1 варыянт Выпішыце нумары спалучэнняў слоў, якія не адносяцца да словазлучэнняў
Дата канвертавання13.05.2016
Памер44.52 Kb.

1 варыянт

1. Выпішыце нумары спалучэнняў слоў, якія не адносяцца да словазлучэнняў.

 1. Спалучэнне аднародных членаў сказа.

 2. Склонавая форма назоўніка з прыназоўнікам.

 3. Спалучэнне двух самастойных слоў з прыназоўнікам.

 1. Складаная форма ступені параўнання прыслоўяў.

 2. Састаўныя лічэбнікі.

 3. Састаўныя прыназоўнікі.

 4. Састаўныя злучнікі.

10. Азначаемае слова ў спалучэнні з адасобленым членам сказа.

2. Дзве групы словазлучэнняў сфарміраваны па прымеце спосабу падпарадкавальнай сувязі. Падкрэсліце словазлучэнні, якія не адпавядаюць спосабу сувязі.

Хадзіў у ягады.

Прыгожы з выгляду

Віншаваць таварыша.

Прыемнае пачуццё

Промні сонца


Хадзіў павольна

Прыгожы па-свойму.

Віншаваць па-сяброўску.

Прыемна ўсведамляцьСонечныя промні.

3. Выпішыце нумары словазлучэнняў.

 1. Добрая вестка.

 1. Каля дуба.

 1. Кроплі дажджу.

 1. Нізка над лесам.

 1. Будзем думаць.

 1. Сорак пяць.

 1. Найболып цікавы.

 1. Дабро і зло.

 1. Паўтараць бясконца.

 1. На працягу дня.

4. Выпішыце нумары словазлучэнняў, якія адпавядаюць схеме: галоўнае слова + залежнае слова.

 1. Надыход свята.

 2. 3 дупла вылецець.

 3. Аб'яву павесіць.

 4. Ісці па лесе.

 5. Прыгожыя школы.

 6. Поспехі касманаўтыкі.

 7. Выразна чытаць.

5. Вызначце від падпарадкавальнай сувязі.

 1. Дарагі падарунак.

 2. Дарагі чалавеку.

 3. Багаты баравікамі.

 1. Багаты ўраджай.

 2. Бадзёры настрой.

 3. Бадзёры з выгляду.

 4. Вольны ад заняткаў.

6. Выпішыце нумары словазлучэнняў з граматычным значэннем дзеяння і прадмета, на які яно пераходзіць.

 1. Запомніць нумар

 2. Многа грошай

 3. Песню напісаў

 4. Сябра падмануць

 5. Аб'ём чайніка

 6. Запрасіць гасцей

7. Знайдзіце памылкі ў дапасаванні галоўнага і залежнага слова, выпраўце іх.

 1. (запісаць) дзесятковую дроб —

 2. (захапляцца) Аленчынай вучонасці —

 3. (хадзіць па) лясным сцежкам —

 4. (любавацца) шырокім стэпам —

 5. (выслухаць) разумнага чалавека —

 6. (пляснуць) сваёй далонню —

 7. (бачыць) вялікага жука —

8. Знайдзіце памылкі ва ўказанні спосабу сувязі слоў у словазлучэннях, адзначце іх.

 1. [К.] Крыўда на суседзяў

 1. [Д.] Пакрыўдзіўшы суседзяў

 1. [Д.] Пакрыўджаныя суседзі

 1. [П.] Любіў крыўдзіць

 1. [К.] Не дараваў крыўды

 1. [П.] Цяжка пакрыўдзіць

9. Запішыце з дадзеным словам тры словазлучэнні, з рознымі спосабамі сувязі.

Вільготны.

10. Адзначце нумары словазлучэнняў, якія могуць адначасова ўжывацца як свабодныя, так і несвабодныя.


 1. Віляць хвастом.

 2. Закручваць гайкі.

 3. Вады не замуціць.2 варыянт

1. Дзве групы словазлучэнняў сфарміраваны па прымеце спосабу сінтаксічнай сувязі. Падкрэсліце тыя словазлучэнні, якія не адпавядаюць спосабу сувязі.

1. Мастацкае ткацтва. Паўночнае ззянне. Пад старой ялінай. Дзесяты нумар. Патрэбны самому.

2. Страціў надзею. Цягнуцца да сонца. Перапляліся ўверсе. Нумар вагона. Звялы ад спёкі.

2. Выпішыце нумары словазлучэнняў, якія адпавядаюць нормам беларускай мовы.


 1. Выбачайце мне.

 2. Дзякаваць брата.

 3. Дзякаваць брату.

 4. У пяці кіламетрах ад дома.

 5. Два летніх дні.

 6. За пяць кіламетраў ад дома.

 7. Два летнія дні.

 8. Выбачайце мяне.

3. Змяніце словазлучэнні такім чынам, каб галоўнае і залежнае словы былі выражаны назоўнікамі.

 1. Матчыны клопаты —

 2. Жураўліны крык —

 1. Сардэчныя сасуды —

 2. Вячэрні Мінск —

 3. Кніжная шафа —

4. Вызначце спосаб падпарадкавальнай сувязі і сфармулюйце сцвярджэнне.

Пры (дапасаванні, кіраванніні) залежнае слова(змяняецца, не змяняецца) услед за галоўным, ставіцца ў тым жа (ліку, родзе, склоне), што і галоўнае.

Пры (кіраванні, прымыканні) залежнае слова (змяняецца, не змяняецца) услед за галоўным, а застаецца ў тым жа склоне, якога патрабуе ад яго галоўнае слова.

5. Выпішыце нумары словазлучэнняў з падпарадкавальнай сувяззю.


 1. Чырвоная ружа.

 2. Чырванее рабіна.

 3. Чырванець ад сораму.

 4. Чырвоны і белы.

 5. Чырванаватыя яблыкі.

 6. Чырвань захаду.

 7. Чырвоным быць.

6. Выпішыце нумары словазлучэнняў, якія адпавядаюць схеме: залежнае слова + галоўнае слова.

 1. Большасць вучняў.

 2. Велічынёй з яблык.

 3. Сестрына кніга.

 4. Дарога за лесам.

 5. Крыху павесялець.

 6. Радавацца вясне.

 7. Рана пасаджаны.

7. Вызначце від падпарадкавальнай сувязі.

 1. Аматар гуляць.

 2. Ручэй пераскочыць.

 3. Работаю захапляцца.

 4. Імкненне радавацца.

 5. Здарэнне расказаць.

 6. Вады прынесці.

 7. Жаданне вучыцца.

8. Запішыце з дадзеным словам тры словазлучэнні, з рознымі спосабамі сувязі.

Стомлены9. Выберыце патрэбную граматычную форму, залежнага слова.

 1. Кроплі (дожджу/дажджа) .

 2. Нарач (сіні/сіняя) .

 3. Медаль (залаты/залатая) .

 4. Захварэць (грыпам/на грып) .

 5. Падобны (на маці/да маці) .

 6. Цюль (прыгожы/прыгожая) .

10. Выпішыце нумары несвабодных словазлучэнняў.

 1. На сёмым небе.

 2. На сёмым паверсе.

 3. Белая варона.

 4. Ахілесава пята.

 5. Развязаць хустку.

 6. Развязаць язык.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка