Абрад вяселля
Дата канвертавання22.06.2016
Памер27.26 Kb.
Абрад вяселля

У Іўеўскім раёне Гродзенскай вобласці ў вёсцы Меляхі захаваўся абрад паднясення вянка маладой. Звычайна гэты абрад выконвае мужчына сталага веку (Уляш С.Г.). Новую талерку сярэдняга памеру ставяць на стол, засланы белым абрусам. Ля талеркі ложаць тры насавыя хусцінкі (аднолькавыя).Мужчына выносіць вянок на насавым платку, кладзе яго на талерку і трымае яе ў руках. Звяртаецца да прысутных:

 • Нех бэндзе похвалёны Езус Хрыстус! Гдзе ойцец родзоны і матка родзона? Ці я мам воля встомпіць в дом свенцоны?

 • Гдзе ойцец кшчоны і матка кшчона? Ці мам я воля встомпіць в дом свенцоны?

 • Мам воля от родзіцув родзоных і кшчоных встомпіць в тэн дом свенцоны.

 • Нех он бэндзе найсветлейшэй Марыяй паннай поблагословёны.

 • Стэмпуе крок, стэмпуе другі, а на тшэцім кроку стае, для нашэй млодэй дзень добры отдае, от найлепшэго к найвелькшэму, цалэму акту весэльнэму.

 • Як мы дрогай ехалі, то вшысткі дзвоны дзвонілі, аж глосы пэнькалі, а мы до тэго дому заехалі. Гдзе та господыня тутэйшэго дому, нех дае талеж злоты, срэбны, філітовы, абы был тылько новы, бо ў нас зэ сваццей бэндзе пеньнка розмова (маці маладой падае талерку).

 • Яко дрэбнэ пташэчкі вшысткі край облеталі, нігдзе собе пары не обэбралі, і так наш пан млоды вшысткі край об’ехал, нігдз собе пары не обэбрал, обэбрал он пару в тутэйшэм дому, от Бога сондзона, а, можа, от людзі намовёна і на дзень дзісейшы вэсэле зложона. Так жэ нашы паненэчкі цалу ноц не спалі, по лонцы ходзілі і квяткі збіралі, вянок увівалі, для панны млодэй на глову пшыслалі.

 • Пані свацця, прошэн не гонороваць, тэн вянэк пшыймоваць. Ежэлі бэндзе гонороваць, я бэндэ далей вінкшоваць, на мне прошэн выбачаць, я бэндэ далей вытлумачаць.

 • Тэн вянэк ест увітьы з тшэх сортув квятув. Першы квят то ест рута, жэбы панна млода была цодзеннэ обута. Другі квят то ест ружа, жэбы пані млода завшэ поводзіла з добжэй подружэй. Тшэці квя то ест лілея, жэбы пані млода тэн вянэк лзамі омыла.

 • Обмый жэ, панна млода, тэн вянэк лзамі, бо встомпівшы в новэ жыце з добрымі мыслямі, не з обманьствэм і з ошуканьствэм, а шчэсным сэрцэм.

 • Панна млода, дзісяй збежыш дзе маш ісць і кіроваць свэ крокі, чы на забавэ,

 • чы на вода шумёнца, але ест забава, то для млодых радосць, а сама не згаднеш, дзе спаднеш, чы на квят пазнёнцы, ці на острэ церне, але як зыйдзеш з паненства свэго, назад не вруціш, цо маш, то дзісь расказуй, бо отходзіш не на дзень, не на рок, а на цалэ жыце свое.

 • Поблагослав ойцец і матка, і вы, вэсэльнэ госці, нех вам зайгра музыка жалосьне. Не дзівуйцеся,госці, з тэй кохаёнцэй панны, бо кажда панна ест заблонкана в тым стане, але наш млоды ест выбраны зэ Збавіцеля, што церпял за чловека гжэшнэго, то веш. Як заховаць показане его, бо тэрас тэж не маш волі прыстомпіць на ложонке сцежкі, бо сложыш свой обовёнзэк до гробовой доскі.

 • Поблогослав ойцец і матка, і вы, вэсэльны госці, нех музыка зайгра жалосна.

 • Отходзіш, панна млода, от сёстры, от брата, але як одэйдзеш от своей родзонэй маткі, ктура цебе корміла, песціла, сама не ядла, для цебе ошчэндзала, до уст хлеб подавала. Як цень не жаль отцовского дому, в ктурым ты взгодовалосень, як ружы квят? А вы ,кулежанкі, не раз ходзілі, по лонцы збіралі квяты, едзьце до косцёла, бо юш час. Найсвентша Марыя панна ранюсенька встала, вшыстке лонкі выходзіла, квяты збірала, вянэк увівала, для панны млодэй на глову пшыслала, і так жэ наш пан млоды пшыслал тэн вянэк, не пшэз брата родзонэго, пшэз слугу вернэго. Пшэз гуры высокі, лясы шырокі, до косцёла занесёны, на олтажу поблогословёны. Буг зачал, а мы скончылі, взаемне кохаёнцу пару злончылі.

 • Пані свацця, пані дружкі, вшыстке вэсэльнэ служкі, прошэн тэн вянэк пшыймоваць, не гонороваць (свацця бярэ вянок платком, на талерку ложыць 3 платкі).

 • Адзін платок даецца маладому, другі-свату, а трэці нех бэндзе адвокату (сабе). І ешчэ мам слова да пана свата. Я хлопец, мам час круткі, хцэм выпіць кілішак вэсэльнай вудкі. Я хлопец ест без жоны і подругі, хцэм выпіць кілішак і другі. Я хлопец ест без жоны і дзеці, хцэм выпіць кілішак і трэці. Я хлопец ест не ўпарты, хцэм выпіць кілішак і чварты. Як до столу пшыстумповал, то млодых віншовал, а як от столу отстэмпуе, то вшыстко вэсэльнэ коло віншуе.

 • Поблогослав ойцец і матка, і вы, вэсэльнэ коло, нех вам зайгра музыка вэсоло.

 • Маладыя танцуюць некалькі тактаў полькі.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка