Acta de la sessió extraordinària de la corporació en ple celebrada el dia 26 D’abril de 2011. Acta núM. 4/2011
Дата канвертавання24.04.2016
Памер13.3 Kb.


ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ EN PLE CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011.

ACTA NÚM. 4/2011

A Juneda, a les 13:00 hores del dia 26 d’abril de 2011, es reuneixen a la sala de sessions de l’Ajuntament els components d’aquesta Corporació, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, prèviament convocada, i notificada, sota la presidència del Sr. Alcalde, Sr. ANTONI VILLAS MIRANDA i amb l’assistència dels senyors regidors Sr. ALBERT BENSENY PIQUÉ, JAUME GRAUS TORRENT, JOSEFA PEIRÓ BADIA, ÀNGEL BARRUFET ROSINACH, JOSEP RAMON MINGUELLA GRINYÓ i TERESA GRAU SALLA, assistits del Secretari de la Corporació Sr. Josep Aixut i Piñol.


No assisteixen: Srs. ANGEL CAPELL BUENDIA, JOSEP MATEUS QUER, JOSEP Mª GELONCH ALVÀREZ, i JOAN MARTÍ JOVELL.

Existeix el quòrum legal reglamentari per a la vàlida celebració d’aquesta sessió.

  1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS LOCALS DEL 22 DE MAIG DE 2011.

Reunit l’Ajuntament en sessió pública, a fi de donar compliment al que indica l’article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General vigent, el Sr. Alcalde informa que es procedirà al sorteig per a l’elecció i la designació dels membres que hauran de formar part de les meses corresponents a les Eleccions Locals del 22 de maig de 2011.


Complides totes les formalitats legals establertes, l’Ajuntament ha format les meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen:

1a secció Mesa A


President titular Sílvia Iglesias Moles DNI 47692505G

1r suplent Jordi Bargalló Saltó DNI 43740742D

2n suplent Amparo Giné Comalada DNI 48003564B

1r vocal titular José Antonio González Saltó DNI 43741177F

1r suplent Teresa Beà Salla DNI 40831869S

2n suplent M.Carmen Gensana Ruestes DNI 40845579V

2n vocal titular Judith Bosch Motlló DNI 47686033H

1r suplent Núria Gilabert Castellarnau DNI 40895227P

2n suplent Antonio Espejo Moreno DNI 78048621F

1a secció Mesa B


President titular Juan Martí Jovell DNI 78063187Z

1r suplent Luís Servià Goixart DNI 43710920H

2n suplent Belarmina Tardà Jaimejuan DNI 47681000E

1r vocal titular Ramon Santacana Cònsul DNI 40801011T

1r suplent Sandra Lorente Navarro DNI 43734117P

2n suplent Montserrat Vallverdú Colom DNI 47693672K

2n vocal titular Juan Latorre Cozar DNI 43430752J

1r suplent Matilde Sánchez Alemany DNI 39043091Q

2n suplent Daniel Martínez Villellas DNI 78097740K
2a secció Mesa A
President titular Eva Huertas Cornudella DNI 47685276C

1r suplent M.Mercè Cornudella Lamarca DNI 78083630X

2n suplent Xavier Haro Aguilar DNI 43746287B

1r vocal titular Ramona Bellmunt Beà DNI 40819088E

1r suplent Dolors Cabús Barrufet DNI 40891789C

2n suplent Miguel Angel Berzosa Torrents DNI 40965514F

2n vocal titular Ramon Blanch Dolcet DNI 40884923P

1r suplent M.Elena Cases Vidal DNI 78073945P

2n suplent Blanca Grua Garcia DNI 78073267C
2a secció Mesa B
President titular Sandra Montegut Salla DNI 43734918G

1r suplent Montserrat Lecha Marcos DNI 37328045B

2n suplent Alberto Viles Valls DNI 78076922H

1r vocal titular M.Teresa Solé Arqués DNI 40850727J

1r suplent Josep M. Ruestes Preixens DNI 40830588E

2n suplent M.Gorethi Segarra Petit DNI 40873144M

2n vocal titular Ramon Lamarca Mateus DNI 78058104Z

1r suplent Pere Ramon Rosinach Palau DNI 78058093A

2n suplent M.Teresa Triquell Cunillera DNI 40849896X

I no havent cap més assumpte, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 14.00 hores, que certifico.
C/Major, 13 • 25430 Juneda (Les Garrigues)

Tel. 973 150014 • Fax. 973 151054 • e-mail: ajuntament@juneda.ddl.net
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка