Завдання І туру тестового контролю з географії 7 клас Оберіть правильну
Дата канвертавання30.04.2016
Памер89.1 Kb.
Завдання

І туру тестового контролю з географії

7 клас

Оберіть правильну відповідь.
1.Визначте прізвище вченого, якого називають «батьком географії»:

А. Геродот. Б. Ератосфен. В.Платон. Г. Анаксімандр.


2.Встановіть із перелічених осіб тих, хто освоював Арктику:

А. Руаль Амундсен, Роберт Скотт.

Б. Жак Пікар, Дональ Уолт.

В. Леонід Каденюк, Жак-Ів Кусто.Г .Роберт Пірі, Отто Шмідт, Іван Папанін.
3. Виберіть правильне твердження:

А.Географічні карти мають спотворення різного ступеня.

Б. За паралелями визначають географічну довготу.

В. За меридіанами визначають географічну широту.

Г.Градусну сітку утворюють горизонталі та бергштрихи.


4. Визначте, який сучасний материк близько 180 млн. років тому був у складі Лавразії:

А.Північна Америка. В.Австралія.

Б.Південна Америка. Г.Антарктида.


5.Виберіть море, в якому солоність води найбільша:

А. Карибське. В. Червоне.

Б. Саргасове. Г.Філіппінське.
6.Виберіть назву лісової природної зони, у якій найбільше ярусів (верхній досягає висоти 80 м і вище):

А. Хвойні. В. Широколистяні.

Б. Мішані. Г.Вологі екваторіальні.
7. Визначте, як називають нащадків негрів та європейців:

А. Індіанці. В. Мулати.

Б. Самбо. Г. Метиси.
8.Встановіть, де виникають сейсмічні пояси Землі:

А. У місцях зіткнення материкових літосферних плит.

Б. У місцях виверження вулканів.

В. У будь-яких місцях літосферних плит.

Г. У найдавніших за віком ділянках літосферних плит.

9. Визначте, яка із частин Океанії об’єднує два великих острови – Північний і Південний:

А. Меланезія.

Б.Мікронезія.

В.Полінезія.Г. Нова Зеландія.
10. Визначте протоку, яка єднає Червоне море з Індійським океаном:

А. Мозамбіцька.Б. Баб-ель-Мандебська.

В.Гібралтарська.

Г.Аденська.

Завдання

І туру тестування з географії

8 Клас

Оберіть правильну відповідь

1.Визначте загальну протяжність,державного кордону України з Росією:

А.98.5 км В.1191 км

Б.135.1 км Г.2063 км

2.Визначте,як називається кут між північним напрямком дійсного(географічного)меридіана і напрямком на об’єкт(точку):

А.Дійсний азимут. В.Дирекційний кут

Б.Магнітний азимут Г.Магнітне схилення

3.Визначте відстань між двома населеними пунктами на фізичній карті України( масштаб 1: 1 000 000), якщо на топографічній карті ( масштаб

1: 200 000.) ця відстань становить 12 см:А. 0,6 см В. 60 см

Б. 24 см Г. 2,4 см

4.Визначте,якими умовними знаками зображують кордони,річки,тектонічні розломи,трубопроводи:

А.Позамасштабні. В.ПояснювальніБ.Лінійні Г.Масштабні(контурні)

5.Визначте,за якими картами визначають дирекційні кути:А.Топографічними. В.Фізичними

Б.Політичними Г.Кліматичними

6.Назвіть одного з основоположників сучасної фізичної географії України:

А.В.Докучаєв В.П.Чубинський

Б.М.Вавилов Г.С.Рудницький

7.Визначте,як змінюється температура поверхневих вод Світового океану при русі від полюсів до екватора:

А.Знижується В.Спочатку знижується, потім підвищується

Б.Підвищується Г.Спочатку підвищується, потім знижується

8.Сформулюйте визначення наукового терміну «крики».

А.Пересихаючі річки В.Пересихаючі озера

Б.Болота Г.Джунглі

9.Визначте,яка річка утворила одну з найбільших у світі дельту, яка щороку збільшується приблизно на 100 м :

А.Колумбія В.Міссісіп і

Б.Колорадо Г.Маккензі

10.Назвіть міжнародну організацію,яка спрямовує свою діяльність на збільшення внеску атомної енергетики у справи миру,здоров’я і процвітання у всьому світі:

А.ООН. В.МАГАТЕ

Б.ГРІНПІС Г.ЮНЕСКОЗавдання

І туру тестування з географії

9 клас

Оберіть правильну відповідь

1.Впізнайте серед зазначеного списку автора визначної й актуальної і нині праці в трьох томах з геополітики України:”Призначення України”,”Чорноморська доктрина”,”Розподіл Росії”:А.Липа Ю.І. В.Чубинський П.П.

Б.Каразін В.Н. Г.Рудницький С.Л.

2.Розпізнайте за описом назву історичної землі Середньої Наддніпрянщини:”Цю територію називають”серцем”України; у с. Моринці Черкаської області народився Тарас Шевченко;м. Новоград-Волинський- батьківщина Лесі Українки”:

А.Брацлавщина В.Поділля

Б.Гетьманщина Г.Київщина

3.Визначте ім’я загальновизнаного дослідника з економічної географії України,академіка АН України,одного із засновників Української енциклопедичної географії, який розробив схему економічного районування країни, досліджував історію народного господарства, розвиток і розміщення продуктивних сил:

А.Тутковський П. В.Погребняк П.

Б.Висоцький Г. Г.Воблий К.

4.Визначте, де спостерігається найбільша висота динамічних рухів води в океані, що називаються припливами та відпливами:

А.Затока Фанді В.Байдарацька губа

Б.Мексиканська затока Г.Каліфорнійська затока

5.Визначте, що називають архіпелагом:

А.Підводний масивний гірський хребетБ.Група островів, розташованих недалеко один від одного

В.Найбільший за розмірами островів

Г.Найбільший за розмірами півострів

6.Визначте верхню межу біосфери:

А.8 850 м –найвища точка нашої планети, г . Джомолунгма

Б.8-18 км –верхня межа тропосфериВ.20-25 км-межа поширення озонового шару

Г.50-55 км – верхня межа стратосфери

7.Визначте, яка частина площі України зайнята природоохоронними територіями:

А.50% Б.30% В.1% Г.3%

8. Назвіть географа, який здійснив п’ять експедицій у Центральну Азію,зокрема,досліджував Тібетське нагір’я, пустелі,озера,річки,відкрив сотні видів рослин і тварин і ін..:

А. М. Пржевальський В. Афанасій Нікітін

Б. П.Семенов-Тян-Шанський Г. Марко Поло

9.Визначте, як у Південній Америці називають вологі екваторіальні ліси:

А. Пампа В. Кампос

Б. Льянос Г.Сельва

10. Встановіть, у якій природній зоні сформувалися червоно-жовті фералітні грунти:

А. Екваторіальні ліси В. Напівпустелі і пустелі

Б. Савани і рідколісся Г. Субтропічні твердолисті ліси і чагарники

Завдання

І туру тестового контролю з географіїї

10 клас

Оберіть правильну відповідь.
1. Назвіть галузі хімії органічного синтезу:

А. Фармацевтична. В. Лакофарбова

Б. Мікробіологічна. Г. Нафтохімічна
2. Назвіть місто, в якому розташований автобусний завод «Богдан»:

А.Запоріжжя В.Черкаси

Б.Дніпропетровськ Г. Харків
3. Укажіть, які чинники відіграють визначну роль у розміщені підприємств харчової промисловості:

А. Паливний і водний. В. Сировинний і споживчий.

Б.Трудовий і науковий. Г. Транспортний і екологічний.
4.Визначте країни - абсолютні монархії

А. Андорра, Данія, ІспаніяБ. Бруней,Кувейт, Саудівська Аравія

В.Японія, Франція,Велика Британія

Г. Панама, Перу, Пакистан
5.Визначте, як називається продаж товарів на експорт за цінами, нижчими за їх собівартість з метою підриву позицій конкурентів,продаж надлишкових засобів, підтримання позиції національних виробників на світовому рівні:

А. Імпорт В. Торгове сальдоБ. Демпінг Г. Зовнішня торгівля.
6.Визначте, яке з тверджень про рослинність природних зон України є неправильне:

А.Ковила – типовий представник зони степів.

Б. З дерев у лісостепах най більш поширений є дуб.

В. Соснові ліси ростуть на піщаних масивах зони мішаних лісів.Г. Більшу територію природних зон займають лучні ландшафти в заплавах річок.
7.Вкажіть де розташований Дністровсько-Дніпровський лісостеповий край:

А. На Середньоруській височині.

Б. На Приазовській височині.

В. На Подільській височині.

Г. На Хотинській височині.
8. Визначте за описом територію: «Низовинний рельєф, водопроникні піщані і супіщані антропогенні відклади, надмірна зволоженість і помірна теплозабезпеченість,велика заболоченість, панування сосново-дубових лісів (суборів) на відносно бідних дерново-підзолистих ґрунтах»:

А. Зона мішаних і широколистяних лісів.

Б. Зона степу ( північностепова підзона).

В. Зона лісостепу.

Г. Зона степу (південностепова підзона)
9.Визначте температуру повітря на висоті Говерли, якщо біля підніжжя гори вона становить +50 С.

А. 120 С В. 50 СБ. -70 С Г. 170 С

10 Визначте економічну організацію, яка об'єднує країни Південно-Східної Азії:

А. ЄС В. АСЕАН

Б. ОПЕК Г. НАФТА
Завдання

І туру тестового контролю з географії

11 клас
Оберіть правильну відповідь.
1. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату є «зайвим»: А. Температура повітря; Б. Сонячна радіація;

В. Циркуляція атмосфери; Г. Підстильна поверхня.


2. Визначте похил річки Сіверський Донець завдовжки 1053 км, якщо її витік розташований на висоті 200 км, а гирло – на висоті 5,5 м над рівнем моря:

А. 38 см/км; Б. 49 см/км;

В. 74 см/км; Г. 18 см/км.
3. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворились Кримські гори:

А. Герцинська; Б. Байкальська;В. Альпійська; Г. Каледонська.
4. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові»:

А. Гольфстрім; Б. Західних Вітрів;

В. Перуанська; Г. Північноатлантична.
5. Оберіть групу європейських монархій, столиці яких є морськими портами:

А. Данія, Швеція, Норвегія; Б. Бельгія, Іспанія, Ватикан;

В. Ліхтенштейн, Люксембург, Велика Британія; Г. Монако, Андорра, Нідерланди.


6. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення:

А. Народжуваність; Б. Імміграція;

В. Еміграція; В. Механічний рух населення.


7. Виберіть одиницю природного районування, яку виділяють у межах гірських країн:

А. Фізико-географічні краї; Б. Природні зони;В. Фізико-географічні області; Г. Підзони.
8. Оберіть варіант, у якому перелічені країни-члени міжнародної організації ГУАМ:

А. Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова; Б. Греція, Узбекистан, Афганістан, Мальта;

В. Габон, Уганда, Ангола, Мавританія; Г. Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова.


9. Вкажіть якого походження Гавайські острови:

А. Материкового; Б. Вулканічного;

В. Коралового; Г. Намивного.
10. Вкажіть спільні риси таких течій Гвінейська, Бенгельська, Бразильська Гольфстрім:

А.Теплі течії; Б.Холодні течії;В.Атлантичному океані; Г. Розташовані в Тихому океані.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка