Zasady uczestnictwa dzieci, MŁodzieżyi dorosłych w sekcjach I zespołach działAJĄcych w domu kultury w rudzie śLĄskiej – bielszowicach
Дата канвертавання19.04.2016
Памер11 Kb.
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI, MŁODZIEŻYI DOROSŁYCH W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH 1. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie

z Rodzicami, zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.

 1. Udział w sekcjach jest częściowo odpłatny i zależy od rodzaju zajęć.

 2. Opłaty kształtują się następująco:

 • indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach ( gitarze , keyboardzie, pianinie i innych) - 100,00 zł. miesięcznie,

 • indywidualne zajęcia gry na akordeonie – 60,00 zł. miesięcznie, udostępnienie akordeonu do nauki – 7 zł. Miesięcznie,

 • indywidualne zajęcia wokalne – 100,00 zł. miesięcznie,

 • zajęcia rytmiczne dla dzieci przedszkolnych – 25,00 zł. miesięcznie,

 • zajęcia plastyczne dla dzieci – 50,00 zł. miesięcznie,

 • warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych – 60,00 zł. miesięcznie

 • zajęcia grupowe (teatralne, wokalne, taneczne) – 25,00 zł. miesięcznie,

 • klub rękodzieła artystycznego – 10,00 zł. miesięcznie,

 • inne zajęcia, kursy itp., na które DK udostępnia pomieszczenia ( kursy tańca, zajęcia gimnastyczne i inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – opłaty ustalane przez organizatorów zajęć-płatne u organizatora tych zajęć.

 • jeżeli w zajęciach tej samej sekcji lub zespołu uczestniczy rodzeństwo, na pisemny wniosek Rodzica ( Opiekuna ) złożony do Dyrektora DK, może zostać przyznana zniżka do 50% odpłatności za drugie i kolejne dziecko.

 • jeżeli w zajęciach różnych sekcji uczestniczy rodzeństwo, wówczas zniżka do 50% odpłatności obejmuje zajęcia tańsze.

 • w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, potwierdzonej zaświadczeniem z MOPS, na pisemną prośbę Rodzica ( Opiekuna ) Dyrektor DK może zastosować zniżkę do 50% odpłatności lub całkowicie zwolnić z opłat.

 • 50% odpłatności za wszystkie zajęcia organizowane przez DK przysługuje rodzinom posiadającym Rudzką Kartę Rodziny 3+

Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od pierwszego do ostatniego miesiąca zajęć włącznie. Ustalone stawki miesięczne są kwotami umownymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.
 1. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe i zajęcia nie odbywają się ( w zależności od woli uczestników i instruktora) , nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.

 2. Rodzice ( Opiekunowie ) zgłaszający dziecko na zajęcia w sekcjach przyjmują na siebie obowiązek :

a ) dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,

b ) regulowania ustalonej kwoty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu,

c ) zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi

nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych, 1. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka (np. choroba, wyjazd na zieloną szkołę itp. trwającej powyżej 14 dni) w kolejnych zajęciach, dopuszcza się możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc. Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby do Dyrektora DK.

Nie dopuszcza się możliwości starania się o pomniejszenie opłaty po okresie

nieobecności. 1. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć

w innym terminie.

 1. W przypadku nieuregulowania opłaty najdalej na drugich zajęciach w danym miesiącu, Instruktor danej sekcji może skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.

 2. Instruktor - w przypadkach losowych ( np. choroba )- jest zobowiązany powiadomić uczestników zajęć o odwołaniu zajęć lub przesunięciu ich na inny termin.

 3. Biorąc po uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, DK zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.

 4. Opłaty za udział w zajęciach sekcji pobierane będą w kasie DK w godzinach jej urzędowania lub przelewem na konto Domu Kultury z dokładnym opisem (nazwisko dziecka, sekcja, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata). Nr konta DK dostępny w kasie i na stronie internetowej DK.UWAGA: W sekcjach, w których zajęcia odbywają się indywidualnie, DK dysponuje ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym, pierwszeństwo w zapisach przysługuje dzieciom, które rozpoczęły naukę w latach ubiegłych.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка