Výroční zpráva Národního muzea 2004
старонка2/5
Дата канвертавання26.04.2016
Памер165.4 Kb.
1   2   3   4   5

Přehled ostatních účelových zdrojů v Národním muzeu

Název grantového projektu

Oddělení

Řešitel

Doba řešní projektu

Agentura

Kód

Sbírkotvorná činnost

Evidenční systém muzejních sbírek – Esmus

SVN

PhDr. Michal Stehlík

2004-2008

GAAV

1ET210010412Spolupráce s ostatními institucemi
Pracovníci Národního muzea byli v roce 2004 zapojeni v řadě dalších vědeckých aktivit, které nemají charakter finančně krytých projektů, nýbrž probíhají v rámci smluvní i neformální spolupráce. Seznam nejvýznamnějších institucí, s kterými Národní muzeum spolupracuje:
Vnitrostátní spolupráce:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

(Ústav českých dějin, Egyptologický ústav, Ústav pro klasickou archeologii) - spolupráce na projektech a pedagogická činnost pracovníků NMPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - spolupráce na projektech, konferencích a pedagogická činnost pracovníků NM
Filozofický ústav AV ČR – příprava mezinárodního grantového projektu Dějiny klasické archeologie ve střední Evropě
Etnologický ústav AVČR – spolupráce při vydávání nová kritické edice díla A. Dvořáka

Botanický ústav AVČR – spolupráce při dokumentaci botanického materiálu
Geologický ústav AVČR spolupráce na projektech a konferencích

Ústav biologie obratlovců AVČR – spolupráce v oboru molekulární genetika


Zahraniční spolupráce:

ICOM - international council of museums – projekt CIMCIM

Sdružení evropských muzeí světových kultur – spolupráce mezi ústavy spravujícími mimoevropské kulturní dědictvíInternational association of musical libraries – spolupráce na projektech RIZM, RIdIM
CETAF - Consortium of European Taxonomic Facilities – spolupráce mezi evropskými přírodovědeckými muzei a botanickými zahradami
Union Académique Internationale, Paris – spolupráce na edici Corpus vasorum antiquorum
Museum Bibracte (France) - konvence o spolupráci na projektu keltské kultury
Römisch-Germanische Kommission spolupráce na projektu výzkum keltských opid
University of Koper – spolupráce na projektu Places of prehistoric power and trade
Državni archiv v Crne Gore– spolupráce na zpracování rodinného fondu Černý
Florida Museum of Natural Historyspolupráce na projektu Deep time
National Museum, Rio de Janeiro
University of Vinna – Geocentrum

Zoologisches vorschung institut und Museum Alexander Koenig, BonnMuseum d’Histoire Naturelle, Genève
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Vědecké publikace

Publikace vědeckých pracovníků NM jsou důležitým ukazatelem a měřítkem vědecké aktivity instituce. Počet publikací vědeckých pracovníků NM má od roku 1998 pozitivní trend. Rok od roku také stoupá počet publikací uplatněných v tzv. impaktovaných časopisech. V roce 2004 pracovníci Národního muzea publikovali 164 vědeckých prací. Jejich počet je srovnatelný s výstupy ústavů AVČR. Je nutné si však uvědomit, že vědecká práce tvoří u zaměstnanců Národního muzea jen třetinu jejich pracovní náplně.


Zdroj dat: databáze RIV.Vědecké publikace pracovníků Národního muzea za rok 2004

Historické muzeum
Prehistorie a protohistorie


Droberjar, E., Frána, J. (2004): Antická mosaz v českých nálezech časné doby římské. – Archeologie ve středních Čechách, 8: 441-462.

Kruta, V., Lička, M., (2004): Celti, dal cuore delľEuropa alľInsubria. Celti di Boemia e di Moravia. – Kronos, 199 s, Varese.

Lička, M., (2004): Žárové hroby kultury s vypíchanou keramikou, pozdní doby halštatské a časné doby laténské ze Mšena, okr. Mělník. – In: Kazdová, E., Měřínský, Z., Šabatová, K. (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému. Masarykova univerzita
Brno, s. 71-85, Brno.

Lička, M., Slunečko, V. (2004a): Databáze archeologické sbírky Národního muzea a internet. – Věstník AMG, [2004], 4: 5.

Lička, M., Fridrich, J. (2004): Paleolitická kamenná industrie z  Lipí, okr. České Budějovice. – Časopis Národního muzea, řada historická, 173: 1-7.

Lička, M., Slunečko, V. (2004b): Internetová databáze archeologické sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze. – Archeologické rozhledy, 56: 417.

Lička, M., Slunečko, V. (2004c): Vznik digitální databáze archeologické sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea a její zpřístupnění veřejnosti. – Muzejní a vlastivědná práce, 42: 107-112.

Slabina, M., Lutovský, M. (2004): Archeologické dílo Františka C. Friedricha. – Archeologie ve středních Čechách, 8: 9-64.

Šída, P.,  Prostředník, J. (2004): Kultura s keramikou šňůrovou v Pojizeří. – In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a neolitu našich zemí, ÚAPPSČ, s. 307-354, Praha.

Šída, P.,  Šreinová, B., Šťastný, M., Šrein, V., Prostředník, J. (2004): Neolitický těžební a výrobní areál v Jistebsku. – In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a neolitu našich zemí, ÚAPPSČ, s. 109-131, Praha.

Šída, P.,  Šreinová, B. (2004): Neolitická a eneolitická kamenná industrie v oblasti horního Pojizeří. – In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a neolitu našich zemí, ÚAPPSČ, s. 377-408, Praha.

Vykouková, J., Švecová, B., Šímová, V. (2004): Odstraňování korozních nárůstů z herpetologických alkoholových preparátů pomocí chelatonu 3. – Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, s. 147 – 149, Liberec.Klasická archeologie

Dufková, M., Terracottas, M. (2004) : Czech Excavations in Beirut. – Eirene, [2002], 37: 67-68.

Dufková, M., Ondřejová, I. eds. (2004): Sběratelství antiky v českých zemích I. Národní muzeum v Praze, CD ROM.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка