Zasób czasopism biblioteki pedagogicznej w ostrołĘCE
Дата канвертавання22.04.2016
Памер317.76 Kb.
ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
Lp.

Tytuł czasopisma

Częstotliwość

Zasób

Uwagi

1

Aura

Miesięcznik

1990 - 2007

Zawiera dodatki samoistne: Dodatek ekologiczny dla szkół, Zioła i zdrowie. Roczniki niekompletne: 1992 br. nr 8-12, 1993 br. nr 1-9.

2

Badania Oświatowe

Kwartalnik

1979 - 1982

Przestało się ukazywać. Kontynuacja: Edukacja zob. poz. 24

3

Bibliografia Zawartości Czasopism

Miesięcznik

1958, 1970 - 1973, 1976 - 1977, 1980 - 2007

Od 2005 r. ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

4

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Kwartalnik

2003-2007

 

5

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik

1991 - 2007

 

6

Bibliotekarz

Miesięcznik

1962 - 1963, 1971 - 1973, 1976 - 2007

 

7

Biblioterapeuta

Kwartalnik

2006 - 2007

 

8

Biologia w Szkole

Dwumiesięcznik

1957, 1964, 1968, 1970 - 2007

W latach 2001-2002 kwartalnik.

9

Biuletyn Pedagogiczny

Kwartalnik

1977 - 1979, 1989 - 1990

 

10

Biuletyn Polonistyczny

Kwartalnik

1976, 1978 - 1980, 1983 - 1991

Rocznik 1991 jest niekompletny; br. nr 3, 4.

11

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego

Miesięcznik

2004 - 2007

Prenumerata od 2004 r.

12

Chemia w Szkole

Dwumiesięcznik

1963 - 1964, 1967, 1969, 1971 - 2007

W latach 2001-2002 kwartalnik.

13

Chowanna

Półrocznik

1960, 1967 - 1968, 1973 - 1983, 1984, 1986 - 1990, 1996 - 2007

Rocznik 1984 jest niekompletny; br. nr 3,4.

14

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Dwumiesięcznik

1994 - 2007

Rocznik 1994 jest niekompletny; br. nr 5,6.

15

Dialog

Miesięcznik

1976 - 1977, 1979 - 1981, 1984 - 2007

Roczniki niekompletne: 1986 br. nr 9, 1990 br. nr 7-12, 1991 br. nr 1-3, 11-12.

16

Drama

Kwartalnik

1992 - 2007

 

17

Dyrektor Szkoły

Miesięcznik

1994 - 2007

Rocznik 1996 jest niekompletny; br. nr 2.

18

Dzieje Najnowsze

Kwartalnik

1975 - 1991, 1993 - 2007

Roczniki niekompletne: 1990 br. nr 1-2, 1991 br. nr 4, 1998 br. nr 2.

19

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Nieregularnie

1988 - 2007

Jest kontynuacją wydawnictw: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania zob. poz. 21 ; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zob. poz. 20.

20

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Nieregularnie

1967 - 1972

 

21

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania

Nieregularnie

1956 - 1957, 1959 - 1974, 1976 - 1977, 1979 - 1980

Kontynuacja: Dziennik MEN zob. poz. 19.

22

Dziennik Ustaw PRL

Nieregularnie

1956 - 1969

Kontynuacja: Dziennik Ustaw RP zob. poz.23.

23

Dziennik Ustaw RP

Nieregularnie

1993 - 2007

 

24

Edukacja

Kwartalnik

1983 - 1984, 1986 - 2007

Jest kontynuacją wydawnictwa: Badania Oświatowe zob. poz. 2. Rocznik 1983 jest niekompletny; br. nr 4.

25

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Dwumiesięcznik

2000 - 2006

Od 2007 zawieszono wydawanie czasopisma.

26

Edukacja i Dialog

Miesięcznik

1991 - 2007

 

27

Edukacja Medialna

Kwartalnik

2000 - 2003

Od 2004 zawieszono wydawanie czasopisma.

28

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Kwartalnik

2000 - 2007

 

29

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Nieregularnie

2000 - 2006

Numeracja ciągła czasopisma. Ukazały się nr 1-10

30

Ekoświat

Miesięcznik

2007

 

31

Film

Miesięcznik

2000 - 2007

 

32

Fizyka w Szkole

Dwumiesięcznik

1955 - 1956, 1962, 1964, 1969, 1971 - 1975, 1978 - 2007

W latach 2001-2002 kwartalnik.

33

Gazeta Prawna

Dziennik

2005 - 2007

 

34

Gazeta Szkolna

Tygodnik

2007

 

35

Gazeta Wyborcza

Dziennik

2007

Przechowywany jest rocznik bieżący i z roku poprzedniego.

36

Geografia w Szkole

Dwumiesięcznik

1963, 1972 - 1973, 1975 -1980, 1982 - 2006

W latach 2001-2002 kwartalnik.

37

Gestalt

Nieregularnie

2001 - 2007

W 2001 r. dwumiesięcznik

38

Głos Nauczycielski

Tygodnik

2005 - 2007

 

39

Guliwer

Kwartalnik

1992 - 2007

Do 1999 r. dwumiesięcznik. Roczniki niekompletne: 1992 br. nr 5, 6, 1993 br. nr 5, 1997 br. nr 1.

40

Harcerstwo

Miesięcznik

1985 - 1997

Roczniki niekompletne: 1987 br. nr 4, 1991 br. nr 1-3, 10-12, 1993 br. nr 3, 1995 br. nr 7-8.

41

Internet

Miesięcznik

2005 - 2007

 

42

Język w Polski

Dwumiesięcznik

1973, 1977 - 1978, 1981 -1985, 1987 - 2007

 

43

Język Polski IV-VI

Kwartalnik

1999/2000 - 2006/2007

Ukazuje się w cyklu roku szkolnego. Wydawnictwo powstało w wyniku podziału dwumiesięcznika Język Polski dla Klas IV-VIII zob. poz. 44.

44

Język Polski dla Klas IV-VIII

Dwumiesięcznik

1989/1990 - 1998/1999

Ukazywało się w cyklu roku szkolnego. Wydawnictwo podzieliło się na: Język Polski IV-VI zob. poz. 43 oraz Język Polski w Gimnazjum zob. poz. 45.

45

Język Polski w Gimnazjum

Kwartalnik

1999/2000 - 2006/2007

Ukazuje się w cyklu roku szkolnego. Wydawnictwo powstało w wyniku podziału dwumiesięcznika Język Polski dla Klas IV-VIII zob. poz. 44.

46

Język Polski w Liceum

Kwartalnik

2001/2002 - 2006/2007

Ukazuje się w cyklu roku szkolnego. Jest kontynuacją wydawnictwa: Język Polski Szkole Średniej zob. poz. 47.

47

Język Polski w Szkole Średniej

Kwartalnik

1986/1987, 1989/1990 - 2000/2001

Przestało się ukazywać. Kontynuacja: Język Polski w Liceum zob. poz. 46 Rocznik 1994/1995 jest niekompletny: br. nr 2.

48

Język Rosyjski

Dwumiesięcznik

1957, 1960, 1965, 1967 - 1978, 1980 - 1990

Roczniki niekompletne: 1984 br. nr 3, 1990 br. nr 4. Przestało się ukazywać w formie samoistnego czasopisma. Od 1991r, ukazuje się jako wkładka do czasopisma Języki Obce w Szkole zob. poz. 49.

49

Języki Obce w Szkole

Dwumiesięcznik

1959, 1966, 1968 - 1970, 1972, 1974, 1976 - 2007

Ukazały się numery specjalne: Nauczanie wczesnoszkolne (6/2000), Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych (6/2001), Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych (7/2002).

50

Klasy Łączone

Dwumiesięcznik

1969 - 1972

Przestało się ukazywać

51

Klocki Autonomiczne

Kwartalnik

2000/2001 Nr 6 - 10)

Przestało się ukazywać. Ukazywało się w cyklu roku szkolnego.

52

Komputer w Szkole

Dwumiesięcznik

2000 - 2003

Czasopismo przestało się ukazywać.

53

Kronika Mazowiecka

Miesięcznik

2004 - 2006

Biblioteka otrzymuje czasopismo bezpłatnie.

54

Kultura Fizyczna

Miesięcznik

1985 - 2007

Rocznik 1990 jest niekompletny; br. nr 7-8.

55

Kurpie

Dwumiesięcznik

2002 - 2007

 

56

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Kwartalnik

1979 - 2007

Roczniki niekompletne: 1986 br. nr 1, 1991 br. nr 4, 1995 br. nr 3.

57

Kwartalnik Historyczny

Kwartalnik

1972 - 1973, 1979 - 1983, 1985 - 2007

 

58

Kwartalnik Ostrołęckiego ODN

Kwartalnik

2000 - 2005

Brak numeru 1 (2000) i 3 (2002). Przestało się ukazywać. Kontynuacją jest czasopismo "Meritum", zob. poz. 66.

59

Kwartalnik Pedagogiczny

Kwartalnik

1962 , 1965 - 2007

Rocznik 1993 jest niekompletny; br. nr 1.

60

Lider

Miesięcznik

1991 - 2007

 

61

Literatura

Miesięcznik

1983, 1986 - 1993, 1997- 2000

Roczniki niekompletne: 1987 br. nr 9-10, 1991 br. nr 3, 10. Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 2 (2000).

62

Literatura na Świecie

Miesięcznik

1979 - 1984, 1986 - 2007

Roczniki niekompletne: 1982 br. nr 9, 1983 br. nr 3, 8-9, 1984 br. nr 10, 1987 br. nr 4, 1991 br. nr 10-12, 1994 br. nr 11, 1997 br. nr 1-5.

63

Małżeństwo i Rodzina

Kwartalnik

2002-2005

Przestało się ukazywać. Ostatni nr 3/2005

64

Matematyka

Miesięcznik

1967 - 1968, 1972 - 1976, 1978 - 2007

Do 2005 r. dwumiesięcznik.

65

Matematyka w Szkole

Dwumiesięcznik

2000/2001 - 2006/2007

Ukazuje się w cyklu roku szkolnego.

66

Meritum : kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kwartalnik

2006

Czasopismo Biblioteka otrzymuje bezpłatnie. Kontynuacja "Kwartalnika Ostrołęckiego ODN", zob. poz. 58.

67

Miesięcznik Literacki

Miesięcznik

1976 - 1979, 1981 - 1990

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 2/3 (1990).

68

Monitor Polski

Nieregularnie

1956 - 1969, 1993 - 2007

 

69

Mówią Wieki

Miesięcznik

1958 - 1963, 1965, 1967 - 1969, 1973 - 1975, 1977 - 2007

Roczniki niekompletne: 1988 br. nr 4, 7, 1989 br. nr 1-2, 9, 11-12, 1990 posiadamy tylko nr 10-11, 1991 br. nr 1-4, 10-12, 1992 posiadamy tylko nr 1, 1997 br. nr 8 - 12, 1998 br. nr 11-12. W latach 1990 - 1992 ukazywało się pod tytułem : Magazyn Historyczny : mówią wieki.

70

Nauczanie Początkowe

Kwartalnik

1989/1990 - 2006/2007

Ukazuje się w cyklu roku szkolnego. Do rocznika 2001/ 2002 dwumiesięcznik.

71

Nauczyciel i Wychowanie

Dwumiesięcznik

1965 - 1966, 1968 - 1973, 1975 - 1985, 1987

Roczniki niekompletne: 1977 br. nr 1-4, 1987 br. nr 1-2, 5-6. Przestało się ukazywać.

72

Nauka

Kwartalnik

1986, 1989 - 2003

Do 1993 r. ukazywało się pod tytułem Nauka Polska. Roczniki niekompletne: 1986 br. nr 1-2, 1990 br. nr 6. W 2003 r. czasopismo przestało ukazywać się. Numer ostatni 4/2003.

73

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Kwartalnik

2007

 

74

Nowa Edukacja Zawodowa

Dwumiesięcznik

2000 - 2005

Przestało się ukazywać.

75

Nowa Szkoła

Miesięcznik

1959, 1965, 1967 - 2007

 

76

Nowe Książki

Miesięcznik

1967, 1970 - 1973, 1975 - 1977, 1979 - 1982, 1984 - 1989, 1991 - 2007

Roczniki niekompletne: 1991 br. nr 10-12, 1998 br. nr 4.

77

Nowe w Szkole

Miesięcznik

2000/2001 - 2004

Od 2002 r. ukazuje się w cyklu roku kalendarzowego. Zawiera dodatek samoistny "Kierowanie Szkołą". W 2004 r. czasopismo przestało ukazywać się. Numer ostatni 6/2004.

78

Nowiny Psychologiczne

Kwartalnik

2003 - 2007

 

79

Opieka - Wychowanie - Terapia

Kwartalnik

1991 - 2003

Rocznik 1992 jest niekompletny; br. nr 3.

80

Oświata Dorosłych

Miesięcznik

1973, 1975 - 1986, 1989 - 1990

Rocznik 1982 jest niekompletny - br. nr 1. Przestało się ukazywać. Ostatni numer: 6 (1990).

81

Oświata i Wychowanie

Tygodnik

1986 - 1989

Roczniki niekompletne: 1988 br. nr 4, 1989 br. nr 26. Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 42 (1989).

82

Oświata i Wychowanie. Wersja A

Dwutygodnik

1980 - 1985

Przestało się ukazywać.

83

Oświata i Wychowanie. Wersja B

Dwutygodnik

1975, 1978, 1980 - 1985

Przestało się ukazywać.

84

Oświata i Wychowanie. Wersja C

Dwutygodnik

1977, 1979 - 1981

Przestało się ukazywać.

85

Oświata i Wychowanie. Wersja D

Dwutygodnik

1976 - 1977, 1979 - 1980

Przestało się ukazywać.

86

Pamiętnik Literacki

Kwartalnik

1979 - 2007

Rocznik 1991 jest niekompletny - br. nr 4.

87

Państwo i Prawo

Miesięcznik

1979 - 1982, 1985 -1987, 1989 - 2007

Roczniki niekompletne:1991 br. nr 10-12, 1993 br. nr 3, 1995 br. nr 3, 10-12.

88

PC World Komputer

Miesięcznik

2006 - 2007

 

89

Pedagogika Pracy

Niereguralnie

2000 - 2006

Posiadamy tomy 36 - 48.

90

Plastyka i Wychowanie

Dwumiesięcznik

1978 -2000

Rocznik 1985 jest niekompletny; br. nr 5-6. Do 1991 r. czasopismo ukazywało się pod tytułem "Plastyka w Szkole". Przestało się ukazywać; ostatni numer: 2-3/ 2000.

91

Poezja

Miesięcznik

1972 - 1979, 1981 - 1990

W 1990 r. zawieszono wydawanie czasopisma. Roczniki niekompletne: 1982 br. nr 8, 1985 br. nr 4, 11, 1987 br. nr 8, 1989 br. nr 4, 1990 nr. nr 10-12.

92

Polityka

Tygodnik

2006 - 2007

 

93

Polonistyka

Miesięcznik

1970 - 1971, 1973, 1975 - 2007

 

94

Poradnik Bibliotekarza

Miesięcznik

1971 - 1973, 1976, 1979 - 2007

Roczniki niekompletne: 1982 br. nr 1, 4, 1984 br. nr 1, 7 - 10.

95

Poradnik Językowy

Miesięcznik

1974, 1976 - 1979, 1981 - 2006

 

96

Poradnik Muzyczny

Miesięcznik

1976 - 1983, 1985 - 1991

Roczniki niekompletne: 1983 br. nr 11, 1986 br. nr 4, 1989 br. nr 2. Z rocznika 1991 posiadamy numery 1-3.

97

Praca Socjalna

Kwartalnik

2004 - 2007

 

98

Pracownia

Kwartalnik

1989 - 2003

Posiadamy numery 1-5, 7-15, 20-32. Czasopismo przestało ukazywać się. Numer ostatni 3-4/2003

99

Problemy Alkoholizmu

Kwartalnik

1991 - 2002, 2004 - 2007

Do 1997 r. czasopismo ukazywało się jako miesięcznik. Roczniki niekompletne: 1995 br. nr 1, 1996 br. nr 1, 1997 br. nr 1. W 2003 r czasopismo nie ukazywało się.

100

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Miesięcznik

1972 - 1974, 1976 - 2007

 

101

Problemy Oświaty na Wsi

Dwumiesięcznik

1983 - 1990

Poprzednio Zbiorcza Szkoła Gminna - zob. poz. 159. Roczniki niekompletne: 1984 br. nr 5-6, 1985 br. nr 1-2. Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 2/3 (1990).

102

Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Półrocznik

1994 - 2003

Czasopismo przestało się ukazywać. Ostatni nr 2(18)/2003

103

Problemy Rodziny

Dwumiesięcznik

1992 - 2001

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 5/6 (2001).

104

Przegląd Biblioteczny

Kwartalnik

1972, 1975 - 2007

 

105

Przegląd Geograficzny

Kwartalnik

1976 - 1977, 1979 - 1988, 1991 - 2007

Roczniki niekompletne: 1982 br. nr 1-2.

106

Przegląd Historyczno-Oświatowy

Kwartalnik

1985 -1990, 1995 - 2007

Roczniki niekompletne: 1985 br. nr 1-2, 1986 br. nr 4, 1997 br. nr 3-4.

107

Przegląd Historyczny

Kwartalnik

1974 - 1974, 1976 - 1991, 1995 - 2007

Roczniki niekompletne: 1995 br. nr 1-2, 1997 br. nr 1-2.

108

Przegląd Humanistyczny

Dwumiesięcznik

1979, 1982 - 2007

Rocznik 1982 jest niekompletny; br. nr 5-6. Do 1990 r. miesięcznik.

109

Przegląd Oświatowy

Dwutygodnik

1991 - 2007

 

110

Przegląd Psychologiczny

Kwartalnik

1974, 1976 - 1990

 

111

Przewodnik Bibliograficzny

Tygodnik

1970 - 1973, 1980 - 2007

 

112

Przyjaciel Dziecka

Miesięcznik

1971 - 1973, 1977 - 1978, 1980, 1985 - 2006

Roczniki niekompletne: 1985 br. nr 3, 5, 7-8, 1991 br. 10-12

113

Przyroda Polska

Miesięcznik

1993 - 2007

Rocznik 1999 jest niekompletny - br. nr 1-3.

114

Przysposobienie Obronne w Szkole

Dwumiesięcznik

1979 - 2000

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 2/3 (2000)

115

Psychologia w Szkole

Kwartalnik

2004 - 2007

 

116

Psychologia Wychowawcza

Dwumiesięcznik

1962, 1966, 1972 - 1973, 1975 - 2000

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 2/3 (2000)

117

Remedium

Miesięcznik

1993, 1996, 1999 - 2006

Czasopismo przekazywane jest nieodpłatnie z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rocznik 1996 jest niekompletny - posiadamy tylko nr 1-2.

118

Rewalidacja

Półrocznik

1997 - 2007

 

119

Rocznik Pedagogiczny

Nieregularnie

1995 - 2006

Posiadamy T. 17 - 29.

120

Rodzina i Szkoła

Miesięcznik

1973, 1977, 1979 - 1980,1989

 

121

Rozprawy z Dziejów Oświaty

Nieregularnie

1993 - 2005

Posiadamy tomy 35 - 44.

122

Ruch Literacki

Dwumiesięcznik

1980 - 1981, 1984 - 1988,1990 - 2007

Rocznik 1992 jest niekompletny - br. nr 1-2.

123

Ruch Muzyczny

Dwutygodnik

1995 - 2006

 

124

Ruch Pedagogiczny

Kwartalnik

1967-1970, 1972 - 1982,1984 -1990, 1992 - 1994,1998 - 2007

Do 1993 r. dwumiesięcznik. Roczniki niekompletne: 1987 br. nr 3, 1992 br. nr 1-2, 5-6.

125

Rzeczpospolita

Dziennik

2007

Przechowywany jest rocznik bieżący i z roku poprzedniego.

126

Służba Pracownicza

Miesięcznik

1994 - 2007

 

127

Społeczeństwo Otwarte

Miesięcznik

1990 - 1998

Poprzednio Wychowanie Obywatelskie; zob. poz. 154. Roczniki niekompletne: 1990 br. nr 6, 1991 br. nr. 1. Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 6 (1998).

128

Sprawy Międzynarodowe

Kwartalnik

1985 - 2007

Do 1992 r. miesięcznik. Roczniki niekompletne: 1991 br. nr 10-12, 2000 br. nr 2.

129

Studia Filozoficzne

Miesięcznik

1979 - 1982, 1985 - 1990

Rocznik 1987 jest niekompletny - br. nr 3; z rocznika 1990 posiadamy numery 1-4.

130

Studia Historyczne

Kwartalnik

1979 - 1980, 1982,1984 - 2007

Rocznik 1997 jest niekompletny - br. nr 1.

131

Studia Pedagogiczne

Nieregularnie

1995 - 2006

Posiadamy T. 61-62.

132

Studia Psychologiczne

Nieregularnie

1984 - 2004

Posiadamy T. 22-42.

133

Studia Socjologiczne

Kwartalnik

1989 - 2007

Rocznik 1989 jest niekompletny - posiadamy tylko nr 4.

134

Szkoła Specjalna

Dwumiesięcznik

1974 - 2007

 

135

Szkoła Zawodowa

Miesięcznik

1974 - 1978, 1980 - 1989, 1991 - 2000

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 3 (2000).

136

Świat Nauki

Miesięcznik

1991 - 2007

Roczniki niekompletne: 1983 br. nr 10, 1992 br. nr 11, 1996 br. nr 1-2, 12.

137

Teatr

Miesięcznik

1993 - 2007

 

138

Twoje Dziecko

Miesięcznik

2007

 

139

Twórczość

Miesięcznik

1966 - 1969, 1975 - 2007

Rocznik 1981 jest niekompletny - br. nr 6, 10, 12.

140

Tygodnik Ostrołęcki

Tygodnik

2007

Przechowywany jest rocznik bieżący i z roku poprzedniego.

141

Tygodnik Powszechny

Tygodnik

2007

Przechowywany jest rocznik bieżący i z roku poprzedniego.

142

Wiadomości Ekologiczne

Kwartalnik

1995 - 2006

Rocznik 1995 jest niekompletny - br. nr 1,4.

143

Wiadomości Historyczne

Dwumiesięcznik

1973, 1979, 1981 - 2007

W latach 2001-2002 kwartalnik.

144

Wiedza i Życie

Miesięcznik

1989 - 1990, 1992 - 2007

Roczniki niekompletne: 1990 br. nr 7-12, 1996 br. nr 1-2, 8, 12, 1999 br. nr 4-6.

145

Wojskowy Przegląd Historyczny

Kwartalnik

1984 - 1997

Roczniki niekompletne: 1989 br. nr 1,3, 1997 br. nr 3-4.

146

Wprost

Tygodnik

2005 - 2007

 

147

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik

2000 - 2007

 

148

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

Miesięcznik

1973 - 1988

Przestało się ukazywać. Numer ostatni: 10(1988). Kontynuacja: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne; zob. poz. 150.

149

Wychowanie Fizyczne i Sport

Kwartalnik

1974 - 1975, 1977 - 1983,1985 - 2007

Rocznik niekompletny: 1990 br. nr 2, 4,

150

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Miesięcznik

1989 - 1990, 1992 - 2007

Do 2000 r. dwumiesięcznik. Rocznik 1992 jest niekompletny - br. nr 2, 5. Poprzednio: Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna; zob. poz. 148.

151

Wychowanie Muzyczne w Szkole

Dwumiesięcznik

1969 - 2007

 

152

Wychowanie Na Co Dzień

Miesięcznik

1996 - 2007

 

153

Wychowanie Obywatelskie

Miesięcznik

1978 -1979, 1982 - 1989

Rocznik 1986 jest niekompletny: br. nr 1. Czasopismo przestało się ukazywać. Numer ostatni: 9/10 (1989). Kontynuacja: Społeczeństwo Otwarte; zob. poz. 127.

154

Wychowanie Techniczne w Szkole

Dwumiesięcznik

1973 - 2007

 

155

Wychowanie w Przedszkolu

Miesięcznik

1969, 1974 - 2007

 

156

Wychowawca

Miesięcznik

1998 - 2007

 

157

Zagadnienia Informacji Naukowej

Półrocznik

1998 - 2007

 

158

Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

Dwumiesięcznik

1977, 1980, 1984 - 1988

Roczniki niekompletne: 1984 br. nr 1-4, 1985 br. nr 1, 4-6.

159

Zbiorcza Szkoła Gminna

Dwumiesięcznik

1975 - 1981

Przestało się ukazywać. Kontynuacja: Problemy Oświaty na Wsi; zob. poz. 101.

160

Zeszyty Literackie

Kwartalnik

1987, 1990 - 2007

Z rocznika 1987 tylko nr 18-19. Zgodnie z numeracją ciągłą posiadamy zeszyty nr 18 - 19, 29 - 92.

161

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego

Nieregularnie

1987 - 2006

Posiadamy wszystkie wydane zeszyty - I - XIX.

162

Znak

Miesięcznik

1991 - 2007

Rocznik 1991 jest niekompletny - br. nr 1-3, 10 - 12.

163

Życie Szkoły

Miesięcznik

1963 - 2007

 

164

Życie Szkoły Wyższej

Miesięcznik

1980 - 1982, 1985 - 1986,1989 - 1991

Roczniki niekompletne: 1985 br. nr 9, 1990 br. nr 6. Z rocznika 1991 posiadamy numery 1-3

Kontynuacja prenumeraty

Opracowanie: Edyta Dobek
Ostrołęka, 2007


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка