URČENÍ optimáLNÍho kursu pro přiblíŽENÍ k cíLI
Дата канвертавання26.04.2016
Памер38 Kb.
URČENÍ OPTIMÁLNÍHO KURSU PRO PŘIBLÍŽENÍ K CÍLI
Poznámka: nic z uvedeného jsem nevymyslel, jedná se o pouhý rámcový překlad (nikoliv přesný  ) vlákna z DF Subsim.com, jehož původní verzi i s diskusí naleznete zde http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=88961
Tak začínáme ….

von CGY

DANTEDOC píše:


Rád bych řekl, že jsem „neobjevil kolo“, všechno co tu píšu můžete nalézt i v jiných postech (a jenom jeden jsem napsal já)
Víc se dozvíte tady:

http://www.paulwasserman.net/SHIII/
http://www.communitymanuals.com/shii...itle=Main_Page

Tohle je jenom pokus předvést praktickou aplikaci všech těch teoretických poznatků krok za krokem i s obrázky v SHIII, RUB mod a 100% realističnost.

Jdeme na to !!
Krok 1:

Ve většině případů vám při objevení cíle pomůžou ostatní německé jednotky, které „nahlásí kontakt“ a ten se vám přes BdU objeví jako radiová depeše v podobě označení na navigační mapě … á máme štěstí, jeden se právě objevilMůžete se všimnout přibližných informací o cíli – směr a kurs: Slow (pomalu), kurs WNW (západoseverozápad)
Zachovejte klidnou hlavu a nemiřte přímo k cíli. Jako absolvent důstojnické školy Kriegsmarine víte, že každý, kdo zamíří přímo k cíli, najde prázdné moře. Vy však víte, že potřebujete určit „kurs k zachycení cíle“.
Na obrázku 1 si můžete všimnout, že již máte odhadnuto, jaký přibližně by to měl být kurs a ponorka již do tohoto kursu otáčí. Není přesný, ale minimálně neplujete zcela špatně, zatímco budete graficky hledat přesnější řešení.
Krok 2:

Vezměte úhloměr a spojte ponorku a místem označení polohy kontaktu (první úsečka). Druhou uděláte tak, že bude směřovat od kontaktu směrem v nahlášeném kursu. V našem případě byl nahlášen kurs WNW, což dělá 292,5 stupně dle severu
Krok 3:

Nyní pravítkem odměřte vzdálenost, která vám bude graficky připomínat rychlost kontaktu. V tomto případě „pomalu“, což může být kolem 6 uzlů (středně rychle je kolem 9). Na obrázku je naměřeno 60 km. Jiná možnost může být 6 km, nebo 0,6 km nebo jakékoliv jiné číslo, které vám bude připomínat, že rychlost cíle je kolem 6 uzlů.
Krok 4:

Nyní nastává čas rozhodnutí: jakou rychlostí byste měli zamířit ke kontaktu, abyste se dostali na křižný kurs ? Je to na vás a většina kapitánů volí „rychle“, ale zkušení vědí, že 12 uzlů vám dá dostatek času … při určování zvažte následující (v tomto případě):  1. kontakt se od vás vzdaluje

  2. je dost daleko od vás

  3. jste ve vodách které mají pod kontrolou Angličané

to všechno znamená, že musíte jednat rozhodně … takže pro tentokrát 16 uzlů
Takže nakreslete kružnici, která má střed v místě 60 km od místa kontaktu (které jste změřili v kroku 3) s poloměrem 160 km … proč 160 km ? Protože v kroku 3 jste si vybrali, že rychlost 1 knotu reprezentuje 10 km, takže 16 uzlů bude 160 km (pravidlo je vždy stejné, jde je o dodržení poměrů mezi rychlostí kontaktu a vaší, bez ohledu na „měřítko“ které si zvolíte). Podívejme tedy na kružnici

Pozor kapitáni!!: Pečlivě si všimněte průsečíku kružnice se spojnicí ponorky a kontaktu (poznámka od CGY – podle průměru kružnice můžou být ty průsečíky i dva, v tom případě je to ten blíž k ponorce)


Krok 5:

A teď kouzlo. Znovu vemte úhloměr, začněte ve středu kružnice do zmíněného průsečíku (první rameno úhlu) a odtud směřujte přímo ke kontaktu (druhé rameno). Vaše mapa by měla vypadat asi taktoVšimněte si pozorně úhlu, který jste naměřili (v příkladu je to 19 stupňů). Výborně, nyní už víte o jaký úhel (a jakou rychlostí) byste měli točit od spojnice ponorka-kontakt k předpokládanému místu kontaktu: je to 19 stupňů rychlostí 16 uzlů.


Krok 6:

Zbývá jen krůček, který vám pomůže nakreslit těch 19 stupňů, kterými byste měli mířit k místu setkání s kontaktem. Zase vezměte úhloměr a klikněte na kontakt (nebo na úsečku mezi kontaktem a ponorkou tak, aby se vám neposunovaly překrývající se úhly), potom klikněte na ponorku (jedno rameno úhlu) a druhé protáhněte pod úhlem 19 stupňů až se protne s předpokládaným kursem kontaktu. Mapa by měla vypadat takto:
Krok 7:

Poslední čára, kterou jste nakreslili v kroku 6 je přesně kursem, kterým byste se měli ubírat , takže umístěte navigační bod tak, aby se s čárou překrýval. Nebo ještě lépe, umístěte ho přímo do bodu, kde se váš nový kurs protíná s kursem kontaktu. Asi tak:Všimněte si, že waypoint oznamuje, že ho dosáhnete za 8 hodin a je vzdálen 247 km od vaší současné pozice !!! (Takže zbývá pokyn navigátorovi, aby držel nový kurs)


Krok 8:

Předtím než půjdete spát (hrajete přece 100% reálně v 1x čas, nebo ne ?!?!) uvědomíte si, že vy i kontakt dorazíte na místo setkání ve stejném čase. To ale nechcete, potřebujete trochu času na přípravu. Takže nastavte rychlost na 17 uzlů místo 16 a zajistíte si tak, že dorazíte na místo o trochu dřív. Poté, co necháte navigátora pár výpočtů, mělo by to vypadat asi tak:Dobře, teď dorazíte na místo s náskokem


Krok 9:

Představme si, že jsme dorazili na místo. Samozřejmě nečekáme, že tam kontakt již bude čekat, protože:  1. přesnost výsledného kursu je úměrná přesnosti, s jakou jsme provedli celé měření

  2. kurs kontaktu nám byl poskytnut dost nepřesně (žádné stupně, jen směr kompasu)

  3. chtěli jste dorazit dřív, ne ?

Takže krátký test hydrofonu. Periskopová hloubka ! Motory pomalu vpřed !


A posloucháme … Aha ! Tady ho máme !!!


Krok 10:

Pojďme se podívat, co jsme vlastně nalezli … Vynořit ! (klídek, je ještě velmi daleko, neuvidí vás) směr 241 od přídě ? Ne, ještě není vidět, je moc daleko. Tak si počkáme.V periskopu 241 a stiskněte „=“ a stočte ponorku přímo proti cíli, trochu mu poplujeme naproti. Po asi pěti kilometrech znovu na hydrofon.


Krok 11:

Aáá, tady ho máme … našli jsme ho celkem rychle . Tak teď hlavně v klidu a pokračovat v dalšími příkazy.


Krok 12:

Nyní nastavit torpéda. Pustit stopky a okamžitě zaznamenat pozici kontaktu na začátku měření (pro plně ruční mód se koukněte na metodu od Wazooa – viz odkaz na začátku).Když stopky urazí 3 min 15 sec, vyznačte znovu pozici kontaktu. Technicky by stačily pro určení směru a rychlosti kontaktu dvě měření, ale abychom byli přesnější, uděláme ještě třetí měření, počkáme tedy další 3 min 15 sec a vyznačíme polohu kontaktu

(poznámka od CGY: v plně manuálním módu potřebujete pro určení polohy znát taky vzdálenost a proto musíte mít identifikovaný cíl z rozpoznávací příručky a změřit i vzdálenost)
Krok 13:

Teď už začíná být kontakt docela blízko, takže se ponoříme a vyznačíme kurs rovnoběžný s kursem kontaktu, abychom se do dokončení příprav udrželi před ním.tady chvíle při odečítání polohy pro třetí značku


Krok 14:

6 min 30 sec, čas pro zaznamenání třetí značky do mapy. Vypadá teď takto:
Krok 15:

Odměříme údaje na mapě. Ve dvou 3:15 segmentech kontakt urazil 1,4 km, což dělá 0,7 km za každé 3 min 15 sec. Pravidlo 3:15 říká, že kontakt uhání rychlostí 7 uzlů7 uzlů ?!?! Ještě, že jsme se dříve rozhodli pro vyšší rychlost a být tu dřív, protože náš odhad rychlosti kontaktu 6 uzlů byl trochu nízký


Krok 16:

Nyní je z kontaktu oficiálně cíl , takže připravme se na jeho cestu do hlubin.Vemte pravítko a čáru, kterou jste právě změřili vzdálenost značek protáhněte v kursu cíle. Pomocí navigačních značek naplánujte kurs, který protíná kurs cíle v pravém úhlu (pomožte si úhloměrem). Navigační mapa teď vypadá následovně
Krok 17:

Situace vypadá velice dobře a tak se rozhodnete použít záďový torpédomet (někdy ho použít musíte, tak proč ne teď , což znamená, že musíte překřížit kurs cíle a dostat se na druhou stranu. Navigační značku umístěte ve vzdálenosti 0,5 km na opačné straně kursu cíle.Když jste na plánované pozici, vypadá to takhle
Krok 18:

Protože jste naplánovali útok tak krásně, není třeba vypočítávat ten hrozný AoB (není to tak těžké, ale proč se s tím dělat, když se tomu můžeme vyhnout?). Periskop nahoru a umístit na značku 180 stupňů (v této pozici periskopu vypustíme torpédo) a do notepadu vyznačíme s jistotou: „když cíl dosáhne tohoto místa, AoB bude 90stupňů na pravoboku“.
Krok 19:

Nyní po vložení potřebných informací do TDC (přes blok), nastavte periskop zpět na cíl a AoB se bude v počítači plynule (a správně) měnit. Mimochodem, když už na cíl koukáme, je čas na identifikaci (poznámka od CGY: pro plně manuální mód je nutné identifikovat již dřív pro určení správné polohy)
Krok 20 (možno s klidem vypustit, von CGY):

Už sice známe rychlost cíle (7 uzlů), ale raději to ověříme. Periskop dolů. K hydrofonu a poslouchat cíl.
CHUG-chug-chug-chug CHUG-chug-chug-chug CHUG-chug-chug-chug... jeho čtyřlistý šroub má 28 otáček za minutu. Pro C2 to znamená rychlost právě 7 uzlů rychlost potvrzena (jestliže nechápete, neděste se, existuje vynikající výuková mise ke stažení pro trénink použití sonaru, udělaná Grayriderem a Captain Nautilem mám ten dojem)
Krok 21:

Vložte všechna data do TDC (F6). Nejprve přepněte na manuál (tlačítko zezelená) abyste mohli zadávat údaje ručně. Začneme dole zleva doprava. První necháme být, vzdálenost nastavte na 500 metrů (oněch 0,5 km nastavených od kursu cíle na mapě). AoB beze změny,to už je nastaveno (přes notepad), rychlost cíle na 7 uzlů.


Nyní torpédo samotné. Vyberte torpédomet č. 5 (zadní), roznětku nárazovou a hloubku torpéda na 3,5 m (moje oblíbená hloubka, nevím proč). TDC by měl vypadat takto:


Krok 22:

Abyste nevystavovali periskop moc brzo (a snížili riziko odhalení – hlavně ve dne), sledujte cíl se zataženým periskopem … cože ?!?! Ano. Řekněte obsluze sonaru aby hlásil polohu nejbližšího cíle a podle jeho hlášení otáčejte periskopem (pokud je tmavý a značky směru nejsou vidět lehce ho vysuňte, až zesvětlá a značky jsou čitelné). Sledujte údaje předstihu (gyro), při otáčení periskopu se automaticky aktualizuje. V příkladu je směr k cíli 137 a předstih je 318.Chceme mít předstih mezi 350 a 10 stupni, když budeme vypouštět torpédo, takže když se bude gyro blížit těmto hodnotám, je čas vysunout periskop.


Krok 23:

Teď periskop nahoru, NEZAMYKAT cíl, místo toho ho umístěte před loď tak aby gyro (úhel předstihu) ukazoval 000. Nechte ho tam a čekejte, až se loď objeví. Otevřít rouru (VELMI DŮLEŽITÉ !!!). Prst na spoušti. Čekejte dokud se nejlákavější část lodi neobjeví ve středu zaměřovače. Osobně mám rád strojovnu přímo pod komínem, ale jsou tu i jiná (lepší) místa. Podívejte, to je ono
PAL 5 !!!
Krok 24:

Jděte na pohotovostní rychlost a točte ostře vlevo (jste zádí k cíli ;-) ) a otočte se přídí k cíli, kdyby snad nešla ke dnu po prvním zásahu. Zamknout cíl v periskopu. Pozorujte zásah během točení. ZÁSAHKruci !!! Co to je ?!?!?! Chtěl jsem to dát pod komín, co se stalo ?


Prostě, vzdálenost byla špatně nastavil jsem jí na 500 metrů, protože to byla naplánovaná vzdálenost od kursu cíle, ale ponorka nezastavila na fleku, ale urazila ještě dalších cca 200 metrů (ověřeno na mapě) a pak že na vzdálenosti nezáleží.
Krok 25:

Protože torpédo muselo urazit větší vzdálenost, než jsme plánovali, dorazilo později a minulo plánované místo. Nebudeme brečet, dokončíme otočku a použijeme přední torpédomety … počkat … co to ?!?! Cíl zastavuje, motor mu nefunguje. Jupí šťastný den, to je to, proč mám rád strojovnuOK … VYNOŘIT … bude torpédo navíc … MUŽI K DĚLU !!!


Konec:
Dobrá, zbylo jen 53 ks HE střeliva, ale povedlo se. Good bye …База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка