Запiшыце слова, у якiм на месцы пропуску пiшацца ы
Дата канвертавання18.05.2016
Памер43.86 Kb.
Тэст Частка В

Прачытайце ўважлiва заданне тэста. Адказ, якi складаецца з некалькiх слоў, пiшацца разам, без злучнiка, прабелу або iншага раздзяляльнiка. Слова трэба пiсаць у той форме (род, лiк, склон…), у якой яно ўжываецца ў сказе, словазлучэннi.


В1. Запiшыце слова, у якiм на месцы пропуску пiшацца ы:

1) за…мацца;

2) за…скрыцца;

3) звыш…мклiвы;4) раз…ходзiцца.
В2. Запiшыце слова, у якiм ёсць прыстаЎны гук:

 1. на…ржышчы;

 2. …удзел;

 3. …усаты;

 4. …ордэн.


В3. Запiшыце слова, у якiм прапушчана лiтара:

 1. ра…сол;

 2. запоз…нена;

 3. мiласэр…ны;

 4. дэсан…ны.


В4. Запiшыце слова, у якiм на месцы пропуску пiшацца i.


 1. за…меннiк;

 2. пера…грываць;

 3. за…сцi;

 4. пад…ход.


В5. Выпiшыце слова, напiсанае правiльна:


 1. учыцца;

 2. мкнуцца;

 3. астрыць;

 4. вугор;

 5. на iльдзiне.


В6. Выпiшыце слова, у якiм пасля прыстаЎкi пiшацца ы:


 1. за…скрыцца;

 2. аб…лганы;

 3. аЎта…нспектар;

 4. за…сцi;

 5. пера…начыць.


В7. Запiшыце правiльна слова, у якiм дапушчана памылка:


 1. азёрны;

 2. вугламер;

 3. аблаухi;

 4. вокамгненна;

 5. вустрыца.


В8. Запiшыце слова, у якiм пасля прыстаЎкi пiшацца й:


 1. звыш…дэальны;

 2. абы…шоЎ;

 3. пера…менаваць;

 4. контр…дэя;

 5. спад…лба.


В9. Выпiшыце слова, напiсанае правiльна:


 1. узлаваты;

 2. паiменна;

 3. углякоп;

 4. водпаведзь;

 5. заастрыць.


В10. Знайдзiце i выпiшыце граматычную памылку, звязаную з ужываннем ступенi параЎнання прыметнiка.


 1. Позняй восенню днi сталi намнога карацейшыя.

 2. Самыя прыгожыя ранiцы на нашай Свiслачы.

 3. На свеце больш лепшага кутка няма, як наша Беларусь.

 4. Вясковыя дзецi цяпер намнога смялейшыя, чым яны былi раней.


В11. Знайдзiце Ў сказах памылку, звязаную з кiраваннем, запiшыце правiльнае словазлучэнне.


 1. Меншая ПаЎлава дачка вясною захварэла на запаленне лёгкiх.

 2. Наш дзядзька вельмi любiЎ кпiць над малым.

 3. Трэба было Ўжо i схадзiць па свае рэчы, якiя засталiся Ў багажнi на вакзале.

 4. Думаць пра будучыню Настачцы зусiм не хацелася, што вельмi турбавала яе бацькоЎ.


В12. Вызначце тып аднасастаЎнага сказа.
Пад узмахi касы нават i пра непрыемнае думалася лёгка.
В13. Вызначце, у якiм сказе ёсць памылка, звязаная з каардынацыяй дзейнiка i выказнiка, запiшыце выказнiк у патрэбнай форме.


 1. Тройка рысакоЎ са стайнi мясцовага пана прыцягвала Ўвагу многiх наезнiкаЎ.

 2. Гар ад лесу, якi палаЎ некалькi некалькi дзён, адчувалася нават у дальнiх вёсках.

 3. У азёрах, сажалках i цiхiх затоках нерастуе карп, карась i лiнь.

 4. Дырэктар фабрыкi Панамарова выступiла на сходзе з сустрэчнаю прапановай.


В14. Знайдзiце словазлучэнне, у якiм ёсць граматычная памылка, запiшыце правiльна:


 1. паехаць па грыбы;

 2. смяяцца над малою;

 3. змястоЎны рукапiс;

 4. захварэць на малярыю.


В15. Выпiшыце граматычную аснову з абагульнена-асабовага сказа.


 1. Такая нiдзе не прападзе.

 2. Сябра за грошы не купiш.

 3. Па расе, ад сонца яркай, напрацаваЎшыся, вяртаюцца дамоЎ.

 4. Шлю падзяку вёскам i сябрам, жытнiм копам на шырокiм полi.

 5. Дайце разгону, прастору дрэмлючым песням i ciлам!


В16. Знайдзiце сказ, у якiм дапушчана памылка ў каардынацыi дзейнiка i выказнiка. Запiшыце правiльную форму ўжывання выказнiка.


 1. Дом з цэглы шырокiмi вокнамi глядзiць на вулiцу.

 2. Груша i вiшня могуць жыць трыста гадоў.

 3. На кансультацыю прыйшлi ўсяго толькi пяць вучняў.

 4. Ветэрынар Зотава прызначыла маладняку асобны рацыён.

 5. Цэлая калона машын прайшла праз скрыжаванне дарог з захаду на ўсход.

В17. Вызначце стыль тэксту.
ЗноЎ успамiнаецца май. Маладая зелянiна вакол. Усё такое жаЎтавата-зялёнае. Вы, пэЎна, заЎважалi, што, калi распускаецца лес, здалёк ён выдае жаЎтавата-зялёным. А калi яшчэ зацвiтуць ласкавыя коцiкi на лазовых кустах, то ён такiм i сапраЎды выглядае. Па-маладому надзвычай вясёлым i светлым.
В18. Запiшыце не названы Ў прыведзеным радзе стыль маЎлення:
мастацкi, публiцыстычны, навуковы, афiцыйна-дзелавы.
В19. Выпiшыце слова, якое Ў прыведзеным радзе абазначае лiшнi жанр маЎлення:

аповесць, казка, аб΄ява, раман, апавяданне.В20. Запiшыце слова, якога не хапае ў прыведзенай схеме тыпу маўлення:
тэзiс-доказы-…

Адказы да заданняў часткi В.

В1 -разыходзiцца;

В2 –вусаты;

В3 –дэсантны;

В4 –пераiгрываць;

В5 –вугор;

В6 –абылганы;

В7 –аблавухi;

В8 –перайменаваць;

В9 –водпаведзь;

В10 –большлепшага;

В11 –кпiцьзмалога;

В12 –безасабовы;

В13 –адчуваўся;

В14 –смяяццазмалой;

В15 –некупiш;

В16 –прыйшло;

В17 –мастацкi;

В18 –гутарковы;

В19 –абיява;В20 –вывад.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка