4. Сельская гаспадарка Даніі ў параўнанні з Беларускай
старонка1/2
Дата канвертавання30.03.2016
Памер411.28 Kb.
  1   2
4. Сельская гаспадарка Даніі ў параўнанні з Беларускай

(Зм. Прышчэпаў)
1)
§ 4.1. Беларусь у сельскай гаспадарцы павiнна iсцi шляхам Данii
Па кліматычных і глебавых умовам даследваныя намі раёны адпавядаюць умовам БССР. Больш таго – ёсць ва Ўсходняй Прусіі i Даніі такія мясцовасці, якія горш цэлага шэрагу нашых. Аднак, не гледзючы на гэта, там ураджайнасць ycix культур навогул куды вышэй нашай. Заходнееўрапэйская сельская гаспадарка дасягнула высокіх ураджаяў пасля таго, як яна ўвяла рацыянальны плодазмен, стала ўжываць сартовае насенне, мінеральнае ўгнаенне. Нам, напрыклад, адзін стары даследчык ва Ўсходняй Прусіі казаў, што ў ix цяпер так пастаўлена справа са зборам угнаення, што ў гаспадарцы дарма не траціцца ніводная капля гнаёвай жыжкi. Уся яна збіраецца кампоставым угнаеннем.

Калі глянуць i на прапорцыю культур, дык нас дзівіць надзвычайна вялікі працэнт пад рознымі кармавымі культурамі. Жывёлагадоўчы напрамак у сельскай гаспадарцы навогул стварыў належную структуру палявой гаспадаркі. А наша беларуская сельская гаспадарка ў жывёлаводчым напрамку толькі пачынае развівацца. Па ўраджайнасці асобных культур зробім некаторыя параўнанні Ўсходняй Пpycii, Даніі i БССР (у цэнтнерах з 1 гектару) [табл. 4.1.].Таблiца 4.1. Параўнне ўраджайнасцi асобных сельскагаспадарчых культур Беларусi, Данii i Нямеччыны ў 1920-я гг.
Жыта

Пшаніца

Ячмень

Авёс

Бульба

Усходняя Прусія 1923 г.

16,5

19,7

18,4

18,0

116,0

Данія 1923 г.

25,2

28,8

23,1

20,0

149,5

БССР 1926 г.

6,4

9,2

7,0

8,7

85,8

* У арыгінале дадзеныя былі паданы ў пудах на дзесяціну, якія затым былі пераведзены ў сучасныя адзінкі вымярэння – цэнтнеры з гектару. Назвы гэтай i наступных таблiц у гэтым раздзеле даны ўкладальнiкам; у арыгiналах яны прыводзяцца без назваў. – У.А.

Як паглядзець на гэту табліцу, дзе прыведзена параўнанне нашых ураджаяў з усходня-прускімі i дацкімі, дык неяк аж страшна робіцца: да чаго мы далёкі ад заходнееўрапейскай сельскагаспадарчай культуры. Напрыклад, па жыту наш ураджай менш усходня-прускага ў два з паловай, а за дацкі ў чатыры разы. Па пшаніцы наш ураджай менш за ўсходня-прускі ў два разы, а за дацкі – менш у тры разы; па ячменю мы атрымліваем у тры разы менш, чым Усходняя Прусія i ў чатыры разы менш, чым Данія. Авёс на дзесяціну ў нас менш родзіць за Прусію ў два з паловай разы, а за Данію – прыблізна менш у тры разы. I толькі па адной бульбе мы паступова падыходзім да заходнееўрапейскіх ураджаяў. Заходнееўрапейскі селянін не варожыць над сваімі палеткамі, а карыстаецца агранамічнай навукай i тэхнікай непасрэдна ў сваёй гаспадарцы. Каб там прытрымліваліся такога прынцыпу, як большая частка нашых сялян, якія дагэтуль упарта вядуць сваю гаспадарку так, як бывала пры старасвеччыне ix дзяды вялі, дык там даўно людзі з голаду памерлі б. Вялізарны недахоп зямлі, шырокае запатрабаванне на прадукцыю сельскай гаспадаркі з боку растучай гарадской прамысловасці даўно штурхнулі заходнееўрапейскую сельскую гаспадарку на шлях інтэнсіўнага яе развіцця. Раней, ды i цяпер, там кожнае навуковае дасягненне зараз практычна ўжываецца ў сельскай гаспадарцы. А ў нас жа, як вядома, другія адносіны да навуковых дасягненняў. Напісаны груды кніжак, напханы імi поўныя бібліятэкі, а аб ix нічога не вядома мільёнам тых сялян, якія практычна працуюць у сельскай гаспадарцы. У выніку гэтага поўныя дзяржаўныя бібліятэкі кніжак аб навуковых дасягненнях па сельскай гаспадарцы i пустыя сялянскія клеці пасля ўраджаяў. Акрамя паказаных у табліцы ўраджаяў, у Даніі, напрыклад, на адной даследчай станцыі, дзе прыходзілася быць, кармавыя буракі даюць (акрамя бацвіння) 6000 пудоў з гектара (983 цэнтнеры. – У.А.) пры 12% сухой матэрыі, а звычайны сялянскі ўраджай 4800 пудоў (786 цэнтнераў. – У.А.); пры гэтым у ix усе карняплоды ў гаспадарках ужываюцца жоўтыя, бо ў ix больш вітамінаў. 3poбiм цяпер характарыстыку, як скарыстоўваецца сельскагаспадарчая плошча ў гэтых трох краінах [(табл. 4.2.)].

Таблiца 4.2. Параўнанне выкарыстання сельскагаспадарчай плошчы ў Беларусi, Данii i Нямеччыне ў 1920-я гг., %


Краіны


Жыта

Астатнія зернавыя

Бульба

Карняплоды

Травы

Тэхнічныя культуры

Штучнае пастбішча

Іншыя пасевы

Папар чысты

Папар заняты

Межы і сады

Штучныя лугі

На 100 дзес. Усёй пахаці прыходзіцца пасеву дзес.

Данія

7,6

29,6

3

10,6

24,516,2

1,3

2,1

2,3

2,895,1

Нямеччына – Усходняя Прусія

15,4

24,8

6,9

2,6

12,4

1,0

18,25,2

13,3

94,8

БССР за 1926 г.

40,5

39,0

11,34,5

4,7

71,9

З табліцы бачым, што і Беларусь значна прасунулася да заходнееўрапейскай гаспадаркі, асабліва, калі браць пад увагу такую адзнаку, як працэнт пахаці пад пасевамі. У гэтых адносінах Данія займае першае месца – 95,1%, Усхоняя Прусія – 94,8%, а БССР – 71,9%. І ў нас прайшла досыць вялікая ліквідацыя папарнага кліну. Не дарма па саюзнай сельскай гаспадарцы нас адносяць да самага інтэнсіўнага раёну. З кожным годам не заняты папар досыць значна скарыстоўваецца. Ломіцца старадзедаўская трохпалёўка, i мы еўрапеізуем нашу салянскую гаспадарку. Але-ж усё такі гэтага стыхійна-эвалюцыйнага дасягнення яшчэ мала, на ім ні на водную хвіліну нам супакоіцца нельга. Як бачым, Данія амаль што зусім ліквідавала чысты папар. Там яго засталося толькі 2,1%. Ва Ўсходняй Прусіі яго 5,2%, а ў нас пакуль што 28,1%. Праўда, з нашай статыстыкі мы не ведаем, колькі ў нас занятага папару. Думаю, што каб мы яго падлічылі, дык у нас яшчэ больш скараціўся-б працэнт чыстага папару.

Не гледзячы на ўсе мае заўвагі наконт папару, працэнт яго ў нас надзвычайна вялікі. Пры нашым вострым малазямеллі, малай прыбытковасці з гаспадаркі, дапушчаць штогодняе пуставанне ў кожнай гаспадарцы 28,1% пахаці ў кожным разе нельга. Мы крычым аб малазямеллі ў нас, а тым часам каля трэцяй часткі той зямлі, якой зараз карыстаемся, пустуе. I ўсё гэта ад таго, што не ўмеем весці гаспадаркі, а такім майстрам, як мы, колькі зямлі ні давай усё роўна будуць крычаць, што яе мала. Пара ўciм сялянам задумацца над тым, як нам па прыкладу Даніі i Ўсходняй Пpycii скарыстаць усю цалком зямлю. Так званы чысты папар ёсць фактычна чысты ўбытак, чысцейшая шкода ў гаспадарцы, дзякуючы чаму няма ў нашага селяніна i чыстага прыбытку ў гаспадарцы. Дзівіцца будзе наш селянін з датчаніна, што ў яго няма сенажаці. А тым часам я зараз жа павінен сказаць, што рагатай жывёлы ў датчаніна ў некалькі раз больш, чым у нашага, ды i карова дае малака таксама ў некалькі раз больш, чым наша. Наш селянін прывык ды i лас да сенажаці, бо там, як кажуць, “сама пагода траўку гадуе”. А калі паглядзім мы на нашы сялянскія сенажаці, аж шорах бярэ, што там дзеецца: кустоў, кочак, моху, кіслых траў, ад якіх нават вярблюд папярхнецца. I хочуць, каб ад гэтага корму карова давала ў нас малако. Праўда, у датчаніна мала сенажаці. Але ж паглядзім, што ў яго ёсць замест сенажаці. А ёсць у яго вось што: кармавыя карняплоды займаюць 10,6% у севазвароце, далей 24,5% севазвароту пад рознымі травамі i яшчэ 16,2% севазвароту пад спэцыяльнай пашай, дзе ён таксама падсявае розныя травы. А ўсяго кармавыя культуры ў яго севазвароце займаюць 51,3% плошчы ад усяго пасеву. Большая палова зямлі знаходзіцца пад кармавымі культурамі. Вось у чым галоўны сакрэт прыбытковасці дацкай сельскай гаспадаркі. Ва Ўсходняй Прусіі кармавая плошча ў севазвароце, акрамя штучных сенажацяй, таксама займае вялікае месца – 33,2% (пад карняплодамі, травамі i спэцыяльнымі пашамі, на якіх высяваюцца розныя травы). Між тым, як наша кармавая плошча ў севазвароце толькі 4,5%. А такія надзвычайна неабходныя дзеля арганізацыі малочнай гаспадаркі культуры, як кармавыя карняплоды, пакуль што (няхай гэта будзе нам на вялікі сорам) не займаюць ніводна працэнту.Калі пачаць агітаваць нашых сялян i спецыялістаў за еўрапейскае пашырэнне кармавой плошчы, дык я ведаю, што на мяне могуць накінуцца з такімі словамі, што ты хочаш наша сялянства голадам замарыць, i так у яго хлеба не хапае, калі ён бальшую частку плошчы займае збожжам. Тут такі адказ трэба даць, што раней, калі сельская гаспадарка ў нас была больш экстэнсіўная i сялянства высявала больш збожжа, бясхлебіца была яшчэ большая, і дзеля палепшання свайго становішча сялянства прымушана было стаць на шлях заходнееўрапейскай сельскай гаспадаркі.

Зразумела, што мы павінны прыняць пад увагу вялікую колькасць нашых балот i тыя шырокія мерапрыемствы, якія мы праводзім па мэліарацыі i праз якія мы пашыраем нашу кармавую базу. З кожным годам праз меліарацыю колькасць кармоў будзе далей пашырацца, але ж у свой час ва Ўсходняй Прусіі было балот не менш, чым у нас, а тым часам кармавая плошча яе ў палявым кліну надзвычайна вялікая. Ды i не прымаючы памянёныя аргументы пад увагу, звернем увагу на адзін наш папар. Ён з’яуляецца “экстэнсіўнай кармавой плошчай”, дзе адна толькі пасецца жывёла. Скарыстоўваць кожны год так безгаспадарча каля трыццаці працэнтаў зямлі, – гэта з’яўляецца крымінальнай справай. Мы павінны пашырыць пераход да шматполля, пашырыць кармавыя рэсурсы кожнай сялянскай гаспадаркі, спецыяльна распрацаваць пытанне аб выганах і пашы. Мабыць патрабуецца цэлая спэцыяльная пашавая рэформа, якую ўрэшце трэба звязаць з максімальным скарачэннем i ліквідацыяй папару.

Што датычыцца праблемы нашай ураджайнасці, дык сам пераход да шматполля дае гарантыю за яе павялічэнне. Разам з гэтым нашы спецыялісты i сяляне павінны прыняць цэлы шэраг мерапрыемстваў, каб яе максімальна пашырыць. Я, напрыклад, думаю, што нам цяпер надзвычайна цяжка будзе інтэнсіфіцыраваць сельскую гаспадарку Беларусі да таго часу, пакуль мы не пабудуем заводаў па здабыванні штучнага ўгнаення, дзеля якога ёсць сыравіна i значнае запатрабаванне з боку нашага сялянства. Гэтыя запатрабаванні сялянства з кожным годам будуць усё пашырацца. Калі мы павялічым кармавую базу, у нас разам з гэтым i паралельна гэтаму будзе пашырацца лік жывёлы i ўгнаення, што адразу дасць мажлівасць пры большым угнаенні пашырыць i нашу ураджайнасць. Такім чынам, шляхам для вырашэння проблемы ўраджайнасці нашых палёў служыць правядзенне жывёлаводчага напрамку ў нашай сельскай гаспадарцы; трэба ісці па шляху заходнееўрапейскай сельскай гаспадаркі, а не трымацца за які-небудзь свой дамарошчаны. Японія ў кароткі тэрмін дасягнула заходня- еўрапейскай тэхнікі, i так хутка таму, што яна проста ўзяла гэтую тэхніку i перанесла ў сваю гаспадарку. Мы таксама шмат чаго можам пераняць ад еўрапейскай сельскагаспадарчай культуры i тэхнікі i ад гэтага арганізацыя нашага сацыялістычнага земляробства толькі пашырыцца i пойдзе з большым поспехам.

Таварнасць сельскай гаспадаркі за межамі надзвычайна высокая. У нас большая частка прадукцыі сваёй гаспадаркі селянін ужывае сам i прадае толькі нязначны працэнт. Тым часам, як за межамі селянін амаль што ўсю сваю прадукцыю прадае. У нас сельская гаспадарка ў большай сваёй частцы з’яўляецца спажывецкай, а там таварнай. Зразумела, што i наш селянін у залежнасці ад таго, як яго гаспадарка будзе паляпшацца і інтэнсіфікавацца, яе таварнасць будзе паступова пашырацца. Толькі праз пашырэнне таварнасці будуць у сельскую гаспадарку ўлівацца новыя капіталы, якімі селянін будзе мець мажлівасць праводзіць рэарганізацыю i палепшанне сваёй гаспадаркі. Дзеля таго, перавесці сельскую гаспадарку на шлях таварнасці, з’яўляецца неабходнейшай нашай задачай.

Паглядзім далей, як у паасобных галінах сельскай гаспадаркі развіваўся экспарт (вываз прадуктаў за межы) у Даніі. Так, напрыклад, вываз масла развіваўся з такім тэмпам [(табл. 4.3.)].

Таблiца 4.3. Дынамiка вывазу масла з Данii ў перыяд 1895-1923 гг.Годы

Пудоў

Тысяч тон*

1895-99

3 006 220

48,1

1911-15

5 648 031

90,3

1918

889 475

14,2

1923

6 813 834

109,0

* У арыгiнале дадзеныя былі паданы толькі ў пудах, а слупок з сучаснымі адзінкамі вымярэння – у тысячах тон – прыведзены ўкладальнікам – У.А.

У перыяд ваенны i пасляваенны сельская гаспадарка i на захадзе перажывала досыць вялікі заняпад нават у такой нейтральнай краіне, як Данія. І як толькі склаліся больш-менш нармальныя гаспадарчыя ўзаемаадносіны, Данія адразу па вывазу робіць каласальны рывок, і замест вывезеных у 1918 годзе 889 475 пудоў (14,2 тысяч тон. – У.А.), яна ўжо ў 1923 г. вывозіць 6 813 834 пудоў (109,0 тысяч тон. – У.А.). Праз якіх-небудзь пяць год Данія стала нават больш вывозіць, чым вывозіла ў даваенны перыяд. У кароткі тэрмін сельская гаспадарка па малаку развівае вялізарную таварнасць i абганяе даваенныя часы. З гэтага ўжо магчыма заўважыць, як там умеюць добра весці сельскую гаспадарку.

Мы ў Беларусі, не гледзячы на тое, што нашая малочная гаспадарка ў перспектыве павінна займаць адно з першых месц, пакуль што дабіліся таго, што ў 1926-27 годзе сяляне нам далі толькі 10 тыс. пудоў масла i 30 тыс. пудоў сыру (160 i 480 тон адпаведна. – У.А.). Да вайны Беларусь вывозіла 80 тыс. пуд. масла (1,3 тысячы тон. – У.А.). Такім чынам, мы пакуль што вырабляем масла толькі адну васьмую таго, што да вайны. Праўда, цяпер сам селянін стаў лепш харчавацца, чым ён раней харчаваўся, але-ж гэта не можа з’яуляцца аргументам. Усё залежыць ад таго, што, мы не ўмеем арганізаваць малочную справу i цяпер дажылі да таго, што замест вывазу, мы ўвозім масла з Сібіры, Волагды. Свае гарады мы не маем мажлівасці задаволіць малаком. У нас малако бывае перыядамі, у пачатку лета яго шмат, i нашы майстэрні (сялянскія i саўхозныя) не спраўляюцца з яго пераапрацоўкай, а пачынаючы з восені, кварты малака не знойдзеш. У Даніі ж круглы год малако. Там рэгулiруюць ацёл кароў так, каб спачатку адна ацялілася, а потым другая. Таму там круглы год у гаспадарцы ёсць дойныя каровы. А ў нас каровы целяцца тады, калі ім захочацца, i праз тое ў нас такое становішча, што ці ўсе каровы адразу дояцца, ці няма ніводнай дойнай.

Праводзячы палепшанне кармлення жывёлы, па мойму, нам пара ўжо падумаць i аб лепшай арганізацыі нашай малочнай прадукцыі. У такіх буйных прамысловых гарадах рэспублікі, як Менск, Віцебск, Гомель, неабходна арганізаваць буйныя малочні па пераапрацоўцы малака з тым, каб яны перараблялі ўсю малочную прадукцыю ў радыусе больш дзесяці вёрст. Тут прыходзіцца з прыгародным сялянствам заключыць належныя ўмовы па пастаўцы малака, правесці сярод іх належную працу праз курсы i інш. Тады мы i разаўём прыгародную малочную сялянскую гаспадарку i задаволім нашы галоунейшыя гарады малочнай прадукцыяй. Разам з гэтым, само сабой зразумела, павінна весціся належная праца з неаслабным тэмпам i па ўсёй Беларусі. Адчыненнем такіх малочных мы арганізуем на Белаpyci буйныя асяродкі малочнай гаспадаркі, адкуль павінна будзе пачацца палепшанне самой жывёлы, яе кармленне i гадоўля. Адразу ахапіць усю Беларусь будзе цяжка. Магчыма, што ў першыя гады не ўдасца нічога вывозіць з Беларусі, акрамя сыру, ды мабыць у гэтым i асаблівага запатрабавання не будзе пры шырокай ёмкасці нашага ўнутранага рынку. Відаць, што першую школу наша малочная гаспадарка павінна прайсці дома перад тым, як выйсці ёй за межы. Акрамя таго, што ў нас ёсць дзе прадаваць масла, малако, у нас пакуль што сяляне выпускаюць такія гатункі прадукцыі, з якімі нам сорамна будзе паказацца за межы.Перад тым, як дагнаць Данію ў малочнай гаспадарцы, прыдзецца i дзяржаве i сялянству правесці вялікую працу.

Данія зараз вывозіць вялізарны лік бекону, а калісь яна вывозіла, галоўным чынам, толькі жывых свіней. Справа свінагадоўлі ў ix надзвычайна цікава арганізавана. У ix паміж гаспадаркамі праца па свінагадоўлі падзелена на падставе камерцыйнага разрахунку так, што адны гаспадаркі гадуюць толькі племянны матэрыял, другія племянны матэрыял мяшаюць з сваёй дацкай свіннёй, а трэція бяруць гэты прыплод i вырошчваюць на продаж, галоўным чынам на беконныя фабрыкі. Дзякуючы такой арганізацыі справы, там свінню дзеля бекону гадуюць толькі восем месяцаў i таму нават дробныя гаспадаркі, гектараў у пяць, маюць магчымасць прадаваць звыш 20 галоў свіней у год i на гэтым зарабляюць каля тысячы рублёў у год. А ў нас пры экстэнсіўнай свінагадоўлі селянін заместа 8-мі месяцаў гадуе свінню ў сярэднім 2-4 гады, а выгадуе велічынёй не больш кошкі, у якой адно рыла важыць больш самой свінні.

Паглядзім цяпер, які вываз жывых свіней i бекону праходзіць з Даніі [(табл. 4.4.)].

Таблiца 4.4. Дынамiка вывазу бекона з Данii ў перыяд 1880-1924 гг.Гады

Вываз жывых свіней

Гады

Вываз

бекону


ў пудах

Вываз

бекону


ў тысячах тон*

1880-84 г.

289 400

1895-99

3 825 987

61,2

1896-9001910-14

7 889 725

126,2

1909-131918

169 142

2,7

1914-181922-23

9 106 130

145,7

1920-24

71 200


* У арыгiнале дадзеныя былі паданы толькі ў пудах, а слупок з сучаснымі адзінкамі вымярэння – у тысячах тон – прыведзены ўкладальнікам – У.А.

Ужо даўно Данія кінула вывозіць жывых свіней. Уся прадукцыя свініны пераапрацоўваецца i вывозіцца ў якасці бекону. Пры гэтым узрост бекону дае па гадах надзвычайна хуткі ўзрост i асабліва яскравым прыкладам умеласці арганізаваць справу з’яўляецца параўнанне 1918 г. з 1922-23 годам, калі з 169 142 пудоў (2,7 тысяч тон. – У.А.), экспарт адразу пашырыўся да 9 106 130 пудоў (145,7 тысяч тон. – У.А.). На працягу якіх-небудзь чатырох гадоў з мізернай лічбы экспарту Данія перасягнула далёка даваенны экспарт. Адразу бачыш, што, каб у такі кароткі тэрмін дабіцца такога вывазу, патрэбен глыбокі кааперацыйны навык i прыстасаванне да культурнага вядзення гаспадаркі з боку сялянства i буйных абшарнікаў. Калі мы нашаму сялянству прышчэпім такія кааперацыйныя i культурныя навыкі, ад гэтага тэмп арганізацыі ў нас сацыялістычнага земляробства толькі павялічыцца. Праўда, у нас цяпер запатрабаванні на племянных свіней з боку сялянства з кожным годам пашыраюцца. Намі арганізавана сетка дзяржаўных свіных заводаў i адчыняюцца выхавальнікі-распаўсюджвацелі. Практыка аднак паказала, што ўсё-ж такі племянным матэрыялам мы сялянства не здавальняем i магчыма, памойму, задачу паставіць так, каб кожны саўхоз i калхоз, асабліва ў раёнах таварнай свінагадоўлі, меў племянных свіней. Пры хуткаспеласці свінні мы маем магчымасць у некалькі год завесці i пашырыць таварную свінагадоўлю ў сялянскіх гаспадарках i гэтым самым пашырыць прыбытковасць усёй гаспадаркі. Мне здаецца, што працу ў гэтым напрамку неабходна весці па ўсёй Беларусі але ж адначасова з гэтым неабходна вызначыць раёны таварнай свінагадоўлі i павесці гняздавым парадкам працу, каб там увесці племянную свінагадоўлю. Перад тым, як распаўсюджваць племянны матэрыял, нам неабходна правесці i належную працу сярод сялянства па ўмелай пастаноўцы кармлення свіней, бо калі наш селянін племянных свіней перавядзе ў надворныя, як тэта ён робіць са cвaiмi свінмі, дык яны, напэўна, падохнуць. Каб разводзіць “культурных” свіней, селянін павінен падумаць i аб культурнасці сваёй гаспадаркі, бо сам ён павінен навучыцца па новаму гаспадарыць. Датчане так хутка пашырылі экспарт бекону таму, што яны ўмеюць арганізоўваць i вядуць культурную гаспадарку.

Калі цяпер возьмем птушкаводства па экспарту, дык нас таксама здзівіць каласальная таварнасць гэтай галіны сельскай гаспадаркі ў Даніі. Так, вывозілася яек па ліку скрынак (у кожную скрьнку змяшчаецца 100-120 яек) [(табл. 4.5.)].

Таблiца 4.5. Дынамiка вывазу яек з Данii ў перыяд 1885-1923 гг.1895-99 г.

207,6 (тысяч)

1918 г.

327,2 (тысяч)

1910-14 г.

402,4 ,,

1921-23 г.

718,8 ,,

І па вывазу яек Данія таксама перавысіла даваенны экспорт. Мне прышлося самому бываць у цэлым шэрагу дробных сялянскіх гаспадарак і бачыць, як шмат яны трымаюць курэй. У аднаго селяніна, які мае 5 гектараў зямлі, у гаспадарцы было 70 курэй, з якіх кожная ў год нясе 180 яек. Значыць, усяго будзе 180*70 = 12 600 яек, за якія гаспадар атрымоўвае прыблізна 360 рублей у год. Такі прыбытак адпавядае гадавой пенсіі нашага вясковага настаўніка. А наш селянін пакуль што амаль ніякага прыбытку не атрымлівае. А між іншым пры нашым аграрным беспрацоўі i пры нашых умовах ёсць шырокія магчымасці развіць птушкаводства i праз гэта значна пашырыць прыбытак нашых сялянскіх гаспадарак. Пры нашай вазёрнасці ў нас магчыма вырошчваць на продаж гусей. У даваенны час Беларусь вывозіла шмат гусей, а цяпер i гэта справа заглохла. Тлумачыцца гэта нашай нядбайнасцю i няўмеласцю знаходзіць заробак у са­мой сельскай гаспадарцы. Як-небудзь нам прыдзецца паклапаціцца аб тым, каб завесці племянных птушак, больш зацікавіць гэтай справай асабліва сялянак, наладзіць арганізацыю птушніцкай каапэрацыі.Як бачым, у Даніі разводзяць малочную рагатую жывёлу, свіней, птушак, як раз на развіццё якіх i мы трымалі курс, i цяпер у гэтым напрамку рэарганізуем гаспадарку. Характэрна, што коней у дробных гаспадарках датчане трымаюць невялікіх. А ў нас некаторыя сяляне стараюцца завесці такога вялікага каня, каб ён адзін за зіму ўсё сена паеў; з такім канём каровам i авечкам хоць з голаду дохні, але-ж затое конь вялікі.

Вельмі цікавай для нас зяўляецца арганізацыя ў Даніі агранамічнай дапамогі сельскай гаспадарцы. Там справа пастаўлена так, што датчане дабіваюцца таго, каб мець агранамічна падрыхтаванага гаспадара, а спецыяліст толькі дае кансультацыю па тых ці іншых пытаннях. А ў нас на ролю спэцыяліста склаўся такі погляд, што, скажам, аграном павінен сам непасрэдна абслугоўваць амаль што не кожную сялянскую гаспадарку. Калі па такому шляху ісці, дык нам патрабуецца надзвычайна вялікі штат аграномаў, на ўтрыманне якога патрабуюцца каласальныя сродкі, ды i самім аграномам надзвычайна цяжка будзе справіцца з працай, калі толькі само сялянства не будзе падрыхтаваным у агранамічным напрамку. Як ва Ўсходняй Пpycii, так i ў Даніі галоўнымі сродкамі агранамічнай дапамогі сельскай гаспадарцы з’яўляюцца сельскагаспадарчыя школы (сярэднія), дзе прыблізна тэрмін выхавання два гады. Самі настаўнікі такіх школ з’яўляюцца адначасова i інспектарамі па розных галінах сельскай гаспадаркі ў тым раёне, які абслугоўвае школа. Шчыльная сувязь паміж практычнай працай i навучальнай установай. Там ніжэйшая i сярэдняя сельскагаспадарчая школа падрыхтоўвае не чыноўнікаў-аграномаў, а саміх гаспадароў. А ў нас якраз наадварот: вучні не толькі вышэйшых i сярэдніх школ, а і з школ вясковай моладзі не толькі ніводзін не хоча, але ж i не думае ісці працаваць у сельскую гаспадарку. Да гэтага часу захаваліся традыцыі i погляд старых царскіх часоў, што школа рыхтуе толькі чыноўнікаў, i гэта, бязумоўна, перашкаджае прасоўванню агранамічных ведаў у самыя гушчы сялянства. Акрамя таго, складаецца такі настрой, што кожны чалавек з асветай імкнецца кінуць вёску i ўцячы ў горад на заробкі. А мы павінны, памойму, цяпер якраз наадварот ставіць пытанне: рэарганізацыяй i палепшаннем сельскай гаспадаркі падняць яе прыбытковасць i такім чынам знайсці заробкі у самой вёсцы. Асабліва такое пытанне пара ставіць перад нашай вясковай моладдзю, якая цяпер пагалоўна імкнецца ў горад i мала цікавіцца праблемамі рэарганізацыі сельскай гаспадаркі. Я думаю, што ў нашых умовах цяпер пара ўзяць курс на агранамічна падрыхтаванага селяніна-гаспадара, i дзеля гэтага мабыць прыдзецца рэарганізаваць сістэму сельскагаспадарчай асветы, а таксама i нашыя агранамічныя курсы з тым, каб скончыўшы ix селянін быў не толькі загітаваны па новаму весці сельскую гаспадарку, але i ўмеў практычна пановаму будаваць сельскую гаспадарку. Раённыя агранамічныя пункты, памойму, нам неабходна будзе так будаваць i абсталёўваць, каб яны былі на зімовы перыяд дзеля сялян гаспадароў сельскагаспадарчымі школамі. Мы цяпер маем дастатковы лік спэцыялістаў у кожным раёне дзеля таго, каб у кожным раёне была такая зімовая школа для сялян. Такі парадак агранамічнай падрыхтоўкі сялян я высоўваю ў парадку абгаварэння. Калі рэарганізаваць належным чынам школы сялянскай моладзі, прыстасаваць агранамічныя пункты, мы будзем мець па БССР досыць густую сетку зімовых школ, якія здаволілі б нашы і сялянскія запатрабаванні ў агранамічнай падрыхтоўцы вёскі. Ад гэтага тэмп нашага будаўніцтва на вёсцы толькі пашырыцца i якасць агранамічнай працы толькі палепшыцца.

Ёсць чаму нам павучыцца ва Ўсходняй Прусіі i Даніі i ў галіне будаўніцтва сельскагаспадарчай кааперацыі. У іх там i ў нізах сельскагаспадарчая кааперацыя будуецца такім чынам (возьмем малочнае таварыства): пайшчыкі прымаюць устаў, абіраюць прэзідыум, замест нашага праўлення, які праводзіць працу бясплатна; у малочную прызначаецца дырэктар (абавязкова спэцыяліст), які фактычна i вядзе ўсю справу. Прэ­зідыум толькі пэрыядычна рэвізуе дзейнасць дырэктара. Пры такім парадку накладныя выдаткі невялікія і справа з’яўляецца добра пастаўленай. А ў нас якраз наадварот. Шмат грошай каштуе ўтрыманне самога кааперацыйнага апарату, бо амаль што ўвесь абраны персанал аплочваецца, ды i людзі туды часта пападаюць такія, якія з кааперацыйным будаўніцтвам не знаёмы i разам з платнымі сябрамі праўлення прыходзіцца наймаць спэцыялістаў. У выніку гэтага ў нас, у параўнанні с замежамі, двайны платны апарат, які выклікае досыць вялікія накладныя выдаткі, з якімі кааперацыя цяжка спраўляецца: яна пападае ў дэфіцыт i правальваецца. Не перашкаджала б нам правесці ў некалькіх месцах заходня-еўрапейскую кааперацыйную практыку. Памойму, такі парадак ніколькі не будзе перашкаджаць нашаму кааперацыйнаму будаўніцтву, а толькі палепшыць яго. Накладныя выдаткі ў кааперацыі пара скараціць, апарат зрабіць гібкім i паставіць людзей, якія ведаюць, як весці справу, i даць гэтым людзям больш адказнасці ў працы. Пры добрай пастаноўцы кааперацыйнай працы сяляне будуць мець выгаду ад кааперацыі i гэтым, безумоўна, будзе выклікана зацікаўленасць насельніцтва кааперацыяй, ад чаго наша каапераванне вёскі толькі пашырыцца.

Таксама i праца па культуры балот з’яўляецца дзеля нас карысным прыкладам, асабліва цяпер, калі ў нас на Беларусі разгортваюцца меліарацыйныя мерапрыемствы. У іх там мэліарацыйная палітыка праводзіцца па такому прынцыпу; дзяржава асыгноўвае спэцыяльны доўгатэрміновы меліарацыйны крэдыт, за кошт якога скупляюцца ў прыватных асоб балотныя масівы, на якіх пасля гэтага праводзіцца асушка i культуртэхніка. Падрыхтоўка балота дзеля арганізацыі на ім сельскай гаспадаркі абыходзіцца ў сярэднім 450 рублёў на гектар, – як бачыце, – каштуе дорага. Прыстасаваныя такім чынам балотныя землі здаюцца ў арэнднае карыстанне сялян ці прадаюцца. У большасці практыкуецца вечная альбо доўгатэрміновая арэнда зямлі. Становішча сялян каланістаў у большасці дрэннае, бо прыходзіцца шмат грошай плаціць за арэнду зямлі.

Практыка Заходняй Еўропы кажа нам аб тым, што на Беларусі таксама магчыма разгарнуць працу па каланізацыі (засяленню) балот. У нас ёсць шмат вялізарных балотных масіваў, i досыць вялікае запатрабаванне на зямлю. Калі мы прымем пад увагу, што прыватная ўласнасць на зямлю ў нас скасавана i “такім чынам” за зямлю нічога не плацяць, – прыстасаванне нашых балот пад сельскую гаспадарку значна палягчаецца, бо нам патрэбны сродкі толькі на меліарацыйныя мерапрыемствы. Акрамя таго ва Ўсходняй Прусіі i Даніі сама дзяржава на меліарацыю адпушчае толькі крэдыт i ніводнага рубля беззваротна не дае. А ў нас якраз наадварот: значная частка выдаткаў на меліарацыю з’яўляецца беззваротнай. Усё гэта дае нам упэўненасць i рэальныя магчымасці пачаць шырокую працу па падрыхтоўцы балот дзеля сельскай гаспадаркі i пачаць на ix шырокую каланізацыю i гэтым самым пачаць знішчэнне зямельнага голаду на Беларусі. Тады няўдобных i неабжытых зямель на Беларусі не будзе.

Такім чынам, па кожнай галіне нам ёсць што карыснае пераняць ад сельскай гаспадаркі Заходняй Еўропы i перанесці яго ў практыку нашай працы па сельскай гаспадарцы. Ад гэтага поспех рэарганізацыі вёскі толькі пашырыцца.

[

  1   2


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка