кандратавіч, н. ў 1918, рада-вы, намср ад ран 10.11.1944, пахаваны ў м. Буды, ВСнгрыя.


ШЧАСНЫ Леанід Паўлавіч, н. ў 1924, раданы, намёр ад ран 20.4.1945, пахаваны ў г. Рыбнік, Польшча.


ІІІЧАСНЫ Уладзімір Паўлавіч, н. ў 1903, ра-давы, прапаў бсз вестак у 1945.


ЯСКЕВІЧ Іван Лявонцьевіч, н. ў 1916, радавм, загінуў 18.11.1944, нахаваны каля в. Андрашы, Венгрыя.
ВЁСКА ГАРБАЧЫ


АБРАМОВІЧ Кірыл Васілевіч, н. ў 1910, рада-вы, загінуў 18.4.1945 у Германіі.


КРЫЖЭВІЧ Антон Сямёнавіч, н. ў 1906, рада вы, загінуў 20.11.1944, пахаваны ў раёне г. Буда-ішт, Вснгрыя.


РУСАКЕВІЧ Іосіф Лукіч, н. ў 1907, радавы, пранаў бсз всстак у 1945.


РУСАКЕВІЧ Мацвей Лукіч, н. ў 1912, радавы, в/ч 51030, прапаў без вестак у 1945.


РУСАКЕВІЧ Фадзей Лукіч, н. ў 1906, радааы, памёр ад ран 16.3.1945 у Германіі.
ВЁСКА ЗАГОР'Е


ВЯРЫНСКІ Рытор Сцяпаншіч, н. ў 1917, ра-давы, пранаў без вестак у 1944.


ГРЫНЕВІЧ Аляксей Аляксандравіч, н. ў 1924, радавы, пранаў без вестак у сакавіку 1945.


ГРЫНЕВІЧ Мікалай Уладзіміравіч, н. ў 1904, радавы, загінуў 16.1.1945 у Польшчы.


КАСЕНКА Міканор Сямёнавіч, н. ў 1925, ра-давы, прапаў без вестак у 1944.КАЧАНОЎСКІ Міхаіл Іосіфавіч, н. ў 1898, ра лавы, загінуў 1.12.1944, пахаваны ў в. Развілішкі, Літва.


КАЧАНОЎСКІ Міхаіл Іосіфавіч, н. ў 1903, ра давы, памёр ад ран 17.12.1944.


КАЧАНОЎСКІ Сяргей Восіпавіч, н. ў 1900, за гінуў 27.9.1944.


НАВШСКІ Рыгор Фаміч, н. ў 1914, радавы, прапаў без вестак у 1944.


НАВІНСКІ Фрыдрых Фаміч, н. ў 1925, рада-вы, прапаў без вестак у 1944.


РОЎНЫ Міхаіл Кірылавіч, н. ў 1915, радавы, загінуў 1.8.1944, пахаваны ў в.Кумеце, Літва.


СЕРАДА Іларыён Фаміч, н. ў 1918, радавы, прапаў без вестак у лістападзе 1944.


/ ШУНЬКО Міхаіл Мацвеевіч, н. ў 1924, рада вы, загінуў 19.4.1945 у Германіі.


ЮХНЕВІЧ Вацлаў Ксаверавіч, н. ў 1927, рада-вы, прапаў без вестак у маі 1945.
ВЁСКА КАПЛАНЫ


КУКЕЛЕВІЧ Аляксей Міхайлавіч, н. ў 1924, радавы, загіііуў 24.1.1945, пахавамы ў г. Кракаў, Польшча.
ВЁСКА КАТЫ


ВАЙЦЯХОЎСКІ Іван Емяльянавіч, н ў 1905,/^, радавы, праііаў без всстак у 1944.


ВАЙЦЯХОЎСКІ Леанід Іосіфавіч н ў 1924 без всстак у 1944.


ЛЯПЕХА Якаў Макаравіч, н. ў 1900, радавы. прапаў без вестак у 1944.


ПАЎЛЮКЕВІЧ Канстанцін Шліпавіч, н ў 1916, радавы, загінуў 5.12.1944 у Вснгрыі.


ХЛЯБОВІЧ Павел Пятровіч, н. ў 1911, рада вы, прапаў бсз всстак 22.10.1944, пахаваны ў в. Но- ва-Яхронка, Полынча.
ВЁСКА КЕЎЛЫ


БАРАН Мікалай Міхайлавіч, н. ў 1920, рада-у/вы, загіпуў 5.12.1944 у Венгрыі.


БАРАН Сямён Усцінавіч, н. ў 1906, радавы, Ьарбіуу 21.3.1945 у Польшчы. БОБРЫК Пётр Рыгоравіч, п. ў 1906, радавы, пранаў бе.і всстак у лютым 1944 у Польшчы.


Бобрык Петр Рыгоравіч 1906 г.н. прапаў без вестак у 1944


ГАЙДУКЕВІЧ Генадзь Мікалаевіч, н ў 1922, раданы, пранаў без вестак 30.9.1944.


ГАЙДУКЕВІЧ Мікалай Мікалаевіч, н. ў 1906, радавы, прапаў бсз всстак у 1945.


ГАЙДУКЕВІЧ Уладзімір Гаурылавіч, н ў малодшы сяржант, загінуў 23.4.1945 у Поль-' шчы.


ГАЙДУКЕВІЧ Яўстафій Мікалаевіч, н. ў 1923, і.шы, загінуў 16.10.1944, пахаваны ў г. Наўлемпіс


ТАМАШЭВІЧ Сцяпан Аляксссвіч, п. ў 1904, падавы, :іапнуў 28.3.1945, пахаваны ў г.Гдыня, ТІолынча.


УСІК Павел Пятровіч, н. ў 1924, радавы, намёр ).ран 18.1.1945 у Польшчы.


УСІК Пётр Пятровіч, н. ў 1916, радавы, загі-уў 15.1.1945.


ШЧАСНЫ Канстанцін Пятровіч, н. ў 1912, ра-авы, пранаў бсз вестак у 1942.


ШЧАСНЫ Міхаіл Піліпавіч, н. ў 1921, радавы, ігінуў 8.11.1944, пахаваны ў в.Дыал, Вепгрыя.
ВЁСКА КУНАВА


ЗАЛЕСКІ Аляксандр Захаравіч, н. ў 1918, ра-, загінуў 25.11.1940 у Карэліі.


ЗАЛЕСКІ Іосіф Дзянісавіч, н. ў 1912, радавы, .'загінуў 26.3.1945, пахаваны ў г. Аліва, Полынча.


ЗАЛЕСКІ Уладзімір Гаўрылавіч, п. ў 1912, ра-'давы, загінуў 17.1.1945 у Полынчы.


ТАМАШЭВІЧ Алякеей Іосіфавіч, н. ў 1927, за іінуў 22.6.1944, ііахаваны ў в. Юзэфава, Польшча.


ТАМАШЭВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. ў 1921, радавы, іірапаў без всстак 2.9.1944.


ТАМАШЭЎСКІ Фёдар Госіфавіч, н. ў 1901, радавы, тіранаў без всстак у 1941.


ЦАРЫК Мікалай Емяльянавіч, н. ў 1920, рада-ііы, тіамср ад ран 26.3.1945, пахаваны ў Лігве.
ВЁСКА ЛАСАВІЧЫ


АНОП Аіггон Міхайлавіч, н ў 1908, радавы, іірапаў без вестак у 1944.


ВОЙТКА Уладзімір Аляксандравіч, н. ў 1922, радавы, пранаў без всстак 21.4.1944.


ГРЫВІЦКІ Аляксандр Аляксандравіч, н. ў 1917, радавы, загінуў у всрасні 1944.


СЕВАСЦЕЙ Іван Аляксандравіч, н. ў 1922, ра-давы, прапаў без вестак у 1944.


СЕВАСЦЕЙ Уладзімр Лявонцьевіч. ў 1923 ра-давы, прапаў без вестак у 1945
ВЁСКА НАВАСПАСК


Каталог: dfiles
dfiles -> Загс паведамляе: 2014 год у лічбах І фактах
dfiles -> -
dfiles -> -
dfiles -> Л. А. Антанюк Б. А. Плотнікаў Беларуская мова: прафесійная лексіка
dfiles -> Адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца Міністэрствам энергетыкі Рэспублікі Беларусь па заявах грамадзян
dfiles -> «а калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць»
dfiles -> Вынікі работы жывёлаводаў раёна за 9 месяцаў атрымана цялят (галоў)
dfiles -> Вынікі работы жывёлаводаў раёна за 2009 год атрымана цялят (галоў)
dfiles -> Аб зацвярджэнні Палажэння аб рэспубліканскім конкурсе сярод журналістаў і сродкаў масавай інфармацыі на лепшае асвятленне пытанняў міжнацыянальных і міжканфесіянальных адносін


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка