Акадэмія кіравання пры прэзідэнце рэспублікі беларусь інстытут кіруючых кадраў факультэт кіравання
Дата канвертавання30.03.2016
Памер66.53 Kb.
АКАДЭМІЯ КІРАВАННЯ ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ІНСТЫТУТ КІРУЮЧЫХ КАДРАЎ

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ

індывідуальны залік
ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ

МІГУРСКІ АЛЯКСЕЙ ЭДУАРДАВІЧ, 5 курс дзённае аддзяленне

8 029 798 05 88

МІНСК, 2009ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ
На сучасным этапе развіцця Рэспублікі Беларусь праблематыка вызначэння ролі інфармацыйнай функцыі дзяржавы, яе паняцце, значнасць і каштоўнасць у грамадстве і дзяржаўным кіраванні з'яўляецца актуальнай і надзённай.

Ва ўмовах глыбінных змен эканамічнай і сацыяльнай інфраструктур першачарговай задачай дзяржаўнага механізму становіцца аптымізацыя параметраў інфармацыйнага забеспячэння беларускага грамадства, што служыць злучальнай асновай дзейснага функцыянавання эканомікі, палітыкі, права, з'яўляецца залогам прагрэсу.

Дадзенай праблеме былі прысвечаны працы выдатных савецкіх, расійскіх і беларускіх прававедаў і адмыслоўцаў у галіне канстытуцыйнага права і дзяржаўнага кіравання, такіх як: Н.Г. Аляксандраў, З.З. Аляксееў, У.У., Н.А. Марозава, У.З. Нерсесянц, Д.З. Новікаў, М.І. Піскоцін, Н.І. Матузаў, Э.У. Талапіна, і інш.

Неабходна адзначыць, што, нягледзячы на шматлікасць прац, прысвечаных вывучэнню інфармацыйнай функцыі дзяржавы, яна як аб'ект навукова-прававога даследавання сябе не вычарпала.

Перш чым падыходзіць да пытання азначэння паняцця інфармацыйнай функцыі дзяржавы, лічу, што неабходна вызначыць, што такое дзяржава і якія яе функцыі ў цэлым.

Дзяржава ёсць складаная палітычная арганізацыя са сваім сацыяльна-эканамічным укладам, традыцыямі і культурай, якая выступае кіравальнай сілай у адносінах да грамадства. Дзейнасць дзяржавы шматгранная, яна ахапляе самыя розныя бакі грамадскага жыцця. Пазнанне дзяржавы прадугледжвае вывучэнне не толькі яе статыкі, але і яе дынамікі, таго як сацыяльны інстытут жыве, дзейнічае, змяняецца, развіваецца, як выконвае сваё сацыяльнае значэнне. Дзяржава як складаны сацыяльна-палітычны інстытут выконвае мноства публічных задач, і дзейнічае пры гэтым у розных кірунках. Уласна, дзяржава існуе, "жыве" толькі ў сваіх функцыях, рэалізуючы такім чынам сваё прызначэнне.

У гэтай характарыстыцы дзяржавы важнае тэрміналагічнае значэнне мае паняцце функцый дзяржавы.

Гэта звязана, у першую чаргу, з паходжаннем і гісторыяй развіцця дзяржавы. Фарміраванне дзяржавы гэта аб'ектыўна заканамерны працэс, абумоўлены як унутраным развіццём грамадства, так і рознымі сацыяльна-эканамічнымі, экалога-геаграфічнымі, ваенна-палітычнымі, культурна-гістарычнымі, маральна-рэлігійнымі і іншымі акалічнасцямі.

Функцыі дзяржавы – гэта асноўныя кірункі яе дзейнасці, абумоўленыя сацыяльна-класавай сутнасцю дзяржавы і накіраваныя на дасягненне стаялых перад ёю мэт і задач. Сутнасць функцый паказвае, што робіць дадзеная дзяржава, чым займаюцца яе органы і якія пытанні яны пераважна вырашаюць. Функцыі закліканы адлюстроўваць тую дзейнасць дзяржавы, якую яна павінна ажыццяўляць, каб вырашаць пастаўленыя перад ёй задачы. Функцыі характарызуюць дзяржаву ў развіцці, дынаміцы. Яны звязаныя з аб'ектыўнымі запатрабаваннямі, усталёўваюцца ў залежнасці ад тыпу дзяржавы. У функцыях выяўляецца сацыяльна абумоўленая роля, якую павінна выконваць дзяржава на тым або іншым этапе свайго развіцця.

Вядома, што функцыі дзяржавы не з'яўляюцца нязменнымі, яны павінны адпавядаць рэальным патрабаванням грамадства. На іх уплываюць навукова-тэхнічны прагрэс, эканамічныя і інфармацыйныя працэсы. Вызначаныя іх рысы акцэнтуюцца, відазмяняюцца і т.п., таму я не стаўлю сваёй задачай складанне поўнага пераліку функцый дзяржавы. Функцыі дзяржавы маюць уласцівасць змяняцца, выступаць на першы план у вызначаныя гістарычныя перыяды, забываюцца і т.п.

На сучасным этапе развіцця Рэспублікі Беларусь у дачыненні да прадметаў вядзення, вызначаным Канстытуцыяй РБ, вылучаюць наступныя віды дзяржаўных функцый: абарона тэрытарыяльнай цэласнасці і незалежнасці Рэспублікі Беларусь; забеспячэнне суверэнітэту і нацыянальнай бяспекі; абарона канстытуцыйных правоў і свабод грамадзян; забеспячэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны; стварэнне ўмоў для развіцця асобы; ажыццяўленне заканатворчай і праваахоўнай дзейнасці; арганізацыя сістэмы вышэйшых органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь, узаемадзеянне з інстытутамі грамадзянскай супольнасці і структурамі мясцовага кіравання і самакіравання.

Неабходна падкрэсліць, што ўся паказаная дзейнасць непарыўна звязаная з інфармацыяй. Сёння можна весці размову аб з'яўленні ўмоў для вылучэння і афармлення адмысловай інфармацыйнай функцыі дзяржавы. Інфармацыйную функцыю, як і любую іншую, дзяржава выконвае не само па сабе, а праз свае органы ўлады. "Сістэма органаў дзяржавы зверху данізу ажыццяўляе адну і тую ж сістэму функцый дзяржавы - кожны орган у рамках сваёй кампетэнцыі".

У сучасным грамадстве інфармацыя стала вызначальным фактарам, паскорае працэсы глабалізацыі і інтэрнацыяналізацыі. Паколькі інфармацыя пранізвае ўсе стадыі дзейнасці дзяржаўных органаў, то ў сучасных умовах можна казаць аб інфармацыйнай функцыі дзяржавы, і, такім чынам, аб значэнні інфармацыйнай дзейнасці яе органаў. Спецыфіка інфармацыі як рэсурсу змешванне яе з іншымі кірункамі дзяржаўнай дзейнасці.

Інфармацыйная функцыя дзяржавы - абумоўлены аптрэбамі сацыяльна-палітычнага развіцця комплексны накірунак дзейнасці дзяржаўнага механізму па забеспячэнні грамадзян, іх аб'яднанняў, у цэлым грамадства і дзяржавы актуальнай у пэўны часавы перыяд публічна значнай інфармацыяй пры дапамозе яе вытворчасці, распаўсюджвання і кантролю ў заканадаўча ўсталяваных формах.

Інфармацыйная функцыя мае ў якасці канчатковага выніку дасягненне адной з найважнейшых мэт існавання дзяржаўнай улады - кіраванне інфармацыйнай сферай грамадства. Сутнасць інфармацыйнай функцыі складаецца ў стварэнні і кантролі інфармацыйнага абмену (інфармацыйнага рынка) унутры грамадства, азначэнні параметраў яго вонкавых узаемадзеянняў. Дзяржава вырабляе інфармацыю і распаўсюджвае яе ў азіруемых аб'ёмах, што вызначаецца характарам адпаведнага гістарычнаму перыяду і ўладна-кіраўнічай кан'юнктуры.

Інфармацыйная функцыя дзяржавы, з’яўляючыся агульнай, выяўляецца ў дзеяннях дзяржаўных органаў улады ўсіх трох галін улады. Можна вылучыць наступныя кірункі яе рэалізацыі:

1. стварэнне інфармацыі (умоўна яе можна назваць першаснай) - дзяржава непасрэдна стварае нарматыўныя акты, інфармацыя для якіх бярэцца;

2. суправаджэнне інфармацыі, якая мае дзяржаўнае значэнне. Першым чынам, гэта спецыялізаваныя падфункцыі ўліку, кантролю, маніторынгу;

3. адкрытасць органаў дзяржаўнай улады для грамадзян;

4. збор, апрацоўка, ахова і абарона інфармацыі, неабходнай для рэалізацыі функцый дзяржавы;

5. установа спецыялізаваных структур у сферы інфармацыі і рэгуляванне іх дзейнасці - СМІ, ТБ, радыё, друкаваная прадукцыя, архівы, бібліятэкі, культура, адукацыя (масавая інфармацыя і распаўсюджванне ведаў);

6. інфармацыйны абмен паміж органамі дзяржаўнай улады (унутры дзяржапарата);

7. выкарыстанне інфармацыі ва ўнутраных інтэрасах дзяржавы (для выканання ўсіх іншых дзяржаўных функцый);

8. перапрацоўка інфармацыі і стварэнне новай (рашэнні выканаўчай улады, судовых органаў).

Інфармацыйная функцыя цесна пераплятаецца з усімі найважнейшымі кірункамі дзяржаўнай дзейнасці, забяспечвае паступальнае развіццё адзінай інфармацыйнай прасторы Расіі.

Такім чынам, інфармацыйная функцыя дзяржавы, якая ажыццяўляецца разнастайнымі яе органамі, мае важнае значэнне ў рэальнай дзейнасці гэтых органаў, аднак адсутнасць глыбокай тэарэтычнай прапрацоўкі прыводзіць да вельмі вялага адлюстравання ў заканадаўстве разнастайных аспектаў інфармацыйнай функцыі.Спіс выкарыстанай лiтаратуры:

  1. Бачило И.Л. Функции органов управления / И.Л. Бачило. – М.: Юридическая литература, 2000. – 201с.

  2. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики / И.Л. Бачило. – М.: Юринформцентр: Изд. г-на Тихомирова М.Ю. – 2001. – С.161, 166-167.

  3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., 2000. – 230 с.

  4. Курашвили, Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили. – М., 2006. – 210с.

  5. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994г. принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996г., в ред. Решения Республиканского референдума от 17.11.2004 № 1 //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь , 2004, № 1.

  6. Матузов, Н.И. Теория государства и права. – Мн.: Амалфея, 2005. – 501с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка