Šume I šumska staništa I druge pošumljene površine
Дата канвертавання19.04.2016
Памер8.99 Kb.

G

ŠUME I ŠUMSKA STANIŠTA I DRUGE POŠUMLJENE POVRŠINE

G1

Širokolisne listopadne šume

G1.7

Termofilne listopadne šume

G1.75

Jugoistočne subtermofilne hrastove[Quercus] šume

G1.751

Mezijske {ume kitnjaka

G1.7519 Mezijske šume kitnjaka na serpentinitu sa crvenom klekom


Opšte karakteristike: Mešovite svetle šume, sa sklopljenim ili gotovo potpuno sklopljenim spratom drveća u kome pored kitnjaka koji dominira svojom brojnošću, značajno učešće ima još i crvena kleka . U spratu žbunova dominiraju izdanački primerci kitnjaka, a uz njih se sa manjim učešćem javljaju i , , , , , , i dr. Sprat zeljastih biljaka je obično dobro razvijen, floristički je relativno bogat, a kao najčešće vrste se javljaju , , , ,
,
, , ,
,
, ,
, , , i dr.

Ekologija: Zajednice se uglavnom javljaju na blago nagnutim, subtermofilnim, eksponiranim terenima, u brdskom regionu na visinama izmedju 300 i 700 m. Podloga je serpentinit i peridotit, na kome se javljaju različiti stadijumi razvoja humusno-silikatnih ili skeletnih smedjih zemljišta.

Opšte rasprostranjenje: Centralni delovi Balkanskog poluostrva.

Rasprostranjenje u Srbiji: Srbija: Stolovi (Oštra glava, Tunel pivnica)

Ekvivalentne zajednice:

  • Quercetum montanum serpentinicum B. Jovanović 1959 juniperetsoum oxycedri Ž. Slavković 1974

Karakteristične vrste: Alyssum markgrafii, Carpinus orientalis, Cornus mas, Corylus avellana, Danthonia calycina, Erica carnea, Fraxinus ornus, Gentiana lutea, Juniperus oxycedrus, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Quercus petraea, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Ulmus suberosa, Chrysopogon gryllus, Dorycnium herbaceum, Potentilla micrantha, Primula acaulis, Asperula cynanchica, Phleum phleoides, Eryngium serbicum, Euphrasia tatarica, Scabiosa columbaria, Dianthus armeria, Silene antelopum, Potentilla hirta, Trifolium alpestre, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Fagus moesiaca, Galium lucidum, Gentiana asclepiadea, Galium mollugo, Daphne blagayana, Mercurialis perennis, Campanula persicifolia, Rumex acetosella, Silene nutans, Briza media

Osnovna literatura: SlavŽ974


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка