* 316 1998 expresní astronomické informace
Дата канвертавання24.04.2016
Памер37.62 Kb.

* 316 * 5.5.1998

EXPRESNÍ ASTRONOMICKÉ INFORMACE


(EAI jsou zpravodajem sdružení EAI a vycházejí za podpory Hvězdárny Brno a ČAS)
Adresa : Expresní Astronomické Informace, Úvoz 118, 602 00 BRNO

nebo Hvězdárna Vyškov, pošt. přihrádka 43, 682 00 VYŠKOV

Telefon : (05) - 41129294, 41321287 nebo 755405 (Dalibor Hanžl)

(0507) - 216 68 nebo 225 58 ( Petr Hájek)

Fax : (05) - 41211214 (prosím uvádějte: Astronomický ústav, Ing. Dalibor Hanžl)

(0507) - 22348 (--------//---------- Hvězdárna Vyškov, RNDr. Petr Hájek)

WWW : http://astro.sci.muni.cz nebo http://www2.sci.muni.cz

BBS : (05) - 41129515 (baud rate 2400, parity NONE, data bits 1)

(05) - 41129433 (baud rate 19200, parity NONE, data bits 1 nebo přes Internet

zadat "telnet astro.sci.muni.cz" (ip. adr.:147.251.24.5), login "bbs").

Packet : OK2ICG@OK0PAB.#BRNO.TCH.EU

E-mail : root@astro.sci.muni.cz , hanzl@sci.muni.cz, qhajek@fee.vutbr.czSUPERNOVA 1998bp V NGC 6495


G. M. Hurst, Basingstoke, Anglie, oznamuje, že Mark Armstrong, Rolvenden, objevil na CCD snímcích (bez filtru) novou supernovu (asi 14.8 mag). CCD snímky pořizoval v časech 29.074 UT, 29.101 UT a 29.128 UT dubna pomocí 0.26-m Schmidt Cassegrain teleskopu v rámci projektu U.K. Nova/Supernova Patrol. Nová hvězda má souřadnice:  = 17h54m50s.71,  = +1819'49".3 (2000.0), či 15" severně od jádra galaxie NGC 6495. Na Armstrongově CCD snímku z 20.283 UT března (limitní hvězdná velikost 16.7 mag) není na pozici supernovy zaznamenána žádná hvězda. Podle CCD snímku exponovaného T. Bolesem, Wellingborough 29.135 UT dubna za silného svítání odhadl Hurst hvězdnou velikost supernovy na 14.7 mag. S. Nakano, Sumoto, Japonsko, posílá následující přesnou pozici, kterou měřil A. Sugie na Dynic Astronomical Observatory podle CCD snímků získaných za špatných atmosférických podmínek 30.54 UT dubna (V = 14.9-15.1 mag):  = 17h54m50s.72,  =+1819'50".2, což je 1" západně a 13" severně od centra galaxie.

F. Patat, European Southern Observatory (ESO); a M. Maia, Observatorio Nacional, Rio de Janeiro, oznamují spektroskopické pozorování SN 1998bp pomocí ESO 1.5-m teleskopu (+ Boller & Chivens spektrograf; expozice 10-min, obor 360-750 nm, rozlišení 0.5 nm) z 30.38 UT dubna (observatoř La Silla): Plně redukovaný CCD spektrogram ukazuje, že se vskutku jedná o supernovu. Spektrální čáry odpovídají supernově typu Ia, přibližně v době kolem maxima. Obvyklé čáry Si II (635.5 nm) jsou v porovnání se všemi ostatními čarami mnohem méně hlubší než u normální supernovy typu Ia.

Spektru dominují čáry s P-Cyg profily, přeložené na nepatrně modrém kontinuu. Nejvýraznější čáry jsou identifikovány jako Ca II H a K, Si II, Mg II a S II. Podle spektrofotometrie odhadujeme bar. index supernovy B-V kolem +0.4 a V-R kolem +0.4. což je červenější než normální supernova typu Ia v této vývojové fázi. Protože mateřská galaxie je eliptická a ve spektru od ní nenalezneme zřejmý absorpční dublet Ca I D je červená barva SN udivující. Expanzní rychlosti měřené z minima Ca II H a K, Mg II 448.1-nm a Si II 635.5-nm jsou 13 600, 13 700 a 12 800 km/s. Rychlost vzdalování mateřské galaxie určená podle emisního maxima čáry Si II 635.5-nm je 4500 km/s."

S. Jha, P. Garnavich, P. Challis a R. Kirshner, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují: "M. Calkins pořídil 30.4 UT dubna pomocí 1.5-m Whipple Observatory teleskopu spektrum supernovy 1998bp (+FAST spektrograf). Spektrum potvrzuje, že jde o supernovu typu Ia v oblasti kolem maxima. Kromě toho vidíme silné absorpční čáry Si II 615-nm a velmi hluboké Si II 580-nm, typické pro subsvítivé supernovy typu Ia s rychlým poklesem jasnosti. Poměr hloubek čar Si [R(Si); Nugent a kol. 1995, Ap.J. 455, L147] je 0.62, což je hodnota podobná té, jakou měla SN 1991bg kolem maxima. I když se spektrum SN 1991bg zcela nepodobá, kvůli modrému kontinuu; vzhledem k tomuto rysu je podobnější spíše na SN 1992A. Katalog uvádí rychlost vzdalování galaxie NGC 6945 3127 km/s (Di Nella a kol. 1995, A.Ap. Suppl. 113, 151), což dává expanzní rychlost z nejvýraznější Si II čáry (zůstává na 635.5 nm) -10400 km/s."

S. Nakano, Sumoto, Japonsko, forwarduje následující polohu a hvězdnou velikost SN 1998bp (cf. IAUC 6890) určenou podle CCD snímku pořízeného na 0.4-m f/6 reflektoru R. Kushidou na Yatsugatake South Base Observatory 30.75 UT dubna:  = 17h54m50s.74,  = +1819'50".5 (2000.0), V = 15.0 (měřil Y. Kushida).

Hvězdná velikost srovnávacích hvězd na naší mapce je brána podle katalogu GSC: a = 14.1 mag, b = 14.6 mag a c = 14.8 mag.

Vizuální a CCD odhady hvězdné velikosti: dub. 30.980 UT, 14.8 (D. Hanžl, Brno + CCD ST7 + R filtr) kvě. 01.937, 15.0 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m reflektor).

(podle IAUC 6890, 6891 a 6892 z 30. 4. a 1. 5. 1998 přeložil DH)


SUPERNOVA 1998bn V GALAXII NGC 4462


W. D. Li, M. Modjaz, R. R. Treffers a A. V. Filippenko, University of California at Berkeley, oznamuje objev supernovy v rámci projektu Lick Observatory Supernova Search (cf. IAUC 6627) prováděného pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope. SN 1998bn byla objevena a potvrzena na CCD snímcích (bez filtru) získaných 17.3 UT dubna (hvězdná velikost asi 17.4 mag) a 27.3 UT dubna (asi 13.7 mag). Souřadnice objektu jsou  = 12h29m18s.88,  = -2309'49".2 (2000.0), což je asi 32".3 západně a 9".7 severně od jádra galaxie NGC 4462. Nová hvězda se objevila již na snímku z 17.3 UT dubna a během 10 dnů zvýšila svoji jasnost kolem 3.7 mag. Digitální přehlídka oblohy nezachycuje na pozici SN 1998bn žádnou hvězdu.

F. Patat, European Southern Observatory (ESO); a M. Maia, Observatorio Nacional, Rio de Janeiro, píší: "SN 1998bn jsme pozorovali 28.10 UT dubna pomocí ESO 1.5-m dalekohledu (+ Boller & Chivensův spektrograf; expozice 5-min, obor 360-750 nm, rozlišení 0.5 nm). Úplná redukce CCD spektrogramu ukazuje, že se jedná o supernovu typu Ia, přibližně 4 dny před maximem, velmi podobnou dobře studované supernově SN 1994D (Patat a kol. 1996, MNRAS 278, 111). Spektru dominuje množství čar s obvyklými P-Cyg profily, přeloženými na modré kontinuum. Většina z čar pochází od Si II, S II, Fe II a Fe III. Expanzní rychlosti určené z minima Si II 635.5-nm a Ca II H a K vychází 11 500 a 15 500 km/s. Nerozlišené interstelární absorpce Na I D vznikající v mateřské galaxii jsou zřetelně viditelné na 592.4 nm s ekvivalentní šířkou 0.08 nm. Ústupová rychlost určená z čar (1580 km/s) je nepatně nižší než hodnota pro NGC 4462 určená Tullym (1988, Nearby Galaxies Catalog, hodnota 1866 km/s)."

Vizuální odhady hvězdné velikosti, které získal J. Carvajal, Madrid, Španělsko: dub. 28.97 UT, 13.9. CCD fotometrie, kterou pořídil D. Hanžl (Brno, 0.40-m reflektor + CCD + BV filtry). Základní hvězda: GSC 6682.739 (Tycho Catalogue: V =10.310.05, B-V=+0.929  0.09): kvě. 02.883 UT, 13.390.02, B-V=+0.54  0.06.

(podle IAUC 6886 a 6888 z 27. a 28. 6. 1998 přeložil DH)


SUPERNOVA 1998bo V GALAXII ESO 185-G31


J. Maza, Department of Astronomy, University of Chile, oznamuje, že Marina Wischnjewsky objevila na T-Max 400 filmu, který exponoval L. E. Gonzalez (Maksutovova komora na observatoři Cerro El Roble) 22.290 UT dubna novou supernovu (hvězdná velikost v oboru B asi 18 mag). Supernova má souřadnice:  = 19h57m22s.55,  = -5508'18".4 (2000.0), což je 3".0 východně a 5".1 jižně od centra mateřské galaxie. SN 1998bo potrdil R. Covarrubias pořízením CCD snímku 28.338 UT dubna na 0.91-m dalekohledu observatoře Cerro Tololo. Na filmu exponovaném 31.4 UT března (B > 20 mag) není nový objekt ještě zaznamenán.

F. Patat, European Southern Observatory (ESO); a M. Maia, Observatorio Nacional, Rio de Janeiro, oznamují pozorování SN 1998bo pomocí ESO 1.5-m teleskopu (+ Boller & Chivens spektrograf; expozice 20-min, obor 360-750 nm, rozlišení 0.5 nm), které získali 29.32 UT dubna na La Silla: "Plně redukovaný CCD spektrogram ukazuje, že se skutečně jedná o supernovu. Spektrální čáry odpovídají objektu typu Ic, 2-3 týdny po maximu. Spektrum je podobné tomu, jaké měla dobře studovaná supernova 1987M (Filippenko a kol. 1990, A.J. 100, 1575). Nejvýraznější spektrální čáry náleží Ca II, Fe II, Na I a Si II. Expanzní rychlosti určené z minima čar Ca II H a K, Fe II 501.8-nm, Fe II 516.9-nm a Na I D jsou 14 900, 9400, 8900 a 10000 km/s. Rychlost vzdalování mateřské galaxie určená z nerozlišené čáry H- je 4830 km/s, což je v souladu s hodnotou 4793 km/s získanou Mathewsonem (1996, Ap.J. Suppl. 107, 97)."

(podle IAUC 6889 z 29. 4. 1998 přeložil DH)

SUPERNOVY


CCD měření hvězdné velikosti, které získali K. Sarneczky a L. Kiss, Szeged, Maďarsko, pomocí 0.90-m Schmidtova teleskopu (R hvězdné velikosti srovnávacích hvězd byly vzaty z katalogu USNO A1.0): SN 1998V v galaxii NGC 6627, dub. 4.05 UT, 16.2; SN 1998ab v galaxii NGC 4704, dub. 5.11, 15.9.

(podle IAUC 6891 z 30. 4. 1998)


SAX J1808.4-3658 = XTE J1808-369


A. B. Giles, K. M. Hill a J. G. Greenhill, Physics Department, University of Tasmania, hlásí: "Získali jsme CCD pozorování objektu SAX J1808.4-3658, které potvrzuje, že indetifikace s optickým protějškem navrženým Rochem a kol. v IAUC 6885 je správná. Soubor 23 CCD snímků v oboru V pokrývá přibližně 2 hodiny x-ray binární periody, kterou navrhli Chakrabarty a Morgan (IAUC 6877). Snímkování bylo prováděno pomocí 1-m dalekohledu během 22.70-23.79 UT dubna. Byla pozorována přibližně sinusoidální modulace 0.12 mag, což je hodnota maximum-maximum, přičemž maximum připadá na čas kolem 22.75 UT dubna. Soubor pěti snímků z 18.70 UT dubna zachycující rozpětí kolem 0.5 hod ukazuje, že objekt zvýšil jasnost asi o 0.1 mag a domněnka v existenci sinusové modulace tím není vyvrácena. Prudkost poklesu mezi dvěma datovými soubory dává další svědectví pro navrženou identifikaci."

(podle IAUC 6886 z 27. 6. 1998 přeložil DH)


XTE J1806-246


F. E. Marshall a T. Strohmayer, Goddard Space Flight Center; a R. Remillard, Massachusetts Institute of Technology, z RXTE Science Operations Center, oznamují detekci jasného, měkkého x-ray transientu (označeného jako XTE J1806-246) pomocí Rosssi X-ray Timing Expoleru na pozici odpovídající SAS zdroji 2S 1803-245 a snad též související s osamoceným zdrojem SAX J1806.8-2435 (IAUC 6867): "Toky registrované na 2-12 keV v rámci celooblohového monitorování: dub. 16.66 UT, 31 mCrab; 18.27, 60; 22.42, 131; 24.45, 356; 28.93, 417. Spektrum na 3-20 keV měřené přístrojem Proportional Counter Array (PCA) 28.81 UT dubna lze dobře popsat termální bremsstrahlung emisí s kT = 4.3 keV. Poloha zdroje, jak ji určil přístroj PCA je  = 18h06m51s,  = -2435'.1 (2000.0) s odhadovanou nejistotou 1'.5. Pozorování oblasti na jiných vlnových délkách jsou žádoucí."

(podle IAUC 6891 z 30. 4. 1998 přeložil DH)


SAX J0840.7+2248


J. Heise a J. in 't Zand, Space Research Organization of the Holandsko, Utrecht; R. Ricci, G. d'Andreta a J. Muller, BeppoSAX, Řím; a L. Piro, Istituto di Astrophysica Spaziale, Řím, hlásí: "Jedna z kamer Wide Field na satelitu BeppoSAX zachytila 29.366 UT dubna zjasnění, ve velkých výškách položeného a rychlého x-ray transientu. Zjasnění trvalo asi 110s. Maximální intenzita dosáhla kolem 1 Crab (2-25 keV). Poloha byla určena jako:  = 8h40m40s,  = +2248'.3 (2000.0; chybový poloměr 3'). Zdroj je označován jako SAX J0840.7+2248. Další pozorování satelitem BeppoSAX probíhá."

(podle IAUC 6892 z 1. 5. 1998 přeložil DH)


MARKARIAN 421


T. Takahashi, K. Maegami, F. Makino a H. Ozawa, Institute of Space and Astronautical Science; and H. Kubo, Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), za tým koordinující mezinárodní kampaň sledování Markarian 421: "V průběhu velké pozorovací kampaně, kdy na více frekvenčních oborech spektra probíhalo sledování tohoto objektu typu BL Lac detekoval satelit ASCA 27. UT dubna vzplanutí. Předběžná hodnota energiového toku vychází 3.4 x 10-10 erg cm-2 s-1 (2-10 keV), což je přibližně stejná maximální hodnota, jaká byla pozorována v roce 1994 (Takahashi a kol. 1996, Ap.J. 470, L89). Fotonový index byl kolem 2.5. Týdenní pozorování přístroji satelitu ASCA začalo 23. dubna. Pozorování na ostatních vlnových délkách jsou žádoucí. Detaily o plánech pozorovací kampaně získáte přes e-mail takahasi@astro.isas.ac.jp; současné aktivity optického monitorování jsou popsány na http://gamma.bu.edu/webt/mrk421.html."

P. Grandi, Istituto di Astrofisica Spaziale, CNR, Řím; a L. Chiappetti, Istituto di Fisica Cosmica e Tecnologie Relative, CNR, Milan; L. Maraschi, Osservatorio Astronomico di Brera, Miláno; a E. Pian, Istituto di Tecnologie e Studio delle Radiazioni Extraterrestri, CNR, Bologna; oznamují za všechny spolupracovníky projektu BeppoSAX výsledky pozorovací kampaně zaměřené na studium spektrální proměnnosti objektu MKn 421: "Tento objekt byl pozorován přístrojem Narrow Field satelitu BeppoSAX v intervalu 21.08-22.13 UT dubna. Zdroj byl jasný a proměnný, vykazoval velmi zřetelná vzplanutí s počátečním 50 % zvýšením jasnosti na 15000s. Pak následoval pozvolný a ustálený pokles jasnosti až na poloviční hodnotu maxima. Zdroj byl dobře pozorovatelný v Phoswich Detector Systemu až do 50 keV. Předběžná standardní analýza naznačuje, že průměrný energiový tok byl 3.2 x 10-10 erg cm-2 s-1 v oboru 2-10 keV, což je těsně u maximální hodnoty ohlášené satelitem ASCA 27. dubna (IAUC 6888). Další pozorování přístroji BeppoSAX z 23. - 24. dubna určilo tok na 1.9 x 10E-10 erg cm-2 s-1 (2-10 keV). Tento stav vyšší aktivity a jasnosti objektu trvá nejméně týden a může přetrvat ještě dlouhou dobu. Pozorování na všech vlnových délkách jsou žádoucí."

Vizuální odhady hvězdné velikosti: dub. 30.878 UT 12.8 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m RL); 01.861, 12.8 (M. Lehký, 0.42-m reflektor).

(podle IAUC 6888 6892 z 28. 4. a 1. 5. 1998 přeložil DH)


YZ CANCRI

Tato trpasličí nova typu SU UMa se nachází ve vzplanutí, ve kterém dosahuje až 10.2 mag. Dokumentuje to následující pozorování: 1998 duben 22.096 UT, 15.82 mag (R.Zissell, USA, CCD + V-filtr); 22.9694, <14.2 (M.Biesmans, Belgie); 23.918, 12.1 (J.Ripero Osorio, Spanělsko); 24.1167, 11.9 (R.Berg, USA).

(podle AAWSO NEWS FLASH č. 290 z 24.4.1998 připravil PS)


AT CANCRI

Tato trpasličí nova typu Z Cam se nachází ve vzplanutí, ve kterém dosahuje až 12.3 mag. Dokumentují to následující vizuální odhady: 1998 duben 20.886 UT, 14.9 mag (G.Poyner, Anglie); 22.3944, <14.5 (R.Stubbings, Austrálie); 22.9604, 13.1 (M.Biesmans, Belgie); 23.4076, 13.0 (R.Stubbings, Austrálie).

(podle AAWSO NEWS FLASH č. 290 z 24.4.1998 připravil PS)


AB DRACONIS

Tato trpasličí nova typu Z Cam se nachází ve vzplanutí, ve kterém dosahuje až 11.0 mag. Dokumentuje to následující pozorování: 1998 duben 22.1056 UT, 13.7 (J.Bortle, USA); 22.3640, 14.3 (R.Zissell, USA, CCD + V-filtr); 22.4188, 13.6 (G.Hanson, USA); 23.0674, 13.8 (M.Biesmans, Belgie); 23.4181, 13.5 (G.Hanson, USA); 24.2498, 12.8 (R.Berg, USA); 24.4090, 12.7 (G.Hanson, USA).

(podle AAWSO NEWS FLASH č. 290 z 24.4.1998 připravil PS)


SU URSAE MAJORIS

Tento prototyp trpasličích nov se nachází ve vzplanutí, ve kterém dosahuje až 10.8 mag. Dokumentují to následující vizuální odhady: 1998 duben 21.1931 UT, 14.8: mag (G.Hanson, USA); 22.4153, 13.0 (G.Hanson, USA); 23.4139, 12.2 (G.Hanson, USA); 23.920, 12.4 (J.Ripero Osorio, Spanělsko); 24.1331, 12.5 (R.Berg, USA); 24.4028, 12.9 (G.Hanson, USA); 28.1223, 12.3 (S.Dvorak, USA).

(podle AAWSO NEWS FLASH č. 290 z 24.4.1998 připravil PS)


Z CAMELOPARDALIS

Tento prototyp trpasličích nov se nachází ve vzplanutí, ve kterém dosahuje až 10.0 mag. Dokumentují to následující vizuální odhady: 1998 duben 24.4021 UT, 12.8 mag (G.Hanson, USA); 25.2076, 10.9 (M.A.Komorous, Kanada); 25.3903, 11.0 (G.Hanson, USA); 25.906, 10.9 (G.Poyner, Anglie); 26.944, 10.9 (G.Poyner, Anglie); 27.4076, 10.6 (R.Berg, USA).

(podle AAWSO NEWS FLASH č. 291 z 27.4.1998 připravil PS)


ZAJÍMAVÁ HVĚZDA EM CYGNI


Nastává vhodné období pro pozorování letních souhvězdí a s tím možnost sledovat i proměnnou hvězdu EM Cygni. Proměnná hvězda EM Cygni je představitelem trpasličích nov a konkrétně je zařazena mezi hvězdy typu Z Cam. Je snadno dostupná i pro amatéry, neboť se dá pozorovat již v dalekohledu o průměru 15 - 20 cm. Z astrofyzikálního hlediska je zajímavá mimo jiné tím, že se u ní projevují i zákryty během orbitálního průchodu sekundární složky před primární, kterou tvoří bílý trpaslík s akrečním diskem. Podobně jako u ostatních zákrytových trpasličích nov ( U Gem, IP Peg, HT Cas) světelná křivka zákrytu poskytuje cenné informace o stavu akrečního disku a o jasné skvrně, která je vytvořena impaktem proudícího plynu ze sekundární složky na disk. Pozorování zákrytu může posloužit ke zjištění souvislosti mezi změnami v disku s jasnou skvrnou a klidovým stavem či vzplanutím tohoto systému, které nám může pomoci pochopit mechanismus vzplanutí trpasličí novy. EM Cygni je jedinečná pro poznání hvězd typu Z Cam, které vykazují zákryty.

EM Cygni je vhodná pro amatéry svou hvězdnou velikostí, která se v klidovém stavu pohybuje kolem 13.5 mag a ve vzplanutí má kolem 12.5 mag. Z pozorovací kampaně v roce 1996 vyplývá, že interval mezi vzplanutími je v průměru asi 20 dní. Když je EM Cyg ve vzplanutí, jsou zákryty mělké asi 0.3 mag a když je v klidové fázi, tak jsou zákryty hluboké okolo 0.6 až 0.7 mag. Vizuální světelné křivky zákrytu jsou důležité pro další analýzu toho, jaká je hloubka minima a kdy minimum nastalo.

Pro zjištění světelné křivky zákrytu může být užita CCD kamera s vhodným fotometrickým filtrem, nejlépe V filtrem. Nejdůležitější období pro pozorování zákrytu trpasličí novy je období vzestupu jasnosti z klidového stavu do vzplanutí, které je dlouhé 1-2 dny.

V naší dnešní příloze EAI je připojena ve spodní části mapka těsného okolí proměnné hvězdy se srovnávacími hvězdami podle BAA. Hvězdné velikosti jednotlivých srovnávacích hvězd jsou: a = 12.8; b = 13.11; c = 13.49; d = 13.54; e = 13.76; f = 14.30 mag.

(podle různých materiálů připravil PH)

SUPERNOVA 1998S V GALAXII NGC 3877

Vizuální odhady a CCD fotometrie: dub. 27.815 UT, 13.7, (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor); 30.838, V = 13.66  0.02, B-V = 0.95  0.03 (D. Hanžl, Brno, CCD ST7 + 0.40-m RL + BV filtry); 30.864, 14.2 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m RL); kvě. 01.847, 14.2 (Lehký, 0.42-m reflektor); 2.008, 13.8, (Hornoch, 0.13-m reflektor); 02.925 UT, V=13.77  0.04, B-V=+0.98  0.09 (D. Hanžl, Brno, 0.40-m reflektor + CCD + BV filtry);
SUPERNOVA 1998aq V GALAXII NGC 3982

Vizuální odhady a CCD fotometrie: dub. 27.809 UT, 12.2, (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor); 30.875, 12.4 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m RL); 30.886, 12.20  0.02, (D. Hanžl, Brno, CCD ST7 + V filtr); kvě. 01.854, 12.4 (Lehký, 0.42-m reflektor); 2.015, 12.4, (Hornoch, 0.13-m reflektor); 02.956 UT, 12.23 (D. Hanžl, Brno, 0.40-m reflektor + CCD + V filtr).
NOVA SAGITTARII 1998

Vizuální odhady hvězdné velikosti: dub. 8.208 UT, 9.2 (A. Pereira, Cabo da Roca, Portugalsko; 10.121, 10.0 (K. Hornoch, Lelekovice,); 14.11, 9.6 (Hornoch); 21.16, 10.0 (Pereira); 23.13, 10.4 (P. Schmeer, Bischmisheim, Německo); 26.09, 10.3 (Hornoch); 27.15, 10.2 (J. M. Trigo, Benicassim, Castellon, Španělsko); 29.04, 10.4 (A. Baransky, Kiev, Ukrajina); kvě. 2.068, 10.7, (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m reflektor).
AKTIVNI GALAXIE NGC 4151

Vizuální odhady hvězdné velikosti: dub. 30.892 UT 11.5 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m RL); kvě. 01.865, 11.4 (Lehký, 0.42-m reflektor).

KOMETA C/1998 H1 (STONEHOUSE)

Vizuální odhady celkové hvězdné velikosti a průměru komy: dub. 27.83 UT, 10.4, 2'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor); 27.85, 10.7, 3' (M. Plšek, Lelekovice, 0.35-m reflektor); 28.92, 10.4 (M. Reszelski, Szamotuly, Polsko, 20x60 binok.); 29.95, 10.4 (A. Baransky, Kiev, Ukrajina, 0.20-m reflektor); 30.85, 11.1, 3'.2 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m reflektor); kvě. 1.01, 10.7, 3' (Hornoch, 0.13-m reflektor); 01.90, 10.8, 6'.1 (Lehký, binokulár 25x100); 2.03, 10.8, 3'.3 (Hornoch, 0.13-m reflektor).

KOMETA 69P/TAYLOR

Vizuální odhady hvězdné velikosti a průměru komy: dub. 30.83 UT, 13.1, 1'.8 (M. Lehký, Hradec Králové, 0.42-m reflektor); kvě. 01.83, 13.7, 1'.3 (Lehký, 0.42-m reflektor).

(D. Hanžl a P. Hájek)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка