1. lecke (proverbia – közmondások) Persona grata
Дата канвертавання24.04.2016
Памер55.95 Kb.

®

Latin kifejezések1. lecke (proverbia – közmondások)

Persona grata


Kívánatos személy (kedvelt személy)

Persona non grata

Nem kívánatos személy

Mea culpa

Az én vétkem

Dues ex machina

Isteni beavatkozás

Consul sine collega


Társ nélküli konszul

Pater patriae

A haza atyja; hazafi

Pater familias

Családapa

Ad bestias

Vadállatokhoz, az ókorban halálos büntetés

Pecunia non olet

A pénznek nincs szaga

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

Non scholae, sed vitae discimus

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Errare humanum est

Tévedni emberi dolog

Hannibal ante portas!

Hannibál a kapuk előtt (van)!

Habemus papam

Megvan a pápánk

Cogito, ergo sum

Gondolkodom tehát vagyok

Philisophia est ancilla theologiae

A filozófia a teológia szolgálóleánya

Patrona Hugariae

Magyarország patrónája (Szűz Mária)

Pro patria et libertate!

A hazáért és szabadságért!

Cum Deo pro patria et libertate!

Istennel a hazáért és szabadságért!

Sententia incerta non valet

A bizonytalan ítélet nem érvényes

Iniuria non excusat iniuriam

A jogtalanság nem igazol jogtalanságot

Advocatus non accusat

Az ügyvéd nem vádol


Consensus facit nuptias

Az egyetértés alkotja a házasságot

Nulla poena sine culpa

Nincs büntetés vétek nélkül

Ubi non est culpa, ibi non est delictum

Ahol nincs vétek, ott nincs bűncselekmény

Ignorantia non est argumentum

A tudatlanság, azaz valaminek a nem tudása még nem érv/indok

Anima sana in corpore sano

Ép testben ép lélek

Iustitia sine prudentia multum potest, sine iustitia nihil valet prudentia

Az igazságosság sokat elérhet bölcsség nélkül, viszont a igazságosság nélkül a bölcsesség semmit nem ér

Ubi tu Gaius, ego Gaia

- Ahol Gaius vagy, én Gaia

- Esküvői esküszöveg; jelentése kb. "Holtomiglan-holtodiglan"- A rómaiak nagyon ősi eredetűnek tartották2. lecke (proverbia – közmondások)

Primus inter pares


Első az egyenlők közt

Poeta doctus

A tudós költő

senatus populusque Romanus (S.P.Q.R.)

A római szenátus és a nép

Amicus populi romani

A római nép barátja

De facto


Tény szerint, a valóságban, ténylegesen

Ex officio

Hivatalból, kötelességből

Et cetera

És a többi

Verba volant, scripta manent.

A szó elszáll, az írás megmarad

Arma virumque cano

Fegyvert s vitézt énekelek

Ab ovo

tojástól kezdve; eleve

Repetitio est mater studiorum

Ismétlés a tudás anyja

Anno Domini

az Úr évében

advocatus Dei

Isten ügyvédje

advocatus diaboli

Az ördög ügyvédje

Dei gratia

Isten kegyelméből (való uralkodó v. egyházi főméltóság)

Placetum Regium

Királyi tetszvényjog

Iustitia est regnorum fundamentum

Az igazságosság a birodalmak alapja

Quot delicta, tot poenae

Ahány a bűntett, annyi a büntetés

Poena major absorbit minorem

A súlyosabb büntetés az enyhébb büntetést felemészti

In dubio pro reo

Kétség eseten a vádlott javára kell dönteni

Favor defensionis

Védelem kedvezménye

Tres faciunt collegium

Hárman alkotnak testületet

Clara pacta boni amici

Világos szerződések, jó barátok

Vagyis az egyértelmű, jól megfontolt megállapodások jó baráttá teszik az embereketInter dominum et servum nulla amicitia est

Gazda és szolga között nincs barátság

Servi cum liberis matrimonium contrahere non possunt

A rabszolgák szabadokkal házasság nem köthetnek

Filius familiae testamentum facere non potest…

Családfiú végrendelet nem alkothat

Filius familiae testamentum facere non potest, quoniam nihil suum habet, ut testari de eo possit.

Családfiú végrendelet nem alkothat, Mivelhogy semmit nem bír, amint végrendelkezés alapján mehetne3. lecke (De iure populi Romani – jog szerint római népnek)

Homo novus


új ember = ősei közül még senki nem volt a szenátus tagja

Corpus delicti


Bűntárgy, bűnjel

Ius honorarium

Tisztségviselői jog

Ius honorum

Tisztségviselés joga

De iure

Jogilag, jog szerint

Nomen est omen

A név kötelez. vagy Nevében a végzete. vagy A név jelent valamit.

O tempora, o mores!

Ó idők, ó erkölcsök!

Nullum crimen sine lege

Nincs bűncselekmény törvény nélkül

Nulla poena sine lege

Nincs büntetés törvény nélkül

Unus testis nullus testis

Egy tanú nem tanú

Praetor ius facere non potest

A prétor jogot nem alkot

urbi et orbi

A városnak és a világnak

iure armorum

Fegyverjog (?)

Vinum Regnum, rex Vinorum

Borok királya, királyok bora

Summa cum laude

A legnagyobb dicsérettel

Vis legibus inimica

Az erőszak rosszindulatú törvény (?)

Lex lege tollitur

Törvény csak törvény által szűnhet meg

Tertium datur

Harmadik eset

Tertium non datur

Harmadik eset nem lehetséges

Tempora mutantur et nos mutamus in illis

Változnak az idők, és mi is bennük

(velük) változunk

4. lecke (De iure naturali et gentium et civili)

Similis simili gaudet

Hasonló a hasonlónak örül

Ars longa, vita brevis


A művészet örök, az élet rövid

Non omne, quod nitet, aurum est


Nem mind arany, ami fénylik

Non omnia possumus omnes


Nem mindenki képes mindenre

Vim vi repellere licet


Erőszakot erőszakkal visszaverni szabad

Omnis definitio in iure civili periculosa est


Minden meghatározás veszélyes a civil jogban

Servile caput nullum ius habet


A szolgának semmilyen joga nincs

Non omne, quod licet, honestum est


Nem minden tisztességes, amit szabad

Quod pricipi placuit, legis habet vigorem


Amit a császár elrendel, az törvény erővel bír

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка