1. Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння
старонка1/9
Дата канвертавання25.03.2016
Памер1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння

гісторыі Беларусі.
Слова "гісторыя" грэцкага паходжання-"звесткі аб мінулым".Т.о. Гісторыя-навука аб мінулым.Гісторыю чалавецтва прынята дзяліць на сусветную(усеагульную) і гісторыю асобных краін і народаў.У курсе "Гісторыя Белорусі у кантэксце сусветнай цывілізацыі" вывучаецца мінулае і сучаснасць бел. народа.У гісторыі Белоруси выяўлена шмат "белых плям"-БНР,ВКЛ,стварэнне БССР і т.д. Наша задача- даць аб'ектыўны аналіз гістарычным фактам. Гісторыя Белоруси налічвае ні адно тысячагоддзе, яна ўяўляе сабою важную складовую частку еўроп. і сусвет.цывілізацый. Белы народ у общ-культ. развіцці згуляў значную ролю ў свеце.У яго заўсёды існавала свая прамысловасць, дзярж-венность, культура і т.д.Мінулае белы народа-яго неотъемлимое багацце, абавязковы фактар нац адметнасці, які спрыяе росту нац самасвядомасці. Да перыядызацыі гісторыі чалавецтва сущ шэраг падыходаў.Першая спроба перыядызацыі зробленая інш грэкамі. Сваю перыядызацыю зрабілі Дарвін і Морган:1)дзікасць, 2)варварства, 3)цывілізацыя.Фармацыйная канцэпцыя:1) першабытна-общ лад, 2)феадалізм, 3)капіталізм, 4)эпоха сацыялізму, 5)эпоха камунізму. Форм канцэпцыя недакладная т.к. цяжка растлумачыць необх пераходных перыядаў.

Мы будзем карыстацца цывілізацыйнай перыядызацыяй.Цывілізацыя(лат.-грамадзянскі, дзярж-венны)-сукупнасць мацюк. і дух. каштоўнасцяў грамадства.Пад цывілізацыяй мы будзем разумець устойлівы тып соц арганізацыі аднаго або неск грамадстваў калі яны звязаныя прыкладна аднолькавымі паліты,экономич,правов і т.д. традыцыямі, кот могуць перадавацца ад

аднаго этнасу да іншага. Таму гісторыя таго або іншага грамадства мае общечеловеч каштоўнасці.

Цывілізацыйная канцэпцыя:

I перыяд.Інш аб-ва(100-40тыс гадоў да н.э.-шэры I тыс.н.э.)

а) каменнае стагоддзе(40 тыс да н э -3 тыс гадоў да н э)

б) бронзавае стагоддзе(2 тыс да н э-нач I тыс да н э)

в)жалезнае стагоддзе(нач I тыс да н э-шэры I тыс.н.э.)

II перыяд.Сярэднявечча(конV-XV стст н э)

а)нач пераходу да класавага общ-ву і возникн дзярж-у на Белы(VI-пёр пол XIII)

б)развіццё феадальнай сістэмы (сяр XIII-XV)

III перыяд.Новы час (XVI-начXX у)

а)афармленне феод сістэмы і наспяванне яе крызісу(XVI-кон XVIIIв)

бы)генезіс і ўмацаванне капіталізму(конXVIII-1917)

IV перыяд.Найноўшы час (1918-нашы дні)

Крыніцы па гісторыі Белорусии складаюцца з 6 асноўных груп: 1)археалагічныя,2)этнаграфічныя,3)лінгвістычныя,4)вусныя,5)пісьмовыя,

6)кіно-фота-фонодокументы.6. Эканамічны уклад, грамадскі і палітычны лад першых дзяржаўных ўтварэнняў на тэрыторыі Беларусь

Самым магутным княствам. існаваўшым на тэрыторыі Беларусі ў Х-XIII стст., было Полацкае княства. Яго гістарычным ядром было княжанне крывічоў-палачан.Упершыню Полацк упамінаецца пад 862 г. Полацкая зямля размяшчалася на поўначы Беларусі, уключаючы сучасную Віцебскую вобласць і частку Мінскай.

Першым полацкім князем быў Рагвалод. Ён правіў незалежна ад Кіева і Ноўгарада. якія сапернічалі між сабой за аб'яднанне ўсходнеславянскіх зямель. Але ў 980 г. наўгародскаму князю Уладзіміру Святаслававічу ўдалося захапіць Полацк.

Князь Рагвалод і яго два сыны былі забіты, дачка Рагнеда была прымусова выдадзена замуж за Уладзіміра, які едзе з ёй у Кіеў, падманам забівае свайго брата Яраполка і становіцца Кіеўскім князем. Рагнеда, якая не змагла змірыцца са сваёй доляй, зрабіла спробу забіць Уладзіміра. Пасля гэтай няўдачнай спробы Уладзімір выслаў Рагнеду на бацькаўшчыну, у Полацкую зямлю, дзе для яе быў заснаваны г. Ізяслаў (цяпер Заслаўе). Рагнеда памерла ў 1000 г.Ізяслава палачане запрасілі княжыць у Полацку, але праз год ён памірае. Яго пераемнікам стаў князь Брачыслаў Ізяслававіч, пры княжанні якога пашырылася тэрыторыя Полацкай зямлі. Пасля смерці Брачыслава яго месца заняў Усеслаў Брачыслававіч (1044—1101), які быў празваны, Чарадзеем. Князь імкнуўся захапіць землі, якія знаходзіліся за межамі Полацкай зямлі. Гэтым ён абвастрыў адносіны з Кіевам. Кіеўскія князі зрабілі спробу падпарадкаваць Полацк, але ім не ўдалося. Як сімвал незалежнасці Полацкай дзяржавы тут быў пабудаваны Сафійскі сабор. У перыяд княжання Усеслава Полацкае княства дасягнула найвышэйшага росквіту, але пасля яго смерці яно было падзелена на шэраг удзельных княстваў: Полацкае, Менскае, Віцебскае, Друцкае, Лагойскае і інш. У шасці з іх княжылі сыны Усеслава, якія вялі паміж сабой міжусобную барацьбу.У пачатку XIII ст. Полацкаму княству, раздробленаму на ўдзельныя княствы, пачалі пагражаць крыжакі. Полацкая зямля паступова губляла сваю былую веліч. У такіх абставінах палачане пайшлі на саюз з землямі Верхняга Панямоння, сталіцай якіхбыў г. Наваградак, праз запрашэнне на княжанне літоускіх князеу. Першым літоускім князем на полацкім княжанні быў Таўцівіл.

У пачатку XII ст. у грамадска-палітычным жыцці Полацкай зямлі адбываюцца вялікія зрухі. Актывізавалася дзейнасць веча. Веча—гэта агульны сход гараджан. На гэтым сходзе вырашаліся розныя пытанні. Напрыклад, веча выганяла і запрашала князёў, аб'яўляла войны, заключала мір ці гандлёвыя дагаворы. У XII ст. веча стала таксама вышэйшай судовай інстанцыяй. На першы план паступова выступалі ў Полацкім княстве баяры і дружыннікі. Улада самога князя была абмежавана.

КНЯЗЬ: збор даніны з насельніцтва, ажыййяўленне суда, клопат аб гараджанах, арганізацыя войска і камандаванне ім.

ВЕЧА: вырашэнне найбольш важных грамадскіх і дзяржаўных спраў, заключэнне дагавораў з іншымі гарадамі і дзяржавамі.

1)Сістэма органаў улады ў нашых дзярж-вах-княствах была такі жа як і ў іншых усходне-славянскіх княствах.Вышэйшымі органамі былі:князь-стаяў на чале дзярж-у і ўсёй выканаўчай улады,вырашаў усе бягучыя пытанні дзярж-веннага кіравання. Осн. Абавязкам князя была абарона дзярж-у ад знешняга нападу і падтрыманні парадку ўсярэдзіне краін.У асабістым распараджэнні князя знаходзілася невялікая дружына(ахова)- спецыяльна абучаны ваеннай справе атрад.

Узвядзенне князя на пасад праходзіла шляхам атрымання ў спадчыну пасаду старэйшым сынам , магло праходзіць запрашэнне іншага князя на пасад або захоп пасаду сілай. Уступ князя на пасад праходзіла па вызначаным рытуале падчас якога князь кляўся ахоўваць терр. Дзярж-у і інтарэсы грамадзян.Умовы ўступа на пасад апавяшчаліся ў дамове.Дума(радая)-не мела сталага складу, у яе ўваходзілі самыя паважаныя людзі княства.Усе пытанні якія вырашаў князь вырашала і княжая дума, а пасля абмеркавання на думе пытанні выносіліся на веча.Веча-народны збор дарослых мужчын,найболей старажытны орган улады.Паўстала яно разам з дзярж-вом і існавала ва ўсіх славянскіх княствах..

Службные чыны:

Пасаднік-намеснік князя котрый выбіраўся князем на неабмежаваны тэрмін.

Тысяцкі-выбіраўся вечем або князем на неабмежаваны , у ваенны час камандаваў ополением, у мірнае - парадак у горадзе.Подвойский-быў з ліку набліжаных князя і з'яўляўся камандзірам княжай дружыны.Яму даручалася выкананне рашэнняў веча і распараджэнняў князя.Ключник(цівун)-распараджаўся хоз-веннымі справамі княства.2. Першабытнае грамадства - агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусь Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

Чалавек вылучыўся з жывёліны свету каля 3 млн гадоў назад (Афрыка). На тэрыторыі сучаснай Беларусі першыя людзі з'явіліся - 100-40 тыс гадоў да н.э. У адпаведнасці з эвалюцыяй прылад працы гісторыю першабытнага грамадства прынята дзяліць:

Каменнае стагоддзе(100-40 тыс да н э -3 тыс гадоў да н э): 1) палеаліт (100-40 тыс да н э- 10 тыс гадоў да н.э.), 2) мезаліт (10-5 тыс да н.э.), 3) неаліт (4-3 тыс гадоў да н.э.).

Бронзавае стагоддзе(2 тыс да н э-нач I тыс да н э); Жалезнае стагоддзе(нач I тыс да н э-шэры I тыс.н.э.).

Каменнае стагоддзе:

палеаліт-першае пранікненне чалавека- клімат вельмі халодны, насельніцтва- неандертальцы (каменная зброя, прымітыўная прамова, агонь, простахадня). Асвойвалі наш бок па берагах рэк. У эпоху позняга палеаліту- кроманьёнцы (крамянёвыя прылады працы, жыллё з касцей і шкур, зародкі мастацтва, рэлігіі)

На нашай тэрыторыі 2 самыя старажытныя стаянкі: Юревичи (рэшткі 20 мамантаў, кремн. прылады, вогнішчы) і Бярдыш (Чечерский раён- прылады працы ок 600). У гэты час існуе ўжо родавае грамадства. Осн промышл. калектывам была раннеродовая суполка. Сущ родавая ўласнасць на паляўнічыя ўчасткі і т.д.Толькі прылады ў асабістай уласнасці. Існаваў матрыярхат. Тэрыторыя пакрылася ледніком, пацяпленне, паўторнае засяленне.мезаліт- поўнае засяленне терр. Б., ок 120 стаянак вядома, важнае адкрыццё лук і стрэлы, прыручэнне жывёлін, рыбалка, характэрная родавая арганізацыя (у ўсіх одинак прылады працы, вопратка, жыллё). У сваю чаргу суполка аб'ядноўвалася ў плямёны.

неаліт- клімат цяплей, 27-36 тыс чал, гліняны посуд, з'яўляецца ткацтва. Распаўсюджаныя формы хоз-вования: земляробства і жывёлагадоўля-расла незалежнасць ад прыроды. Т.о. пачаўся паступовы пераход ад прысваення да произв-ву.

З'яўляліся крамянёвыя шахты, у некот селішчах матчын род приобел сталыя формы.Бронзавае стагоддзе:

першыя вырабы з самароднай медзі(6500 да нэ- не на тэр Б).Праз 3000 гадоў- бронза. У 1800-1500-металлургич цэнтры ў Закаўказзе і Скандынавіі. У нас у асноўным каменныя прылады, плоскодонная посуд, ткацтва, металургія, воінскія захопы- зараджэнне маёмаснага нер-у, патрыярхат. Сущ тавараабмен. 2-3 тыс гадоў да н.э. демограф выбух у Еўропе. Балты дашлі на нашу тэрыторыю з сярэдняга подднепровья і ва 2-ом тыс да н.э. змяшаліся з мясцовым насельніцтвам і рассяліліся ў нашым боку.Жалезнае стагоддзе:

У 7-6 у да н.э. у нашым боку пачынаюць здабываць жэелезо з бурых жалезнякоў (выплаўляюць у печах- домніцах), развівалася падсечная сістэма земляробства (проса, бабы, пшаніца). У 4-5 у н.э. на нашу терр дашлі славяне са сваёй протородины (рэкі Эльба, Вісла, Нёман). Са сваёй протородины частка славян ішла на поўдзень , іншая на ўсход (дайшла да Дняпра і ў 6-7 у тут сфармавалася новая галіна славян- беларусы, рускія, украінцы)- усходнія славяне. 3 этапу засялення: 1) Вялікае перасяленне, 2) Славянізацыя балтаў , 3) Славяне- асноўнае насельніцтва нашага боку. Асіміляцыя славянамі нашай тэрыторыі ішла шляхам вайны і мела вялікае значэнне для гістарычнага лёсу Б.7. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.
Дачыненне ўсходне-славянскіх княстваў са сваімі найблізкімі суседзямі ў які вывучаецца перыяд былі досыць складанымі .Землі гістарычнай Літвы ў 10-13вв былі аб'ектам заваёў суседніх славянскіх княстваў. У сваю чаргу Літоўскія і Яцвяжскія дружыны неаднаразова рабілі набегі на славянскія княствы. Гэтыя набегі - галоўная крыніца багацця літоўскай шляхты. У нач 13в соц-эк развіццё прывяло да расслаення грамадства і зараджэнню дзярж-венности. Паліты.ваенна-терр. саюзу гэтых тэрыторый спрыяла пагроза са боку крыжакоў. Паступова ў літ шляхты вылучыліся наиб моцныя правадыры.Наймацнейшы ў гэты перыяд -Міндоўг. Імкненне да саюза з'яўляецца ў гэты перыяд і на славянскіх землях.Рост вырабляе.сіл,укрепл. феод. адносін і т.д. садзейнічалі пераадоленню раздробненасці. Узмацненне гэтага працэсу-12-13вв.Уся Ю і Ў частку Ўсходне-слаўшы терр у 1237-1242гг была захопленая мангола-татарамі , з захаду- крыжакі. У нач 13в Полацкае княства першым прыняло на сябе ўвесь цяжар нападу. Неабходным стаў пошук больш цеснага аб'яднання балт і слаўшы земляў.Склаўся славяна-літ ваенна-паліты аб'яднанне-ВКЛ.Пачаткам ВКЛ стаў паліты саюз 2-х галоўных рэгіянальных сіл.Першыя свае крокі маладое дзярж-у рабіла ў Наваградку. Да шэрага 13в цэнтрам паліты жыцці Бы перанесены з Полацка ў Наваградак. Заснаваны ў 10в Наваградак у 12-13вв быў на піцы свайго развіцця. Расло паліты. значэнне горада ён стаў сталіцай. Адукацыя ВКЛ пачалі наваградскія феадалы, для сваіх мэт яны выкарысталі Міндоўга. Першы князь ВКЛ - Міндоўг. У сваім імкненні пашырыць терр. Уступае ў канфлікт з Даніілам Галіцкім. За падтрымкай Міндоўг звяртаецца да ордэна крыжакоў. У 1251г-прымае каталіцтва, у 1254 карануецца каронай дасланай татам Рымскім, у 1263г быў забіты сваімі набліжанымі. У канцы 13в у ВКЛ правіл Войшалк і Витель, якія працягвалі палітыку пашырэння терр. Пры Вителе ў склад ВКЛ увайшло Полацкае кн-у на правах аўтаноміі. Падчас Гедемина вялікая частка Б. увайшла ў склад ВКЛ.У 1323г Гедемин перанёс сталіцу з Наваградка ў Вільню. Пры Альберце ўсе нашы землі ўвайшлі ў склад ВКЛ. Пасля яго смерці князем стаў у абыход закона Ягайла. Для ўмацавання свайго становішча сватаецца да дачкі князя Зміцера Данскога, які патрабуе васальнай залежнасці ВКЛ. Ягайла не згодзен і таму звяртаецца да Польшчы. У 1384г на польскі пасад збудаваная дачка караля Людовіка - Ядзвіга. Яна была заручаная з Вільгельмам Аўстрыйскім і ў выпадку іх шлюбу Польшча адыходзіць Аўстрыі. Каб пазбавіцца ад нямога. засіллі польскія магнаты выдаюць Ядзвігу за Ягайла. 14 авг. 1385г у г Крэва падпісаныя ўмовы дамовы - Крэўская ўнія. Умовы дамовы:1)Літ князі згаджаліся далучыць свае землі да кароны польскай 2)Ягайла станавіўся каталіком і распаўсюджваў веру 3)падаць Польшчы ўсю казну ВКЛ 4)заплаціць 300тыс флоринтов Вільгельму Австр.5) вярнуць Польшчы ўсе захопленыя ВКЛ землі. Узімку 1386г Ягайла ўступае ў каталіцкую веру, а ў сакавіку карануецца. У выніку крэўскай уніі ВКЛ сохр. сваю незалежнасць. Т.о. унія не выходзіла за рамкі федэрацыі. Унія выклікала апазіцыю літ шляхты , кот узначаліў Вітаўт ,ён зрынуў намесніка Ягайлы і стаў кіраваць дзярж-вом незав-мо ад Польшчы. У 1392г Вітаўт пажыццёва прызначаны "гаспадаром ВКЛ".Для барацьбы з крыжакамі быў распрацаваны план. 15 ліпеня 1410г адбылася Грунвальдская бітва- крыжакі разгромленыя. У 1413 г у Гародне адбыўся сойм феадалаў.На сойме прынятыя Городеньские привелеи, кот ставілі ў другараднае становішча ведаць у кн-ве ў параўнанні з каталікамі. Белы,укр, рускія феадалы пачынаюць барацьбу супраць такога становішча і толькі ў 1434 кароль Ягайла выдае яшчэ адзін привелей па кату ўсім православ феадалам дадзеныя такія жа правы як і каталікам. З 1440 па 1492 князем станавіцца сын Ягайла -Казімір. Нягледзячы на шматлікія цяжкасці кот прынесла ВКЛ 13-пёр пол 16 ст у гэты час завяршаецца фармаванне дзярж-паліты і судовай сістэмы дзяржавы.3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

Этнас (ад грэч. ethnos – племя, народ) – устойлівая супольнасць людзей, якая склалася гістарычна на пэўнай тэрыторыі, мае агульную мову, культуру, побыт, псіхалагічныя рысы і самасвядомасць.Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі пачаўся ў бронзавым веку з часу рассялення на яе тэрыторыі індаеўрапейскіх плямён. Яго храналагічныя рамкі: 3–2 тыс. гг. да н.э. – да нашага часу.Прыкладна 3 – 2 тыс. гг. да н.э. адбыўся дэмаграфічны выбух, пачалося “вялікае перасяленне народаў”.Інснуе некалькі канцэпцый прарадзімы індаеўрапейцаў. Адна з іх – канцэпцыя еўрапейскай лакалізацыі – Паўночнай Германіі і Паўднёвай Скандынавіі. У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. узнікла званая балканская канцэпцыя прарадзімы індаеўрапейцаў.Найбольш навукова абгрунтаванай з’яўляецца канцэпцыя пярэднеазіяцкай прарадзімы індаеўрапейцаў. У адпаведнасці з ёй праіндаеўрапейцы да міграцыі жылі ў Пярэдняй Азіі, там, дзе цяпер знаходзяцца Іран, Ірак, АфганістанУ 4–3 тысячагоддзі да н.э. пачалася міграцыя праіндаеўрапейцаў са сваёй прарадзімы. Гэты магутны міграцыйны паток стаў крыніцай рассялення праіндаеўрапейцаў у Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі.Пры сустрэчы з мясцовым насельніцтвам індаеўрапейцы, якія знаходзіліся на больш высокай ступені сацыяльна-эканамічнага развіцця перамагалі яго і асімілявалі. У выніку асіміляцыі мясцовага неалітычнага насельніцтва індаеўрапейцамі сфарміраваўся новы этнас – балты. Балты жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі да прыходу сюды славян.Каменны век уступіў месца бронзаваму веку (3–2 тыс. гг. да н.э. – 1 тыс. гг. да н.э.). Агульная колькасць насельніцтва ў бронзавым веку магла быць ад 50 да 75 тыс. чалавек.Бронзавы век уступіў месца жалезнаму веку (1 тыс. гг. да н.э. – IV–V стст. н.э.). Мясцовыя плямёны асвоілі жалезаапрацоўку.Ёсць некалькі канцэпцый прарадзімы славян. Але найбольш навукова абгрунтаванай і распаўсюджанай з’яўляецца канцэпцыя цэнтральнаеўрапейскай лакалізацыі славян, паводле якой прарадзімай славян трэба лічыць тэрыторыю дзе сёння знаходзяцца Германія, Чэхія, Славакія, Польшча, самыя заходнія раёны Беларусі. У IV–VII стст. адбылося другое “вялікае перасяленне народаў”. Аднак яго храналагічныя Са сваёй прарадзімы частка славян пачала масавы рух на поўдзень. Сёння гэта – балгары, сербы, харваты, славенцы, македонцы і інш.Другая частка славян са сваёй прарадзімы рухалася на ўсход. Яны асімілявалі мясцовае балцкае, фіна-угорскае і цюркскае насельніцтва. Усходнія славяне сёння – гэта беларусы, рускія і ўкраінцы.У VI–VII стст. славяне пачынаюць пранікаць у балцкі арэал. У VIII–IX стст. пачынаецца масавае рассяленне славян на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У выніку славяна-балцкага ўзаемадзеяння ўзніклі крывічы, дрыгавічы, радзімічы – не непасрэдныя продкі беларусаў, а этнічныя супольнасці на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў IX – першай палове XII ст.

8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага. Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста (валочная памера).
У 13-пёр пол 16 у на терр Беларусі працягваецца фармаванне феадальных адносін. З/х працай займаецца вялікая частка насельніцтва. Гл. заняткі людзей: земляробства, жывёлагадоўля, рамяство, паляванне, рыбалоўства. З/х было натуральным. Сельскі двор звалі -дым, што пазначала сям'ю і яе ўласнасць. Значную ролю ў сельскім жыцці гуляла суполка. Яна арганізоўвала сялянскае землекарыстанне і выплату феадальнай рэнты. Кіравалі суполкай старцы і десятские, якія выбіраліся самой суполкай. За карыстанне зямлёй сяляне выплачвалі шэраг павіннасцяў. Сяляне дзяліліся ў залежнасці ад павіннасці на тяглых, аблогавых, агароднікаў і слугаў; па ступені феадальнай залежнасці на ворных, непахотных і чэлядзь. Галоўным уладальнікам зямлі ў ВКЛ з'яўляўся князь. Землі дзяліліся на дзярж-венныя і дзелі. У 16 стагоддзі 1/3 насельніцтва пражывала на дзярж-венных землях(усход ВКЛ), на захадзе- дзелі землі. Дробныя землеўласнікі як правіла служылі ў князя .Іх сталі зваць шляхтай, а буйныя землеўласнікі-паны, магнаты. Некаторыя з іх былі князямі, іншыя атрымоўвалі зямлю за ваенную дзярж службу.Аграрная рэформа 1557г.

Рост гарадоў, гандлю, рамёстваў у 15 ст выклікаў уздым попыту на збожжа і інш. з/х прадукты. У сярэдзіне 16в каб павялічыць прыбыткі з дзярж-венных земляў Вялікі князь Жыгімонт 2 Аўгуст праводзіць рэформу "валочная памера". Сутнасць: павялічыць прыбытак казны

шляхам дакладнага ўліку сялянскіх земляў і абкласці сялян павіннасцю пропорц. кол-ву занятых імі земляў. Адзінка абкладання-валока=21,36 га. Уся зямля ў маёнтках дзялілася на валачы. Лепшыя з іх адводзіліся пад княжае хоз-ва. Іншыя раздаваліся сялянам(валока або яе частка так каб сапраўды ўсталяваць павіннасць). Услед за дзярж землямі была праведзеная рэформа феод земляў. Да канца 16-крысоў 17в-рэформа завершаная. У выніку да гэтага часу канчаткова аформілася прыгоннае права.Развіццё рамяства і гандлю.

У 13-17в у ВКЛ пачынаецца бурнае развіццё рамяства. Наиб значныя рамяство- апрацоўка металу(балотная руда).Самыя распаўсюджаныя выгляды рамёстваў: ювелірнае, апрацоўка дрэва, ганчарнае, выраб шкур, піваварства. У другі пол 16в >100 рамёстваў, у пёр пол 17в-200.Для абароны сваіх інтарэсаў рамеснікі аб'ядноўваліся ў цэха(объед рамеснікаў адной або неск. сумежных спецыяльнасцяў). Рамеснікам кот не ўступалі ў цэха забаранялася займацца рамяством і іх выраба былі горш. Цэх складаўся з 60-70 чал. і дзяліўся на майстра/челядники/вучні. Жыццё- у адпаведнасці з традыцыямі кот захоўваліся ў скрыне- статут, граматы, эмблема. Падчас вайны цэха- баявыя атрады для абароны горада.Гандаль.

Купцы стваралі свае аб'яднанні- братэрствы або гільдыі. Наладжвалася сталы гандаль у гарадах: 1-2 разу ў тыдзень гандаль, 1-3 разу ў год кірмаша. Развівалася і замежны гандаль: экспарт-збожжа, сала, воск, лес, шкуры, меха, попел, лён; імпарт- жалеза, медзь, волава, драг. металы, віна, дарагая тканіна, соль. Усяго ў шэры 17в у ВКЛ было 757 гарадоў і мястэчкаў з іх 467 на нашай терр. Большасць з іх прыналежыла князю, астатнія- дзелі. У некаторых гарадах :частка горада прыналежыла магнату, частка- князю.80% насельніцтва гарадоў ВКЛ -беларусы, затым літоўцы і палякі. У стагоддзі з'яўляюцца габрэі і татары. Па меры росту гарадоў, расло імкненне атрымаць незалежную ад павета або воласці сістэму кіравання. Такая сістэма самакіравання рэгламентавалася ў то час нормамі магдэбургскага права. Сутнасць- вызваленне гараджан ад подсудности і ўлады князя, службоўцаў, намеснікаў, феадалаў, стараст, ваявод. Першым такое права атрымаў нямецкі горад Магдэбург у 13 стагоддзі. У ВКЛ- Брэст(1390), Гародня(1391), Слуцк, Менск(14-?99).5. Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы -першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусь

У 9-13 стст на нашай тэрыторыі сложилісь умовы для зараджэння дзярж-венности:

-унутраныя (падзел працы,узнікненне гарадоў,маёмаснае расслаенне, існаванне класаў,необх падтрыманні парадку ўсярэдзіне краін),-знешнія(необх абароны терр ад знешняга ворага).

Першай дзярж адукацыяй з'яўляецца Полацкае княства.Полацкая зямля знаходзілася на терр сяўба Белорусии у землях крывічаў,уключала ў сябе сучасную Виц вобл., поўнач Менскай.На сяўбу-зап валодання полацкіх князёў даходзілі да Рыжскага заліва.Зручнае размяшчэнне на водных шляхах спрыяла культ. і экономич.развіццю княства. Упершыню сталіца княства-горад Полацак згадваецца ў 862г у "Аповесці часовых гадоў".У гэты час Кіеў і Ноўгарад супернічалі сябар з сябрам за аб'яднанне вост-слаўшы земляў.У гэтым суперніцтве Полацку адводзілася важная роля.У канцы 10 ва ў Полацку правіл князь Рагвалод.Сын Рагнеды і Ўладзіміра-Ізяслаў пераняў пасад.Яго сын Брячеслав Ізяслававіч працягнуў пашырэнне терр княствы.Наступны князь-Усяслаў Чарадзей.Пры ім кіраванні княства дасягнула піка развіцця.Пасля смерці Чарадзея Полацкае княства было падзелена паміж 6-ю яго сынамі(раздробненасць).У XII у з'яўляюцца Мін,Вит,Друцкае княства і інш.У 1119 г Манамах захапіў Менск,паланіў князя Глеба,дзе ён памёр.У 1129г кіеўскі князь Мсціслаў захапіў за непаслушэнства 3-х князёў Усяславічаў і вывёз у Візантыю,дзе яны служылі ў визант войску.У 1132г яны вярнуліся. Спасылка спрыяла наладжванню сувязяў з Візантыяй. У 12в-паслабленне князя, узмацненне веча.Феод раздробненасць прыслабіла княства.На мяжы 13-14в Полацкае княства ўвайшло ў склад ВКЛ.Т.о.Полацак на працягу неск стагоддзяў быў сталіцай буйнага княства.

Турава-Пінскае княства ўтварылася ў межах рассялення дрыговичоў у басейне ракі Прыпяць.Сталіца-Тураў.Мясцовая дынастыя знікла ў поры князя Ўладзіміра.У 988г. Уладзімір вылучыў Тураў сыну Святаполку,кот пачаткаў барацьбу за яго незалежнасць.Ён ажаніўся на дачцы польскага караля Балислава Адважнага,разам з ёй у Тураў прывозіць каталіцкага біскупа чым выклікае гнеў бацькі.Перадумовы па якіх Тураўскае княства магло існаваць самастойна:1)размяшчэнне на гандлёвым шляху з Кіева ў Польшчу 2)праз Тураў праход. адно з адгалінаванняў шляху з вараг у грэкі 3)вельмі ўраджайныя ворныя землі.Пасля смерці князя Ўладзіміра Святаполк становіцца кіеўскім князем але Тураў пакідае за сабою.Пасля междуусобной войны Яраслаў Мудры захапіў пасад і аддае Тураў свайму сыну-Ізяславу.Пазней той становіцца Кіеўскім князем але Тураў пакідае сабе. Па дзеючым праве атрымання спадчыны тураўскія князі атрымлівалі ў спадчыну кіеўскі пасад. У 1113-1125г горад з зямлёй перайшоў да роду князёў Мономаховичей.Яны трымалі княства ў якасці дадатку да сваіх асноўных уладанняў.З летапісу вядома што ў сярэдзіне 12 у на Тураўскім пасадзе ўжо знаходзіўся князь Юрый Яраслававіч.Дзякуючы яму Тураў выйшаў з падначалення Кіева і ў ім абгрунтавалася самастойная княжая дынастыя.У другой палове 12в Тураўская зямля дзеліцца на ўдзельныя княствы (Тураўскае,Пінскае,Клецкае,Слуцкае і інш.) у кожным з кот кіравалі сыны Юрыя Яраслававіча.У канцы 13-начале14 стагоддзяў Тураўская зямля была ўключаная ў склад ВКЛ.

У гэты час на территори Белорусии існавалі Гарадзенская,Брэсцкая,Наваградская і інш. землі(княствы).У сваім развіцці яны не дасягнулі такіх вышынь але згулялі значную ролю.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка