10 V. Существительные III склонения VI. Изречения и выражения, обязательные для
старонка1/3
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.54 Mb.
  1   2   3
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Правила чтения .................................................... 2
II. Существительные I и II склонения ..................... 4
III. Прилагательные ................................................. 8
IV. Глагол ................................................................. 10
V. Существительные III склонения ......................... 16
VI. Изречения и выражения, обязательные для

изучения ................................................................ 22
VII. Латинско-русский словарь ............................... 24
VIII. Библиографический список ............................ 54

I. Правила чтения


ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ


Печатные буквы

Названия

Произношение

A a

B b


C c

D d


E e

F f


G g

H h


I i

K k


L l

M m


N n

O o


P p

Q q


R r

S s


T t

U u


V v

X x


Y y

Z z


А

Бэ

ЦэДэ

Э

ЭфГэ

Ха

ИКа

Эль


Эм

Эн

ОПэ

Ку

ЭрЭс

Тэ

УВэ

Икс


Ипсилон

ЗетаА

Б

Ц или КД

Э

ФГ

Х

ИК

Ль

МН

О

ПК

Р

С или ЗТ

У

ВКс

И

З

Буквосочетание

Чтение

Примеры

Аu

Еu

АеОе

Аē

ОēI (перед глас.)

Qu

Ngu (перед. Глас.)


Ti
Ch

Th

PhRh


[ау]

[эу]


[э]

[э]


[аэ]

[ое]


[й]

[кв]


[нгв] или

[нгу]


[ти] или

[ци]


[х]

[т]


[ф]

[р]Aurum

Europa


Praetor

Poena


Aēr

Poēta


Ius

Aqua


Lingua

Longus


Titulus

Actio


Charta

Theatrum


Philosophia

RhetorПРАВИЛА УДАРЕНИЯ
В латинском языке ударение падает на предпоследний слог, если он долгий или на 3-й слог от конца, если второй слог краткий.

Fundamēntum Dominĭum
Задание 1.
Прочитайте вслух, объясните постановку ударения.

a) Debĭtum, tutēla, venditio, contractus, culpa, cessio, accessio, civīlis, aeger, caecus, coelum, coēmptio, auctio, exilium, honorarium, generalis, impunītus, iudex, ianua, Quirītes, aequĭtas, servus, periculosus, vinculum, usura, emphyteusis, regula, lex, exceptio, mors, thesaurus, syngrāphus, hypothēca, arrha, Papinianus, pupillus.

b) Praetor. Censor. Quaestor. December. Disciplina. Amicus. Amici. Amica. Amicae. Decretum. Doctor iuris. Sententia. Constitutio. Otium. Negotium. Pretium. Patientia. Devitiae. Quirites Romani. Ex lege Quiritium. Jus civile. Senatus populusque Romanus. Justitia. Ciceronis in Catilinam oratio prima. Lex duodecim Tabularum. Lex Aquilia. Heraclitus est philosophus graecus. Suadeo. Suavis. Lingua latina. Cyrus et Xerxes fuerunt reges Persarum. Publius Ovidius Naso. Quintus Horatius Flaccus. Dux. Lux. Vox. Senex. Occasus. Praesidium. Scaena. Plebiscitum.

c) clamāre, legĕre, tenēre, dormire, filia, filius, proelium, natūra, insŭla, incŏla, Daedălus, Cicĕro, aureus, tenĕbrae, magister, relĭquus,antīquus, juvĕnis, incertus, longinquus, dignĭtas, tegĕre, arātrum, pessĭmus, domĭnus, mortālis, publĭcus, citrea, Juppĭter, facultas, libenter, procreo, conscribo, intĕgra, optĭmus, injuria, Mercurius, horribĭlis, incredibĭlis, inebrio, inebriāre, Mediterraneus, neglegenter, vestibŭlum, opprimĕre, necessarius, simplicĭtas, veneficium, praenuntia, purpureus, relinquĕre, pulchritūdo, grammatĭcus, elephantus, Oceănus, labyrinthus, ignorantia, medicamentum, egregius, meridies, cognōmen, mirabilĭter, confirmāre, desidĕro, innumerabĭlis, historia, Heraclēa, Thermopŷlae.


II. Существительные I и II склонения
ПРИЗНАКИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ


Склонение

Окончание Gen. Sing.

Пример

I

II

IIIIV

V


Ae

I

Is

Us

Ei

culpa, ae f

locus, i m

panis, is m

ictus, us m

res, ei f

Задание 2.


Определите склонение существительных:

a) dolus, i m; magistrātus, us m; via, ae f; spes, ei f; finis, is f; delictum, i n; lapsus, us m; species, ei f; bonum, i n; censor, ōris m; collēga, ae m; dominium, i n; actio, ōnis f; actus, us m; corpus, ŏris n.

b) cura, decretum, diabulus, divisio, dux, ferrum, favor, facultas, gloria, iniuria, herba, heres, innovatio, memor, mors, otium, plebs, regula, simplicĭtas, villa, voluntas, virgo, tabūla.

I СКЛОНЕНИЕ
Модель словарной формы


a, ae f (m)


Падежные окончания I склонения


Падеж

Sing.

Pl.

Nom.

Gen.


Dat.

Acc.


Abl.

Voc.


-a

-ae

-ae

-am

-a

= Nom.

-ae

-arum

-is

-as

-is

= Nom.

Задание 3.


Просклоняйте существительные:

Filia, ae f – дочь

Formŭla, ae f – формула

Persona, ae f – лицо

Sententia, ae f – суждение

Nauta, ae m – моряк

Poēta, ae m – поэт

Femina, ae f - женщина


II СКЛОНЕНИЕ
Модели словарной формы


us, i m

er, i m


um, i nПадежные окончания II склонения


Падеж

Sing.

m n


Pl.

M n


Nom.

Gen.


Dat.

Acc.


Abl.

Voc.


us, er um

i

o

um

o

e=Nom. = Nom.

i a

ōrum

is

os a

is

= Nom.

Задание 4.


Просклоняйте существительные:

Domĭnus, i m господин, хозяин

Ager, agri m поле

Negotium, i m занятие, работа

Amīcus, i m друг

Puer, puĕri m мальчик

Testamentum, i n завещание


Глагол esse


Лицо

Sing.

Pl.

1
2
3

Sum

Я есть (существую)Es

Ты есть (существуешь)Est

Он (она, оно) есть (существует)Sumus

Мы есть (существуем)Estis

Вы есть (существуете)Sunt

Они есть (существуют)
Предлоги
Наиболее употребительные предлоги с Acc.:

ad к, при, для

ante до, перед

apud у, рядом

contra против

inter между

intra внутри, в

extra вне, снаружи

per через

post после

propter из-за

trans через

Наиболее употребительные предлоги с Abl.:

a, ab от

cum с, вместе с

de о, по, согласно

e, ex из, по

pro за, для, в защиту, вместо

sine без

Два предлога могут употребляться с двумя падежами c Acc. и Abl .:

in в, на

sub под

Эти предлоги употребляются с Acc., если выражение отвечает на вопрос куда? и с Abl., если выражние отвечает на вопрос где?in poenam в наказание,

sub rosa под розой (секретно). В Древнем Риме роза была символом молчания.

Существительные causa, ae f и gratia, ae f в форме Abl. Sing. могут выполнять функцию предлога. В этом случае они употребляются с Gen. и стоят после зависимого слова:Gloria causa ради славы (из-за славы).

Dei gratia ради Бога.
Задание 5.
a) Переведите на русский язык словосочетания с предлогами:

ad memoriam, ante nuptias, contra factum, inter collegas, intra muros, post factum, propter delictum, trans viam, ab ovo, cum Deo, de facto, ex officio, sine cura, in poenam, sub rosa.b) Сделайте грамматический разбор и переведите предложения на русский язык:

Collēgae sumus.

Historia est schola vitae.

Schola est vita scientiārum.

Vita rustĭca (деревенская) parsimoniae, diligentiae, iustitiae, magistra est.

Terra et luna sunt stellae.

In Africa sunt silvae palmārum.

Stichus et Maevius servi sunt.

Titius domĭnus fundi est.

Marcus Tullius arbĭter est.

Iustitia – fundamentum regni.

Propter odium delicti.

Otium post negotium.

Sub cura marīti.

Ex mandāto.

Cum privilegio.

Ab initio.

In potentia.

Per minas.

Inter amīcos.

Exempli causā.
III. Прилагательные
Прилагательные I группы

Модель словарной формы


Us (er), a, um

bonus, a, um – хороший

pulcher, chra, chrum – красивый

liber, ĕra, ĕrum – свободный


Образец склонения сочетания прилагательного с существительным
causa privāta – частное делоПадеж

Sing.

Pl.

Nom.

Gen.


Dat.

Acc.


Abl.

Voc.


Caus-a privat-a

Caus-ae privat-ae

Caus-ae privat-ae

Caus-am privat-am

Caus-ā privat-ā

=Nom.

caus-ae privat-ae

caus-ārum privat-ārum

caus-is privat-is

caus-as privat-as

caus-is privat-is

=Nom.

Притяжательные местоимения
meus, a, um мой, моя, мое

tuus, a, um твой, твоя, твое

noster, tra, trum наш

vester, tra trum ваш

suus, a, um свой, своя, свое (для 3 л. ед. и

мн. числа)

culpa mea моя вина
Порядковые числительные
primus, a, um первый, -ая, -ое

secundus, a, um второй, -ая, ое

tertius, a, um третий, -ая, ое

quartus, a, um четвертый, -ая, ое

quintus, a, um пятый, -ая, ое

sextus, a, um шестой, -ая, ое

septimus, a, um седьмой, -ая, ое

octāvus, a, um восьмой, -ая, ое

nonus, a, um девятый, -ая, ое

decĭmus, a, um десятый, -ая, ое


Задание 6.
а) Согласуйте прилагательные и притяжательные местоимения с существительным:

tutēla, ae f legitĭmus, a, um законная опека

poēta, ae m antiquus, a, um античный поэт

arbĭter, tri m noster, tra, trum наш судья

titulus, i m iustus, a, um законное

основание

forisfactūra, ae f plenus, a, um полная

конфискация

arbitrium, i n tuus, a, um твое решение

b) Используя слова

bonus, a, um хороший, добрый

bonum, i n благо

bona, ōrum (Pl) имуществопоставьте слова в скобках в нужную грамматическую форму:

pro (bonum) (publĭcus) ради общественного блага

pro (bonus) (suus) ради собственного блага

ex (bona) (maternus) из материнского имущества

arbitrium (bonus) (vir) решение доброго мужа

с) Сделайте грамматический разбор, переведите на русский язык:


 1. Argumentum argentarium.

 2. Multum in parvo.

 3. Ex industria privāta.

 4. Mala gallīna – malum ovum.

 5. De mortuis aut bene aut nihil.

 6. Nullus termĭnus falso est (Sen.).

 7. Cum servis nullum est conubium (Ulp.).

 8. Stultorum infinītus est numĕrus (Vulg.).

 9. Incertus anĭmus dimidium est sapientiae (Publ. Syr.).

 10. Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est (Paul.).

 11. Maihemium est homicidium inhoātum.

 12. Scientia sciolōrum est ignorantia.

 13. Arbitrium est iudicium boni viri secundum aequum et bonum.

 14. Socii mei socius non est meus socius.

 15. Iniuria, furtum, rapīna delicta privāta sunt.

 16. Sententia Pauli vera est.

 17. Marcus Tullius Cicero est dominus fundi Tusculani.

 18. Aulus Agerius et Numerius Negidius adversarii sunt.

 19. Julianus est magister meus.

 20. Pretium iustum est.

 21. Fortuna caeca est.

 22. Inter dominum et servum nulla amcitia est.

 23. Ante portas est bellum.


IV. Глагол
Грамматические категории глагола
Латинский глагол имеет категории времени, залога, наклонения, лица и числа.

Времена глагола по способу их образования и по значению делятся на две группы: 1. времена системы инфекта (не законченные во времени): praesens (настоящее), imperfectum (прошедшее несовершенного вида), futūrum primum будущее первое);

 2. времена системы перфекта (законченные во времени):

perfectum (прошедшее время совершенного вида), plusquamperfectum (предпрошедшее время), futūrum secundum (будущее второе).

В латинском языке различаются два залога:genus actīvum – действительный залог и genus passīvum – страдательный залог; три наклонения: modus indicatīvus – изявительное наклонение; modus conjunctīvus –сослагательное наклонение; modus imperatīvus – повелительное наклонение.

Глагол изменяется (спрягается) по трем лицам в единственном (singulāris) и во множественном (plurālis) числе.
Типы спряжения
Латинские глаголы делятся на 4 спряжения в зависимости от конечного звука основы инфекта.

По окончанию основы инфинитива (основы инфекта) различают четыре спряжения глагола:
Спряжение

Инфинитив

Основа инфекта

Признак спряжения

I

II

III

III

IV

Сondemnāre

Monēre

Dividĕre

Statuĕre

Punīre

Condemnā-

Monē-

Divid-

Statu-

Punī-

ā

ē

согласный

u

ī


Словарная форма глагола
Глагол записывается в словаре в четырех формах:

1. Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного наклонения действительного залога), 1 л. ед. ч.:condemno (я) обвиняю.

2. Perfectum indicativi activi (прошедшее завершенное время изъявительного наклонения), 1 л. ед.ч.:condemnāvi (я) обвинил

3. Supīnum супин, отглагольное существительное, которое редко употребляется самостоятельно, но служит для образования других глагольных форм:condemnātum.

4. Infinitivus praesentis activi (прошедшее завершенное время изъявительного наклонения действительного залога):condemnāre обвинять

В словаре обычно записывается сокращенная словарная форма:I сondemno, āvi, ātum, āre I обвинять

II moneo, ui, ĭtum, ēre убеждать

III divĭdo, divisi, divīsum, dividĕre разделять

statuo, statui, statūtum, statuĕre ставить

IV pinio, īvi, ītum, īre наказывать
Личные окончания глагола в настоящем времени изъявительного наклонения действительного залога


Лицо

Sing.

Pl.

1

2

3o (m)

s

t

mus

tis

nt


Соединительные (тематические) гласные глагола


ĕ перед r

u перед n

i в остальных случаях

defend-ĕ-re

defend-u-nt

defend-i-t

Задание 7.


а) Определите спряжение глаголов:

tegĕre, narrāre, adhibēre, solvĕre, venīre, statuĕre, tacēre, adrogāre, dividĕre, timēre, vocāre, valēre, regĕre, custodīreb) Определите лицо и число глаголов, переведите на русский язык:

mittunt, audis, habet, tegĭtis, decĭmus, trado, audimus, spero, scribitis, emunt, do, monet, laudasc) Проспрягайте глагол в Praesent ind act одновременно заменяя притяжательное местоимение в зависимости от лица и числа глагола:

epistŏlam meam scribo – я пишу мое (свое) письмо

fundum meum custodio – я охраняю мой (свой) земельный участок

discipulos meos docĕo – я обучаю моих (своих) учениковd) Поставьте глаголы в скобках в нужную грамматическую форму:

Scribĕre est (ago). Писать – это (значит) действовать.

Natūra (appĕto) perfectum. Природа стремится к совершенству. (Ignōro). Мы не знаем.

Verba (volo), scripta (maneo). Слова улетают, написанное остается.

Multum vinum (bibo) non diu (vivo). Много вина пить – не долго жить.
Повелительное наклонение настоящего времени действительного залога
Повелительное наклонение имеет формы 2-го лица ед. и мн. числа.

Спряжение

Основа инфекта

Ед. ч.

Мн.ч.

I

II

IIIIV

Condemna –

Cave –


Scrib –

Audi -


Condemna !

Cave !


Scribe !

Audi !


condemnāte !

cavēte !


scribĭte !

audīte !


Для выражения запрещения употребляется особая конструкция с глаголом nolle (не хотеть)

2 л. Sing. Noli condemnāre! Не обвиняй!

2 л. Pl. Nolite condemnāre! Не обвиняйте!
Задание 8.


 1. Сделайте грамматический разбор, переведите на русский язык:

Do, dico, addĭco.

Filius nihil suum habet.

Iniuria servi domĭnum pertingit.

Gratuĭtum debet esse commodātum (Inst. Iust.)

Matrimonia debent esse libĕra.

Femĭna in familia viri sui locum filiae obtĭnet.

Ira non excūsat delictum.

Tantum scimus, quantum memoriā tenēmus.

Tantum metuunt, quantum nocent.

Non temēre credĕre est nervus sapientiae.

De tuo facto cavēre debes.

Ignorantia non excūsat.

Magnum anĭmum non incurvat iniuria (Sen.).

Testamentum meum valet.

Vale. Valēte.


 1. Переведите на русский язык:

Dum spiro, spero. Errare humanum est. Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat; quod ferrum non sanat, ignis sanat. Libram aeneam teneo. Habent sua fata libelli. Vicinus meus fundum alienum arat. Qui dat mutuum, amicum vendit, inimicum emit. Bellum cum captivis et feminis gerere non soleo. Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. Non magister ad discipulum debet venire, sed discipulus ad magistrum. Aquilam volare doces.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка