Výroční zpráva Národního muzea 2004
старонка1/5
Дата канвертавання26.04.2016
Памер165.4 Kb.
  1   2   3   4   5

Výroční zpráva Národního muzea 2004Příloha VaV - Věda a výzkum

Projekty

Vědecká práce v Národním muzeu byla v roce 2004 vedena v rámci středně a dlouhodobých projektů financovaných především Ministerstvem kultury ČR. Další projekty v Národním muzeu byly financovány z rozpočtu Grantové agentury ČR, Grantové agentury AVČR a Národní muzeum Grantové agentury Univerzity Karlovy.

V roce 2004 Národní muzeum úspěšně zakončilo řešení dvou výzkumných záměrů z let 1999-2004 (Vědecké zpracování přírodovědných sbírek NM - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn, Vědecké zpracování společenskovědních sbírek NM). Jejich výstupem bylo celkově 744 publikací z přírodovědných i humanitních oborů. Výsledky výzkumných záměrů byly dále prezentovány na více než 50 vědeckých konferencích.

V roce 2004 předložilo žádosti o dva nové výzkumné záměry, které byly v roce 2005 úspěšně přijaty.

Další neméně důležitá část vědecké činnosti Národního muzea se uskutečňovala prostřednictvím projektů grantových agentur. Výzkumné týmy i jednotliví odborníci Národního muzea jsou v podávání žádostí o grantové projekty rok od roku aktivnější a úspěšnější. Pozitivní trend v počtech přijatých grantů v letech 2002-2004 je patrný z diagramu.

Množství a kvalita výstupů z projektů vědeckých pracovníků Národního muzea je srovnatelná s výstupy mnohých vědeckých ústavů a vysokých škol.


Zdrojem dat: Výroční zprávy Národního muzea 2002-2004.Přehled výzkumných záměrů


Výzkumný záměr

Muzeum

Hlavní řešitel

Doba řešení projektu

Agentura

Kód

Vědecké zpracování přírodovědných sbírek NM - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn

Přírodovědecké muzeum

Mgr. Jiří Sejkora, PhD.

1999-20004

MK ČR

MK0CEZ99F0201

Vědecké zpracování společenskovědních sbírek NM

Historické muzeum

PhDr. Eduard Šimek, CSc.

1999-20004

MK ČR

MK0CEZ99F0202

Přehled projektůProjekt

Oddělení

Řešitel

Doba řešení projektu

Agentura

Kód

Historické muzeum

Osídlení lidu kultury s lineární keramikou v Kosoři

prehistorie

PhDr. Milan Lička,CSc.

2004-2005

MK ČR

RK04PO3OMG009

Třebusice - významné germánské pohřebiště z doby římské v Čechách

prehistorie

PhDr. Eduard Droberjar CSc.

2002-2004

GAČR

404/02/0047

Geofyzikální průzkumy v archeologicky nezkoumaných částech českých oppid

prehistorie

Mgr. Zuzana Karasová

2004-2006

GAAV

IAA8002301

Poklad sv. Eligia ve sbírce NM v Praze

star.čs.dějiny

PhDr. Dana Stehlíková, CSc.

2004-2005

MK ČR

RK04PO3OMG006

Antické lampy ze sbírky Národního muzea

klasická archeologie

PhDr. Helena Svobodová

2002-2004

MK ČR

RK04PO30MG025

Nálezy římských a raně byzantských mincí v Čechách

numismatika

Mgr. Jiří Militký

2002-2004

GAČR

404/02/0063

Barokní medaile v zemích koruny české. Sbírky ČR.

numismatika

Mgr. Tomáš Kleisner

2003-2005

GAČR

404/03/0572

Prozatimní divadlo 1862-1883

divadelní

PhDr. Václav Štěpán, CSc.

1999-2004

MK ČR

DA99P01OOU01

Přírodovědecké muzeum

Supergenní minerální asociace jako odraz minerogenetických podmínek zvětrávání rudních akumulací

miner.-petr.

Mgr. Jiří Sejkora, PhD.

2003-2006

GAČR

205/03/D004

Studium fyzikálně-chemických a paragenetických vlastností minerálů obsahujících skupinu uranylu

miner.-petr.

Mgr. Jiří Sejkora, PhD.

2001-2004

MK ČR

RK01P03OMG009

Přírodní a antropogenní kontaminace a její význam v geologické historii

miner.-petr.

Mgr. Jiří Sejkora, PhD.

2004-2008

GAAV

IAA3407401

Karpologický výzkum českého cenomanu

paleontologie

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

1999-2004

GAČR

205/03/1465

Výzkum kapradin českého cenomanu na základě mikroskopického studia jejich anatomie

paleontologie

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

2003-2005

GAČR

205/03/1267
Rostlinná společenstva radnických vrstev

paleontologie

Mgr. Milan Libertin

2002-2004

GAČR

205/03/1121

Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi (lampertické vrstvy, langsett)

Paleontologie

Mgr. Milan Libertin

2004-2006

GAAV

IAA3013306

Revize skupin fosilních obratlovců České křídové pánvepaleontologie

RNDr.Boris Ekrt

2004-2005

MK ČR

RK04P030MG017

Bryozoan sediments in Cenozoic tropical environments

paleontologie

RNDr. Kamil Zágoršek, Dr.

2002-2005

Austria

FWF P 15600

Křídové mechovky české křídové pánve

paleontologie

RNDr. Kamil Zágoršek, Dr.

2004-2005

MK ČR

RK04PO30MG008

Exuviace vybraných skupin českých trilobitů

paleontologie

Mgr. Jana Bruthansová, PhD.

2004-2006

GAAV

KJB340720

Vědecké a muzejní zpracování vybraných skupin hub

mykologie

Mgr. Jan Holec, Dr.

2004-2005

MK ČR

RK04PO30MG010

Biodiverzita a ekologie hub v Národním parku Šumava

mykologie

Mgr. Jan Holec, Dr.

2004-2006

GAČR

206/04/0356

Biodiversita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko

mykologie

RNDr. Jana Kocourková,

Csc.


2002-2004

MK ČR

RK01P03OMG003

Diverzita evropské flóry v čs. a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19.století - národní dědictví světového významu (II.)

botanika

Mgr. Otakar Šída

2004-2005

GAČR

206/04/0995

Fylogeneze, fytogeografie a genetická struktura Indických zástupců rodu Curcuma a ekonomický význam rodu

botanika

Mgr. Otakar Šída

2004-2006

GAAV

KJB6407401

Využití sbírky rybovitých obratlovců uložených v NM

zoologie

Mgr. Radek Šanda

2004-2005

MK ČR

RK04PO30MG016

Vědecké zpracování arachnologické sbírky Národního muzea a její využití pro dokumentaci změn přírodního prostředí

zoologie

RNDr. Antonín Kůrka

2001-2004

MK ČR

RK01P03OMG005

Zoogeografie, systematika a fylogenetické vztahy obratlovců střední Evropy a východního Středomoří

zoologie

RNDr. Jiří Moravec, CSc.

2001-2004

MK ČR

RK01P03OMG006

Katalog měkkýšů ČR

zoologie

Mgr. Kateřina Neumanová

2001-2004

MK ČR

RK01P03OMG004

Geografická proměnlivost vybraných taxonů čeledi Vespertilionidae (Mammalia: Chiroptera) v západní Palearktidě

zoologie

RNDr. Petr Benda, Ph. D.

2002-2005

GAČR

206/02/D041

Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu

antropologie

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr. Miluše Dobisíková

2003-2005

GAČR

206/03/0725

Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích- vývoj a sociálně-ekonomická struktura

antropologie

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

2004-2006

GAČR

404/04/0013

Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí

antropologie

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

2004-2006

GAČR

206/04/1498

Paléodémographie et Paléoépidemiologie des populations


antropologie

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

2004-2005

Barrande

2004-050-1

Knihovna NM
Souborné vydání básnického díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic

rukopisy

Mgr. Marta Vaculínová, PhD.

2003-2005

GAČR

405/03/1068

Korespondence prof. Josefa Kalouska - svědectví o české historické vědě v letech 1875-1915

rukopisy

PhDr. Marie Ryantová, CSc.

2004

MKČR

RK04P03OMG007

Náprstkovo muzeum
Funkce zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abusíru

řed. NpM

PhDr. Jana Součková, DrSc.

2003-2005

GAČR

404/03/1457

Muzeum České hudby
Milada Šubrtová – monografie

Muzeum B. Smetany

PhDr. Milan Pospíšil CSc.

2001-2004

GAČR

408/03/0150

Reflexe hudebního života první třetiny 20. století v díle Hugo Boettingera

řed. ČMH

PhDr. Eva Paulová

2001-2004

MK ČR

RK01P03OMG001

Václav Jan Tomášek (1774-1850) - Tématický katalog díla

hudební nástroje

PhDr. Markéta Kabelková

2001-2004

MK ČR

DA01P01OUK008

Tématický hudební katalog hudebních pramenů bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2.poloviny XVI.století do 1.třetiny XVII. Století

hudební nástroje

PhDr. Kateřina Maýrová

2001-2004

MK ČR

DA01P01OUK010

Vinzenz Maschek. Tématický katalog díla

hudební nástroje

Mgr. Jiří Mikuláš

2001-2004

MK ČR

DA01P01OUK009
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка