Akcent Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
старонка12/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.82 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Sebyła Władysław

*zob. Wantuch Wiesława. Odpowiedzi zawarte w pytaniach. 1(19)1985.Seifert Jarosław

Z cyklu Zamek praski: ***(Do tego jeszcze...); Liczydło; ***(W zimie...); ***(Tylko raz widziałem); Być poetą; Moja przyjaciółka pragnie. (Engelking Leszek). w. 2(36)1989.Sekułowa Kazimiera

Weroncene szczęście. proza art. 4(26)1986.

Serwaczyński Stanisław

*zob. Gawroński Ludwik. Stanisław Serwaczyński dyrygent opery w Peszcie. 1(23)1986.Sexton Anne

*zob. Korusiewicz Maria. Zamknięte drzwi. 2(32)1988; Poszukiwacze złota; Martwe serce; Stara; Co wiedział ptak o ludzkiej głowie; Kiedy mężczyzna wstępuje w kobietę; Dla nas. (Korusiewicz Maria). w. 2(32)1988; Dzwonki; Wszyscy znacie historię tej drugiej kobiety; Pieśń Marii. (Truszkowska Teresa). w. 2(32)1988.Sęk Jan

Od Kochanowskiego do Grochowiaka. Rzecz o motywach szachowych w poezji polskiej. art. 2(12)1983; Samotnik z Parany. not. l (19)1985; Aktywność kulturalna wychodźstwa polskiego. Spór o pojęcia. art. 3(29)1987; Horyzonty łemkowskich kresów. not. 3(29)1987; Pan Balcer w „Nowej Polsce” – śladami realiów i mitów. art. 2-3(48-49)1992.

Sforim Mojcher Mendele

*Podróże Beniamina Trzeciego. (Admaczyk-Garbowska Monika. Podróże żydowskiego Don Kichota). 1(47)1992.Shmeruk Chone

Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. art. 4(50)1992; Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. (Wójcik Mirosław). szkic. 1-2(51-52)1993.

Sickenius Jutta

Słowa; Kompozycja; ***(Przemoc...); Czas; Drogi. (Wróblewski Bogusław). w. 1(19)1985.

Siedlecka Joanna

*Mahatma Witkac. (Zaniewska Teresa. Powrót Witkacego). 1-2(51-52)1993.Sielicki Franciszek

*Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. (Trochimiak Jan. Klasycy prozy rosyjskiej XIX wieku w Polsce międzywojennej). 2(24)1984.Siemek Marek J.

Drogi wspólczesnej antropologii. (Brozi Krzysztof. Antropologia kulturowa). rec. 4(42)1990.

Sienkiewicz Henryk

*zob. Zięba Józef W. Sienkiewicz w Lublinie, czyli pierwsze prawdziwe tchnienie wolności. 3-4(57-58)1994.Sienkiewicz Karol

Delavigne Kazimierz. Warszawianka. tłum. 2(6)1981.Sieradzki Jacek

Wojciecha Młynarskiego kronika polska. szkic. 4(30)1987.

Sieroszewski Wacław

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 2(24)1986.

Sikora Jerzy

Antropologiczna wizja teatru. (Sławińska Irena. Odczytywanie dramatu; Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów. oprac. O. Sieradzka; Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru). kryt. lit. 4(46)1991; *Szukam błękitu. (Fert Józef. Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu). 1(47)1992; Pretty Woman u szewca; Jak w bajce; Ósmy dzień tygodnia; Oby nie nadeszła taka chwila; W gęstwinie Twych włosów; Getsemani; W dolinie; Z wysoka. w. 2-3(48-49)1992; Poetycki obraz domu. (Ferenc Teresa, Jankowski Zbigniew. Janko Anna, Wieczorek Milena. Cztery twarze domu. Antologia rodzinna. wstępem opatrzył Krzysztof Nowicki). kryt. lit. 4(50)1992; „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. szkic. 1-2(51-52)1993; Przeklęte problemy poetów. not. 3(53)1993.

Sikora Nina

*Tylko mgła. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.Sinclair Clive

Diaspora Blues. fragm. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 3-4(57-58)1994.

Singer Isaac Bashevis

*zob. Adamczyk Monika. Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera. 1(1)1980; *zob. Magala Sławomir. Nieoczekiwana wizyta. 1(7)1982; *Sztukmistrz z Lublina. (Łesiów Anna. Magia i rzeczywistość). 2(16)1984; *Dwór. (Adamczyk Monika. Dziewiętnastowieczna powieść laureata Nobla XX wieku). 2(16)1984; Wywiad. (Adamczyk Monika). proza art. 1(19)1985; Józef i koza, czyli ofiara dla Wisły. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 2-3(48-49)1992; Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku. (Adamczyk-Garbowska Monika). szkic. 4(50)1992; *zob. Shmeruk Chone. Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. 4(50)1992; *zob. Shmeruk Chone. Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach... 1-2(51-52)1993; *zob. Zamir Israel. Spotkanie. 3(53)1993.Sitarska-Ruzik Halina

*Za światłem oczu biegnę. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą), 3(37)1989; *Wędrówka. (Wiśniewska Grażyna. Wędrówka wierszem pisana). 2(56)1994.Skotnicka Gertruda

Od kronik do książek dla dzieci. szkic. 4(18)1984.

Skręt Rościsław

Warsztat poetycki Juliana Przybosia w świetle autografów poety. 4(50)1992.

Skrzydło Wiesław

O wszystkim decyduje człowiek”. (Wróblewski Bogusław). rozm. z... 2(12)1983.Slaviček Milivoj

*Wybór, przedmowa i noty o autorach do: Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. (Zadura Bohdan. Tin Ujević i inni). 1(19)1985.Sławińska Irena

***(Maria Kuncewiczowa...). wyp. 4(38)1989; Odczytywanie dramatu; Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów. oprac. O. Sieradzka; Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru. (Sikora Jerzy. Antropologiczna wizja teatru). 4(46)1991. Dramaty biblijne Oskara Miłosza. szkic. 4(50)1992; Fascynująca to przygoda... art. 4(54)1993.Słomczyński Maciej

zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja. 4(46)1991.Słomianowski Andrzej

Z albumu rodzinnego. w. 1(55)1994.

Słotwiński Michał

*W drodze. (Fert. Józef. Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu). 1(47)1992.Słowacki Juliusz

*zob. Szewc Piotr. Poemat naukowy o Słowackim. 2(12)1983.Słucki Arnold

*Redakcja i słowo wstępne do: Antologia poezji żydowskiej. (Gembal Paweł. Z iwrit i jidysz). 1(19)1985.Słucki Borys

Kola Głazkow. (Czech Jerzy). w. 3(37)1989.

Służewski Czesław

*Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu. Wybór materiałów wspomnieniowych. (Paczuski Krzysztof. Obóz hitlerowski w Zwierzyńcu). 4(54)1993.Smaszcz Waldemar

Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. szkic. 1-2(39-40)1990.

Smektała Zdzisław

Skrzypce pełne jazzowego bólu; Tysiąc osiemset złotych za parę butów; Dwie zdrowe dupy żywcem z mód żurnala; Sławy sławy za wszelką cenę sławy; Istoty słabe mają skłonność do gromadnego życia; Teczka nigdy nie była symbolem miłości; Mimo wszystko; Szatański wynalazek bella wspomnienie z dzieciństwa. w. 3(3)1980; Coca-Cola, to jest to. proza art. 3(25)1986.

Smętówna Małgorzata

*Kłótnie z lustrem. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.Smoczyński Paweł J.

Język, moralność i szczęście. Polska literatura filozoficzna w roku 1985. szkic. 1(23)1986; O stosunku etyki do filozofii. W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego. szkic. 2(24)1986; Wielki człowiek – małe dzieło. (Petrażycki Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. wyb.: Jerzy Licki i Andrzej Kojder. oprac. Andrzej Kojder). rec. 3(25)1986; Władysław Tatarkiewicz wobec wartości etycznych. szkic. 2(32)1988; Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. szkic. 4(34)1988; *zob. Hudzik Krzysztof. O etyce, wychowaniu i godziwym życiu. 4(34)1988.

Smolarz Jan

Listy Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego. oprac. i wstępem opatrzył... 3(9)1982; Listy Józefa Czechowicza do Wiktora Ziółkowskiego. wstęp, oprac. i podał do druku... 4(38)1989; Andrzej Łuczeńczyk. szkic. 1-2(51-52)1993.

Snopek Jerzy

Kovács István. Sted. tłum. 1(27)1987; Balassa Péter. O poezji Istvána Kovácsa. tłum: 2(28)1987; Rosonczy Ildikó. Postawa korpusu oficerskiego armii carskiej na Węgrzech w 1849 roku. tłum. 1(31)1988; Kovács István; Siedmiogród Wiosny Ludów i jesień ludów Siedmiogrodu. tłum. 2(32)1988; *Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. (Bagłajewski Arkadiusz. Zrozumieć libertynizm). 2(32)1988; Szervátiusz. art. 3(33)1988; Kovács István. Tryptyk rzeźbiarski Tibora Szervátiusza. tłum. 3(33)1988; Nagy László. Endre Ady z andezytu. tłum. 3(33)1988; „Na dnie popiołu gwiaździsty diament”. Kilka uwag w związku z książką Istvána Kovácsa. (Kovács István. Hamuban csillagló gyémánt). rec. 1-2(39-40)1990.Sobieski Jan III

*zob. 3(13)1983.Sobolewska Elżbieta

Csoóri Sándor. Rzeźba Tibora Szervátiusza. tłum. 3(33)1988; Krasznahorkai László. Nóż w dłoni. tłum. 2-3(48-49)1992; Esterházy Péter. Róża. tłum. 2-3(48-49)1992.Sochoń Jan

Niezdolność mowy, niezdolność serca. art. 1(5)1981; Muzyka Leśmiana. szkic. 1(7)1982; Dopiero zaczynamy. (Chwin Stefan, Rosiek Stanisław. Bez autorytetu). kryt. lit. 4(10)1982; Baczyński – wolność na miarę śmierci. art. 3(17)1983; ***(Naprawdę jestem); ***(Dokąd biegnę jeżeli ciało drży); ***(Wita mnie lęk); ***(Wytrwamy do ostatniej chwili). w. 2(24)1986; *zob. Królik Stanisław Jan. Raj, w którym żyjemy. 3(33)1988; ***(Tutaj pomiędzy muzyką...); ***(Jestem bezradny...); ***(Mówisz, że ciało...); Pokolenia; ***(Za oknem wieczór); ***(To miasto nieczytelne). w. 3(37)1989; Spotkanie z Miłoszem, czyli legenda i niewiedza. art. 4(38)1989; Lebenstein – droga przez ucho igielne. fel. 1(43)1991; *Uroczyście przemija postać świata; *Nagość wielokrotna. (Dunaj-Kozakow Ewa. Przekroczyć własną miarę). 1(47)1992; Idę wciąż do Elis. (Joachimiak Zbigniew. Cztery tematy). kryt. lit. 4(50)1992; *Brzęk dzwonków. (Dłuski Stanisław. Psalmy ks. Sochonia). 1(55)1994.

Sokołowski Michał

***(Mówić...); ***(Baśniowo...); ***(Mokro...); ***(Spotkania...); ***(Szary...); ***(Coraz bardziej...); ***(Dary...): ***(Coraz mniej...); ***(Krótko...); ***(W przeciwne strony); ***(Znoszone...); ***(Odludzie...); ***(Działowa...); ***(Na końcu...); ***(Nocna cisza...). w. 1(19)1985.Soliński Krzysztof

Między sobą – a sobą. proza art. 4(30)1987.

Sołtysik Marek

Więcej nocy. proza art. 1(1)1980; *zob. 150 lat później. ankieta. wyp. 2(6)1981; Moja koncepcja powieści. wyp. 1(7)1982; *Sztuczne ruiny. (Staniszewski Andrzej. „Radość tworzenia”). 1(5)1981; Wielki spokój. proza art. 1(11)1983; Wokół sedna. proza biogr. 3(25)1986; Chwila w czyśćcu. Wspomnienie o Ireneuszu Iredyńskim. wspom. 2(28)1987; Miłość w Polsce. proza art. 3(37)1989.

Somlyó György

Bajka o 28 listopada 1968; Ilustracja do telewizyjnego serialu dokumentalnego pt. „Wielkie bitwy”. (Sutarski Konrad). w. 1(23)1986.

Sommer Piotr

Gałązka światła; Czym mógłby być; Wyjście; Ucieczka przed morzem; Pamiątki po nas; Piosenka; Pęknięcie; Wstyd w listopadzie; Przenosiciel; ***(Popatrz na to drzewo a to słup); ***(To życie, które śpi przede mną); Dwa gesty; Któregoś dnia; Mały wiersz; List do J.F.; Wiersz o dewaluacji słowa „Rewolucja”; Ballada z wakacji. w. 1(1)1980; Sorry, mr Rybowski. (Wśród amerykańskich poetów. wyb. i przekł. Tadeusz Rybowski). kryt. lit. 1(1)1980; Muldoon Paul. Mama. tłum. 4(4)1980; Gdzie sztuka nie jest akuszerką. (z Tomem Paulinem) rozm.; Paulin Tom. Młode pogrzeby; Incognito; Myśl w historii; Nadzory; Gdzie sztuka jest akuszerką. tłum.; Fuller John. Dzicz. tłum.; Craig Raine. Dom spokojnej starości. tłum.; Ormsby Frank. Wyspy. tłum. 1(5)1981; Piosenka dla Jacka Kleyffa; Tak, tak, tak; Habeas ossa. w. 2(6)1981; Denis J. Enright – kilka słów. not. 1(15)1984; *Antologia nowej poezji brytyjskiej. (Szymańska Adriana. Koncert na 22 głosy). 1(19)1985; Jaśniej, ciemniej; Śnieg; Pewne drzewo na Powiązkach; Balkon w Kazimierzu; Stan trzeci; Biały bez. w. 1(27)1987; *zob. Sosnowski Andrzej. „Najmniejsza utrata wagi to śmierć”. 3(33)1988; Reznikoff Charles. Zmierzch; Luna świeci w noc letnią; Na tej plaży fale; Retoryka; Dni znów są długie; Nasz słowik, zegar; Jeżeli pytasz; Słońce pada na małe fale; Wyrób ze szpitala dla umysłowo chorych; Jestem sam; Boję się; Rząd domów, okna zasłonięte; Krzak pod moim oknem; Obcy powiedzieliby. tłum. 3-4(57-58)1994.

Sosnowski Andrzej

Najmniejsza utrata uwagi to śmierć”. Personizm i abstrakcja Franka O 'Hary. (O'Hara Frank. Twoja pojedynczość. Wyb., przeł. i posłowiem opatrzył Piotr Sommer). kryt. lit. 3(33)1988; Naxos; Wolne niedziele; Rak; ***(Tak po prostu usiadł); ***(Przybył do miasta kamiennych wąwozów). w. 4(34)1988; Pound Ezra. „Wielka nauka” Konfucjusza. (wstęp i tłum., współautor Kozioł Kuba). 3(37)1989; Tezeusz w labiryncie świata. Poezja Johna Ashbery'ego. szkic. 3(41)1990; Ashbery John. Dwie sceny: Młody książę i młoda księżniczka; Rzeki i góry; No i wiesz. tłum. 3(41)1990; Wiersz dla Becky Lublinski. w. 4(42)1990; *Życie na Korei. (Wolski Jan Nie tylko rozum). 4(54)1993;Terra Bereza. (Bereza Henryk. Pryncypia. O łasce literatury). rec. 3-4(57-58)1994.Spasiewicz Włodzimierz, Bytniewski Paweł

Natura” i „kultura” dwa paradygmaty filozofii języka. art. 1(11)1983.Sprawka Jerzy

Piąty dzień lata. proza art. 1(11) 1983.

Stabro Stanisław

Wokół „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka. szkic. 4(30)1987.

Stachura Edward

*zob. Grauman Piotr. Do siebie – od siebie. 1(5)1981; *Wybór wierszy. (Zadura Bohdan. Pytajnik nad ypsylonem). 1(15)1984; Listy do Istvána Kovácsa. koresp. arch. 1(27)1987; *zob. Kovács István. Listy Edwarda Stachury do Istvána Kovácsa. 1(27)1987; Kovács István. Sted. (Snopek Jerzy). w. 1(27)1987; Listy do Kluczkowic i Lublina. not., oprac. Derecki Mirosław. koresp. arch. 1(31)1988; *zob. Truchlińska Bogumiła. Światopogląd oniryczny poety. Rzecz o... 1-2(51-52)1993.Stadler Ernst

Z tomu Preludia: Z mroku; Wieczór letniego przesilenia; Dziewczyna; Z tomu Wymarsz: Omamienie; Uciekinier; Ranek; Ciężki wieczór. (Lam Andrzej). w. 2(42)1990; *zob. Lam Andrzej. Ernst Stadler, czyli droga do ekspresjonizmu. 2(42)1990.Stafford William

Jak piszę; Cienie; Przekraczanie granic; Wakacje; Uwaga na marginiesie; Wylew. (Szuba Andrzej). w. 1-2(51-52)1993.

Staich Tadeusz

*zob. Denys Marta. Tadeusz Staich i jego „posiady”... 1(55)1994.Staniewski Włodzimierz

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Stanik Stanisław

Skaza. proza art. 2(32)1988.Staniszewski Andrzej

Trwam pośród spienionego nurtu rzeki”. (Zuchora Krzysztof. Cicho, ciszej). kryt. lit. 1(1)1980; Apokalipsa według Waldemara Żelaznego. (Żelazny Waldemar. Apokalipsa Jana W.). kryt. lit. 2(2)1980; Marzenie o transcendencji. (Brakoniecki Kazimierz. Zrosty). kryt. lit. 3(3)1980; Radość tworzenia. (Sołtysik Marek. Sztuczne ruiny). kryt. lit. 1(5)1981; Spowiedź artysty. (Dras Waldemar. Nad stawem jasnowidzenia). kryt. lit. 2(7)1982; „My będziemy robić porządki na górze, a wy róbcie na dole”. szkic. 1(15)1984.Stankowska Agata

Adama Zagajewskiego tęsknota za transcendencją. (Zagajewski Adam. Płótno). kryt. lit. 2-3(44-45)1991; Czuła epopeja. (Hartwig Julia. Czułość). kryt. lit. 3(53)1993.

Starnawski Jerzy

Alfred Loepfe von Ah, tłumacz i przyjaciel literatury polskiej. not. i bibliogr.; Polonica literackie w pracach... 3(25)1986.

Staroniewicz Wanda

Kiss Csaba. Tożsamość węgierska a Europa Środkowa. tłum. 1(35)1989.Stasiak Makary Krzysztof

Twórcza przyczynowość. (Stróżewski Władysław. Dialektyka twórczości). kryt. lit. 4(22)1985.

Stasiński Piotr

*Poetyka i pragmatyka felietonu. (Stępnik Krzysztof. Felieton: poetyka, pragmatyka i polityka). 4(14)1983.Stefanski Valentina-Maria

Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Aussenseitern: Polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet. (Miziński Jan. Emigranci polscy w Zagłębiu Ruhry). rec. 3(29)1987.

Stein Izydor

*Epitafium. (Próchniak Renata. Narodziny z własnej pamięci). 1-2(39-40)1990.Stengers Isabelle, Prigogine Ilya

*Z chaosu ku porządkowi. (Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat). 1(47)1992.Sterna-Wachowiak Sergiusz

Etyka czuwania. art.; Rondo. (Brandys Kazimierz. Nierzeczywistość). kryt. lit. 2(8)1982; „Z istoty w się istoczenie”. szkic 1(11)1983; Kręgi cudzości. (Łukasiewicz Jacek. Mieczysława Jastruna spotkania w czasie). kryt. lit. 2(12)1983; Wartość i diaspora. (Dybciak Krzysztof. Gry i katastrofy). kryt. lit. 2(12)1983; Między wierszem-zemstą a wierszem-wstydem. (Święch Jerzy. Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939-1945). kryt. lit. 4(14)1983; „Bo wojna jest niby zbiorem nieszczęśliwych wypadków, a powstanie wybuchem zbioru”. kryt. lit. 3(17)1984; „Głowa Orfeusza”. (Mazurek Dorota. „Głowa Orfeusza”, czyli romantyzm i intelekt). 4(22)1985; Świat – dźwięk. O poezji Chlebnikowa. szkic. 2(24)1986; Zimowy hotel; Gnoza; Martwa, żywa; Odwracanie kuligu; Pochód, rtęć; Christmas ‘81. w. 1(27)1987; *Miąższ zakazanych owoców. Jankowski – Jasieński – Grędziński. Szkice o futuryzmie. (Jędrych Marek. Zakazane owoce futuryzmu). 1(27)1987; Axis Mundi Wschowa. szkic. 3(29)1987; Złota litera (o poezji Anny Kamieńskiej). szkic 4(24)1988; Plus ultra. O metafizycznej poezji Ryszarda Krynickiego. szkic 2(36)1989; Seneka pozdrawia swego Lucyliusza; Lucjusz Seneka o zjawiskach na niebie; Kość, kamień; Rzeczywistość; Ślady. w. 3(37)1989; Z „Dziennika Sprzedawcy Opłatków”. szkic. 1-2(39-40)1990; Curik a hejm. szkic. 3(41)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Na kresach zachodnich. rozm. 2-3(48-49)1992; Uniwersytet Europejski „Viadrina”' i „Frankfurter Buntbücher”. not. 2-3(48-49)1992; *Księga ziemi, ciała i słowa (Ogrodowczyk Andrzej. Jabłuszko Ziemi). 1-2(51-52)1993; Przygody i pasje Edwarda Balcerzana. (Balcerzan Edward. Przygody człowieka książkowego [Ogólne i szczególne]). 1-2(51-52)1993; Między „rajem róż” a ogrodem oliwnym. kryt. lit. 4(54)1993; Czerwiec 1956, czyli powieść. (Górny Andrzej. Krew. Powieść). kryt. lit. 4(54)1993.
Stevens Wallace

Tatuaż; W drodze do domu; Trzynaście sposobów patrzenia na czarnego kosa; Człowiek niosący rzecz; Sześć znaczących obrazków; Pustka w parku. (Kozioł Kuba). w. 3(41)1990.

Stępień Antoni B.

Nadal filozofujemy. (Dębowski Józef. Idea bezzałożeniowości. Geneza i konkretyzacje). rec. 4(42)1990.

Stępień Marian

O Florianie Czarnyszewiczu. art. 2(32)1988; Zatrzymać asteroidy. art. 4(54)1993.

Stępnik Krzysztof

Pobudki „listopadowe”. art. 2(6)1981; Gry filozoficzne. art. 2(12)1983; Felieton: poetyka, pragmatyka i polityka. (Stasiński Piotr. Poetyka i pragmatyka felietonu). kryt. lit. 4(14)1983; Wojna i filozofia. (Romanowski Andrzej. Przed złotym czasem. Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej z lat 1908-1918; Rozkwitały pąki białych róż... Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach; Z trudu naszego znoju...). kryt. lit. 4(46)1991; Sugestia i ugoda. Orientacja rosyjska w publicystyce i w literaturze polskiej (1914-1915). szkic. 2-3(48-49)1992; Legiony na Węgrzech. szkic. 2(56)1994.

Stiller Robert

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. „Alicja” po raz piąty. 2(28)1987.150 lat później (ankieta w związku ze 150 rocznicą Powstania Listopadowego)

wyp. (Dobraczyński Jan, Kośniewski Kazimierz, Koprowski Jan, Woźniakowski Jacek, Sołtysik Marek, Pająk Henryk, Drozdowski Bohdan). 2(6)1981.Stoberski Zygmunt

Wspomnienia z Litwy. wspom. 3(29)1987.

Stoff Andrzej

To, o czym się nie wspomina. szkic. 3(9)1982; Powieść jako eksperyment socjologiczny. (Golding William. Władca much. tłum W. Niepokólczycki). kryt. lit. 2(16)1984.

Stojałowski Stanisław

*zob. Styk Józef. Ksiądz Stanisław Stojałowski. Z dziejów ruchu ludowego w Galicji. 4(34)1988.Stowarzyszenie Twórców Ludowych

*zob. Weremczuk Stanisław. Stowarzyszenie... 4(26)1986.Strindberg August

*zob. Rawiński Marian. Oniryczny teatr wizjonerski..: 1(11)1983; *zob. Lewko Marian. O semantyce i funkcji rekwizytów w dramatach Augusta Strindberga. 1(43)1991.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка