Akcent Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
старонка1/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
akcent
Bibliografia

podmiotowa i przedmiotowa

1980-1994

(od tomu 1 z 1980 r.

do numeru 3-4 (57-58) z 1994 r.)

Przygotowana i opublikowana staraniemWschodniej Fundacji Kultury „Akcent”
Lublin 1995

Digitalizacja

Krzysztof Wróblewski

(2013)


Korekta

Janina Hunek


Copyright 1995 by Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.
Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz, wiersze

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. – zobacz

Abrahamowicz Zygmunt

Kronikarze muzułmańscy o Janie III Sobieskim i bitwie wiedeńskiej. art. 3(13)1983.

Abramowicz Maciej

Palmer Jerry. Granice śmiechu. tłum. 2-3(44-45) 1991; Morin-Naville Violette. Agresywna euforia śmiechu i jej demograficzne zmiany. tłum. 2-3(44-45)1991; Sarrazin Bernard. Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. tłum. 2-3(44-45)1991; Dragunowa Rimma. Ironiczny aspekt intertekstualności. tłum. 2-3(44-45)1991; Humor europejski. Międzynarodowa konferencja naukowa. Formy śmiechu, śmieszności i ośmieszania w wielokulturowym dziedzictwie Europy. (Lublin 1-5 października 1990 r.). not. 2-3(44-45)1991.Abramow-Newerly Jarosław

Tosio Barszcz otwiera „Bristol”; Traper w restauracji de luxe; Peter Bak, wnuk towarzysza Skowronka. proza art. 3(53)1993.

Aczel Geza

***(zastukała wstydliwie biała laska). (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.Adamczyk Monika patrz Adamczyk-Garbowska Monika

Adamczyk-Garbowska Monika

Polska i Polacy w powieściach I. B. Singera. szkic. 1(1)1980; Bezbarwny Faulkner, art. 1(1)1980; Angloamerykańskie echa Powstania Listopadowego. art. 2(6)1981; Porwanie Saroyana. rozm.; Saroyan William. Siedemnastolatek. tłum.; William Saroyan. not. biogr. 1(7)1982; Czy Kubuś Puchatek to Winnie-the-Pooh? O potrzebie krytyki przekładu. art. 4(10)1982. Dziewiętnastowieczna powieść laureata Nobla XX wieku. (Singer Isaac Bashevis. Dwór. tłum. Irena Wyrzykowska). kryt. lit. 2(16)1984; O książkach dla dzieci i dorosłych. art. 4(18)1984; Singer Isaac Bashevis. Wywiad. tłum. 1(19)1985; Paradoksy nihilizmu. not. 2-3(20-21)1985; Barth John. Pływająca opera. tłum. 2-3(20-21)1985; „Alicja” po raz piąty. (Carroll Lewis. Alicja w Krainie Czarów i Po Drugiej Stronie Lustra. przeł. Robert Stiller). kryt. lit. 2(28)1987; Hochschild Adam. Cygan naszych czasów. tłum. 3(29)1987; Papusza i inni. (Ficowski Jerzy. Demony cudzego strachu). kryt. lit. 3(29)1987; Barth John. Petycja. tłum. 1(35)1989; Pisarz i diabeł. art. 1-2(39-40)1990; Rushdie Salman. Szatańskie wersety (fragm.) tłum. 1-2(39-40)1990; Pamięć jako terapia. (Hoffman Eva. Lost in Translation. A Life in a New Language; Irwin-Zarecka Iwona. Neutralizing Memory. The Jew in Contemporary Poland) rec. 1-2(39-40)1990; Z Wilna na Manhattan. not. 1-2(39-40)1990; Paradoksy emigracji (Mostwin Danuta. Odchodzą moi synowie). kryt. lit. 1(43)1991; Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja. (Thackeray William Makepeace. Pierścień i róża, czyli Dzieje księcia Julia i księcia Bulba z rysunkami Autora. Opowieść przy kominku dla dużych i małych dzieci. tłum. Michał Ronikier, wiersze żywej paginy (według Thackeraya) napisał Maciej Słomczyński). kryt. lit. 4(46)1991; Podróże żydowskiego Don Kichota. (Sforim Mojcher Mendele. Podróże Beniamina Trzeciego). kryt. lit. 1(47)1992; Singer Issac Bashevis. Józef i koza, czyli ofiara dla Wisły. tłum. 2-3(48-49)1992; Roskies Dawid G. Ukraińcy i Polacy w żydowskiej pamięci zbiorowej. tłum. 2-3(48-49)1992; Singer Isaac Bashevis. Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku. tłum. 4(50)1992; Blejwas Stanislaus A. Miłosz i Amerykanie polskiego pochodzenia. Blejwas Stanislaus A. Miłosz raz jeszcze. tłum. 4(50)1992; Miłosz Czesław. Odpowiedź... tłum. 4(50)1992; Zamir Israel. Spotkanie. tłum. 3(53)1993; Blejwas Stanislaus A. Przeszczepieni tłum. 4(54)1993; Sinclair Clive. Diaspora Blues. (fragm.). tłum. 3-4(57-58)1994.

Adamek Tadeusz

Sobieski pod Wiedniem Jana Matejki. art. 3(13)1983.

Adamiak Anna

Krajobrazy znajome. (Łapszyński Gustaw A. Żywe drewno). kryt. lit. 1(1)1980; Okno na ziemię. szkic. 2(2)1980; „Najlepszy wróż jest bez siły” (Kulik Adam W. Pejzaże z Panem Lemonem). kryt. lit. 2(2)1980.

Adamiec Marek

Przed wojną znałem Witolda Gombrowicza przelotnie...”. (Giedroyć Jerzy, Gombrowicz Witold. Listy 1950-69. Wyb., opr. i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk). kryt. lit. 2(56)1994; „Snucie marzeń (... ) jest wysoce niepraktyczne”. szkic. 3-4(57-58)1994.Adamowski Jan

O semantyce góry. art. 4(26)1986; Z polskich pieśni ludowych. not. i teksty do druku podał... 4(26)1986.
Adamowski Jan, Żuraw Grażyna

O stanie zachowania folkloru na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. art. 4(4) 1980; Echa powstań narodowych we współczesnym folklorze. art. 2(6)1981.

Adamski Jan

*zob. Symotiuk Stefan. Filozofia jako sztuka przetrwania i adaptacji. 2(36)1989.Aforyzmy

Aronson Eliot 3(3)1980; Benveniste Emile 2(8)1982; Brzozowski Stanisław 2(6)1981; Camus Albert 3(3)1980; Długosz Jan 2(6)1981; Einstein Albert 1(1)1980; Goethe Johan Wolfgang 2(8)1982; Gramsci Antonio 2(8)1982; Hirszfeld Ludwik 3(3)80; Mann Tomasz 2(8)1982; Marks Karol 1(1)1980; Mauriac François 3(3)1980; Mickiewicz Adam 2(6)1981; Miłosz Czesław 1(5)1981; Norwid Cyprian Kamil 2(6)1981; Opolski Dominik 2(2)1980, 2-3(45-46)1991; Piłsudski Józef 2(6)1981; Psalmy (tłum. Miłosz Czesław) 1(5)1981; Skarga Piotr 2(6)1981; Voltaire 2(6)1981; Witwicki Stefan 2(6)1981; Znaniecki Florian 3(3)1980; Żeromski Stefan 2(6)1981.A.J.

***(Bernard Malamud...). not. biogr. 1(19)1985.Ajgi Genadij

Wzgórza – i – Julite; Brzozy – gdzieś pośrodku ojczyzny; Lasy – wstecz; Przechadzka z córką: miasto; Kolacja: dom za miastem. (Waczków Józef) w. 4(46) 1991.

Aldrige Ira

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.Aleksander Layla

Tajemnice i sekrety Andrzeja Tarkowskiego (Lewko Marian). szkic. 2-3(48-49)1992.

Aleksandrowicz Alina

Ludowi Tyrteusze. szkic. 4(26)1986; ***(Maria Kuncewiczowa...). wyp. 4(38)1989.

Aleksandrowicz Marian A.

Drogi i bezdroża polskiego kosmosu. art. 3(9)1982.

Aleksandrowicz Stefan

Rybi Bursztyn. proza art. 2(2)1980; zob. Opis trudu – trud opisu. wyp. 4(4)1980.

Anderman Janusz

*Gra na zwłokę. (Pawluczuk Andrzej W. Gra o pietruszkę). 1(5)1981.

Anders Jarosław

Harsent David. Tutaj; Pozostałości; Z legend; Przełom wieku; Sport dla kibiców; Craig Raine. Oberfeldfebel Beckstadt; Domy w północnym Oxfordzie; Człowiek z tatuażem; Ormsby Frank. Pod schodami; Pani G. Watters; Po mszy. tłum. 1(5)1981.Andrzejewski Jerzy

*Miazga. (Pawluczuk Andrzej W. Miazga w „Miazdze”). 2(8) 1982; Z dnia na dzień. t. I, II; *Gra z cieniem. (Kochańczyk Alina. Smutek żywiołów nieznanych). 3(37)1989; *Asche und Diament. Roman. Aus dem Polnischen von Henryk Bereska mit einem Nachwort von Andreas Lewaty. (Miziński Jan. Popiół i diament). 4(42)1990.

Anonim

Opisanie potrzeby wiedeńskiej A.D. 1683. w. 3(13)1983.

Anthony Sylvia

Przeżycie śmierci u dzieci. (Zwierzyński Dariusz). szkic. 4(18)1984.

Arendt Hannah

*zob. Symotiuk Stefan. Adolf Eichmann w kostiumie Smierdiakowa... 1(47)1992.

Arkusz”

*zob. Paczuski Krzysztof. Arkusz – to nie tak mało. 1-2(51-52)1993.Artaud Antonin

*zob. Rawiński Marian. Oniryczny teatr wizjonerski od Strindberga do Artauda. 1(11)1983.Arwatow Borys

*zob. Szkołut Tadeusz. Koncepcja sztuki produkcyjnej Borysa Arwatowa. 2(28)1987.A.S.

***(Prawdopodobnie pierwsze przekłady wierszy Walta Whitmana...). not. 1(35)1989.Ashbery John

*zob. Sosnowski Andrzej. Tezeusz w labiryncie świata. Poezja Johna Ashbery'ego. 3(41)1990; Dni na łodzi; Nocne życie; Łańcuch cienia; Inne podanie. (Zadura Bohdan); Dwie sceny: Młody książę i młoda księżniczka; Rzeki i góry; No i wiesz. (Sosnowski Andrzej). w. 3(41) 1990; *zob. Kutnik Jerzy. Performance i postmodernizm w literaturze amerykańskiej. 4(46)1991. *zob. Kramer Lawrence. Syrynga – John Ashbery i Elliot Carter. 3(53) 1993.Auden Wystan Hugh

Pisanie. (Zieliński Jan) szkic. 1(19)1985; *zob. J.Z. ***(Wystan Hugh Auden...) 1(19)1985; *zob. Zieliński Jan. Muzyka czasu. 1(19)1985.
Bachman Ingeborg

Undyna odchodzi. (Wicha Elżbieta). proza art. 3(13)1983; *zob. Wicha Elżbieta. ***(Undyna jest dla mówiących językiem niemieckim...). 3(13)1983.

Bachtin Michał

*zob. Szkołut Tadeusz. Michał Bachtin: sztuka i dialog. 3(41)1990.Baczyński Krzysztof Kamil

*zob. Święch Jerzy. Sny na jawie, czyli o juweniliach Krzysztofa Baczyńskiego. 3(17)1984; *zob. Sochoń Jan. Baczyński – wolność na miarę śmierci. 3(17)1984; Maszeruje pluton. w. 3(17)1984; *Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. (Fert Józef. Płomień zamieniony w ptaka...). 4(50)1992.Bagłajewski Arkadiusz

Wprowadzenie do „Norwidologii” (Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego). kryt. lit. 1(31)1988; Zrozumieć libertynizm. (Snopek Jerzy. Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce). rec. 2(32)1988; Przygody „romantycznej świadomości” w Warszawie (Kowalczykowa Alina. Warszawa romantyczna). rec. 4(38)1989; Archeologia duchowości polskiej – „Żmut” i „Umschlagplatz” Jarosława Marka Rymkiewicza. (Rymkiewicz Jarosław Marek. Żmut; Umschlagplatz). kryt. lit. 1-2(39-40)1990; „Baket”, czyli przeciw chaosowi istnienia. (Rymkiewicz Jarosław Marek. Baket). kryt. lit. 4(46)1991.

Bajza József

Apoteoza. (Kozłowski Adam). w. 2(6)1981.

Bakir-Tokarska Joanna

*zob. Tokarska-Bakir JoannaBakuła Bogusław

Powieść autotematyczna wobec problematyki wyobcowania i obcości. szkic. 2(28)1987; *Człowiek jako dzieło sztuki. szkic. 3(33)1988; *Człowiek jako dzieło sztuki. (Szkołut Tadeusz. W kręgu metasztuki). 3-4(57-58)1994.

Balassa Péter

O poezji Istvána Kovácsa. (Snopek Jerzy). szkic. 2(28)1987.

Balcerzan Edward

Poezja „tradycjonalizmu wojennego”, szkic. 3(17) 1984; Fragmenty o Przybosiu. szkic. 1(27)1987; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992; *Przygody człowieka książkowego (Ogólne i szczególne). (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Przygody i pasje Edwarda Balcerzana). 1-2(51-52)1993.

Balla Zsófia

Czarny Adwent; Pewnemu organiście; Salve; Lot nurkowy; Uzonka; Przed księżycem chmury, nietoperze. (Zadura Bohdan). w. 1-2(51-52)1993.

Banasiewicz Henryk

*Obłoki pełne popiołu. (Benka Urszula M. Odrzucam naukę – niewiedza emanuje miażdżącym blaskiem). 4(54)1993.Baranowski Bogdan

*zob. Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat. 1(47)1992.Barańczak Stanisław

Posunąć się do przodu; Każdy może stać; Za czym państwo stoją; Braki, odrzuty, produkty zastępcze. w. 2(6)1981; *zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Etyka czuwania. 2(8)1982; Nowe przekłady poetów metafizycznych XVII-wiecznej Anglii; Jonson Ben. Pieśń; Townshend Aurelian. Młodość i piękność; Herrick Robert. O treści tej książki; Carew Thomas. Pieśń; Do niestałej kochanki; Habington William. Na nieobecność Kasandry; Cartwright William. Kobiety; Lovelace Richard. Do Lukasty, płynąc za morza. tłum. 4(38)1989; Larkin Philip. Na panieński album ze zdjęciami; Pamiętam, pamiętam; Piątkowy wieczór w hotelu Royal Station; Stare osły. tłum. 1(43)1991; Tablica z Macondo. (Ratajewska Elżbieta. Po co i dlaczego się pisze). 1(43)1991; *159 wierszy (Mielhorski Robert. Na marginesie 159 wierszy Stanisława Barańczaka. Ołówkiem czytelnika) 1(43)1991; Geografioły, Z notatek globtrotera-domatora: Holandia, Belgia, Dania, Turcja, Egipt, Chiny. w. 1(47)1992; *zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Barć Stanisław

Marian Pankowski. not. biogr. 2(8)1982; Mity i stereotypy w prozie Mariana Pankowskiego. szkic. 4(46)1991.

Barnes Julian

*zob. Nowicki Wojciech. Julian Barnes – przewrotny dziejopis świata. 1(43)1991; Historia świata w 10,5 rozdziałach. Pasażer na gapę. (Nowicki Wojciech). proza art. 1(43)1991.Barth John

Listy. (Magala Sławomir). proza art. 1(11)1983; Pływająca opera. (Adamczyk Monika). proza art. 2-3(20-21)1985; Petycja. (Adamczyk Monika). proza art. 1(35)1989.

Bartmiński Jerzy

Czym zajmuje się etnolingwistyka?. szkic. 4(26)1986; „Z ruska po polsku łagodniejsza mowa”, czyli o języku folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 3(29)1987.

Bartnik Wiesław

Pamięć; Drzewo; Rozpacz. w. 4(46)1991.

Bartók Bela

*zob. Jaworska Andrea. Bela Bartók – 40 rocznica śmierci. 1(23)1986.Batory Stefan

zob. Piątkowski Leszek. Stefan Batory. Polski król z Siedmiogrodu. 1(23)1986.Battaglia Otto Forst

*zob. Bednarek Antoni. Zapomniany polonista. 3(13)1983.Baudelaire Charles

*zob. Sarrazin Bernard. Czarny humor i śmierć Boga. 2-3(44-45)1991.Bauer Zbigniew

Biskup Berkeley, czyli zapiski zdezorientowanego. szkic. 4(4)1980; Mieć albo być. (Łojek Jerzy. Szanse Powstania Listopadowego). kryt. lit. 2(6)1981; Cztery pomysły na esej. szkic. 1(7)1982; Paradoksy „prozy nowych nazwisk”. szkic. 1(11)1983; Interpretacja: gry z tekstem. szkic. 2(12)1983; Portrety bez tła. (Portrety twórców „Sztuki i Narodu”. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Tomaszkiewicza). kryt. lit. 3(17)1984; Krytyk w podzielonym świecie. szkic. 4(30)1987; Krytyk w podzielonym świecie (II). szkic. 4(38)1989.

Bauman Zygmunt

*zob. Nowoczesność i Zagłada. (Szkołut Tadeusz. Czy Wolter ponosi winę za Oświęcim?). 3(53)1993.Bączkowska Grażyna

Ludowy duch wiatru. art. 4(26)1986.

Bąk Beata

Psychologiczne oblicza śmierci. art. 2-3(20-21)1985.

Beauvois Daniel

*Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. (Kwapiszewski Marek. Szlachcic, niewolnik i rewizor). 4(34)1988; *Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T.1. Uniwersytet Wileński; T. 2. Szkoły podstawowe i średnie. (Dagilis Waldemar. Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza). 3(53)1993.Bechczyc-Rudnicka Maria

nekrolog. 3(9) 1982.Bednarek Antoni

Ocalanie tożsamości. (Nałkowska Zofia. Dziennik. T. III). kryt. lit. 1(7)1982; Kilka uwag o współczesnej eseistyce. art. 4(10)1982; Sztuka rozmowy. (Szymański Wiesław Paweł. Rozmowy z pisarzami). kryt. lit. 4(10)1982; Syntezy kultury polskiej. (Suchodolski Bohdan. Dzieje kultury polskiej). kryt. lit. 1(11)1983; Zapomniany polonista. Not. 3(13)1983; Status poezji konspiracyjnej. (Święch Jerzy. Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939-1945). kryt. lit. 4(14)1983; Droga ku syntezie. not. 4(14)1983 Historia dla maluczkich. not. 2(16)1984; Słowo pogrzebowe. szkic. 2-3(20-21)1985; Dialogi o wiecznych problemach (Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Wyb. i oprac. Helena Zaworska). kryt. lit. 2-3(20-21)1985; Lublin literacki 1932-1982 (Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. Red. W. Michalski i J. Zięba). rec 2(24)1986; Notatki zmęczonego historyka literatury. (Zamącińska Danuta. Słynne – Nieznane. Późne wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Norwida). rec. 2(24)1986; Setnik pisarzy emigracyjnych. (Kowalski Jan. Leksykon polskiej literatury emigracyjnej). rec. 1-2(39-40)1990; Terminy literackie w szkole. (Jaworski Stanisław. Słownik szkolny. Terminy literackie). rec. 1 (43) 1991; Pisarze skandynawscy w słowniku unieruchomieni. (Słownik pisarzy skandynawskich pod red. Z. Giesielskiego). rec. 2-3(48-49)1992; Słownik postaci i fantazmatów. (Węgrzyniak Rafał. Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego). rec. 3(53)1993.

Bednarski Waldemar W.

Powstanie listopadowe na Podlasiu. (Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831. Zbiór materiałów pod red. J. Flisińskiego). rec. 4(54)1993.

Bekiesz Gáspar

*zob. Bojtár Endre. Gáspar Bekiesz i jego „nagrobek”. Zagadki i nieporozumienia. 2-3(48-49) 1992.Beksiński Zdzisław

*zob. Lameński Lechosław. Zdzisława Beksińskiego fotografie z przyszłości. 1 (55) 1994.Bellow Saul

*Henderson, król deszczu. tłum. Krystyna Tarnowska. (Janiszewski Adam. Saul Bellow – w obronie człowieka). 2(16)1984.Benjámin László

Pod krwawiącymi sztandarami (Zadura Bohdan) w. 2(8)1982; *zob. Nowak Jerzy Robert. Poezja László Benjámina. not. 2(8) 1982.

Benka Urszula Małgorzata

Savoir-vivre i nekrofagia. szkic. 2(8)1982; Nic; Taka konwencja; Drażnienie mroku. w 1(15)1984; Siedem czarnych panter. proza art. 4(42)1990; Listy z Nowego Jorku: Pod małą zardzewiałą księgarenką. fel. koresp. 1(43)1991; Bestiarium paraboliczne. fel. koresp. 4(46)1991; Fantazja jak pajęczyna; Nocą; Oszołomienie; Według łotra; ***(Usnąć). w. 4(46)1991. Listy z Nowego Jorku: Dręczona w snach. fel. 1(47)1992; Ten jeden raz – nieulękła. 2-3(48-49)1992; *Ta mała Tabu. (Fert Józef. Wariacje ze złym fioletem). 4(50)1992; Listy z Nowego Jorku: Bezszelestna wojna światów. fel 4(50)1992; Kot i szczur; Stromy brzeg. proza art. 1-2(51-52)1993; Odrzucam naukę – niewiedza emanuje miażdżącym blaskiem. (Banasiewicz Henryk. Obłoki pełne popiołu). kryt. lit. 4(54)1993; Apostolat ludzkości. fel. 4(54)1993; Lustro poety i lustro człowieka (O „Małych mistrzach” Jacka Łukasiewicza). (Łukasiewicz Jacek. Mali mistrzowie). kryt. lit. 1(55)1994; Rozkosz bałwochwalstwa. fel. 1(55)1994; Wrzaski i szepty. fel. 2(56)1994; Kobieta Adama. fel. 3-4(57-58)1994.

Bereska Henryk

*zob. Miziński Jan. „Popiół i diament”. 4(42)1990.Bereza Henryk

*Pryncypia. O łasce literatury. (Sosnowski Andrzej. Terra Bereza). 3-4(57-58)1994.Beszczyńska Zofia

Gripari Pierre. O diabełku, który chciał być miły. tłum. 4(18)1984; Fantastyka w prozie dla dzieci. art. 4(18)1984; Jednorożec; Dom; Królowa Ptaków. proza art. 4(22)1985.Bhutan

*zob. Tokarska-Bakir Joanna. Bhutan etnograficzny. 2-3(48-49)1992.Białasiewicz Józef Franciszek

*zob. Kucharski Władysław. Józef Franciszek Białasiewicz (1912-1986). 1-2(51-52)1993.Białasiewicz Wojciech

Wywiad polski w okresie Powstania Listopadowego. art. 2(6) 1981; „Misterium Polski Walczącej”. art. 3(13)1983; Amarant na bruku. art. 2-3(20-21)1985; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago 4(50) 1992; *Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939 roku. (Mańkowski Zygmunt. Polonia amerykańska wobec wojny w 1939 roku) 1-2(51-52) 1993.

Białoszewski Miron

*Pamiętnik z powstania warszawskiego. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. „Bo wojna jestniby zbiorem nieszczęśliwych wypadków, a powstanie – wybuchem zbioru...”). 3(17)1984; *Oho. (Wantuch Wiesława. Metabolizm a metafizyka). 1(27)1987; *Obmapywanie Europy. AAAmeryka. Ostatnie wiersze. (Próchniak Renata. Ostatnie utwory Mirona Białoszewskiego). 4(38)1989; *zob. Rott Dariusz. Oswajanie przestrzeni. O „AAAmeryce” Mirona Białoszewskiego. 1(47)1992.

Bielecka Zofia

*Barwa smutku. (Wierciński Andrzej. O chłopcu z deszczu). 1(47)1992.Bielecki Zygmunt

W kręgu listopadowych tradycji wojskowych. art. 2(6)1981.

Bieniaszkiewicz Danuta

O literackim reportażu radiowym. art. 3(53)1993.

Bierdiajew Mikołaj

*zob. Sawicki Adam. Mikołaj Bierdiajew. Pesymizm i nadzieja prawosławnego egzystencjalizmu. 3(29)1987; Rosja. (Szkołut Tadeusz). szkic. 1-2(39-40)1990.Bigoszewska Maria

***(cokolwiek stworzy moja dłoń); Droga; ***(czymże są racje kobiet), ***(biała wilgoć pościeli); ***(Adonai w moim brzuchu); ***(W dół, w ciemność morza); Dopełnia się czas. w. 4(42)1990.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка