657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili türk silahli kuvvetleri personel kanunu, 2802 sayili hakimler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yükseköĞretiM personel kanunu, 5434 sayili t. C
старонка6/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

456-30B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
 
1- Subaylardan;
 
a) Genelkurmay Başkanı

103

 
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

 
c) Orgeneral ve Oramiral

81

 
ç) Korgeneral ve Koramiral

79

 
d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

 
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

 
f) Kıdemli Albay

63

 
g) Albay

59

 
ğ) Yarbay

56

 
h) Kıdemli Binbaşı

68

 
ı) Binbaşı

68

 
i) Kıdemli Yüzbaşı

68

 
j) Yüzbaşı

68

 
k) Kıdemli Üsteğmen

69

 
l) Üsteğmen

69

 
m) Teğmen

69

 
n) Asteğmen

69

 
2- Astsubaylardan; (1)
 
a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

 
b) Kad.Kd.Bçvş.

67

 
c) Kd.Bçvş.

67

 
ç) Kad.Bçvş.

67

 
d) Bçvş.

67

 
e) Kad.Kd.Üçvş.(1)

68(1)f) Kd.Üstçvş.

68

 
g) Kad.Üçvş. (1)

68(1)h) Üstçvş

68

 
ı) Kd.Çvş.

68

 
i) Çvş.

68

 
3- Uzman Jandarmalardan;
 
a) VIII.Kad.Çvş.

67

 
b) VII.Kad.Çvş.

67

 
c) VI.Kad.Çvş.

67

 
ç) V.Kad.Çvş.

67

 
d) IV.Kad.Çvş.

67

 
e) III.Kad.Çvş.

67

 
f) II.Kad.Çvş.

67

 
g) I.Kad.Çvş.

67

 
ğ) Çvş.

67

 
4- Uzman Erbaşlardan;
 
a) Uzman Çavuş

67

 
b) Uzman Onbaşı

67

 
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
 
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

 
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

 
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

 
__________________________

(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu gruba; (d) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) sırası ve mevcut (e) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) sırası eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

456-31
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

 

 

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

 

 

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

 

 

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

 

 

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

 

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

 

 

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

 

 

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 

 

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

 

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

 

 

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı,(1) şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

67

 

 

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

 

 

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

 

 

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

 

 

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––(1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu sıraya" koruma güvenlik amiri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma ve güvenlik amir yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

456-32
(II) SAYILI CETVEL (1)(2)(3)(4)(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Yer Alan

Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

Göstergesi

1

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri

81.200

43.600

2

Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı

77.450

42.600

3

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, (…) (2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

72.250

39.750

3/A(4)

Başbakanlık Merkez Müşaviri

68.950


37.950


4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

67.300

37.050

5

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, (…) (2) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri (3)

63.850

35.125

6

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları, Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

56.500

31.100

––––––––––––––

(1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu cetvelin; 1 numaralı sırasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri” şeklinde, 3 numaralı sırasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı,” şeklinde, 4 numaralı sırasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkanı” şeklinde, 5 numaralı sırasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı” şeklinde, 7 numaralı sırasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim yöneticisi konumundaki Müdürler,” ibaresi “Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatındaki Müşavirler” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 12/1/2012 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu cetvelin 3 numaralı sırasında yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanı,” ve 5 numaralı sırasında yer alan “, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı” ibareleri cetvelden çıkarılmıştır.

(3)2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, bu cetvelin 5 numaralı sırasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri” ibaresi eklenmiştir.

(4) 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu cetvele (3) numaralı sıradan sonra gelmek üzere bu sıra eklenmiştir.

456-337

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatındaki Müşavirler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

54.300

30.000

8

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı(3) ,Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

51.900

28.575

9

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar (…)(4) Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları, Basın-Yayın ve Enformasyon, Göç İdaresi, Spor, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan;(1)(2)(4)a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar

50.750

27.950

b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar

46.850

25.775

c) Diğer illerde görev yapanlar

45.800

25.200

10

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşaviri

46.850

25.775
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка