Uppföljningsrapport projekt Samförvaltning Vindelälven-Umeåälven, Fiskeområde Från Kust till Fjäll
Дата канвертавання27.04.2016
Памер13.7 Kb.
Uppföljningsrapport projekt Samförvaltning Vindelälven-Umeåälven, Fiskeområde Från Kust till FjällProjektets arbetsmetoder


I maj 2010 anställdes efter att tjänsten annonserats i Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad, Stefan Ågren. Stefan är utbildad jägmästare med inriktning på vattenfrågor och hans examensarbete gällde laxfrågor i Vindelälven.

Stefan fick samtidigt anställning på halvtid åt Umeå kommun som fiskevårdskonsulent och har under projektperioden tid mellan projektet och Umeå kommun. Den fysiska placeringen har varit i Umeå i den byggnad som fritidsförvaltningen förfogar över. Planerna är att kunna ha samma upplägg under de två kommande åren om projektets fas 2 beviljas.


Rådgivning

Längs Vindelälven och Laisälven har bildades under 1980- och 1990 talet som tidigare nämnts ett stort antal fiskevårdsområden och fiskesamfällighetsföreningar.

När projekt Vindelälven Laisälven avslutades bildades Vindelälvens Fiskeråd som det ser ut idag. Fiskerådet har under senaste åren, via medlemsavgifter och olika projekt kunnat hålla en rätt intensiv kontakt med områdena. Fiskerådet har sen början av 2000-talet kunnat ha en person anställd som skött mycket av kontakterna med områdena. Resursen har sysslat med all typ av fiskevårdsrådgivning. Resultatet av detta har varit mycket gott, många fiskeregler som nu är gemensamma för älven är en produkt av denna rådgivning.
I projektet planerar vi att projektets resursperson skall jobba med rådgivning gentemot de områden/skifteslag som förvaltar fisket från Selet i Vindelälven till Obbola vid Umeälvens mynning. Denna resurs skall också kunna arbeta med frågor som rör det yrkesfiske som finns i områdets nedersta del.

Projektledare har haft en löpande dialog med områdena i dessa delar kring den allmänna förvaltningen. Fisket (både sport- och yrkesfisket) styrs idag till största delen av nationella föreskrifter och av de beslut som ligger inom vattendomen gällande Stornorrfors vilket innebär att regelverken i stort är homogena för alla områden. Initialt i projektet har därför fokus lagts på att öka kunskapen kring vattenbiologi genom informationsmaterial, skyltning och personliga kontakter med fiskerättsägare. Projektledaren fungerade som rådgivande och samordnande vid ett projekt om flodkräftan i Umeälven som initierades under vintern 2011 vilket slutföres under hösten 2011.


Utbildning

Längs Vindelälven har sen lång tid bedrivit kursverksamhet längs Vindelälven-Laisälven. Bland annat har kurser i ekologisk Fiskevård hållits och uppslutningen från områdena har varit god. Denna verksamhet har utan tvekan bidragit till att fiskerättsägarna fått en helt annan syn på fiskevård. Från att fiskevård varit synonymt med utsättning av odlad fisk, är det idag en inriktning mot att återställa vattendrag från flottningsepoken och arbeta med att få bort olika typer av vandringshinder i vattendragen. Sammantaget har fiskerättsägarna längs Vindelälven-Laisälven idag en syn på fiskevård att den skall vara ett medel för att uppnå en hållbar förvaltning av fiskeresursen.

Vad gäller Umeälvens nedre del har fiskerättsägarna inte blivit ”uppdaterade” på samma sätt vad gäller fiskebiologi och fiskevård. I projektet kommer verksamhetsledaren hålla kurser i ekologisk fiskevård för de områden/skifteslag som förvaltar fisket från Selet i Vindelälven till Obbola vid Umeälvens mynning.

Projektledaren har hållit kurser i lekbottenanläggning för fiskerättsägare i två biflöden till Umeälven. Under flodkräftprojektet utbildades de deltagande i biologi, metod samt utvärderingen av försöken. En folder om havsöringen togs fram under 2010 för att öka kunskapen om dess besvärliga situation för att öka kunskapen hos både fiskerättsägare och sportfiskare. Vid utskick till fiskerättsägare biläggs alltid extra informationsmaterial för att de skall ha möjlighet att själva uppdatera sig med nyheter som rör förvaltningen i området.Fisketillsyn

Fisket efter lax och öring i Vindelälven och Umeälvens nedre del är omgärdat av en mängd bestämmelser. Tyvärr efterlevs dessa bestämmelser dåligt. Därför har längs Vindelälven under ett antal år skett en förstärkt tillsyn för att stävja olaga/otillåtet fiske efter dessa arter. Dels har nya fisketillsynsmän utbildats, dels har ett antal fisketillsynsmän fått förordnande att arbeta på hela älvssträckan. Denna tillsyn har bedrivits i projektform där bl.a. så kallade fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen nyttjats.

I projektet kommer en förstärkt fisketillsyn på de delar av fiskeområdet som är lax- och havsöringförande, med tyngdpunkt på Umeälvens nedre del där problemen bedöms vara störst. I projektet kommer också utbildning av nya fisketillsynsmän ske. Verksamheten kommer att planeras av projektets verksamhetsledare och den praktiska tillsynen kommer till stor del upphandlas externt.

Förstärkt fisketillsyn har skett genom projektets försorg under både 2010 och 2011. I Vindelälvsdelen har 6 tillsynsmän genom projektet och LST fått förordnande att bedriva tillsyn längs hela älvssträckan. Dessa har ersatts för den tid och de resor man haft i samband med utförd tillsyn. I Umeälvens nedre del har tillsynen skett med hjälp av bevakningsföretag.

Verksamheten har fungerat bra och vi har fått en bra bild över hur fisket sköts speciellt på sträckan Stornorrfors – kusten.
Organisationsbildning

I och med de arbeten som sker i Stornorrfors med syfte att förbättra möjligheterna till fiskvandring, kommer förmodligen mängden lax och havsöring öka starkt framledes. Det är därför viktigt att stärka förvaltningen för att resursen skall bli långsiktigt hållbar och att uttaget av fisk skall kunna fördelas på ett rättvist sätt.


I projektet skall ett försök göras att knyta samman de mellan 40 och 50 fiskerättsorganisationer som finns inom Fiskeområdet. Planerna är att detta Samförvaltningsråd på sikt skall kunna ta större förvaltningsansvar för fiskeresursen inom Fiskeområdet.

Verksamhetsledaren kommer att tillsammans med Vindelälvens Fiskeråd och Samförvaltningsrådet ansvara för detta arbete.

Arbetet med detta har löpt under hela projektperioden. Under 2010 arbetade en grupp med representanter från både Umeälvens nedre del och Vindelälven med att ta fram stadgar till ett nytt Fiskeråd och strategier hur man skall få en fungerande organisation.

I juli 2011 togs beslut på en extra årsstämma med Vindelälvens Fiskeråd om namnbyte, nya stadgar och den geografiska utökningen. Stämman beslutade också om en ny arbetsordning som innebär att man framledes kommer att arbeta inom tre arbetsområden.


Vindeln 2012-02-03


Stig WestberghVindeln Utveckling , Holms Gård, Box 40, 922 21 Vindeln, Telefon 0933-142 00, Telefax 0933-142 05

Org.nr 21 20 00 - 2544, Bankgiro 595-9168, Postgiro 9782-4

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка