25 – lecie pontyfikatu jana pawła II dzień papieski w naszej szkole




Дата канвертавання24.04.2016
Памер22.07 Kb.
mgr Agnieszka Niwa

Katechetka w Zespole Szkół nr 1

w Ropczycach

25 – LECIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE

Scenariusz akademii szkolnej zorganizowanej 16 października 2003 roku w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.


Cele:


  • Przybliżenie postaci Jana Pawła II

  • Upowszechnienie myśli i nauczania Jana Pawła II

  • Ukazanie pontyfikatu przełomu wieków

  • Zapoznanie z inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski koordynowaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Uczestnicy:




  • Uczniowie klas IV-VI SP nr 1 w Ropczycach;

  • Uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 1 w Ropczycach

Miejsce i scenografia:




  • Sala gimnastyczna, na której odbywa się akademia;

  • Dekorację stanowią: ( plakaty przedstawiające Ojca Świętego w różnych sytuacjach pontyfikatu; hasła pielgrzymkowe; wystawa albumów, książek, opracowań itp.… związanych z postacią i nauczaniem Jana Pawła II

Czas trwania: jedna godzina lekcyjna


Przebieg akademii:
Uczeń 1:

Dziś 16 października w szczególny sposób chcemy zwrócić uwagę na postać człowieka, kapłana, a przede wszystkim wielkiego chrześcijanina – Jana Pawła II, który na zawsze wielkimi literami wpisał się w karty historii XX wieku.

Jemu to właśnie poświęcony jest Dzień Papieski – upamiętniający rocznicę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyłę na następcę św. Piotra – 264 papieża w historii chrześcijaństwa.

Aby uczcić i upamiętnić Pontyfikat Ojca Świętego uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Dnia Papieskiego poprzez wspieranie Kościelnej Fundacji – „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta jest żywym pomnikiem upamiętniającym Pontyfikat Jana Pawła II.

Pomaga ona w kształceniu najzdolniejszej młodzieży z rodzin wielodzietnych i najuboższych.
Piosenka - Oblubieniec

Uczeń 2:
W niedzielę, 15 października, w samo południe z kominka nad dachem kaplicy Sykstyńskiej ukazał się czarny dym. Popołudniowa tura głosowania również nie przyniosła rezultatu. Dwieście tysięcy ludzi zebranych na placu znów ujrzało czarny dym. Kolejne głosowania nie przyniosły rezultatu. Dopiero 16 października 1978 roku w czasie siódmego głosowania wybrano papieża – 58 letni arcybiskup krakowski Karol Wojtyła – Polak.
Uczeń 3:
„Nie bójcie się” to pierwsze słowa skierowane do tłumu oczekującego na placu Św. Piotra na spotkanie z pierwszym słowiańskim papieżem.

- „I oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju. Dalekiego, ale zawsze tak bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej. Bałem się przyjęć ten wybór, zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej, Maryi Panny.” – Na dźwięk słowa „Madonna” jeszcze wzmogły się oklaski i okrzyki. Morze ludzi falowało z radości, gdy docierały do nich słowa papieża:

- „Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym … naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie. Oto staje przed Wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, a także rozpocząć od nowa tę drogę historii i Kościoła – rozpocząć z pomocą Boga i pomocą ludzi”.
Piosenka – Barka
Uczeń 4:
18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła. Drugi syn Emilii i Karola. Po zdaniu matury postanowił studiować filozofie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie trwały one jednak długo, 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. W Polsce rozpoczął się hitlerowski terror. We wrześniu 1940 roku Karol Wojtyła rozpoczął pracę w kamieniołomach. Spinał wózki, był ładowaczem. Kontynuował przy tym konspiracyjne studia.

Nadszedł przełomowy dla Karola rok 1942. Nadal pracował w Solvayu, uczestniczył w spotkaniach teatralnych. Przyjaciół nie zdziwiło, gdy wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Zawsze wyróżniał się wśród nich pobożnością i wewnętrznym skupieniem.

W 1946 roku w wieku 26 lat przyjmuje święcenia kapłańskie, mając 34 lata zostaje profesorem etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w wieku 38 lat otrzymuje sakrę biskupią, a pięć lat później obejmuje arcybiskupstwo Krakowskie. W 1967 roku Paweł VI mianuje Go kardynałem i w końcu 16 października 1978 roku zostaje wybrany papieżem.
Piosenka – Cuda
Uczeń 5:
Podczas licznych pielgrzymek Ojciec Święty porusza wiele tematów:
WOLNOŚĆ;

„Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu równocześnie zadana. „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości”. Wolność bowiem można używać dobrze lub źle”.



O wolności mówi również papież podczas pielgrzymki w 1987 roku w Krakowie.
„Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest własnością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę, bez względu na konsekwencję. Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego…. Myślę, że całe dzisiejsze pokolenie Polaków, wszyscy, którzy do niego należą, wszyscy bez wyjątku, muszą sobie postawić ten problem. Nie można od niego uciekać, nie można uważać, że jest on załatwiony. Trzeba sobie stawiać ten problem uczciwie, Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla samowoli”.
Piosenka – Abba Ojcze…
Uczeń 1:
Jan Paweł II mówi:
„Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań.. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jedynym z ważnych zadań państwa jest stworzenie tej przestrzeni, tak, aby każdy mógł przez pracę rozwijać siebie, swoją osobowość swoje powołanie”.
Uczeń 2:
Ojciec Święty w swoich przemówieniach i homiliach często zwraca uwagę na ogromne znaczenie i rolę, jaką pełni rodzina w każdym społeczeństwie.
„… Rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia, środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić – a nie za wiele znaczy uczynić wszystko co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radości z dzieci, które przychodzą na świat pełne prawo do wychowania a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu … oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka, przyszłość Narodu.”
„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą.”
Piosenka – Pieśń Jedności
Uczeń 3:
„Spotkań z młodzieżą nauczyłem się w Polsce, a przede wszystkim w Krakowie, w duszpasterstwie akademickim, w oazach, przy różnych okazjach. Bardzo lubiłem to duszpasterstwo i bardzo lubiłem młodzież i lubię dalej.”
Do młodych Ojciec Święty zwraca się zawsze z miłością, młodym ludziom stawia wysokie wymagania, bo wierzy, że tym wymaganiom sprostają.
„Każde pokolenie niesie w sobie specyficzne wartości, ale też napotyka wielorakie trudności. Wasze pokolenie często odczuwa lęk przed „zawierzeniem siebie”. Zamyka się w sobie. Musicie to przełamać, by mocą wiary i dynamizmu powołania zdobyć się na całkowite pójście za Chrystusem, bez szukania „własnych zabezpieczeń”, na służbę Chrystusowi w jego Kościele.”
Uczeń 4:
Oto przesłania, jakie kieruje Jan Paweł II do młodych ludzi podczas spotkań młodzieży w Lednicy.
„Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie jego słowom, wierzcie jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
„Podnieście głowy i zobaczcie cel Waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można stracić z oczu. Tu już nie chodzi tylko o przyszłe tysiąclecie. Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność. Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest Miłością. Dla tej Miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę!”
Piosenka – Miłość, którą jest Bóg w nas…
Uczeń 5:
Jan Paweł II

Człowiek, który przybył z kraju, któremu los nie szczędził nieszczęść by przemierzać świat rozsiewając nadzieje. To człowiek, który poświęca swoje życie na przekonywanie człowieka, iż zasługuje on na więcej uznania, uwagi i serdeczności, niż daje mu wiek XX.

Jan Paweł II nie stąpa po wodzie i nie dokonuje cudów, a jednak sprawił, że przynajmniej raz Fidel Castro świętował Boże Narodzenie, że otworzył miliony ludzkich serc na wołanie Chrystusa, że jego mądrość, dobroć, wiara i miłość przyciągają do Niego miliony wiernych.
Jan Paweł II – człowiek i historia naszego tysiąclecia.

Opracowała:



mgr Agnieszka Niwa





База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка