2. Grindų panelis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad atramos dalys (17-18) įgyvendintos kaip ramsčio dalys
Дата канвертавання22.04.2016
Памер19.71 Kb.
1. Grindų panelis, susidedantis iš bent plokštės formos elemento (3), kur šis grindų panelis (1) bent dviejose priešinguose kraštuose (4-5) turi jungimo dalis (6-7), leidžiančias sujungti keletą tokių grindų panelių (1) vieną su kitu, tokiu būdu šios jungimo dalys (6-7), sujungus du tokius grindų panelius (1), sudaro fiksavimą pirmąja kryptimi (R1), statmeną grindų panelių (1) plokštumai, taip pat antrąja kryptimi (R2), statmeną atitinkamiems kraštams (4-5) ir lygiagretų grindų panelių (1) plokštumai, kur minėtos jungimo dalys (6-7) sudaro įlaidą (8) ir išdrožą (9), kur išdroža (9) išdėstyta tarp viršutinės briaunos (10) ir apatinės briaunos (11), kur apatinė briauna (11) tęsiasi už viršutinės briaunos (10), ir tuo būdu jungimo dalys (6-7) taip pat apima fiksavimo dalis, veikiančias fiksavimą minėta antrąja kryptimi (R2) ir yra suformuotos bent kaip kontakto dalys (12-13), kurios, esant sujungtiems dviem tokiems grindų paneliams (1), sąveikauja viena su kita, tokiu būdu viena iš šių kontakto dalių (13) išdėstyta apatinės briaunos (11) viršutinėje pusėje taip, kad kontakto dalis (13) būtų išdėstyta bent iš dalies už viršutinės briaunos (10) ir kur minėtos kontakto dalys (12-13) išdėstomos taip, kad sujungtoje padėtyje grindų paneliai (1) būtų veikiami lenkimo jėga (T1) bent vienas į kitą iš šono, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtos jungimo dalys (6-7) taip pat turi atramos dalis (17-18), kurios, kai du tokie grindų paneliai (1) yra sujungti, sąveikauja viena su kita, tuo būdu viena iš šių atramos dalių (17) yra išdėstyta apatinės briaunos (11) viršutinėje pusėje (14), greta kontakto dalies (13), išdėstytos apatinės briaunos (11) viršutinėje pusėje ir šios kontakto dalies (13) viduje arba išorėje, ir kurios, esant sujungtiems dviem tokiems grindų paneliams (1), yra kontakto dalių (12-13) fiksavimo tarpusavyje priežastimi, veikiant tempimui.
2. Grindų panelis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad atramos dalys (17-18) įgyvendintos kaip ramsčio dalys.
3. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sujungimo padėtyje tempimo jėga (T2-T3) egzistuoja tarp sąveikaujančių kontakto dalių (12-13), taip pat tarp sąveikaujančių atramos dalių (17-18).
4. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kraštai (4-5) turi profilius, kurie, kai neapkrauti, atspindi užleidimo konstrukciją, kur užleidimas yra toks, kad užlaida, matuojama vertikalia kryptimi, atramos dalyse (17-18) yra mažesnė kaip užlaida, matuojama vertikalia kryptimi, kontakto dalyse (12-13).
5. Grindų panelis pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėta vertikali užlaida atramos dalyse (17-18) yra maždaug pusė minėtos vertikalios užlaidos kontakto dalyse (12-13).
6. Grindų panelis pagal 4 arba 5 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad užlaida, matuojama vertikalia kryptimi, atramos dalyse (17-18) yra mažesnė kaip teorinis vertikalus pasislinkimas tarp kontakto dalių (12-13), be to, yra didesnis kaip tikrasis vertikalus pasislinkimas, tuo būdu, pageidautina, kad šis tikrasis vertikalus pasislinkimas rodytų tikrąjį vertikalų pasislinkimą atramos dalių (17-18) aukštyje, kuris turėtų atsirasti, jei nebūtų kontakto tarp atramos dalių (17-18).
7. Grindų panelis pagal bet kurį iš 4-6 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tikslios užlaidos nustatomos pradedant nuo tarpusavio padėties, tuo būdu grindų paneliai (1) prie viršutinio krašto šliejasi vienas prie kito šonais, ir tuo būdu įlaido viršutinė pusė remiasi į viršutinės briaunos (10) apatinę pusę (22), tuo būdu, pageidautina, kad būtų taikomi tie matavimai, kurie buvo gauti 3D matavimo stendo priemonėmis.
8. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad atitinkamiems grindų paneliams (1) esant sujungtiems, kontakto dalių (12-13) kontakto paviršiai vietose, kur jie sąveikauja vienas su kitu, apibrėžia tangentinę liniją (L1), sudarančią kampą (A1) su grindų panelių (1) plokštuma, kuris yra mažesnis kaip 80 laipsnių ir, pageidautina, didesnis kaip 30 laipsnių, ir geriau, kai yra nuo 30 iki 70 laipsnių.
9. Grindų panelis pagal bet kurį iš 1-7 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kontakto dalys (12-13) apibrėžia tangentinę liniją, sudarančią kampą su grindų panelių (1) plokštuma, kuris yra didesnis kaip 80 laipsnių ir ypač, kai yra 90 laipsnių.
10. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dviem tokiems grindų paneliams (1) esant sujungtiems, kontakto dalys (12-13), matomos skerspjūvyje, savo aukščiausiame kontakto taške (23) arba prie jo apibrėžia tangentinę liniją (L1), nukrypstančią mažiau kaip 30 laipsnių nuo tangentinės linijos (L2) per tą patį tašką (23), be to, liečiančią kampu išdėstytą kreivę (W1), nubrėžtą per šį tašką (23), šia kreive juda grindų paneliai (1), kai jie pasukami į vidų arba į išorę.
11. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad bent viena iš kontakto dalių (12-13) turi plokščią kontakto paviršių, ir geriau, kai abi kontakto dalys (12-13) turi plokščius kontakto paviršius.
12. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad bent viena atramos dalis turi plokščią atramos paviršių, pageidautina, kad atramos dalis (18) būtų žemesnėje briaunoje (11).
13. Grindų panelis pagal 12 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kita atramos dalis (17) turi išgaubtą arba nusmailintą formą.
14. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad atramos dalys (17-18) apibrėžia tangentinę liniją (L3), kuri yra lygiagreti grindų panelio (1) plokštumai arba nukrypsta nuo šios plokštumos kampu, mažesniu kaip 30 laipsnių.
15. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad atramos dalys (17-18), matomos skerspjūvyje statmena jungimo kraštams (4-5) kryptimi ir grindų panelių (1) plokštumoje, išdėstytos arti kontakto dalių (12-13), prieš jas arba už jų.
16. Grindų panelis pagal 15 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas atstumas (B1) yra mažiau kaip 2 milimetrai, ir net geriau, kai atstumas (B2) tarp kontakto zonų centrų yra mažesnis kaip 2 milimetrai.
17. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad grindų panelis (1) bent kontakto dalių (12-13) ir atramų dalių (17-18) aukštyje turi medinį elementą arba elementą medienos pagrindu.
18. Grindų panelis pagal 17 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elementas medienos pagrindu yra MDF (vidutinio tankio medienos plaušo plokštė) arba HDF (didelio tankio medienos plaušo plokštė).
19. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungimo dalys (6-7) išimtinai suformuotos iš MDf arba HDF.
20. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungimo dalys (6-7) pagamintos ištisai iš grindų panelio (1) pagrindo (26).
21. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungimo dalys (6-7) leidžia, kad du atitinkami grindų paneliai (1) galėtų būti sujungti vienas su kitu, stumiant juos vieną link kito, tuo būdu jie susikabina vienas su kitu spragtelėjimo veiksmo priemonėmis.
22. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jungimo dalys (6-7) leidžia, kad du atitinkami grindų paneliai (1) galėtų būti sujungti vienas su kitu pakreipimo judesio priemonėmis.
23. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad grindų panelio (1) storis yra mažesnis kaip 17 mm.
24. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis susijęs su sluoksniuotu paneliu, pageidautina, turinčiu vientisą plokštės formos pagrindą (26), pavyzdžiui, MDF arba HDF plokštę, ant viršaus išdėstyta sluoksniuota viršutinė konstrukcija (27) turi bent raštuotą ir derva impregnuotą dekoratyvinį sluoksnį (29), taip pat grindų panelio (1) apatinėje pusėje pagrindo sluoksnį (28).
25. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kontakto dalis (13), išdėstyta apatinės briaunos (11) viršutinėje pusėje, vietoj to, kad būtų išdėstyta bent iš dalies už viršutinės briaunos (10), yra išdėstoma tiktai viršutinės briaunos tolimajame gale.
26. Grindų panelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad bent ant vienos iš kontakto dalių (12-13) yra slydimo medžiagos, pavyzdžiui, parafino arba alyvos.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка