Управление образования витебского облисполкома государственное учреждение дополнительного образования взрослых
старонка3/4
Дата канвертавання22.04.2016
Памер1.07 Mb.
1   2   3   4

Цель: научить методике организации и проведения научно-исследовательской деятельности и применения её на практике, а также развитие самостоятельного творческого мышления, коммуникативных качеств личности, способствовать формированию гражданских понятий и навыков, воспитание у учащихся интереса к исследовательской деятельности.

Вся работа разбивается на несколько этапов. На каждом этапе ставится своя цель и задачи её достижения. А перед учителем стоит не менее важная задача, чтобы до завершения учебно-исследовательской работы у учащихся не пропало желание, а всегда горели глаза.

На протяжении своей профессиональной деятельности вместе с детьми занимаюсь краеведческим исследованием. Мои ученики изучали историю одной из самых старейших школ города – средней школы № 1. Проект получил высокую оценку не только в районе и области, но и в республике. Не оставили ученики без внимания и культовые храмы города Верхнедвинска. Ребята (православной и католической конфессий) объединились в группу и написали содержательную работу по теме: «Культавыя святыні Верхнядзвінска”. Содержательным и актуальным получился творческий проект «Дакрануцца да сцен Дрысенскага замка».

Исследованием темы занималась Мороз Алёна, Дерко Антон, а создавали макет замка Гридюшко Влад, Роговский Влад, Шерстень Татьяна.

Хочу отметить, что все творческие проекты учащиеся выполняли на белорусском языке. Вашему вниманию представляю фрагмент защиты проекта «Дакрануцца да сцен Дрысенскага замка»: “У вядомай песні ёсць такія радкі “Родны мой горад, любоў мая…”. І сапраўды, кожны жыхар Верхнядзвінска з гонарам мовіць гэтыя словы. Вяртаючыся з далёкіх дарог-шляхоў пачынаеш разумець, як добра і прыгожа ў нашым Верхнядзвінску. Літаральна за некалькі дзесяцігоддзяў маленькі , нічым асабліва не прыкметны раённы гарадок ператварыўся ў прыгожы сучасны горад. Госці горада адзначаюць чысціню, парадак і прыгажосць Верхнядзвінска, з вялікім гонарам і задавальненнем экскурсаводы праводзяць цікавыя экскурсіі па самому горадау і яго ваколіцах. У апошні час з’явілася шмат інфармацыйных даведнікаў пра нашу Верхнядзвіншчыну, дзе распавядаецца пра знакмітых дзеячоў навукі, культуры ураджэнцаў гэтых мясцін. Але, нажаль, у даведніках няма ніякіх звестак пра раннюю гісторыю горада.

Што ведаем мы, гараджане, пра наш горад? Сацыялагічнае апытанне паказала, што тое-сёе з гісторыі паходжання назвы горада, ды асобныя гістарычныя факты – і ўсё. Пакуль што гісторыі нашага горада не прысвечанага ніводнага спецыяльнага даследавання.

У гэтый рабоце зроблена спроба прааналізаваць па пісьмовых крыніцах пачатковы этап гісторыі аднаго з гарадоў Полацкай зямлі — Дрысы.

Чаму мяне зацікавіла гэта тэма? Магчыма, жаданне даведацца больш пра свой горад і данесці да вучняў нашай гімназіі.

Шукаць адказы на тры пытанні “Што?”, “Дзе?”, “Калі ?” я пачала з кнігі “Памяць” і з матэрыялаў “Дзвінская праўда”, у якой друкуецца матэрыял аб гісторыі роднага краю.

Нажаль, кніга “Памяць” не утрымлівае гістарычны матэрыял па ранняй гісторыі Верхнядзвінска. Дакладней, перыяд з IX па XIV стагоддзе. Можа таму мы, гараджане, нічога і не ведаем ні пра Дрысенскі замак, ні пра падзеі, якія маглі адбывацца на нашай зямлі. Анкетаванне паказала, што рэспандэнты выказалі жаданне даведацца больш пра гісторыю нашага горада. Гэта дало мне ўпэўненасці ў правільна абрнай тэме для даследавання.Мэта кіраўніка праекта: стварыць творчую атмасферу для паспяховай калектыўнай дзейнасці вучняў; садзейнічаць асэнсаванню каштоўнасці культурна-гістарычнай спадчыны Беларусі; дапамагчы асэнсаваць і адчуць каштоўнасць сумеснай калектыўнай дзейнасці.

Задачы кіраўніка праекта:

 • Пазнаёміць вучняў з абарончым дойлідствам Беларусі 14 ст.;

 • Садзейнічаць развіццю крытычнага мыслення вучняў ў працэсе дзейнасці над праектам;

 • Навучыць вучняў прыёмам макеціравання;

Мэта праекта: даследаванне малавядомых фактаў ранняй гiсторыi Дрысы i выкарыстанне матэрыяла ў вучэбнай i выхаваучай рабоце

Задачы праекта:

 • cістэматызаваць гістарычны матэрыял па азначанай тэме

 • стварыць макет Дрысенкага замка

Дрысенскі замак не захаваўся. Мы дакладна не ведаем як ён выглядаў і дзе размяшчаўся, бо няма ні пісьмовых звестак, ні рэшткаў самаго замка.

Гіпотэза: Дрысенскі замак у XIV ст. знаходзiуся ў ваколіцах сучаснага горада i магчыма выглядаў як паказана на макеце .

Аб’ект – вучні і настаўнікі гімназіі

Прадмет – месцазнаходжанне і знешнi выгляд Дрыенскага замака ў XIV ст.?

Па маштабу –лакальны

Тэрмін выканання – верасень – люты, кароткатэрміновы

Форма прадстаўлення матэрыялу – творчая работа –даследаванне і прэзентацыя

Пры напiсаннi работы карысталіся матэрыяламі, прадстаўленымі краязнаўцам Бубала А.Ф., манаграфічнымi матэрыяламi, а таксама матэрыяламі перыядычнага друку – раённая газета “Дзвiнская праўда».

I этап – мотивация

Цель: заинтересовать учащихся краеведческим исследованием.

На уроках истории Беларуси в 7 классе изучается тема: «Белорусский город» и тема: «Внутренняя и внешняя политика князей литовских». Провожу урок краеведения, посвящённый истории возникновения города Верхнедвинска. Предлагаю детям более полно поработать над данной темой. 

II этап – подготовительный

Цель: познакомить учащихся с методикой научных исследований

 

  

 

  

Требования:

1. Организационный момент – подбираю группу учащихся. Как правило, остаются работать только по-настоящему заинтересованные ребята. Первая группа учащихся выполняет макет замка, вторая группа работает с информацией.

2. Вводное занятие: «Содержание научно-исследовательской работы». Выбираем направление деятельности: объект – Дриссенский замок, его возможное местонахождение.

3. Подбираем вместе с учащимися тему исследования по краеведению:«Дакрануцца да сцен Дрысенскага замка»

4. Выбор темы, обоснование выбора и актуальность данной темы.

Аргументы:

– новизна темы; 

– мало информации; 

– разбросанность в печатных изданиях;

– интересна для нашего возраста

– история сегодняшнего дня.

5. Прежде, чем приступить к практической деятельности, сообщаю о предстоящем итоге всей научно-исследовательской работы: участие в районной научно-практической конференции. 
6. Подчеркнуть на данном этапе, что для учащихся данная работа будет отнимать у них большую часть свободного времени; работа ответственная, требующая усидчивости и трудолюбия.


III этап – организационный

Цели: познакомить учащихся с правилами работы, подвести учащихся к пониманию того, что в данной работе необходима дисциплина и аккуратность, воспитывать терпимость, чувства товарищества и ответственное отношение к порученному делу.

Цель: совершенствовать навыки культуры общения, умение брать интервью, уметь анализировать и выделять главное, совершенствовать умение слушать собеседника.

1.  Составление расписания занятий и консультаций. Как правило, занятия проходят для двух групп учащихся, чтобы проходил обмен информацией.

2.  Составление плана работы (он корректируется):

– исследовать материалы в интернете по интересующей нас теме; 


– посетить библиотеки и подобрать необходимый материал; 
– взять интервью, провести анкетирование, провести фотосессию; 
– полученную информацию изучить и систематизировать; 
– оформление полученного материала в электронном и печатном вариантах.

IV этап – практический, поисковый

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта.

 Цель: развитие познавательного интереса учащихся, уметь осуществлять поиск необходимой информации, уметь делать анализ текста в процессе чтения.

   


1. Самостоятельная работа учащихся с Интернет-ресурсами

2. Посещение библиотеки

Во время работы с публикациями ребята составляют аннотированную карточку: – указать имя, фамилию автора; – название статьи; – название газеты или журнала; – дата публикации; – если это книга то, издатель.3. Посещение объектов исследования

4. Поисковая работа
.

V этап – обобщающий

Цель: продолжать развивать творческое мышление, учить систематизировать собранный материал, учить оформлять в соответствии с требованиями, развивать умения, составлять таблицы и диаграммы.

1. Оформление результатов:

2. Подготовка к публичной защите учебно-исследовательской работы.

VI этап – заключительный

Цель: продолжать развивать умение выступать перед аудиторией, получить практический опыт защиты научно-исследовательской работы.

1. Защита учебно-исследовательской работы 


Приложение 1

изображение 005

Макет Дриссенского замка .

Возможно так выглядел замок в XIVв.
изображение 002

Гридюшко Влад, Роговский Влад, Шерстень Татьяна

работают над макетом замка

АРГАНІЗАЦЫЯ І ПРАВЯДЗЕННЕ ШКОЛЬНЫХ КРАЯЗНАЎЧЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ

Пракаповіч І.М.

ДУА “Пастаўская раённая гімназія”


Апошнім часам назіраецца выяўная тэндэнцыя змяншэння цікавасці моладзі да грамадскіх і сацыяльных праблем, да праблем мясцовай супольнасці; прасочваецца пашырэнне абыякавасці і нігілізму да пытанняў, звязаных з патрыятызмам і нацыянальна-дэмакратычнымі каштоўнасцямі. Сучасныя варункі жыцця, развіццё інтэрнета і мабільнай сувязі выштурхоўвае моладзь са сферы рэальнага грамадскага жыцця ў сацыяльныя сеткі, дзе віртуальны ландшафт слаба звязаны са штодзённым наваколлем. Таму, вельмі важна зацікавіць школьнікаў сярэдніх і старэйшых класаў існуючымі праблемамі мясцовай супольнасці і далучыць іх да працэсу развязвання гэтых праблем. Дзеля гэтага паступова пашыраецца колькасць і якасць розных творчых конкурсаў, навуковых канферэнцый, аглядаў, прэзентацыі і іншых форм павышэння актыўнасці вучняў.

Краязнаўства, відавочна, адзін з дзейсных шляхоў, які дае магчымасць зацікавіць маладых людзей той жыццёвай прасторай, у якой яны жывуць зараз, тымі праблемамі, якія з’яўляюцца актуальнымі. Асабліва вялікі навучальна-выхаваўчы эфект заключаюць у сабе вандроўкі і экспедыцыі. У час іх правядзення вучні маюць магчымасць рэалізоўваць розныя даследчыя праекты ў розных галінах ведаў (геаграфія, гісторыя, этнаграфія, лінгвістыка, фальклор і інш.), але і вывучаць сваю навакольную жыццёвую прастору, далучацца да здаровага ладу жыцця, цікава і карысна бавіць час у супольнасці сяброў. Зразумела, што для таго, каб краязнаўчая экспедыцыя або вандроўка давала добрыя вынікі і станоўчыя эмоцыі, яна павінна быць адпаведна падрыхтавана. Разгледзім асаблівасці іх арганізацыі.

Экспедыцыі праводзяцца па вызначанаму маршруту з мэтай пошуку і даследавання канкрэтных аб’ектаў па пэўнаму заданню. Галоўнай асаблівасцю школьных экспедыцый з’яўляецца іх пошукава-даследчая накіраванасць.

Школьныя экспедыцыі бываюць тэматычнымі і комплекснымі. Задачы першых абмяжоўваюцца пэўнай тэмай пошукаў, і па зместу іх падзяляюць на гістарычныя, археалагічныя, этнаграфічныя, гідралагічныя, геалагічныя і т.п. Для комплексных экспедыцый уласціва ўсебаковае вывучэнне краязнаўчых аб’ектаў і з’яў на вызначанай тэрыторыі.Арганізацыя і правядзенне экспедыцый складаецца з 3 этапаў: 1) падрыхтоўчага; 2) палявога; 3) камеральнага.

Падрыхтоўчы этап экспедыцыі ўключае ў сябе навукова-практычныя, матэрыяльна-тэхнічныя і арганізацыйныя пытанні. У гэты час вучні знаёмяцца:

а) з мэтамі і задачамі экспедыцыі;

б) з індывідуальнымі тэмамі даследаванняў;

б) з бібліяграфіяй па тэме;

г) вывучаюць літаратуру, дакументы, матэрыялы музеяў;

д) праводзяць папярэдняе планаванне на кожны дзень;

е) вывучаюць па розных крыніцах прыродныя ўмовы раёна экспедыцыі;

ё) рыхтуюць разнастайную дакументацыю (афармляюць палявыя дзённікі, сшыткі для палявога вопісу, запісу ўспамінаў, фіксацыі фота- і кінакадраў і інш.);

ж) знаёмяцца з тэхнічнымі сродкамі даследаванняў, рыхтуюць турысцкі рыштунак;

з) вывучаюць асабістыя абавязкі і тэхніку бяспекі ва ўмовах экспедыцыі;

і) знаёмяцца з формамі справаздач.

Дазвол на правядзенне экспедыцыі дае метадычны савет школы і дырэктар. Яны зацвярджаюць маршрут, раён і план работы.

Пад час правядзення экспедыцый паступова павялічваецца аб’ём выкарыстання тэхнічных сродкаў: фотаапаратаў, магнітафонаў, дыктафонаў, кіна- і відэаапаратаў. Але разам з імі па-ранейшаму найбольш шырока выкарыстоўваюцца сшыткі, алоўкі, фотаапарат.

Для палявой работы ў экспедыцыі загадзя рыхтуюць наступныя дакументы: «Палявы вопіс», «Палявы дзённік», «Сшытак для запісаў успамінаў і апавяданняў».

Падрыхтоўка да экспедыцыі заканчваецца складаннем праграмы:

1. Тэма экспедыцыі з пералікам пытанняў, матэрыялаў, якія трэба даследаваць. 2. Мэта экспедыцыі. 3. Маршрут, раён работы. 4. Час работы экспедыцыі ўвогуле і на асобных участках маршрута. 5. Склад экспедыцыйнай групы і пералік заданняў для пошукавых груп і асобных членаў экспедыцыі. 6. Сціслыя метадычныя парады па тэмах.

Пры падрыхтоўцы экспедыцыі адным з важнейшых этапаў з’яўляецца распрацоўка маршрута. Вызначыўшы раён работы экспедыцыі, асабліва комплекснай, трэба імкнуцца да таго, каб за адведзены час абследаваць найбольшую колькасць аб’ектаў з максімальнай эфектыўнасцю. Распрацоўваючы нітку маршрута, трэба карыстацца комплексам карт і схем. Да неабходных варта аднесці тапаграфічныя карты як мага буйнейшага маштабу, карту-схему ахоўваемых тэрыторый і помнікаў прыроды, схему размяшчэння вядомых гістарычных аб’ектаў. Супастаўляючы гэтыя картаграфічныя крыніцы, трэба вызначыць маршрут, аб’яднаўшы вывучаемыя краязнаўчыя аб’екты. Нітку маршрута неабходна «прывязаць» да пунктаў пачатку і заканчэння экспедыцыі, што звязана з рухам транспарту (калі выкарыстоўваецца транспарт рэйсавы), а таксама вызначыцца з месцамі прывалаў і начлегаў, выбар якіх залежыць ад прыдатнасці мясцовасці для ўстаноўкі бівака, наяўнасці дроў і пітной вады (калі група ідзе на самазабеспячэнні).

На падставе маршрута распрацоўваецца дэталёвы план даследаванняў. Ён павінен адказваць на два асноўныя пытанні: што вывучаць і як правільна арганізаваць вывучэнне.

Палявы этап экспедыцыі ўключае ў сябе шырокі спектр навукова-даследчых і арганізацыйна-практычных работ. Сутнасць іх вызначаецца тэмай, планам і маршрутам.

Для комплексных экспедыцый гэта звычайна 3—5 асноўных аб’ектаў і шэраг спадарожных, якія мэтазгодна абследаваць, выкарыстаць поўнасцю магчымасці маршрута. Колькасць аб’ектаў бывае рознай, што залежыць ад працягласці экспедыцыі, падрыхтоўкі ўдзельнікаў, ступені вывучанасці помнікаў і іншых прычын.

На маршруце сустракаюцца аб’екты розных краязнаўчых накірункаў (геаграфічнага, гістарычнага, мастацкага, прыродазнаўчага), што патрабуе ад удзельнікаў экспедыцыі шырокай агульнакраязнаўчай падрыхтоўкі. Прычым, могуць сустрэцца, што часта і бывае, аб’екты і з’явы, вывучэнне якіх не планавалася. У такіх выпадках важна правільна зарыентавацца, крытычна ацаніць каштоўнасць і неабходнасць даследавання нечаканай знаходкі, вызначыцца з аб’ёмам работ, якія можна правесці не ламаючы значна распрацаваны план экспедыцыі. Вельмі часта нечаканыя знаходкі нясуць у сабе патэнцыял навуковага адкрыцця і могуць мець не толькі мясцовую, але і агульнанацыянальную каштоўнасць.Камеральны этап экспедыцыі з’яўляецца апошнім. Амаль поўнасцю ён праводзіцца ў школе, і ў яго задачу ўваходзіць апрацоўка матэрыялаў экспедыцыі. Завяршаецца трэці этап падрыхтоўкай справаздачнасці. На практыцы яна можа быць прадстаўлена ў розных відах.

(МАТЭРЫЯЛ ПАДРЫХТАВАНЫ НА АСНОВЕ ЎЛАСНАГА ВОПЫТА РАБОТЫ)

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

Рыбацкая И.Н.

ГУО «Боровухская средняя школа № 15

г. Новополоцка»


Сегодняшним школьникам предстоит жить в мире, где их будущее будет зависеть от способности понимать и воспринимать новые концепции, делать выбор, а также уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей жизни. Поэтому перед школой стоит задача научить детей учиться по-новому, научить их думать, научить способам деятельности, которые можно будет использовать для решения любой возникающей перед ними проблемы, причем в любом возрасте. Среди многообразия путей и средств развития способностей наиболее эффективным является собственная исследовательская практика ребенка.

Исследовательская деятельность в области предмета «Русский язык и литература» осложнена тем, что нельзя многие процессы увидеть, пощупать, как, например, в химии или физике. Поэтому, в первую очередь, у педагога должно быть понимание того, чем можно удивить и завлечь ребенка. Очень важным следующим этапом является поиск ребенка, который может и хочет «удивляться». Как увидеть такого ученика? Ответов здесь не так много: только во внеурочной и урочной деятельности при использовании методики исследовательского обучения. Педагог должен помнить всегда о том, что никакого исследования не проведет ни младший школьник, ни старшеклассник, если их этому специально не обучать. Можно, конечно, попытаться обучать этому в процессе исследовательского поиска, но значительно эффективнее проводить специальные занятия по развитию исследовательских способностей учащихся или вводить элементы в урочную деятельность.

Основополагающим моментом исследовательской деятельности является выбор поля исследования. Когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес, появляется желание исследовать его, исследовательская работа, проводимая на добровольной основе возможна и эффективна. Ни в коем случае ребенку нельзя тему навязывать, так как это должного эффекта не даст. Чтобы помочь ребенку выбрать тему, интересующую ребенка, необходимо понять, почувствовать его интересы и знать его склонности. Определение темы работы зависит и от уровеня подготовленности ученика и интереса к данной теме, и от умения критически осмысливать материал из разных источников,и от уровня разработанности темы.

Как же рождаются темы? Это самый частотный вопрос,который задают педагоги, но правила здесь нет.Чаще всего дети, у которых учитель развивает исследовательские способности, приносят их сами. Так, пятиклассница после летних каникул пришла с книгой А.Курляндского «Возвращение блудного попугая» и спросила : « А в книге для детей могут быть ошибки? Почему так построены предложения? » (Оказалось, что в тексте автор использовал парцелляцию.) Так родилась тема «Парцелляция как художественный прием: за и против».(Как только задается такой вопрос ребенок готов к исследовательской деятельности. Хотя иной раз она заканчивается на первом этапе: ответ слишком очевиден или дан другими людьми. Задача педагога показать ребенку поле незнания.)

Тема найдена. Наступает следующий этап, где и начинается собственно исследование, определяется объект и предмет исследования.

Объект - это процесс или явление, избранное для исследования(например, художественные произведения А.Курляндского), а предмет- это часть объекта, которая будет непосредственно изучаться (парцелляция в произведениях А.Курляндского).

Для выдвижения гипотезы важно найти неадекватность известных или полученных данных фактов: знаем, что парцелляция - это художественный прием, который может выступать и чертой авторского стиля. Выдвигаем гипотезу: допустим, что парцелляция в произведениях А.Курляндского - это художественный прием, который воздействует на читательское восприятие произведения. Гипотеза должна быть проверяемой, содержать мнение, соответствовать фактам. Она может начинаться словами «допустим, что...; возможно, что... ; при условии, что...» В результате работы гипотеза может быть доказана или опровергнута. Чтобы научить ребенка вырабатывать гипотезы, необходимо научить размышлять и задавать вопросы. А этому способствуют задания типа «Задайте вопросы по произведению», «Составь вопросы по теме для своих одноклассников», «Составь кроссворд».

Итог, которого хочет достичь исследователь, формулируется через цель и начинается со слов: выявить,установить,обосновать,уточнить,разработать. Цель: выявить особенности проявления парцелляции в текстах произведений А.Курляндского. Выбор путей и средств для достижения цели определяется в задачах.

Использованные способы решения задач и достижения цели отражаются в методах исследования, которые обязательно указываются в работе.

Далее идет структурирование материала по блокам, описание процесса исследования , оформление письменной работы.

И вот работа написана учеником под руководством учителя. Позади остались сомнения, долгий и мучительный период поиска истины, сбора материала, горы перечитанной литературы, выдвинутая в начале работы гипотеза подтверждена либо опровергнута. Но остается еще один важный очень этап – защита и представление работы. Когда слушаешь работы учащихся на школьной или городской конференции, понимаешь, что выигрывает та работа, автор которой прекрасно в ней ориентируется и владеет более глубокими знаниями, чем те, которые представлены в работе. Чувство удовольствия вызывает ученик, который обладает умением публичного выступления и способен вступить в диалог.

Для того чтобы ученик не боялся аудитории, мы практикуем публичные выступления: предлагаем рассказать о своей работе на факультативе, затем одноклассникам, младшим школьникам и старшим школьникам. Обязательное условие - ограничение во времени. Встречаясь с разной аудиторией, учащийся приобретает уверенность в себе, понимание того, как надо держаться перед слушателями.

В целом, процесс исследовательской деятельности школьника можно представить в следующей последовательности [3,с.12].


 1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего исследования).

 2. Определение сферы и выбор темы исследования (обозначить границы исследования).

 3. Формулировка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть высказаны и нереальные – провокационные – идеи).

 4. Выбор методики исследования.

 5. Сбор и обработка информации.

 6. Проведение исследований.

 7. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, используя известные логические правила и приемы).

 8. Выводы. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования и др.).

 9. Публичная презентация (защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы).

 10. Обсуждение итогов завершенной работы. Рефлексия.

Очень важно правильно организовать руководство учебно-исследовательской работой. Самое решающее звено здесь - учитель. Меняется его роль: из носителя знаний и информации на уроке учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы. Он включен в исследование поставленной проблемы на равных условиях с учеником и одновременно обучает его методике проведения исследования.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка