Výroční zpráva Národního muzea 2004
старонка5/5
Дата канвертавання26.04.2016
Памер165.4 Kb.
1   2   3   4   5

Botanické oddělení


Franklová, H., Kolbek, J. (2004): Mechorosty přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. – Zprávy České botanické společnosti, 39: 453–458.

Marhold, K., Hroudová, Z., Ducháček, M. et Zákravský P. (2004): The Bolboschoenus maritimus gorup (Cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova. – Phyton, 44(1): 1–21.

Rosenbaumová, R., Plačková, I., Suda J. (2004): Variation in Lamium subg. Galeobdolon – insights from ploidy levels, morphology and isozymes. – Plant Systematics and Evolution, 244(3-4): 219-244.

Mykologické oddělení

Hafellner, J., Kocourková, J., Obermayer, W. (2004): Records of lichenicolous fungi from the northern Schladminger Tauern (Eastern Alps, Austria, Styria). – Herzogia, 17: 59–66.

Holec, J. (2004a): Houby (Fungi). – In: Jóža M., Vonička P. (eds.), Jizerskohorská rašeliniště, Jizersko-ještědský horský spolek, pp. 45-46, Liberec.

Holec, J. (2004b): Diversity and ecology of macrofungi on the abandoned sedimentation basins near Chvaletice and Opatovice. – In: Kovář P. (ed.): Natural recovery of human-made deposits in landscape, Academia, pp. 183-193, Praha.

Holec, J. (2004c): Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice [New localities of the rare fungus Pholiota elegans in the Czech Republic]. – Mykologické Listy, 90-91: 12-15 (in Czech with English summary).

Holec, J. (2004d): Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic. – Czech Mycology, 56(3-4): 291-302.

Holec, J. (2004e): Rare and interesting fungi from the Vydra – Otava river valley in Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta, 10: 79-86.

Chlebicki, A., Suková, M. (2004): Fungi of ‘alpine islands’ of Dryas octopetala in the Carpathians. – Mycotaxon, 90(1): 153-176.

Kocourková, J. (2004): Lišejníky (Lichenes). – In: Jóža M., Vonička P. (eds.), Jizerskohorská rašeliniště, p. 44-45, Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec.

Suková, M. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. – Czech Mycology, 56(1-2): 63-84.

Suková, M., Chlebicki, A. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species. – Czech Mycology, 56(3-4): 203-221.


Zoologické oddělení

Anděra, M., Červený, J. (2004): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 3. Veverkovití (Sciurudae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). Národní muzeum, pp. 76. Praha.

Anděra, M., Hanák, V. (2004): Savci (Mammalia): výsledky výzkumu 1957-2004, s. 227-247. In: Papáček, M. (ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. 304 pp., Jihočeská Univerzita, České Budějovice,.

Anděra, M., Červený, J., Bufka L., Bartošová D., Koubek P. (2004): Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice. – Lynx, n. s., 3: 5-12.

Benda, P. (2004a): Myotis aurascens Kusjakin, 1935 – Steppen-Bartfledermaus. – in Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II. Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae, Aula-Verlag, pp. 1149–1158. Wiebelsheim.

Benda, P. (2004b): The first record of Myotis aurascens and the second record of Myotis brandtii from Montenegro. – Lynx, n. s., 35: 13-18.

Benda, P., Hotový, J. (2004): Nález zimujícího netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) na jižní Moravě. – Vespertilio, 8: 135–137.

Benda, P., Hanák, V., Andreas, M., Reiter, A., Uhrin, M. (2004): Two new species of bats (Chiroptera) for the fauna of Libya: Rhinopoma hardwickii and Pipistrellus rueppellii. – Myotis, 41–42:109-124.

Benda, P., Hulva, P., Gaisler, J. (2004): Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya. – Acta Chiropterologica, 6 (2): 193–217.

Benda, P., Kiefer, A., Hanák, V., Veith, M. (2004): Systematic status of African populations of long-eared bats, genus Plecotus (Mammalia: Chiroptera). – Folia Zoologica, 53, Monogr., 1: 1–47.

Benda, P., Ruedi, M., Aulagnier, S. (2004): New data on the distribution of bats (Chiroptera) in Morocco. – Vespertilio, 8: 3–36.

Červený J., Bartošová D., Anděra M., Koubek P., 2004: Současné rozšíření medvěda hnědého (Ursus arctos) v České republice. – Lynx, n. s., 3: 19-26.

Horáček, I., Benda, P. (2004): Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – Alpenfledermaus. – in Krapp, F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II. Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae, Aula-Verlag, pp. 911–941. Wiebelsheim.

Horsák, M., Neumanová, K. (2004): Distribution of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic and Slovakia with notes to its ecology and morphological characters. – Journal of Concholology, 38: 49–55.

Hulva, P., Horáček, I., Strelkov, P. P., Benda, P. (2004): Molecular architecture of Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus complex (Chiroptera: Vespertilionidae): further cryptic species and Mediterranean origin of the divergence. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 32: 1023–1035.

Juste, J., Ibáñez, C., Muñoz, J., Trujillo, D., Benda, P., Karataş, A., Ruedi, M. (2004): Mitochondrial phylogeography of the long-eared bats (Plecotus) in the Mediterranean Palaearctic and Atlantic Islands. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 31: 1114–1126.

Kůrka, A. (2004): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part VIII: Araneidae. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 29–34.

Kůrka, A. (2004): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173 (1-4): 35–38.

Mlíkovský, J. (2004): Zvířecí kosti ze dvou laténských objektů v Čelákovicích. – in Špaček, J. (ed.): 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Městské muzeum v Čelákovicích, pp. 141–144. Čelákovice.

Mlíkovský, J. (2004): Significant bird records from north-east Cambodia in March–April 1999. – Forktail, 20: 102–104.

Mlíkovský, J. (2004): Extinction of the Dodo Raphus cucullatus (Aves: Raphidae): dating reconsidered. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 111–112.

Mlíkovský, J. (2004): Remarks on some records of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris). – Sylvia, 40: 125–130.

Mlíkovský, J. (2004): Spotted Redshank (Tringa erythropus): a historical breeding record from the Czech Republic. – Sylvia, 40: 131–134.

Mlíkovský, J. (2004): Oologická sbírka Josefa Musílka (1885–1941) v Národním muzeu v Praze. – Panurus, 14: 25–37.

Mlíkovský, J. (2004): Middle Miocene birds of Devínská Nová Ves, Slovakia. – Acta Soc. Zool. Bohem., 68: 21–24.

Mlíkovský, J. (2004): Comment on the proposed conservation of usage of the specific name Palaeortyx phasianoides Milne-Edwards, 1869 (Aves: Phasianidae) by the designation of a neotype. – Bull. Zool. Nomencl., 61: 49–52.

Mlíkovský, J. (2004): Evidence for hawking in early Medieval Czechia. – Buteo, 14, 11–17.

Mlíkovský, J. (2004): Did Griffon Vulture (Gyps fulvus) breed north of the Alps in the past 200 years? – Buteo, 14: 18–24.

Mlíkovský, J., Horálek, V. (2004): Some mammal records from southern Sumatra, Indonesia. – Lynx, n. s., 35: 119-122.

Moravec, J. (2004): Distribution and morphological variation of the lizard Mesalina brevirostris in Syria. – in Peréz-Melado, V., Riera, N., Perera, A. (eds.): The biology of Lacertid lizards. Evolutionary and ecological perspectives, Institut Menorquí d’Estudis, pp. 245–257. Recerca.

Moravec, J., Aparicio, J. (2004): First record of Hyla triangulum Günther, 1869 from Bolivia. – Herpetozoa, 17: 90.

Moravec, J., Aparicio, J. (2004): Notes on the herpetofauna of Nacebe (Provincia Abuna, Departamento Pando, Bolivia). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173 (1-4): 13–28.

Petr, J., Hlaváč, V., Werner, Y. L., Moravec, J. (2004): Tools for image analysis of gecko skin. – In: Ján, J. et al. (eds.), Analysis of biomedical signals and images. Vol. 17, pp. 296–298. Univiversity of Technology Brno, Vitium Press, Brno.

Smrčka, V., Bůzek, F., Erban, V., Neumanová, K., Dočkalová, M., Berkovec, T. (2004): Stabilní izotopy v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích. – In: Hašek, V., Nekuda, R., Rutthy, M. (eds), Ve službách archeologie, pp. 35–39, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno.

Šanda, R., Švátora, M., J. Křížek (2004): Vyhodnocení vhodnosti různých typů individuálních značek při sledování sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v CHKO Jizerské Hory. – In: B. Vykusová (ed.), Sborník referátů z VII. České ichtyologické konference, pp. 282-284, Vodňany.

Šanda, R., De Maddalena, A. (2004): Collection if the sharks of the national Museum in Prague – Part 2. Skeletal preservations. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 51–58.

Široký, P., Stuchlík, S., Moravec, J. (2004): Current situation and Pleistocene, Holocene and historic records of Emys orbicularis in the Czech Republic. – Biologia, Bratislava, 59, Suppl. 14: 1–6.

Vykouková, J., Švecová, B., Šímová, V. (2004): Removal of ferric sediments from the museum alcoholic reptile specimens using Chelaton 3. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173 (1-4): 91–96.

Zbytovský P., Anděra M., Hanák V. (2004): Drobní savci jižní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). – Lynx, n. s., 35: 141-245.
Entomologické oddělení

Bílý, S. (2004a): A new species of the genus Paratassa Marseul, 1882 from Morocco (Coleoptera: Buprestidae: Paratassini). – Elytron, 17-18: 11-14.

Bílý, S. (2004b): Book review. S. Gussmann, E. Holm, 2004: The African Jewel Beetles (Buprestidae: Julodinae). Taita Publishers. – Folia Heyrovskyana, 12: 83.

Bílý, S. (2004c): Comments on the proposed conservation of Lius Deyrolle, 1865 (Insecta, Coleoptera). – Bulletin of Zoological Nomenclature, 61: 45.

Bílý, S. (2004d): Studies on the genus Philanthaxia with descriptions of new species (Coleoptera: Buprestidae). – Folia Heyrovskyana, 12: 69-82.

Bílý, S. (2004e): Taxonomic studies on Anthaxiina Gory & Laporte de Castelnau and Curina Holynski (Coleoptera: Buprestidae). – Zootaxa, 555: 1-11.

Bílý, S., Kubáň, V. (2004): Two new species of Anthaxia Eschscholtz, 1829 from the A. salicis (Fabricius, 1776) species-group (Coleoptera: Buprestidae). – Zootaxa, 771: 1-8.

Czachorowski, S., Visinskiene, G., Uherkovich, Á., Chvojka, P., Kalnins, M., Moroz, M., Neu, P., Pitsch, T., Ivanov, V. D., Goduńko, R., Ujvarosi, L. (2004): Europejskie ostoje entomofauny – chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej. [European refuges of entomofauna – caddisflies (Trichoptera) in protected areas in Central and Eastern Europe.]. – Wiadomości Entomologiczne, 23 (Suppl 2): 57-65.

Hájek, J. (2004): Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. – Klapalekiana, 40: 13-23.

Hájek, J., Fery, H. (2004): The water beetles (Coleoptera: Hydradephaga) of Afghanistan with particular emphasis on the collection of the Moravian Museum Brno, Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 89: 25-51.

Ježek, J. (2004a) New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from protected and underestimated natural areas of the Czech Republic. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173 (1-4): 113-128.

Ježek, J. (2004b): New species of moth flies (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from Laos, Malaysia and Vietnam. – Dipterologica bohemoslovaca, 11: 129-140.

Ježek, J. (2004c): New faunistic data of non-phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Palaearctic region. – Dipterologica bohemoslovaca, 11: 141-152.

Ježek, J. (2004d): New taxa of non-biting moth flies (Diptera, Psychodidae, Psychodinae, Paramormiini) from Madagascar. – Dipterologica bohemoslovaca, 12: 57-68.

Krampl, F. (2004): Motýli (Lepidoptera). – In: Jóža, M., Vonička, P. et al. (eds.), Jizerskohorská rašeliniště, Jizersko-ještědský horský spolek, pp. 78-83, Liberec.

Prokop, J., Nel, A., Hájek, J., Bubík, M. (2004): First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the base of Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia). – Geologica Carpathica, 55: 469-473.

Švihla, V., (2004a): Contribution to the knowledge of the family Cantharidae (Coleoptera) from the western Palaearctic. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173 (1-4): 77-88.

Švihla, V., (2004b): Contribution to the knowledge of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). – Acta Soc. Zool. Bohemicae, 68: 61-78.

Švihla, V., (2004c): Faunistic records from the Czech Republic. – 176. Coleoptera: Malachiidae. – Klapalekiana, 40: 155.

Švihla, V., (2004d): New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera, Cantharidae) from southeastern Asia with notes on other species. – Entomol. Basiliensia, 26: 155-238.
Antropologické oddělení

Dobisíková, M., Velemínský, P., Pleinerová I., Likovský, J. (2004): Mass Pit Graves from Knovíz Culture (Hostivice-Palouky, Czech Republic). ­– Slovenská anthropológia, [2003], 6: 19-25.

Katina, S., Šefčáková, A., Velemínská, A., Brůžek, J., Velemínský, P. (2004): A Geometric Approach to cranial sexual dimorphism in fossil from Předmostí (Upper palaeolithic, Czech Republic). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 133-144.

Kuželka, V., Velemínský, P., Hanáková, H. (2004): Antropologická expertiza kosterních pozůstatků z Radovesic. – In: Budínský, P., Waldhauser, J. (eds.), Druhé keltské pohřebiště z Radovesic (okres Teplice) v severozápadních Čechách, Archeologický výzkum v severních Čechách svazek 31, Regionální muzeum v Teplicích, pp. 34-42, Teplice.

Svoboda, J. A., Van der Plicht, J., Vlček, E., Kuželka, V. (2004): New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech Republic). – Anthropologie, 42(2): 161-166.

Šefčáková, A., Katina, Velemínská, A., Brůžek, J., Velemínský, P. (2004): Geometric Analysis of Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Skulls from Předmostí (Czech Republic). – Slovenská antropológia, [2003], 6: 141-146.

Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., Šefčáková, A., Katina, S. (2004): The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 129-132.

Velemínská, J., Ptáčková, J., Macková, K., Šefčáková, A., Brůžek, J., Velemínský, P. (2004): Craniometrics Software: testing and potential applications for the graphical analysis of digitised images in clinical anthropology and osteology. – Slovenská antropológia, [2003], 6: 178-183.

Velemínský, P. (2004): Antropologická analýza. – In: Zápotocká, M., Muška, M. (eds.), Pohřeb na neolitickém sídlišti v Hrbovicích, okr. Ustí nad Labem: K poctě V. Podborského, Ústav archeologie a muzeologie, FF Masarykovy univerzity, pp. 49-50, Brno.

Velemínský, P., Kuželka, V., Hanáková, H. (2004): Demografie a antropologická charakteristika druhého keltského pohřebiště z Radovesic. In: Budínský, P., Waldhauser, J. (eds.): Druhé keltské pohřebiště z Radovesic (okres Teplice) v severozápadních Čechách, Archeologický výzkum v severních Čechách svazek 31, Regionální muzeum v Teplicích, pp. 57–65, Teplice.

Zítková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. (2004): The incidence of Harris lines in the non-adult Great-Moravian population (Czech Republic) with reference to social position. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 173(1-4): 145-156.
Knihovna Národního muzea


Mašek, P., Turková, H. (2004): Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea 1954-2004. – Národní muzeum, nečíslováno, Praha.

Ryantová, M. (2004a): Knihovna sedlčanského děkana Ondřeje Diviše z počátku 17. století. –

In: Radimská, J. (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Čtenář a jeho knihovna“ (Opera romanica 4), s. 197 – 214, České Budějovice.

Ryantová, M. (2004b): Marie Červinková-Riegrová jako spolupracovnice svého otce. –

In: I. Navrátil (ed.), F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. – 26. dubna 2003 v Semilech (Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 8), s. 158 – 165, Semily.

Ryantová, M. (2004c): Čeněk Zíbrt jako ředitel Knihovny Národního muzea. –In: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály, Historia culturae II, Studia 1, s. 41 – 61, České Budějovice.

Ryantová, M. (2004d): Ochrana před morem v českých zemích, Bavorsku, Sasku a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1625 - 1720. – Documenta Pragensia, 20: 313 – 327.

Ryantová, M. (2004e): Píseň o Nibelunzích a její svět. – Dějiny a současnost, 26 (4): 52 – 53.


České muzeum hudby


Čížek, B. (2004a): Hudební nástroje evropské hudební kultury. – 2. vydání, Aventinum, 256 s., Praha.

Čížek, B. (2004b): Musikinstrumente. – Verlag Dörfler GmbH., 256 s., Eggolsheim.

Čížek, B., Paulová, E. (2004): Člověk-nástroj-hudba. – Národní muzeum a Hudební akademie múzických umění, Praha, 2CD ROM.

Frei, J. (2004): Hudba jako zkušenost, hudba jako útvar. – Hudební věda, 41: 107-116.

Maýrová, K. (2004a): Hudební repertoár rokycanských rukopisů a tisků od druhé poloviny 16. do první třetiny 17. století. – Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech, 16: 3 – 28, 131.

Maýrová, K. (2004b): Correspondence of Bohuslav Martinů in the Music History Department of the Moravian Museum in Brno. – Bohuslav Martinů Newsletter, 4(1): 16 – 18.

Maýrová, K. (2004c): Z archivu Moravského zemského muzea. Korespondence Bohuslava Martinů. Část I. – Harmonie, Září 2004: 24 – 25.

Maýrová, K. (2004d): Z archivu Moravského zemského muzea. Korespondence Bohuslava Martinů. Část II. – Harmonie, Říjen 2004: 26 – 27.

Mikuláš, J. (2004): Vinzenz Maschek (1755-1831). Život a dílo, Miscellanea doctorandica I. – In: Sborník z mezinárodní doktorandské konference „Výzkumy doktorandů uměnovědných a uměnovýchovných oborů“ konané 15.4. 2004 v Uměleckém centru UP, Univerzita Palackého v Olomouci, s. 91-94, Olomouc.

Mojžíšová, O. (2004): Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. – Muzejní a vlastivědná práce, 112 (4): 234-235.

Paulová, E. (2004a): Dobrá pohoda české hudby, aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě. – Rudolfinum Revue, 4(1): 36-37.

Paulová, E. (2004b): Hugo Boettinger s Českou filharmonií (Hugo Boettinger with the Czech Philharmonic. – Rudolfinum Revue, 4(2): 40-42.

Panenka, J., Součková, T. (2004): Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866-2004. – Národní divadlo a Gallery, 215 s., Praha.

Náprstkovo muzeum


Kandert, J. ed. (2004a): Jihomoravský venkov po socialismu. Filipovsko na konci devadesátých let 20. století. – Matfyzpress, 431s. Praha.

Kandert, J. ed. (2004b): Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. – Karolinum, 258 s. Praha.

Kandert, J. (2004c): Nárys každodenního života obyvatel Filipovska. – In: Kandert, J. (ed.): Jihomoravský venkov po socialismu. Filipovsko na konci devadesátých let 20. století., Matfyzpress, s. 283-306, Praha.

Kraemerová, A. (2004): Japonské necuke. – Art & Antiques, 2004 (4): 42-43.

Kraemerová A. (2004): Okimono – necuke, Sbírka necuke – okimono Náprstkova muzea. – Národní muzeum, 100 s., Praha.

Novák, V. (2004): Islámská vitra z Micherovy sbírky. Problematika publikace a interpretace primárních numismatických pramenů. – In: Budil, I.,Charvát, P.(eds), Orientalia Antiqua Nova, IV. (sborník kolokvia), Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 97-101 pp., Plzeň.

Onderka, P. ed. (2004): Afrika: dvojznačné jaro 2004. – Občanské sdružení Aegyptus, Společnost přátel Afriky a Městské muzeum, 124 s, Moravská Třebová.

Pospíšilová, D. (2004): Cutters for Areca Nuts. Metalworks from the collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. – Annals of the Náprstek Museum, 25:1-16.

Secká, M., Todorovová, J. (2004): Prezentace fotografických materiálů E. St. Vráze z přelomu 19. a 20. st. ze sbírek Náprstkova muzea. – In: Krušinský, R. (ed.), Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 12.odborné konference „Současné trendy ve zpřístupňování fondů“, Olomouc 18.-19.11.2003, Sdružení knihoven ČR a Vědecká knihovna v Olomouci, s. 57-59, Brno.

Suková, L., (2004): Funerary Cones in the Czech Republic. – Annals of the Náprstek Museum, 25: 91-98.Todorovová, J., Boussard, P.A., Šitler, J., Nožina, M., Fajfrová, J., Chitrabongs, Ch., Kroupa, J.K., Kučera, K., (2004): Siam Undiscovered. – velvyslanectví ČR v Bangkoku, Ústav mezinárodních vztahů v Praze, NpM, Ministerstvem kultury Thajského království, pp. 26-55, Bangkok.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка