Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
Дата канвертавання14.03.2016
Памер226.5 Kb.
АГЕЕЎ А. Р. Спіс

Навукова-метадычныя работы і публікацыі:

 • Рабочыя ў прафесіянальных саюзах Беларусі ў 1956–1965 гг. Абвешчаныя правы і рэальнасць // Весці АН Беларусі. Сер. грам. навук. — 1991. — № 6. — С. 56–65.

 • Производственные совещания на предприятиях Могилевской области в 1956–1965 гг. // Могилевщина. — 1991. — С. 60–63.

 • Бастовали ли рабочие до перестройки? // Человек и экономика. — 1991. — № 5. — С. 25–27.

 • Мифы и реальность в привлечении рабочих к управлению государством: По материалам Беларуси 1956–1965 гг. Рукопись депонирована в ИНИОР РАН от 17.01.92 г. — 17 с.

 • Общественно-политическая деятельность рабочего класса Беларуси в 1956–1965 гг. Дис. к. и. н. 1992 г.

 • Общественно-политическая деятельность рабочего класса Беларуси в 1956–1965 гг. Автореферат дис… к. и. н. — Мн., 1992. — 22 с.

 • Агееў А. Р. і інш. Метадычныя матэрыялы да курса гісторыі Беларусі: для студэнтаў І курса. — Магілёў, 1993. — 35 с.

 • Справа гімназіста Льва Пятроўскага, як крыніца асвятлення грамадска-палітычнага жыцця 30-х гадоў ХІХ стагоддзя // Прыдняпроў'е (Паведамленні навуковай абласной краязнаўчай канферэнцыі 23 кастрычніка 1992 г.). — Магілёў, 1993. — С. 43–44.

 • Па шляху адраджэння гістарычнай памяці // Магілёўская даўніна. — 1993. — С. 5–8.

 • Аб датах заснавання педінстытута і спробах адкрыцця універсітэта ў г. Магілёве // V абласныя Магілёўскія краязнаўчыя чытанні (28 кастрычніка 1993 г.). — Магілёў, 1994. — С. 86–87.

 • Архіўныя матэрыялы аб паўстанні 1863–1864 гг. на Магілёўшчыне // Магілёўская даўніна. — 1994. — С. 123–125.

 • Укладальнік і рэдактар альманаха: «Магілёўская даўніна». — 1994. —164 с.

 • Фарміраванне палітычнай эліты БССР у паслясталінскі час вачыма замежных даследчыкаў // Беларуская мінуўшчына. — 1994. — № 4. — С. 22–23.

 • Магілёўшчына пад час вайны 1812 года // Магілёўская даўніна. — 1995. — С. 51–60.

 • Забастоўкі на прадпрыемствах Магілёўскай вобласці ў 50–60-х гг. ХХ ст. // Гістарычныя лёсы верхняга Падняпроўя Ч. ІІ. — Магілёў, 1995. — С. 112–115.

 • Метадычныя рэкамендацыі да курса «Асновы этнаграфіі Беларусі». — Магілёў, 1995. — 27 с.

 • Укладальнік і рэдактар альманаха: «Магілёўская даўніна». — 1996. — 155 с.

 • Агееў, А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Агееў, І. Марзалюк, І. Пушкін. — Магілёў, 1997. — 192 с. — 56 с. — Агееў 11,16 (3,3 — Агееў) Укладальнік і рэдактар альманаха: «Магілёўская даўніна». — 1997. — 167 с.

 • Да гісторыі адкрыцця настаўніцкага інстытута ў Магілёве // Магілёўшчына, VII вып. — Магілёў. — 1997. — С. 55–63.

 • Агееў А. Р., Фурс Г. Л., Метадычныя рэкамендацыі да спецсемінара па гісторыі Беларусі па тэме: «Старонкі вайсковай гісторыі Беларусі». — Магілёў, 1997. — 18 с. (9 с. — Агееў), 1,2 (0,6 — Агееў) др. арк.

 • Арганізацыя краязнаўчых аўтобусных вандровак па Беларусі // Школьное естественно-географическое образование: проблемы, поиски и перспективы: Матер. межвуз. научно-практ. конф. 25–26 марта 1998 г. — Могилёв, 1998. — С. 77–79.

 • Да пытання аб пачатку тэлефанізацыі Магілёўшчыны // Старонкі гісторыі Магілёва (зб. нав. прац удзельнікаў нав. канф. «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»). — Магілёў. — 1998. — С. 187–190.

 • Старонкі гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта / А. Р. Агееў, У. М. Афанасьеў, В. Л. Маразевіч, С. А. Парашкоў, Д. М. Папялышка // Вестник Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. — 1998. — № 1. — С. 4–10.

 • «Мець шчасце бачыць найсвятлейшага манарха…» // Магілёўская даўніна. — 1998. — С. 111–115.

 • Сюжэт з гісторыі вялікай арміі Напалеона // Магілёўская даўніна. — 1998. — С. 131–133.

 • Агееў, А. Р. З практыкі работы этнаграфічнага гуртка Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта па патрыятычным выхаванні моладзі / А. Р. Агееў // Воспитать патриотов: Информ.-метод. сб (Нормативные док. Почетного поста Памяти павших за Отечество, мат. гор. конф. «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи»). — Могилев, 1999. — С. 93–94.

 • Агееў, А. Р. і інш. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Агееў, І. Марзалюк, І. Пушкін. — 2-е выд., перапр. і дап. — Магілёў, 1999. — 204 с. 11,86 (4 — Агееў).

 • Аб наведванні імператарам Мікалаем І Магілёўскай губерні ў 1832 г. // Гісторыя Беларускага падняпроўя (да 130-годдзя Магілёўскага краязнаўчага музея ): Матэр. навук. канф. 13–14 лістапада 1997 г. —Магілёў, 1999. — С. 106–109.

 • Агееў, А. Р., Маразевіч В. Л. Метадычныя рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў па гісторыі Беларусі (канец XVІІІ ст. — 1917 г.): для студэнтаў ІІ курса гістарычнага факультэта / А. Р. Агееў, В. Л. Маразевіч. — Магілёў,1999. — 28 с.

 • Летапіс Краснапольскага краю // Магілёўская даўніна. — 1999. — С. 122–123.

 • Уклад у справу патрыятычнага выхавання моладзі // Магілёўская даўніна. — 1999. — С. 123–124. Агееў, А. Р. і інш. Магілёўскае кнігадрукаванне / А. Р. Агееў, А. А. Катлёнак, Л. Я. Гургевіч // Магілёўская даўніна. — С. 127–135.

 • Агееў, А. Р. «Непатрыятычныя думкі» для патрыятычнай канферэнцыі / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 1999. — С. 138–141.

 • «Сядзелі бабы пад акном…»(лісты з мінулага ) // Этнаграфія беларускага падняпроўя. — Магілёў, 1999. — С. 175–178.

 • Агееў, А. Р., Пушкін, І. А. Магілёў на скрыжаванні / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. — Магілёў, 1999. — 96 с.: іл. 12 (6 — Агееў).

 • Агееў, А. Р., Пушкін, І. А. Магілёў на скрыжаванні. 2-е выд., перапрац. і дап. / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. — Магілёў: Абласная друкарня, 2000. — 96 с.: іл. 12 (6 — Агееў).

 • Агееў, А. Р. Да гісторыі дзейнасці інстытута народнай адукацыі ў Магілёве / А. Р. Агееў // Вестник Могилёвского государсвенного университета им. А. А. Кулешова. — 2000. — № 1 (5). — С. 51–60.

 • Праграма і метадычныя рэкамендацыі да курса «Этналогія» / Склад. А. Р. Агееў, А. А. Кілбас, П. У. Церашковіч. — Магілёў: МДУ ім. А. А. Куляшова, 2000. — 20 с.

 • Агееў, А., Іваноў, Я. Дыялог на сумежжы культур (Беларусь і Польшча Разам у ІІІ-е тысячагоддзе) // Край — Kraj: Дыялог на сумежжы культур / Рэд. А. Агееў і Я. Іваноў «Магілёўская даўніна (спец. вып. № 8 ). — Магілёў, 2000. — C. 5.

 • Агееў, А. Р. Напалеонаўскія войны і лёс магілёўскіх яўрэяў / А. Р. Агееў // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў, 2001. — С. 136–141.

 • Агееў, А. Р. Першыя крокі станаўлення геаграфічнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце / А. Р. Агееў // А. А. Смоліч і яго час: Матэрыялы навуковых прац першага смолічаўскага семінара Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Тэарэтычныя і прыкладныя праблемы геаэкалогіі» (Мінск — Магілёў, 27–29 верасня 2001 г.) / Уклад. У. Хамякоў, І. Шаруха, Г. Рыдзеўскі. — Мн. — Магілёў, 2001. — С. 76–82.

 • Агееў, А. Р. Ахова і выкарыстанне мемарыяльных мясцін, звязаных з жыццём Максіма Багдановіча на Магілёўшчыне / А. Р. Агееў // Проблемы истории и культуры Верхнего Поднепровья. Международная научно-практическая конференция: Тезисы докладов / Под. ред. Я. Г. Риера. — Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. — С. 68–70.

 • Агееў, А. Р. «Лясны Бог» — напамін аб старажытнай беларускай традыцыі / А. Р. Агееў // Народныя традыцыі і нацыянальная культура: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 6–7 снеж. 2001 г. : У 2 кн. / Пад. рэд. В. С. Цітова. — Мн.,БДПУ, 2001. — Кн. 1. — С. 114–115.

 • Агееў, А. Р. Лепшыя гістарычныя працы Магілёўшчыны / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 2001. — С. 6–9.

 • Агееў, А. Р. Гартынскія і адкрыццё Магілёўскага настаўніцкага інстытута / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 2001. — С. 70–75.

 • Агееў, А. Р. Рэквізіцыі 1919 г. ў Магілёве / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 2001. — С. 120–123.

 • Агееў, А. Р. Дзейсная форма патрыятычнага выхавання / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 2001. — С. 143–144.

 • Агееў, А. Р. Нататкі Магілёўскага аддзела Беларускага геаграфічнага таварыства / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна. — 2001. — С. 145–146.

 • Праграма і метадычныя рэкамендацыі да курса «Этналогія Беларусі» / Склад. А. Р. Агееў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. — 30 с.

 • Агееў, А. Р. Напалеонаўскія войны і лёс магілёўскіх яўрэяў усходняй Беларусі / А. Р. Агееў // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: Гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы навук. канф. (Мінск, 6–7 снеж. 2001 г.). — Мн.: «Дэполіс», 2001. — С. 117–121.

 • Агеев, А. Г. Могилевские евреи во время войны 1812 года / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн.1 / Сост. А.Литин. — Мн.: Юнипак, 2002. — С. 51–55.

 • Агеев, А. Г. Эхо московской компании / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн.1. / Сост. А. Литин. — Мн.: Юнипак, 2002. — С. 55–56.

 • Агеев, А. Г. Компания по переселению евреев / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак, 2002. — С. 57–59.

 • Агеев, А. Г. Квартирная повинность / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак, 2002. — С. 59–60.

 • Агеев, А. Г. Обращение в христианство / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак, 2002. — С. 66–67.

 • Агеев, А., Литин, А. Католики, евреи, православные. / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн.: Юнипак, 2002. — С. 68–69.

 • Агеев, А. Г. Несостоявшийся цензор о «еврейских заблуждениях» / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак, 2002. — С. 73–74.

 • Агеев, А. Г. «Професиональный жалобщик» / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак, 2002. — С. 77–78.

 • Агееў, А. Р. Водбліск старадаўніх вясельных традыцый / А. Р. Агееў // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий. Международная научно-практическая конференция (30 января — 1 февраля 2002 г. Докл.и сооб. — Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. — С. 220–221.

 • Комплексная `гісторыка — краязнаўчая практыка (праграма, палажэнне, інструкцыі для студэнтаў гістарычнага факультэта) / Склад. А. Р. Агееў, С. І. Бяспанскі, В. Ф. Капыцін. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. — 38 с. 2,4 ум. др.арк.(0,8 Агееў).

 • Агееў, А. Р. Праблемы вяртання гістарычных урбанонімаў цэнтру Магілёва / А. Р. Агееў // Каштоўнасці мінуўшчыны – 6: Гістарычныя цэнтры гарадоў Беларусі: праблемы і шляхі іх вырашэння: Мат-лы канф. Мінск, 28 лістапада 2002 г. / Пад агул.рэд. С. Марцэлева. — Мн., Знаменне, 2003. — С. 145–147.

 • Агееў, А. Р. Пачатак жаночай эмансіпацыі ў гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова / А. Р. Агееў // Гісторыя Магілёва: Мінулае і сучаснасць: зб.нав.прац удзельнікаў Трэцяй Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» у 2 ч. Ч. ІІ. / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. — Магілёў, 2003. — С. 15–17.

 • Агееў, А. Р. Пачатак тэлефанізацыі Бялыніччыны / А. Р. Агееў // Бялыніцкі сшытак. — Вып. 1. — Бялынічы, 2003. — С. 14–16.

 • Агеев, А. Г. Эхо минувших столетий / А. Г. Агеев // Республика Беларусь. Могилевская область. — УПКП «Могилевская облтипография им. Спиридона Соболя». — Могилев, 2003. — С. 4–22.

 • Агееў, А. Р. Першыя выкладчыкі і настаўнікі ў гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова / А. Р. Агееў // Веснік МДУ імя Куляшова. — 2003. — № 4. — С. 241–248.

 • Агееў, А. Р. Вытокі. Час нараджэння (1913–1917 гг.) / А. Р. Агееў // Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў, В. А. Бандарэнка, С. А. Парашкоў, П. Г. Рабзонаў і інш.; пад. рэд. В. І. Вішнеўскага — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — С. 9–34.

 • Агееў, А. Р. Станаўленне педагагічнай адукацыі на Магілёўшчыне (1918–1930 гг.) / А. Р. Агееў // Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў, В. А. Бандарэнка, С. А. Парашкоў, П. Г. Рабзонаў і інш.; пад. рэд. В. І. Вішнеўскага — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — С. 35–64.

 • Агееў, А. Р. Невядомыя старонкі жыцця першага рэктара Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта / А. Р. Агееў // Куляшоўскія чытанні. Мат. Міжнар. навук. канф. 11–12 снежня 2003 г.: Тэзісы дакладаў. У 2-х ч. Ч. 1. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 8–10.

 • Агеев, А. Г., Перекрестки могилевской истории / Агеев А. Г., Климуть Я. И., Пушкин И. А. — Мн.: ООО «Туринфо», 2004. — 216 с.

 • Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення рэгулярных аўтобусных перавозак у Магілёве / А. Р. Агееў // Шляхі Магілёўскай гісторыі: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. тіп., 2005. — С. 285–290.

 • Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце / А. Р. Агееў // Романовские чтения: сб. трудов Международной науч. конференции / Под ред. О. В. Дьяченко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. — С. 134–138.

 • Агеев, А. Г., Пушкин, И. А. История профсоюзного движения Могилевщины / А. Г. Агеев, И. А. Пушкин. — Могилев: УПКП «Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя», 2005. — С. 216.

 • Агеев, А. Г. Эхо минувших столетий / А. Г. Агеев // Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований. — Могилев: Могилев. обл. укрупн. тип., 2005. — С. 4–22.

 • Агееў, А. Р. Мой горад / А. Р. Агееў // Охрана историко-культурного наследия Могилёвской области в контексте развития регионального туризма: материалы пленума Могилевского областного Совета общества охраны памятников истории и культуры. — Могилев, 2006. — С. 21–23.

 • Агееў, А. Р. Абрад пахавання «макрыды» у вёсках Магілёўскага раёна: традыцыі і сучаснасць / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 2: сб. трудов международной науч. конференции / Под ред. О. В. Дьяченко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. — С. 67–68.

 • Агееў, А. Р. Канфесійныя аспекты Айчыннай вайны 1812 г. на Магілёўшчыне / А. Р. Агееў // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения: сб. науч. трудов / Под общ. ред. В. В. Старостенко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. — С. 6–8.

 • Агеев, А. Г. Высшее и среднее специальное образование / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: док. и люди: науч.-попул. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 2, Ч. 1. / сост. А. Литин. — Минск., Юнипак, 2006. — С. 283–285.

 • Агееў, А. Р. Традыцыйная культура народаў Аўстраліі і Акіяніі: метад. рэкамендацыі для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта / А. Р. Агееў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 36 с.

 • Агееў, А. Р. «Бальшавіцкі марафон»: тыднёвы сход партыйнай арганізацыі завода імя Куйбышава ў 1937 гаду / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 3: сб. трудов международной науч. конференции / Под ред. И. А. Марзалюка — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. — С. 3–4.

 • Агееў, А. Р. Чэскія урокі / А. Р. Агееў // Материалы 11-й областной отчётно-выборной конференции Могилевского областного отделения Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры (12 апреля 2007 г.). — Могилев, 2007. — С. 36–39.

 • Агееў, А. Р. Удзел Магілёўскіх камуністаў у працы XXII–XXVII-га з'ездаў КПБ / А. Р. Агееў // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. тып., 2007. — С. 219–225.

 • Агееў, А. Р. Рэлігійнае пытанне на пасляваенных з’ездах Камуністычнай партыі Беларусі / А. Р. Агееў // Религия и общество – 2: актуальные проблемы современного религиоведения: сб. науч. трудов / Под общ. ред. В. В. Старостенко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. — С. 159–162.

 • Агееў, А. Р. Знамянальная падзея шклоўскай гістарыяграфіі / А. Р. Агееў // А. Грудзіна «І родныя сэрцу мясціны…» (Некалькі нарысаў па гісторыі горада Шклова). — Шклоў, 2007. — С. 3–5.

 • Агееў, А. Р. Палітыка партыйных і дзяржаўных органаў па ахове гістарычных, археалагічных і архітэктурных помнікаў ў другой палове 1940-х–1950-х гадах і Магілёўская ратуша / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 4: сб. трудов международной науч. конференции / под ред. Я. Г. Рыера. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008 — С. 69–70.

 • Агееў, А. Р. Пётр Лярскі і Міхаіл Мельнікаў на абласной нарадзе «краязнаўцаў-аматараў» 27 сакавіка 1954 г. / А. Р. Агееў // Теория и практика устойчивого развития: географическое обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения П. А. Лярского (5–7 декабря 2007 г.) / Под ред. И. Н. Шарухо. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. — С. 12–16.

 • Агееў, А. Р. «Часовы статут навукова-даследчага краязнаўчага таварыства пры Магілёўскім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя І. Д. Папаніна» / А. Р. Агееў // Теория и практика устойчивого развития: географическое обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения П. А. Лярского (5–7 декабря 2007 г.) / Под ред. И. Н. Шарухо. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. — С. 16–20.

 • Агееў, А. Р. Традыцыйная культура народаў Амерыкі: метад. рэкамендацыі для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта / А. Р. Агееў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 36 с.

 • Агееў, А. Р. Роля дзяржаўных органаў у фарміраванні знешнепалітычных установак жыхароў Магілёва: рэгіянальныя асаблівасці / А. Р. Агееў // Белорусская политология: многообразие в единстве — ІІІ : материалы междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22–23 мая 2008 г. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: В. Н. Ватыль (отв. ред.) [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2008. — С. 9–12.

 • Агееў, А. Р., Трусаў, А. А. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. друк., 2008. — 144 с.

 • Агееў, Аляксандр. Узнікненне вышэйшай педагагічнай адукацыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Па матэрыялах Магілёўскага педагагічнага інстытута / Аляксандр Агееў // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений) : Материалы международной научной конференции, Витебск, 11–12 ноября 2008 г. / Вит. гос. ун-т; редкол. : В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. — Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2008. — С. 197–198. Усяго 321 с.

 • Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 216 с.

 • Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша і падзеі Паўночнай вайны / А. Р. Агееў // Северная война 1700–1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня битвы при д. Лесная): материалы Международной научно-практ. конф.: (4 октября 2008 г.). — Могилев: УО «МГУ им А. А. Кулешова», 2008. — С. 3–11.

 • Агееў, А. Р. Імёны і назвы МДПІ — адлюстраванне грамадска-палітычных працэсаў ХХ ст. / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 5: сб. трудов международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009 — С. 183–184.

 • Агееў, А. Р. Рэлігійная адукацыя і атэістычная прапаганда ў першае дзесяцігоддзе гісторыі МДУ імя А. А. Куляшова / А. Р. Агееў // Религия и общество – 4: сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — С. 79–81.

 • Агееў, А. Р. Імёны Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова як адлюстраванне грамадскіх настрояў і палітычных працэсаў ХХ ст. / А. Р. Агееў // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве ХІХ–ХХ стагоддзяў : этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы [Тэкст] : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : В. А. Міхедзька (адказны рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. — С. 234–238.

 • Агееў, А. Р. Краязнаўства і этналогія Беларусі: метад. рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў для студэнтаў І курса стацыянара гістарычнага факультэта / А. Р. Агееў. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — 32 с. 1,9 ум. др. арк.

 • Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення матэматычнай і фізічнай адукацыі ў гісторыі МДУ імя А. А. Куляшова / А. Р. Агееў // Учебник математики, физики, информатики и астрономии в системе среднего и высшего образования: сборник материалов республиканской науч.-практ. конф. (22–23 октября 2009 г.) / под. ред. С. М. Чернова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 3–5.

 • Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша: гісторыя адраджэння і яе ўрокі / А. Р. Агееў // «ARCHE Пачатак». — 2010. — № 3. — С. 342–362.

 • Агееў, А. Р. Барацьба за адраджэнне магілёўскай ратушы: гісторыя і ўрокі / А. Р. Агееў // Проблемы и перспективы становления гражданского общества: материалы Междунар. науч.-практич. конф., 20–21 мая 2010 г., Могилев / УО «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: Ю. М. Бубнов, (отв. ред.), Т. Г. Бобкова, И. А. Пушкин, В. Л. Рожковский, В. В. Юдин. В 2-х ч. Ч. 2. — Могилев: УО «МГУП», 2010. — С. 7–11.

 • Агееў, А. Р., Трусаў, А. А. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. 2-е выд. папр. і дап. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. друк., 2010. — 160 с.

 • Агееў, А. Р. Штодзённае жыццё вясковага насельніцтва Шклоўскага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (па матэрыялах летняй гісторыка-краязнаўчай практыкі студэнтаў гістфака МДУ імя А. Куляшова) / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 6 (к 75-летию истор. факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова»): сб. статей Международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010 — С. 40–41.

 • Агееў, А. Р. Феномен фестывалю «Магутны Божа», як адлюстраванне культурнага, рэлігійнага і палітычнага жыцця г. Магілёва ў пачатку ХХІ ст. / А. Р. Агееў // Религия и общество 5: актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей Междунар. науч.-практ конф. 6 мая 2010 года г. Могилев / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 4–6.

 • Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце (1913–1933 гг.) / А. Р. Агееў // Гістарычны факультэт. Да 75-годдзя ўтварэння. — Магілёў: УА «МДУ імя Куляшова», 2010. — С. 15–24.

 • Агееў, А. Р. Штодзённае жыццё вясковага насельніцтва Дрыбінскага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (па матэрыялах гісторыка-краязнаўчай практыкі студэнтаў гістфака МДУ імя А. Куляшова) / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 7: сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. А. А. Воробьева. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 45–46.

 • Агееў, А. Р. Імёны і назвы Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова — люстэрка грамадска-палітычных працэсаў ХХ стагоддзя / А. Р. Агееў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2011. — № 5. — С. 11–17.

 • Агееў, А. Г. Штодзённае жыццё ў гады вайны / А. Р. Агееў // Могилевский поисковый весник / сост. Н. С. Борисенко. — Могилев: Могилев. обл. укрупн. тип. им. Спиридона Соболя, 2011. — Вып. 6. — С. 90–95.

 • Агееў, А. Р. Вобразы нацысцкіх акупантаў і партызан ва ўспамінах жыхароў Магілёўскага раёна — сведак Вялікай Айчыннай вайны / А. Р. Агееў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зб. навук. прац VII Міжнар. навук. канф. 29–30 чэрвеня 2011 г. г. Магілёў / уклад. А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 232–238.

 • Агееў, А. Р. Канфесійныя аспекты дзяржаўнай палітыкі ў галіне адукацыі ў пачатку ХХ ст.: па матэрыялах Магілёўскага настаўніцкага інстытута / А. Р. Агееў // Религия и общество – 6: сб. науч. статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 5–8.

 • Агееў, А. Р. Вусная гісторыя як крыніца даследавання штодзённага жыцця ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. Р. Агееў // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100-годдзю выдання першай кнігі зборніка «Полоцко-Вітебская старина», Віцебск, 6–7 кастрычніка 2011 г. / Віц. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. М. Дулаў (адк. рэд.) [і інш.]. — Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2011. — С. 192–195.

 • Агееў, А. Р. Штодзённае жыццё вясковага насельніцтва Магілёўскага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (па матэрыялах гісторыка-краязнаўчай практыкі студэнтаў гістфака МДУ імя А. Куляшова) / А. Р. Агееў // Магілеўшчына. — ХІ выпуск. — 2011. — С. 185–188.

 • Агееў, А. Р. Этнаграфічныя аспекты жыцця вясковага насельніцтва Глускага раёна пад нацысцкай акупацыяй (па матэрыялах вусных крыніц сабраных у экспедыцыі 2011 г.) / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 8: сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. Я. Р. Рыера. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 140–141.

 • Агееў, А. Р. Партызанскі рух 1812-га года на Магілёўшчыне: анамалія ці заканамернасць? / А. Р. Агееў // Война 1812 года: события, судьбы, память : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 17–18 мая 2012 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А. П. Косов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2012. — С. 138–141.

 • Агееў, А. Р. Рэгенерацыя традыцыйнага гістарычнага ландшафту Магілёва, як фактар устойлівага развіцця рэгіёна / А. Р. Агееў // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сборник научных статей Второй Международной научно-практической конференции, 27–29 марта 2012 г., МГУ имени А. А. Кулешова, г. Могилев : в 2 ч. / под ред. И. Н. Шарухо, И. И. Пирожника, И. И. Бариновой. — Могилев: УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 2012. — Ч. 2. — С. 460–464.

 • Агееў, А. Р. Праца першага дырэктара Магілёўскага настаўніцкага інстытута У. М.  Тычыніна ва ўстановах духоўнага ведамства / А. Р. Агееў // Религия и общество – 7: сб. науч. статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 138–140.

 • Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша і праблема аўтэнтычнасці: канфлікт інтэрпрэтацый пачатку ХХІ стагоддзя / А. Р. Агееў // Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра : зборнік матэрыялаў / Сацыяльна-культурная ўстанова «Рэгіянальнае бюро стратэгія развіцця і міра»; уклад, аўт. прадмовы І. А. Пушкін, А. Р. Агееў. — Магілёў, 2012. — С. 53–66.

 • Пушкін, І. А., Агееў, а. р. Прадмова / І. А. Пушкін, А. Р. Агееў // Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра : зборнік матэрыялаў / Сацыяльна-культурная ўстанова «Рэгіянальнае бюро стратэгія развіцця і міра»; уклад, аўт. прадмовы І. А. Пушкін, А. Р. Агееў. — Магілёў, 2012. — С. 5–7.

 • Науменко, В. В. Очерки истории образования Могилевщины / В. В. Науменко, В. С. Богданов, А. Р. Агеев, под общ. ред. Л. С. Смотрицкого. — Могилев : МГОИРО, 2012. — 504 с. : ил. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республиики Беларусь] 504 с. (у тым ліку 126 с. Агееў).

 • Агееў, а. р. Вобразы нацысцкіх акупантаў (па матэрыялах успамінаў жыхароў Магілёўшчыны — сведак Вялікай Айчыннай вайны 1941–1944 гг.) / А. Р. Агееў // 1941 год в истории Беларуси : к 70-летию начала Великой Отечественной войны : сб. ст. Рэсп. воен.-ист. конф. Минск, 1 июня 2011 г. / Воен. акад. Рэсп. Беларусь; под общ. рэд. А. А. Киселева. — Минск: ВА РБ, 2012. — С. 57–62. (144 с.)

 • Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра : зборнік матэрыялаў / Сацыяльна-культурная ўстанова «Рэгіянальнае бюро стратэгія развіцця і міра»; уклад, аўт. прадмовы І. А. Пушкін, А. Р. Агееў. — Магілёў, 2012. — 88 с.

 • Агееў, А. Р. Новыя старонкі біяграфіі стваральніка першай вышэйшай навучальнай установы г. Магілёва Я. І. Бычкова / А. Р. Агееў // Романовские чтения – 9: сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. Н. М. Пурышевой. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова», 2013. — С. 17–18.

 • Агееў, А. Р. Вобразы партызан, нацысцкіх акупантаў і паліцэйскіх ва ўспамінах жыхароў Магілёўшчыны / А. Р. Агееў // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск. 6 крас. 2012 г. Вып. 11. У 2 т. Т. 1 / рэдкал. : А. А. Каваленя (адк. рэд.), С. А. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : МДЛУ, 2013. — С. 47–55. 248 с.

 • Агееў, А. Р. Да гісторыі прысваення імя Аркадзя Куляшова Магілёўскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту / А. Р. Агееў // Развитие системы образования Могилевской области : история и современность. Материалы областной научно-практической конференции 16 апреля 2013 года / Сост. В. В. Науменко — Могилев : УО «МГОИРО», 2013. — С. 11–15. 218 с.

 • Агееў, А. Р. Гісторыя МДУ імя А. А. Куляшова як люстэрка грамадска-палітычных працэсаў ХХ ст. / А. Р. Агееў // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук : сб. науч. статей Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова. 18–19 апреля 2013 г., г. Могилев ; МГУ имени А. А. Кулешова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 8–11.

 • Агееў, А. Р. Эвакуацыя архіва Магілёўскага беларускага камітэта ў Вільню восенню 1918 года / А. Р. Агееў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIIІ Міжнароднай навукова-практычнай канференцыі, Магілёў, 26–27 чэрвеня 2013 г. / уклад. А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў: УА «МДУХ», 2013. — С. 9–13. 436 с.

 • Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1944–1978): дакументы і матэрыялы / аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч ; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 316 с. 316 с. (у тым ліку 105 с. Агееў); 18.4 ум. др. арк. (у тым ліку 6.15 Агееў).

 • Агееў, А. Р. Апошняя перамога Аркадзя Куляшова (да гісторыі прысваення імя народнага паэта Магілёўскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту) / А. Р. Агееў // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей Международной научно-практической конференции посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 15–16 мая 2013 г., Могилев ; МГУ имени А. А. Кулешова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 6–9.

 • Агеев, А. Г. Страницы истории / А. Г. Агеев // На рубеже веков : К 100-летию со дня основания МГУ имени А. А. Кулешова / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов, под общ. ред. К. М. Бондаренко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 4–35. 248 с. 32 с. 1.5 ум. др. арк.

 • Агеев, А. Г. Образы нацистских оккупантов и партизан в воспоминаниях жителей пограничных с Брянщиной районов Могилевской области / А. Г. Агеев // Studia internationalia: Материалы ІІ международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х–ХХ вв. » (28–30 ноября 2013 г.). — Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2013. — С. 157–164.

 • Агееў, А. Р. Праблема аўтэнтычнасці Магілёўскай ратушы. Погляд гісторыка. / А. Р. Агееў // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : У 5 частках. Ч. 2 : Праблемы архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна- прыкладнога мастацтва : мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск, 25–26 красавіка 2013 г. / уклад. Ю. В. Пацюпа; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi. — Мінск : Права і эканоміка, 2013. — С. 6–11. 160 c.

 • Агееў, А. Р. Гістарычная памяць сям’і Агеевых аб штодзённым жыцці на акупаваных тэрыторыях Віцебска — Магілёўскага памежжа / А. Р. Агееў // Победа — одна на всех : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 24 апреля 2014 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : А. И. Жук и А. А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. — 316–318.

 • Агееў, А. Р. Метадалагічныя аспекты этнічнай, моўнай і рэлігійнай разнастайнасці ў працэсе вывучэння курса «Этналогія Беларусі» / А. Р. Агееў // Этнічная, моўная і культурная разнастайнасць у сучасным грамадстве : зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнар. навук.-практ. канф, 29–30 мая 2014 г., г. Магілёў / Маг. дзярж. ун-т харч.; уклад І. А. Пушкін; рэдкал.: Ю. М. Бубнаў, (адк. рэд.) [і інш.]. — Магілёў: МДУХ, 2014. — С. 100–104. (357 с.).

 • Беларускія сабакі не любілі немцаў. Успаміны Зінаіды Сямёнаўны Агеевай і Паліны Паўлаўны Шышаковай / Падрыхтаваў да друку Агееў А. Р. // Живая памяць о войне. Воспоминания участников и свидетелей Великой Отечественной войны / сост. Ю. М. Бубнов, О. С. Маркасова. — Могилев: МГУП, 2014. — С. 9–14. (272 с.).

 • Пушкін, І., Агееў, А. Стварэнне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта / Ігар Пушкін, Аляксандр Агееў // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць. XV–ХХ стст. / Пад рэд. А. К. Краўцэвіча і А. Ф. Смаленчука. — Гродна, 2014. — С. 212–229.

 • Агееў, А. Р. Магілёўска — украінскія ўзаемаўплывы і запазычанні ў школьнай адукацыі ХVII–XVIII стст. / А. Р. Агееў // Українознавчий альманах. Випуск 17. — К., 2014. —С. 72–75. 334 с.

 • Агееў, А. Р., Шаруха, І. М. «Востраў» Шклоў / А. Р. Агееў, І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян. — Т. 14. — Вып. 3–4 (№ 26–27). — (2014. — № 3–4 (26–27). — С. 85–90.

 • Волат беларускай навукі : 160 гадоў з дня нараджэння Еўдакіма Раманавіча Раманава (1855–1922) / А. Р. Агееў // Магілёўскі мерыдыян 2014. — С. 128–129.

Падручнікі і дапаможникі:

 • Науменко, В. В. Очерки истории образования Могилевщины / В. В. Науменко, В. С. Богданов, А. Р. Агеев, под общ. ред. Л. С. Смотрицкого. — Могилев : МГОИРО, 2012. — 504 с. : ил. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь] 504 с. (у тым ліку 126 с. Агееў)

Манаграфіі, кнігі:

 • Агееў, А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Агееў, І. Марзалюк, І. Пушкін. — Магілёў, 1997. — 192 с. 56 с. — Агееў 11,16 (3,3 — Агееў).

 • Агееў, А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Агееў, І. Марзалюк, І. Пушкін. — 2-е выд., перапр. і дап. — Магілёў, 1999. — 204 с.

 • Агееў, А. Р., Пушкін, І. А. Магілёў на скрыжаванні / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. — Магілёў, 1999. — 96 с.: іл. 12 (6 — Агееў) ум. др. арк.

 • Агееў, А. Р., Пушкін, І. А. Магілёў на скрыжаванні. 2-е выд., перапрац. і дап. / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. — Магілёў: Абласная друкарня, 2000. — 96 с.

 • История Могилевского еврейства: Документы и люди: Научно-популяр. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн.1 / Сост. А. Литин. — Мн.: Юнипак, 2002. — 256 с.: ил.

 • Агеев, А. Г. Эхо минувших столетий / А. Г. Агеев // Республика Беларусь. Могилевская область. — УПКП «Могилевская облтипография им. Спиридона Соболя». — Могилев, 2003. — С. 4–22.

 • Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў, В. А. Бандарэнка, С. А. Парашкоў, П. Г. Рабзонаў і інш.; пад. рэд. В. І. Вішнеўскага — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — C. 9–34.

 • Агеев, А. Г. Перекрестки могилевской истории / Агеев А. Г., Климуть Я. И., Пушкин И. А. — Мн.: ООО «Туринфо», 2004. — 216 с.

 • Агеев, А. Г., Пушкин, И. А. История профсоюзного движения Могилевщины / А. Г. Агеев, И. А. Пушкин. — Могилев: УПКП «Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя», 2005. — С. 216,

 • Агеев, А. Г. Эхо минувших столетий / А. Г. Агеев // Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований. — Могилев: Могилев. обл. укрупн. тип., 2005. — С. 4–22.

 • Агеев, А. Г. Высшее и среднее специальное образование / А. Г. Агеев // История Могилевского еврейства: док. и люди: науч.-попул. очерки и жизнеописания. В 2-х кн. Кн. 2, Ч. 1 / сост. А. Литин. — Минск., Юнипак, 2006. — С. 283–285.

 • Агееў, А. Р., Трусаў, А. А. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. друк., 2008. — 144 с.

 • Агееў, А. Р., Трусаў, А. А. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. 2-е выд. папр. і дап. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. друк., 2010. — 160 с.

 • Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце (1913–1933 гг.) / А. Р. Агееў // Гістарычны факультэт. Да 75-годдзя ўтварэння. — Магілёў: УА «МДУ імя Куляшова», 2010. — С. 15–24.

 • Агеев, А. Г. Страницы истории / А. Г. Агеев // На рубеже веков : К 100-летию со дня основания МГУ имени А. А. Кулешова / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов, под общ. ред. К. М. Бондаренко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 4–35.

Зборнікі дакументаў:

  • Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 216 с.

  • Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1944–1978 гг.): дакументы і матэрыялы / аўт.-склад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч ; пад агульн. рэд. К. М. Бандарэнкі. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 316 с.

  • Живая памяць о войне. Воспоминания участников и свидетелей Великой Отечественной войны / сост. Ю. М. Бубнов, О. С. Маркасова. — Могилев: МГУП, 2014. — С. 9–14.

Укладанне кніг і зборнікаў:

  • Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра : зборнік матэрыялаў / Сацыяльна-культурная ўстанова «Рэгіянальнае бюро стратэгія развіцця і міра»; уклад, аўт. прадмовы І. А. Пушкін, А. Р. Агееў. — Магілёў, 2012. — 88 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка