Akcent Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
старонка8/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Łukosz Jerzy

Po pierwsze: nie milczeć. (Błoński Jan. Kilka myśli co nie nowe). rec. 2(28) 1987; Terapia jako duchowa forma życia (o światopoglądzie Tomasza Manna). szkic. 3(33)1988; *Język prozy. (Lejman Jacek. Literatura i Lebenswelt). 1(43) 1991; Dwa sposoby Grassa. not. 3(50)1993; Europejczyku, ratuj się. szkic. 1(55)1994.

Łukowska Anna

Jak opisywać piekło zagłady? (Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiał konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze. Pod redakcją Jerzego Święcha). rec. 2-3(48-49)1992.

Łukowski Stanisław Andrzej

Święta remiza. proza art. 3(37)1989.

Łumiński Jacek

Tańce i obrzędy żydowskie. szkic. 3(29)1987.

Łunaczarski Anatol

*zob. Szkołut Tadeusz. Anatol Łunaczarski i problemy sztuki awangardowej. 1(15)1984.Łużyczanie

*zob. EWa. ***(Łużyczanie). 2-3(48-49)1992.Łyczewska Anna

*Nie muszę kłamać, że mnie nie ma. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37) 1989.Łysakowski Jan

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980.Łysiak Małgorzata

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata


M.A.

Poezja rosyjska na nowo. not. 1(27)1987.

Maciąg Włodzimierz

*(Jak we wszystkich próbach opisu...). w: Portret piękna z biografią w tle. 3(37)1989.Maciejewski Marian

*„Ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. (Polanowski Tadeusz. O kerygmatycznej interpretacji literatury). 4(50)1992.Madała Tadeusz

Wszystko o Lubartowie i ziemi lubartowskiej. not. 4(54)1993; *Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 roku. Materiały do słownika biograficznego. (Kunowska-Porębna Maria. Inne „pokolenia żałobami czarne”). 2(56)1994.

Madeła Andrzej

Motywy polskie w prozie byłej NRD. szkic. 1(43)1991.

MAG

*(już po raz trzeci zamieszczamy (…) prozę Zofii Grzesiak...). 1-2(39-40)1990.Magala Sławomir

Polska „nowa powieść”. art. 3(3)1980; Polski teatr studencki jako ukryty ideał kontrkultury. art. 1(5)1981; Matecznik (o esejach Czesława Miłosza). szkic. 1(7)1982; Nieoczekiwana wizyta. fel. 1(7)1982; John Barth. Listy. tłum. 1(11)1983; Od tłumacza. not. 1(11) 1983.

Magierska Sabina, Mizińska Jadwiga

Zygmunt Freud jako myśliciel pogranicza. szkic. 1-2(51-52)1993.

Maj Bronisław

*Zmęczenie. Posłowie Stanisław Barańczak. (Filip Grzegorz. Odejścia, powroty). 1(31)1988. *zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993.Majer-Baranowska Urszula

Deszcz i jego zapładniająca funkcja. art. 4(26)1986.

Majorkiewicz Felicjan

*Lata chmurne, lata dumne. (Wieliczko Mieczysław. Dokąd my, jako naród idziemy...). 3(17)1984.Makarski Henryk

*Schody bez końca. (Isakiewicz Lech. Sen o potędze). 1(7)1982.Makarski Marian

W Lublinie i nie tylko (Kilka uwag o plastyce czterdziestolecia). art. 2(16)1984; *zob. Strzałkowski Zbigniew. Filozofia kolorów... 2(24)1986.

Makarski Władysław

Polszczyzna Lwowa i okolic do 1939 roku. (Kurzowa Zofia. Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich. 4(26) 1986; Polszczyzna żydowska. (Brzezina Maria. Polszczyzna Żydów). rec. 3(29)1987; Polszczyzna Niemców. (Brzezina Maria. Polszczyzna Niemców). rec. 3(41)1990; Bliżej Huculszczyzny. (Brzezina Maria. Stylizacja huculska). rec. 4(54)1993; Polacy i język polski na Litwie. (Kurzowa Zofia. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX wieku). rec. 2(56)1994.

Makowski Stanisław

*zob. Bagłajewski Arkadiusz. Wprowadzenie do „Norwidologii”. 1(31)1988.Maksimović Miroslav

Dwa czasy. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Makuła-Trochimiuk Krystyna

List z 1812 roku na moment przed narodzeniem Krasińskiego pisany; Ten chłopiec wakacyjny; Od okna do okna gdy tęsknię; W zameczku myśliwskim pewnego wieczoru; O damskich spódnicach z magazynu mód; ***(ja pana już nie kocham). w. 1(7)1982.

Makuszyński Kornel

*zob. Kowalczykówna Jolanta. Listy do Kornela Makuszyńskiego 1900-1953. 2(24)1986; *Iłłakowiczówna Kazimiera; Parandowski Jan; Przybyszewski Stanisław; Sieroszewski Wacław; Zegadłowicz Emil. Listy do... (Do druku podała Kowalczykówna Jolanta). 2(24)1986; *zob. Irzykowski Karol; Lechoń Jan; Oppman Artur (Or-Ot); Perzyński Włodzimierz; Reymont Władysław; Samozwaniec Magdalena; Wierzyński Kazimierz. Listy do... cz. II (Do druku podała Kowalczykówna Jolanta). 3(25)1986.Malamud Bernard

Magiczna beczułka. (Janiszewscy Aneta i Adam). proza art. 1(19)1985; *zob. A.J. ***(Bernard Malamud...). 1(19)1985.

Malcew Grzegorz

Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. 1(7)1982.

Malczewski Rafał

*zob. Lameński Lechosław. O Rafale Malczewskim (1892-1965). 3(53)1993.Malinowski Bronisław

*zob. Brozi Krzysztof Jarosław. Nazywano go „Człowiekiem Pieśni”. 1(15)1984.Malinowski Kazimierz

*Żołnierz łączności walczącej Warszawy. (Przemyski Andrzej P. Żołnierze łączności). 3(17)1984.Malraux André

*Przemiana bogów. t. 1. Nadprzyrodzone, t. 2. Nierzeczywiste. (Misiewicz Janusz. Droga Malraux). 2(24)1986.Małecka Anna

Katastroficzne wizje Aldousa Huxleya. szkic. 2(28)1987.

Mandelsztam Osip

Bach; ***(Ani triumfu, ani wojny); ***(Żałosnym, jakby owczym, stadem); ***(Bezsenność); ***(Na strasznej wysokości...); ***(Siąść we dwoje...); ***(Powiem ci...); ***(Błądzę po niebie...). (Czech Jerzy). w 1(27)1987; *zob. Czech Jerzy. ***(Minęło piętnaście lat...). 1(27)1987.

Mandy Ivan

Studencka miłość. (Jaszcz Dorota). proza art. 1(23)1986.

Mann Tomasz

*zob. Łukosz Jerzy. Terapia jako duchowa forma życia. 3(33)1988.Mányoki Adam

*zob. Lameński Lechosław. Adam Mányoki i jego portrety. 1(23)1986.Manzarek Łukasz

*Rewizje osobiste. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; *Rewizje osobiste. (Filip Grzegorz. Obmacywanie siebie i świata). 3(37)1989.Mańko Tamara

W stronę powściągliwości epistemologicznej (Szkice epistemologiczne. Praca zbiorowa pod red. J. Dębowskiego i M. Hetmańskiego). rec. 2-3(48-49)1992

Mańkowski Zygmunt

Ostatniemu z powstań. art. 3(17)1984; Dokument w kwestii ukraińskiej. not. 1-2(39-40)1990; Wytyczne wojewody lubelskiego dotyczące ustosunkowania się władz do zagadnienia ukraińskiego na terenie województwa lubelskiego z 31 stycznia 1935 roku. Do druku podał... arch. 1-2(39-40)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Polonia amerykańska wobec wojny w 1939 roku. (Białasiewicz Wojciech. Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939 roku). 1-2(51-52)1993.

Marcinkevičius Justinas

Gwiezdny deszcz; Wiejski cmentarz. (Pleśniarowicz Jerzy). w. 4(30)1987.

Margul Tadeusz

Cyryla Korwin-Krasińskiego „Trina mundi machina”. (Cyril von Korvin Krasinski. Trina mundi machina. Die Signatur des alten Eurasien. Ausgevählte Schriften). rec. 4(34)1988.

Mariański Janusz

*Socjologia moralności. Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1982. (Narecki Zbigniew. Socjologia moralności lat 1946-1982). 4(34)1988; *Wprowadzenie do socjologii moralności. (Narecki Zbigniew. Polski podręcznik z socjologii moralności). 4(38)1989; Indyferentyzm religijny – poznawalny czy niepoznawalny?. (współautor Narecki Zbigniew). szkic. 4(42)1990; *Moralność w procesie przemian. (Narecki Zbigniew. Moralność w procesie przeobrażeń). 2-3(44-45)1991.Marjańska Ludmiła

Cały Sandomierz w kwitnących akacjach; Wieczór październikowy; Stworzenie ludzkie; Wcielenia; Nie o miłości; Sosna w Sieniawie; Stare lustro; Piosenka Leonarda Cohena; Jednocześnie; Wbrew wszystkiemu. w. 1(55)1994.

Marszałek Rafał

*Filmowa pop-historia. (Szkołut Tadeusz. Film i historia). 4(22)1985.Masłowski Michał

Rytuały polskiej groteski. szkic. 2-3(44-45)1991; Czy istnieje Europa Środkowa?. rozm. wyp.4(46)1991.

Maśliński Antoni

Wileńskie arcydzieła wczesnego baroku. szkic. 1-2(39-40)1990.

Matejko Jan

*zob. Adamek Tadeusz. „Sobieski pod Wiedniem” Jana Matejki. 3(13)1983; *zob. Matyaszewska Elżbieta. Jan Matejko znany... 4(54)1993.Matławska Halina

Nad braterską mogiłą. wyp. 2-3(48-49)1992; *Zwierzyniec. (Witusik Adam Andrzej. Wdzięczny trud regionalisty, czyli o monografii Zwierzyńca). 4(54)1993.

Matuszewski Ryszard

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980; *Z bliska. (Mikulski Zygmunt. Blisko książki Matuszewskiego). 4(10)1982.Matwijowski Krystyn

Jan III Sobieski jako polityk i mąż stanu. art. 3(13)1983.

Matyaszewska Elżbieta

Jan Matejko znany... art. 4(54)1993.

Mazanowa Danuta

Zofii Kossak-Szczuckiej relacja z obozu Auschwitz-Birkenau. szkic. 3(53)1993.

Mazur Ewa

***(Może mam nieżyczliwe); Wróżba; ***(Kasandra dłoń zaciska...); ***(Z wielką ostrożnością); ***(ból już ustąpił). w. 4(38)1989; ***(Jestem dla ciebie); ***(nie czekaj); ***(Kotna była); ***(między nami szklane góry); ***(Umarła nasza miłość); ***(To nieprawda, że Go nienawidzisz). w. 1(43)1991; ***(komu potrzebne); ***(ma pan rację panie Duchamp); ***(Zwycięzcy nie potrzebują oklasków); ***(Dla Ciebie – walka); ***(Wynurz oczy z rzeki...); ***(ci którzy zapisali się we mnie); ***(Już tyle znów...); ***(Pomiędzy twoim odejściem); ***(chyba rzeczywiście jestem już za stara). w. 3(53)1993.Mazur Piotr S.

József Ratkó. Taniec; Tylko raz umrę; Moje dzieci; Moi krewni; Człowiek, drzewo; Tylko ja; Mój ojciec; Nawet studnia milczy; Psalm; Przy starym grobie; Powołanie; Aż do śmierci; Dojdę kiedyś; Piosenka; Spotkanie; Podobizna. tłum. 1(55)1994; Europa – moja tożsamość. szkic. 3-4(57-58)1994.Mazur Zbigniew

Thomas Dylan. List do Trevora Hughesa. tłum. 2-3(20-21)1985.Mazurek Dorota

Tematyka górnicza w poezji polskiej XX wieku. art. 4(4)1980; Między poezją a propagandą. art. 1(5)1981; „Głowa Orfeusza”, czyli romantyzm i intelekt. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Głowa Orfeusza). kryt. lit. 4(22)1985; Słowo, poznanie, etyka. (Zadura Bohdan. Starzy znajomi). kryt. lit. 3(33)1988; Aleksandra Wata poezja doświadczenia i doświadczania. szkic. 4(38)1989.

Mazurkiewicz Małgorzata

Kamień: dzieło Boga czy diabelska sprawka?. art. 4(26)1986.

Mądra-Shallcross Bożena

Jesli to jest herezja”. (Podgórzec Zbigniew. Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim). rec. 3(25)1986.Mądzik Leszek

*zob. Chudy Wojciech. Sens plastyczny ludzkiego dramatu. 4(38)1989; *zob. Sajkiewicz Violetta. Teatr w poszukiwaniu sacrum (o „Scenie Plastycznej” KUL). 4(54) 1993.McEwan Ian

Cementowy ogród. (Zadura Bohdan). proza art. 4(10)1982.

Melkowski Stefan

Tropami Fausta. Przesłania „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza. szkic. 1(55)1994; Kozak Harasym. (Harasymowicz Jerzy. Zimownik). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Menel Jerzy

Brassens Georges. Czas niech nie mąci nam spojrzenia; Duch; Pępek żony policjanta; Tyle krzywd i taki ładny biust; Morderstwo; Mąż majsterkowicz; Liczba mnoga. tłum. 1(19)1985; Leonard Cohen. Księga miłosierdzia. tłum.; Leonard Cohen. not. 3(25)1986; Brassens Georges. Testament; Śmierć za idee; Parasol; Kąpała się w wodzie źródlanej; Gdyby nie ten jej brak urody; Goryl. tłum. 4(38)1989; Brassens Georges. Poczciwa Małgosia; Tęcza po kwadransie; Stałem się maleńki. tłum. 2-3(44-45)1991; ***(Georges Brassens...) . not. 2-3(44-45)1991; Najszczęśliwszy Francuz (wywiad z Georgesem Brassensem przeprowadzony przez Daniéle Heymann...). tłum. 2-3(44-45)1991.Miazga Andrzej

Warsztaty wokalistów jazzowych w Zwierzyńcu. art. 4(54)1993.

Michalska Stefania

Szukanie człowieka. (Kornacki Ryszard. Zapis dnia). kryt. lit. 3(41)1990.

Michalski Cezary

Poetycka kontrrewolucja. (Kotański Janusz. Wiersze). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Michalski Waldemar

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Czy jesteśmy przesądni; Alternatywa starej alei; Zaproszenie; Wyprawa do raju, czyli finał peregrynacji; Uczta Baltazara; Unter den Linden; Przed startem; Wdowi grosz; Z solą fali na ustach; Epilog. w. 2(2)1980; Edwarda Hołdy bicie na alarm w papierowy dzwon. (Hołda Edward. Poemat z masy papierowej). kryt. lit. 2(2)1980; „Przeczucie bitwy”, czyli z tarczą lub na tarczy. (Górczyński Jerzy. Przeczucie bitwy). kryt. lit. 3(3)1980; Lubelskie Zagłębie Węglowe. w. 4(4)1980; *Głosy na wersety. (Rosłan Jan. O lotach ptaków i smaku piołunu). 1(7)1982; Dom łagodny i pełen wiary. (Oszajca Wacław. Łagodność domu). kryt. lit. 4(22)1985; Z Janem w Czarnolesie; Mój mały jubileusz; Droga do Emaus; Wszystko jest w nas; Dokąd zmierzasz Panie?; Exodus na Zachód; Kartka z albumu; Nasz dom czyli kres i początek. w. 2(24)1986; *zob. Bednarek Antoni. Lublin literacki 1932-1982. 2(24)1986; Polscy poeci współczesnego Wilna. (Sponad Wilii cichych fal. Wybór wierszy poetów polskich należących do kółka literackiego przy redakcji dziennika „Czerwony Sztandar”. Opracowali: Stanisław Jakutis i Jadwiga Kudirko). kryt. lit. 3(29)1987; *Pod znakiem Wagi. (Szewc Piotr. „Tylko wiara jest w nas”). 3(33)1988; Eugeniusz Gutkowski i jego rzeźby. art. 4(34)1988; Jan Pilař – poeta, tłumacz i przyjaciel literatury polskiej. art. 2(36)1989; Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. art. 1-2(39-40)1990; Madonna z kołowrotkiem albo powrót do Itaki. (Dusza Edward. Madonna z kołowrotkiem i inne wiersze). kryt. lit. 4(46)1991; Na Wołyniu; Między Turią i Ługiem; W drodze do Kaniowa – spotkanie z Poetą; Wędrowne I – z Podlasia; Wędrowne II – z Podlasia; Do Romanowa jechać... w. 2-3(48-49)1992; Powroty do spalonych gniazd. (Birenbaum Halina. Nawet gdy się śmieję). kryt. lit. 2-3(48-49)1992; Tradycje literackie Lubartowa (od wieku „złotego” do Oświecenia). szkic. 3(53)1993; Zwierzyniec – Kościółek na wyspie; ZwierzyniecBukowa Góra. w. 4(54)1993; *zob. Waśkiewicz Andrzej K. Pamięć, doświadczenie, przesłanie. Słowo o poezji... 2(56)1994.Michałowski Piotr

Barokowe korzenie haiku (Ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka). szkic. 4(54)1993.

Michoński Cezary

Burgess Anthony. Mechaniczna pomarańcza. tłum. 2(28)1987; Jak tłumaczyć „Mechaniczną pomarańczę”?. not. 2(28)1987.Mickiewicz Adam

*zob. Przechodzki Eligiusz. Towianizm a mickiewiczowska koncepcja literatury rosyjskiej w „Wykładach paryskich”. 2-3(20-21)1985; *zob. Kowalski Lech. „Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć”. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – Leśmian – Wojaczek. 4(42)1990; *zob. Venclova Tomas. Adam Mickiewicz: „Trzech Budrysów” – Aleksander S. Puszkin: „Budrys i jego synowie”. 2-3(48-49)1992.Mieczkowski Romuald

W podwórzu u Mickiewicza; Recepta na wiersz; ***(Przygarniasz do siebie). w. 1-2(39-40) 1990.

Mielhorski Robert

Na marginesie ,,159 wierszy” Stanisława Barańczaka. Ołówkiem czytelnika. (Barańczak Stanisław. 159 wierszy). kryt. lit. 1(43)1991; Rzeczy wielkie w małych. (Zagajewski Adam. Dzikie czereśnie. Wybór wierszy). kryt. lit. 3(53)1993; Wobec rozpaczy. (Lipski Leo. Śmierć i dziewczyna. Opowiadania). kryt. lit. 3(53)1993; W poszukiwaniu własnej (naszej) tożsamości. (Woroszylski Wiktor. Z podróży, ze snu, z umierania. Wiersze 1951-1990). kryt. lit. 2(56)1994.

Mierzwiński Władysław

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.Mierzyńska Zofia

*zob. Wróblewski Bogusław. „Wakacjuszka” i amerykańscy Matysiakowie... 4(50)1992; Jackowo Story (fragm. słuchowiska). 4(50)1992.Międzyrzecki Artur

*zob. Szewc Piotr. Próba ładu. 4(l4)1983.Mikulski Zygmunt

Język na czatach. (Dras Waldemar. Czatownik). kryt. lit.; Marzenie o życiu w pełni. (Waszczuk-Listowska Anna. Studnia proroków). kryt. lit. 1(1)1980; Przez biel. proza art. 1(5)1981; Blisko książki Matuszewskiego. (Matuszewski Ryszard. Z bliska). kryt. lit. 4(10)1982; Kilka klisz pamięci. art. 4(l4)1983; Jesień 1944 – kadry pamięci. art. wspom. 2(16)1984; Mimo; Miasto jaskółcze; Moment; Ze spokojem o godzinie 16. w. 2(28)1987; Przodownik i przewodnik. art. wspom. 4(30)1987; Z autobiografii. proza poet. 3(36)1989; Z powodu Diana w rocznicę śmierci Józefa Czechowicza. fel. 4(46)1991; Zamiar bezwładu. fel. 1(47)1992; Filatelistyka kultury. (Głowiński Michał. Mity przebrane). rec. 4(50)1992; Wezwanie wsi. (Wełna Matylda. Miodogórze). kryt. lit. 4(54)1993; Dopiski. proza art. 1(55)1994; Światu w oczy. (Jankowska Magdalena. i co dalej?; Kula i skrzydło). kryt. lit. 1(55)1994; Bez hejnału. (Jegorow Ryszard. Porywy serca. Opowieść o Adamie Chmielowskim w Powstaniu Styczniowym). rec. 1(55)1994; Przypuszczalnie; Chwila transcendencji; W zaułku; W tej okolicy. w. 2(56)1994; Słowa niedomówień. (Burda Stanisława. Krzyż i talizman). kryt. lit. 2(56)1994.

Milanowski Janusz

Nocny kaszel. proza art. 2(24)1986.

Miłosz Czesław

*zob. Fronczek Zbigniew W. Listy nie wysłane. 1(5)1981; *zob. Magala Sławomir. Matecznik (o esejach Czesława Miłosza). 1(7)1982; zob. Aforyzmy; *Świat. Poema naiwne. (Dąbała Jacek. W kręgu inspiracji tomistycznej). 3(17)1984; *zob. Sochoń Jan. Spotkanie z Miłoszem, czyli legenda i niewiedza. 4(38)1989; *zob. Dąbała Jacek. Erotyka w poezji Czesława Miłosza. 4(42)1990; *zob. (red.) Czesław Miłosz i Stanisław Blejwas o Polonii w Ameryce. 4(50)1992; Odrębne narody: poezja i ludzie (rozm. Aleksander Fiut); Odpowiedź... (Adamczyk-Garbowska Monika). wyp. polem. 4(50)1992.Miłosz Oskar

*zob. Sławińska Irena. Dramaty biblijne... 4(50)1992.Miodragović Bondar

Widok. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Mioduchowska Antonina

Sekret mojej babci. proza art. 1(5)1981.

Miró Joan

*zob. Grzesiak Czesław. Joan Miró – bogactwo w prostocie. 4(14)1983.Mironowicz Eugeniusz

*Białorusini w Polsce 1944-1949. (Dagilis Waldemar. Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce). 3-4(57-58)1994.Misakowski Stanisław

*Ja nie skazał. Sočinenije w stichach i proze 1957-1990. (Kajtoch Wojciech. Misakowski po rosyjsku). 3-4(57-58)1994.Misiec Jerzy Krzysztof

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Z cyklu Pałac wariatów: Werbunek; Eksperyment; Romantyczność; Szeptem do mnie mów; Prometeusz z prowincji; Szpieg mojego rdzenia; Eutanazja w pałacu wariatów; Podsłuch. w. 1(1)1980; Jestem baba. (Weber Maria. Gdy tylko wrzosy). kryt. lit. 1(1)1980; *Będziesz jeszcze żył. (Lewoń Janusz. Żyjąc). 1(1)1980; Ciągła obecność bezsilnych, czyli moja koncepcja poezji. wyp. 2(2) 1980; Zanim chwycę pióro. (Klimecki Jan. Zanim otworzę usta). kryt. lit. 2(2)1980; Proszę pisać, redaktorze. proza art. 1(5)1981; Bilans płatniczy; Mój ojciec jest człowiekiem szczęśliwym. w. 2(6)1981; *Pisanie życiorysu. (Tchórzewski Andrzej. Konstruowanie bohatera). 1(7)1982; ballada bezimienna; ***(dajcie mu szansę ostatniego słowa); ballada niezwyciężonych; stary aktor prowincjonalny pisze podanie. w. 2(8)1982; Czego brakuje literaturze s-f? fel.; Wyznanie niewiary. art. 3(9)1982; Wielomózgoczłowiek, proza art. 2(12)1983.Misiewicz Janusz

O tragedii. szkic. 2-3(20-21)1985; Droga Malraux. (Malraux André. Przemiana bogów. t. 1. Nadprzyrodzone, t. 2. Nierzeczywiste. przeł: t. l. E. Bąkowska, t. 2. J. Guze). rec. 2(24)1986; Boileau na nowo przełożony.(Boileau Despraux Nicolas. Sztuka poetycka. Przekład i opracowanie Maria Grzędzielska). rec. 3(41)1990.

Misiuk Jan

Kot. proza art. 4(18)1984; Spacer. proza art. 2(24)1986; Królik. proza. art. 3(37)1989; Pogrzeb. proza art. 1(47)1992.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка