Zápisnica č. 14/2013 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка1/4
Дата канвертавання24.04.2016
Памер452.28 Kb.
  1   2   3   4
Zápisnica č. 14/2013

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 8. 2013
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš

Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK č.: 163-PLO/O-1864/2013 zo dňa 9. 4. 2013

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

ÚK: Obecné siete, s.r.o.


3/ SK č.: 162-PLO/O-1863/2013 zo dňa 9. 4. 2013

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)

ÚK: Radio ON s.r.o. číslo licencie: R/99


4/ SK č.: 293-PLO/D-3968/2013 zo dňa 15. 8. 2013

vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie

ÚK: Slovak Sport, s.r.o.
5/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 3089/259-2013

(na vysielanie programu Odhalenie zo dňa 2. 6. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


6/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2900/240-2013

(na vysielanie programu Milionár z chatrče zo dňa 4.6.2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15


7/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2799/233-2013

(na vysielanie programu Akty X - Tooms zo dňa 24.5.2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


8/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2798/228-2013

(na vysielanie programu Akty X - Squeeze zo dňa 25. 4. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


9/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2800/229-2013

(na vysielanie programu Akty X zo dňa 3. 5. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


10/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2803/230-2013

(na vysielanie programu Akty X zo dňa 9. 5. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2802/231-2013

(na vysielanie programu Akty X zo dňa 22. 5. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


12/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2801/232-2013

(na vysielanie programu Akty X zo dňa 23. 5. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


13/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2804/234-2013

(na vysielanie programu Akty X – The Host zo dňa 31. 5. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16


14/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2828/235-2013

(na vysielanie programu Mama ožeň ma! zo dňa 3.6.2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15


15/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2930/242-2013

(na vysielanie upútavky Kriminálka Vegas v programe Gulliverove cesty zo dňa 8. 6. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15


16/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2962/247-2013

(na vysielanie programu Odložený prípad zo dňa 11.6.2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


17/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2896/238-2013

(na vysielanie programu Sultán zo dňa 4. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7


18/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2919/245-2013

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 5. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


19/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2897/239-2013

(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 5. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


20/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 3270/264-2013

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2013)

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona


21/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2932/244-2013

(na vysielanie upútavky na program Thor zo dňa 9. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


22/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2861/236-2013

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


23/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2941/246-2013

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17


24/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013

(na vysielanie programu Mlčanie zo dňa 20. 5. 2013)

Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70


25/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2929/241-2013

(na vysielanie programovej služby MUSIQ1 zo dňa 8. 6. 2013)

Vysielateľ: Telemone, s.r.o. číslo licencie: T/216


26/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 3406/268-2013

(na vysielanie programu Najkrajší čas zo dňa 30. 6. 2013)

Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7


27/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2809/227-2013

(na vysielanie zo dňa 30. 6. 2013)

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona


28/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 2931/243-2013

(na vysielanie programu Van Helsing zo dňa 9. 6. 2013)

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15


29/ Kontrolný monitoring

Správa č. 2633/23/TV-2013

(monitorované dni: 20. a 27.5.2013)

Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr. číslo licencie: T/227


30/ Kontrolný monitoring

Správa č.3292/30/TV-2013

(monitorované dni: 26.6.2013)

Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy číslo licencie:T/206


31/ Kontrolný monitoring

Správa č. 3509/34/TV-2013

(monitorované dni: 20. a 25.6.2013 )

Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. číslo licencie: T/133 a TD/112


32/ Kontrolný monitoring

Správa č. 3066/35/Ro-2013

(monitorované dni: 18. 6. 2013)

Vysielateľ: INTERSONIC, spol. s r.o. číslo licencie: R/104


33/ Kontrolný monitoring

Správa č. 3178/28/TV-2013

(monitorované dni: 20. 6. 2013 )

Vysielateľ: rEhit s.r.o. číslo licencie: T/172


34/ Kontrolný monitoring

Správa č.3290/36/TV-2013

(monitorované dni: 26.6.2013)

Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica číslo licencie:TD/11


35/ Kontrolný monitoring

Správa č.1655/20/TV-2013

(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013)

Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o. číslo licencie:T/161


36/ Kontrolný monitoring

Správa č. 3286/29/TV-2013

(monitorované dni: 24. a 28.6.2013 )

Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava číslo licencie: TD/51


37/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska

MAC TV s.r.o.

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.


38/ SK č.: 166-PLO/O-1867/2013 zo dňa 9. 4. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013)

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/ 10. 1. 2013

ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 233-PLO/O-2656/2013 zo dňa 21. 5. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosť č. 891/101-2013)

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Ostali vraj bez pomoci/17.2.2013

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

40/ SK č.: 198-PLO/O-2116/2013 zo dňa 23. 4. 2013

Doplnenie: Správa č. 897/12/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností


podľa zákona č. 308/2000 Z. z.

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)

Vyžiadaný záznam - deň/program/programová služba: 14.1. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO, DEDINA/JOJ, 17. 2. 2013/Ambiciózna blondínka/JOJ, 18. 2. 2013/Experti/JOJ, 19. 2. 2013/Tučné babenky/JOJ, 20.2.2013/Da Vinci/JOJ PLUS a súvislý záznam 29.1.2013 až 1.2.2013, 3.2.2013 až 8.2.2013, 10.2.2013 až 15.2.2013/JOJ PLUS

ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16


41/ SK č.: 229-PLO/O-2652/2013 zo dňa 21. 5. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosť č. 872/85-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/158-2013, 1031/109-2013)

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/upútavky/deň: Radovánky vo Vegas, Smrteľný vírus, Moderná rodina, Kráľová priazeň, Dobrodružstvo v oblakoch, Deň a noc, Záhadná neznáma, Takmer dokonalý zločin, 12 Podmienok dedičstva, Walking Dead/10.2.2013, 17.2.2013, 27.2.2013, 23.3.2013

ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: TD/16, T/219


42/ SK č.:

    • 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.6. 2012

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1733/156-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.3.2012

    • 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.6.2012

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.3.2012, 20.3.2012

    • 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.6.2012

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.3.2012, 16.3.2012

    • 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.6.2012

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.3.2012, 21.3.2012

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15


43/ SK č.: 168-PLO/O-1869/2013 zo dňa 9. 4. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosť č. 716/57-2013)

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/deň: Wanted /10. 2. 2013

ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15

44/ SK č.: 150-PLO/O-1609/2013 zo dňa 26. 3. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013)

(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/deň: Vy nám taky, šéfe!/30.12. 2012

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

45/ SK č.: 211-PLO/O-2368/2013 zo dňa 7. 5. 2013

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.


(Sťažnosť č. 872/98-2013, 872/75-2013, 872/76-2013, 872/80-2013, 872/82-2013, 872/88-2013, 872/90-2013, 872/91-2013)

(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Mestečko Black River/31. 1. 2013/JOJ PLUS, Pokrvní bratia/ 3. 2. 2013/JOJ PLUS, Kid Blue/3. 2. 2013/JOJ PLUS, Šerif Ned Blessing/5.2.2013/JOJ PLUS, Prorok zla/6.2.2013/JOJ PLUS, Neodhalené klamstvo/12.2.2013/JOJ PLUS, Moja najväčšia životná výhra/13.2.2013/JOJ PLUS, Čierna diera/13.2.2013/JOJ PLUS, reklamné a telenákupné šoty/31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod

ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/219, TD/16


46/ SK č.: 234-PLO/O-2657/2013 zo dňa 21. 5. 2013

Doplnenie: Správa č. 989/15/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností


podľa zákona č. 308/2000 Z. z.

(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné a telenákupné šoty/20. 2. 2013/SKV1

ÚK: Marián Matús čísla licencie: T/30


NEVEREJNÉ
47/ SK č.: 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie

ÚK: SPINOZA, s.r.o. číslo licencie: R/106
48/ SK č.: 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013

vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie

ÚK: Turist servis, s.r.o. číslo licencie: R/96
49/ SK č.: 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013

SK č.: 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21. 5. 2013

vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie

ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255


50/ SK č.: 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013

vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie

ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. číslo registrácie: TKR/299
51/ SK č.: 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností

ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210
52/ SK č.: 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11. 7. 2013

vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností

ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179
53/ SK č.: 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa 15. 8. 2013

vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/188

ÚK: CE MEDIA s.r.o. číslo licencie: T/188

Robert Greguš

Ing. Slavomír Eliaš
54/ Rôzne

*************************K bodu 1/

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:

Od začiatku roka bolo Radou uložených 814 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú splnené.
Uznesenie č. 13-14/1.703: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/

SK č.: 163-PLO/O-1864/2013 zo dňa 9. 4. 2013

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

ÚK: Obecné siete, s.r.o.
Uznesenie č. 13-14/2.704:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 163-PLO/O-1864/2013 vedené voči spoločnosti Obecné siete, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:

Mistrík za

Abrahám za

Alakša za

Danielová za

Dinka za


Haťapka neprítomný

Holan neprítomný

Kmec za

Škultéty za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 13-14/815:

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка