1 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову
Дата канвертавання30.04.2016
Памер20.01 Kb.
1 варыянт
1. Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову: Непрыкметна ляцеў час. На дварэ гудзела завіруха. Кідала ў вокны сухі снег. Ён бясконца шурпаў па шыбах. Вецер біў у бляшаны дах, нібы ў бубен. Гудзела ў коміне. А ў пакоі было цёпла, утульна. Ярка-ярка гарэла настольная лямпа. Рытмічна і гэтак спакойна цікаў будзільнік. Было ўжо вельмі позна. Але Сяргею не хацелася спаць. Хацелася сядзець і сядзець вось так, глядзець на маці і слухаць яе расказ.
2. Выпішыце назыўныя сказы: 1) Чэрвеньская спёка. 2) Салавей пяе ў маёй дуброве, растрывожыў песняю душу. 3) Дзікі свіст і бразгат. 4) Духмяная цішыня густа наплывае з-за вербалозу на раку. 5) Вунь узгорак, пакрыты нізкарослымі хвойкамі.
3. Закончыце сказ: Аднасастаўныя сказы, у якіх галоўны член выражаецца дзеясловам 1 ці 2 асобы цяп., прошл., буд.часу, называецца ... .
4. З чым вы нязгодны? 1) Па наяўнасці галоўных членаў простыя сказы дзеляцца на двухсастаўныя і аднасастаўныя. 2) Назыўныя сказы бываюць развітыя і неразвітыя. 3) У аднасастаўных сказах толькі адзін галоўны член – выказнік. 4) Безасабовыя сказы – гэта сказы, галоўны член якіх абазначае стан або дзеянне, што не залежыць ад асобы.
5. Выпішыце сказы, падкрэсліце выказнікі і вызначце, чым яны выражаны: Век хадзі і любуйся, а стомішся – ля агню на ўзлессі прысядзь. Так, усюды запалілі агні. За вамі неўзабаве прыйдуць. Парою сена косяць. У хаце вучням не сядзіцца. На дварэ свежа і ціха. Не пражыць без надзейных і верных сяброў. Долі падуладжаны жабрачай, на зямлі жыву і не жыву.
6. Выпраўце памылкі ў вызначэнні віда сказа: Птушку пазнаюць па палёце. – Няпэўна-асабовы. Люблю цябе, мой Нёман родны. – Назыўны. Мне стала маркотна і сумна. – Пэўна-асабовы. Гляджу на зялёную сопку. – Абагульнена-асабовы. Сустракаюць чалавека па адзенні, а праводзяць па розуму. – Няпэўна-асабовы. Не, не дарма яму вераць. – Безасабовы. Хачу паведаць пра людзей адданых. – Назыўны. Агні Варшавы. – Безасабовы. Салаўя песнямі не кормяць. – Абагульнена-асабовы. Папрасі прабачэння ў Марыны і больш так не рабі. – Пэўна-асабовы.
7. Знайдзіце “чацвёрты лішні” сказ у кожнай групе і графічна растлумачце свой выбар: 1) З прыездам Толіка ў леснічоўцы як бы пасвятлела, папрыгажэла. Івану Васільевічу раптам стала весела. Затрымацца хочацца ў жыцці. І на душы светла, радасна, святочна. 2) Сёлета ўлетку мне выпала ехаць цягніком з Брэста ў Пінск. Быў пачатак чэрвеня. Якая раскоша, якое хараство! Лепшага адпачынку і не трэба. 3) Гуслям, княжа, не пішуць законаў. Дарогу праз лес праехалі хутка. З поля прыбралі багаты ўраджай. Месца для адпачынку выбралі надзвычай добрае. 4) Дарогу засыпала залатое лісце. Поле засыпана снегам. Хмара набліжалася і цямнела. На дварэ патрошку цямнела.
8. Перабудуйце безасабовыя сказы ў асабовыя: Павеяла цёплым вецярком. За ноч падкінула сняжку. У цёплым сонечным паветры пахне верасамі і жывіцай. Чалавеку хацелася пажартаваць. Пахла смалою і травамі.
9. Запішыце 5 абагульнена-асабовых сказаў. Чаму вашы сказы менавіта абагульнена-асабовыя.
10. Апішыце зімовы надвячорак, выкарыстоўваючы ўсе віды аднасастаўных сказаў. Падкрэсліце ў іх граматычную аснову.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка