Tantárgy kódja és neve: tbbg0102-K1 Növényrendszertan Kredit: 1 Tantárgyfelelős: dr. Matus Gábor Oktatók: dr. Matus Gábor, dr. Molnár V. Attila Heti óraszám: 0+2+0 Előfeltétel: Számonkérés módja: labor (G)
Дата канвертавання20.04.2016
Памер35.77 Kb.
Tantárgy kódja és neve: TBBG0102-K1 Növényrendszertan

Kredit: 1

Tantárgyfelelős: dr. Matus Gábor

Oktatók: dr. Matus Gábor, dr. Molnár V. Attila

Heti óraszám: 0+2+0

Előfeltétel: -

Számonkérés módja: labor (G)
1. hét

Tűz- és balesetvédelmi oktatás, a gyakorlat során fellépő veszélyforrások ismertetése. Az őszi aszpektusban megfigyelhető gyakori fajok megfigyelése és azonosítása a Botanikus Kertben. A növényhatározás alapjai, határozási gyakorlat.


2-3. hét

Zárvatermő fák, cserjék

Magnoliaceae (Liriodendron tulipifera, Magnolia x soulangeana), Berberidaceae (Berberis vulgaris, Mahonia aquifolium), Ranunculaceae (Clematis vitalba), Platanaceae (Platanus hybrida), Tamaricaceae (Tamarix tetrandra), Hydrangeaceae (Philadelphus coronarius), Grossulariaceae (Ribes uva-crispa), Vitaceae (Vitis vinifera), Staphyleaceae (Staphylea pinnata), Celastraceae (Euonymus verrucosus, E. europaeus), Salicaceae (Salix alba, S. cinerea, S. caprea, S. repens subsp. rosmarinifolia, Populus nigra, P. tremula, P. alba), Leguminosae [Fabaceae]-Caesalpiniaceae (Gleditsia triacanthos, Sophora japonica, Genista pilosa, G. tinctoria, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, Colutea arborescens), Rosaceae (Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Sorbus torminalis, S. aria, Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Rubus idaeus, R. caesius, Rosa canina, R. gallica, P. serotina, Prunus spinosa, Cerasus mahaleb, C. avium), Elaeagnaceae (Elaeagnus angustifolia), Rhamnaceae (Rhamnus catharticus, Frangula alnus), Ulmaceae (Ulmus laevis, U. glabra, U. minor, Celtis occidentalis), Moraceae (Morus alba), Betulaceae (Betula pendula, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Carpinus betulus), Juglandaceae (Juglans regia Fagaceae (Fagus sylvatica, Castanea sativa, Quercus petraea, Qu. pubescens, Qu. robur, Qu. cerris, Qu. rubra), Malvaceae (incl. Tiliaceae: Tilia cordata, T. platiphyllos, T. argentea), Thymeleaceae (Daphne mezereum), Anacardiaceae (Cotinus coggygria), Rutaceae (Ptelea trifoliata), Simaroubaceae (Ailanthus altissima), Sapindaceae (incl. Aceraceae: Acer negundo, A. tataricum, A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre és Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum), Solanaceae (Lycium barbatum), Cornaceae (Cornus mas, C. sanguinea), Oleaceae (Fraxinus ornus, F. excelsior, Ligustrum vulgare), Araliaceae (Hedera helix), Caprifoliaceae (Sambucus nigra, S. ebulus, Viburnum opulus, V. lantana, Lonicera xylosteum).


Az alábbi, rendszertanilag csoportosított részben * jelzi

a hazai flórában fásszárúakat (vagy azokat is) tartalmazó családokat !!!
4. hét Harasztok

A harasztok fejlődéstörténeti helye, fontosabb recens csoportjaik. Morfológia, életmenet, terjedésbiológiai sajátságok. A fontosabb honos harasztok ismertetése, egyes fajok élő példányainak bemutatása. Páfrány levélrészletek, szóruszok vizsgálata préselt anyagon.Lycopodiophyta: Lycopodiales (Lycopodium clavatum),

Moniliphyta” (“Moniliformopses”)

Equsetopsida: Equisetaceae (Equisetum sylvaticum, E. arvense, E. palustre, E. ramosissimum)

Ophiglossopsida (Ophioglossum vulgatum),

Polypodiopsida: Pteridales: Dennstaedtiaceae (Pteridium aquilinum), Aspleniaceae (Asplenium septentrionale, A. trichomanes, A. ruta-muraria, A. scolopendrium), Athyriaceae (Athyrium filix-femina, Cystopteris fragilis), Dryopteridaceae (Dryopteris filix-mas), Polypodiales Polypodiaceae (Polypodium vulgare), Salviniales: Salviniaceae (Salvinia natans).

5. Nyitvatermők

A nyitvatermők fejlődéstörténeti helyének felvázolása. A nyitvatermők ma élő fontosabb csoportjainak ismertetése, földrajzi elterjedésük, erdészeti, környezetvédelmi jelentőségük. A nyitvatermők biodiverzitása (a zárvatermőkhöz képest). A nyitvatermők által termelt anyagok felhasználása (gyanták, illóolajok, gyógyszer alapanyagok, fűszernövények). Az honos és gyakran kultivált nyitvatermők bemutatása (Hortus Botanicus Universitatis). Az őshonosság kérdése, honos fajok hazai elterjedése, élőhelye ismertetése.[Cycadophyta: Cycas circinnalis],

Gnetophyta: Ephedraceae (Csikófarkfélék): Ephedra distachya,

Ginkgophyta (Ginkgófélék): Ginkgo biloba,

Pinophyta: Pinaceae: Picea abies, P. pungens, Abies alba, A. nordmanniana, A. concolor, A. pinsapo, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo, P. strobus, Larix decidua, Cedrus atlantica, Cupressaceae s.l.: Taxodium distichum, Juniperus communis, J. sabina, J. virginiana, Thuja occidentalis, Biota orientalis, Taxaceae: Taxus baccata
6. hét

Algák „Algae”. Cyanobacteria, Euglenophyta, Heterokontophyta, Chlorophyta, Dinophyta [Pyrrophyta], Phaeophyceae, Rhodophyta.
A hazai élőhelyeken fontosabb nemzetségek ismertetése, morfológiai jellemzőik bemutatása, néhány, jellemzően tengeri nemzetség bemutatása. Különböző víztípusokból gyűjtött minták algaközösségeinek, biotekton és diatomaföld mikroszkópos vizsgálata.

Cyanobacteria (Mycrocystis, Merismopedia, Nostoc, Oscillatoria); Heterokontophyta, Chrysophyceae (Dinobryon), Xanthophyceae (Botrydium), Bacillariophyceae (Cyclotella, Diatoma, Synedra, Navicula, Gomphonema), Phaeophyceae (Fucus), Chlorophyta (Chlorophyceae: Chlorococcales, Volvocales, Siphonocladiales, Siphonales, Ulotrichales); Conjugatophyceae; Charophyceae) (Volvox, Pandorina, Scenedesmus, Pediastrum, Chlorella, Chara, Closterium, Spirogyra, Oedogonium, Cladophora), Rhodophyta (Bangia); Dinophyta [Pyrrrophyta] (Ceratium); Euglenophyta (Euglena, Trachelomonas).


Mohák

A mohák rendszertani jelentősége, a máj- és lombosmohák rendszertani helye. Fontosabb hazai előfordulású mohacsoportok, mohafajok.Hepatophyta: Marcantiopsida (Riccia fluitans, Mannia fragrans, Marchantia polymorpha), Bryophyta: Sphagnopsida: Sphagnum palustre, a tőzegmohák indikációs értéke, a tőzegmohalápok kialakulása, élőhelyi sajátosságai

Bryopsida: A lombosmohák szerepe az erdők vízháztartásában.Polytrichales (Polytrichum commune, P. piliferum, Atrichum undulatum), a szőrmohák előfordulása, élőhelyindikációja,

Bryales (acrocarp és pleurocarp lombosmohák): Grimmia pulvinata, Ceratodon purpureus, Tortula ruralis, Dicranum scoparium, Mnium cuspidatum, Plagiomnium undulatum, Bryum argenteum, Leucobryum glaucum, Rhitidiadelphus triquetrus, Thuidium delicatulum, Pleurozium schreberi

Hypnales: Hypnum cupressiforme,

Leucodontales: Leucodon sciuroides,

7. hét

Magnolidák, őslágyszárúak (paleoherb, őszárvatermők)

Nymphaeales Nymphaeaceae (Nymphaea alba), Piperales Aristolochiaceae (Aristolochia clematitis), Asarum europaeum), Magnoliales Magnoliaceae (Liriodendron tulipifera, Magnolia x soulangeana), Ceratophyllales Ceratophyllaceae (Ceratophyllum demersum),
Valódi kétszikűek – Eudicot 1

Alapi és központi kládok

Ranunculales (Boglárkavirágúak) Ranunculaceae (Helleborus purpurascens, Eranthis hyemalis, Actaea spicata, Caltha palustris, Aconitum anthora, Consolida regalis, C. orientalis, Anemone ranunculoides, Pulsatilla grandis, Adonis vernalis, Ranunculus [Batrachium] aquatilis, R. ficaria, R. repens, R. acris, Aquilegia vulgaris, Thalictrum minus), Berberidaceae (Berberis vulgaris, Mahonia aquifolium),Papaveraceae (Chelidonium majus, Papaver somniferum, P. rhoeas, Corydalis cava, Fumaria schleicheri), Proteales Platanaceae (Platanus hybrida),
Egyszikűek 1

Alismatales Araceae (Arum maculatum), incl. Lemnaceae (Lemna minor), Alismataceae (Alisma plantago-aquatica), Butomaceae (Butomus umbellatus), Hydrocharitaceae (Hydrocharis morsus-ranae), Potamogetonaceae (Potamogeton pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus),

Asparagales-Liliales Liliaceae s.l. (Colchicum autumnale, Anthericum ramosum, Gagea pratensis, Allium flavum, A. montanum, A. ursinum, Ornithogalum boucheanum, O. umbellatum, Muscari racemosum, M. comosum, Asparagus officinalis, Polygonatum odoratum, Convallaria majalis), Amaryllidaceae (Galathus nivalis, Leucojum vernum), Iridaceae (Crocus reticulatus [C. variegatus], Iris pseudacorus), Orchidaceae (Neottia nidus-avis, Orchis morio),
8. hét Egyszikűek 2

Cyperales (Szittyóvirágúak-Palkavirágúak) Cyperaceae (Cyperus fuscus, Eriophorum angustifolium, Schoenoplectus lacustris, Scirpoides holoschoenus [Holoschoenus romanus], Scirpus sylvaticus, Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris, Carex [Homostachyae] C. stenophylla, C. vulpina, C. praecox, [Heterostachyae] C. montana, C. humilis, C. hirta, C. pilosa, C. distans, C. acutiformis), Juncaceae (Luzula campestris, L. pilosa, Juncus effusus, J. articulatus), Sparganiaceae (Sparganium erectum), Typhaceae (Typha angustifolia, T. latifolia).
9. hét Egyszikűek 3

Poales (Pázsitfüvek)

A rend helye az egyszikűek között. Fejlődéstörténeti előzményeik. A virágzat levezetett jegyei, a szélmegporzás jelentősége, morfológiai jelei. A füvek és "savanyúfüvek" előfordulása, gazdasági jelentősége.Poaceae A pázsitfüvek fejlődéstörténeti helye, gazdasági jelentősége. A pázsitfüvek vegetatív részeinek, virágzatának, virágának morfológiai jellegzetességei. Gabonák, gyepalkotó füvek (kaszálók, legelők). C3 és C4 pázsitfüvek, ökológiai jelentőségük. Fontosabb pázsitfű csoportok és jellemző hazai fajok. A pázsitfüvek alcsaládjai: Pooideae, Chrysopogonoideae, Andropogonoideae, Bambusoideae. Bromus tectorum, B. sterilis, Festuca pratensis, F. vaginata, F. sulcata, Puccinellia limosa, Poa bulbosa, P. annua, P. nemoralis, P. pratensis, Briza media, Dactylis glomerata, Melica uniflora, Lolium perenne, Molinia caerulea, Elymus repens, H. murinum, Phragmites australis, Cynodon dactylon, Nardus stricta, Arrhenatherum elatius, Corynephorus canescens, Koeleria cristata, Agrostis stolonifera, Calamagrostis epigeios, Phleum phleoides, Alopecurus pratensis, Stipa capillata, Anthoxanthum odoratum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria [pumila] glauca, Botriochloa ischaemum).
10. hét

Ismétlés, javítás
11. hét

Eudicot Alapi kládok folyt. (Saxifragales 1) – Eurosid I (Fabid) részei (Rosales-Fabales)
Saxifragales: Crassulaceae (Sedum telephium subsp. maximum, S. album, S. acre, Jovibarba globifera subsp. hirta), Saxifragaceae (Saxifraga paniculata, Chrysosplenium alternifolium), Grossulariaceae*

Rosales Rosaceae* és alcsaládjai (Spiraeoideae, Potentilloideae, Rosoideae, Sanguisorboideae, Prunoideae) (Fragaria vesca, F. viridis, Potentilla alba, P. anserina, P. arenaria, P. argentea, Geum urbanum, Filipendula vulgaris, F. ulmaria, Agrimonia eupatoria, Sanguisorba officinalis, S. minor)

Fabales Leguminosae [Fabaceae]* (Cytisus [Lembotropis] nigricans, Ononis spinosa, O. arvensis, Medicago falcata, M. sativa, Melilotus officinalis, Trifolium alpestre, T. repens, T. pratense, T. medium, Anthyllis vulneraria, Lotus siliquosus, L. corniculatus, Astragalus onobrychis, A. glycyphyllos, Coronilla varia, Vicia cracca, V. grandiflora, Lens culinaris, Lathyrus vernus, Pisum sativum, Phaseolus vulgaris, Glycine max)

12. hét


Eudicot alapi kládok folyt. (Saxifragales 2) - Rosid alapi rendek (Geraniales, Myrtales) - Eurosid I folyt. (Zygophyllales-Malpighiales, Oxalidales, Fabales folyt.) - Asterid alapi kládok I (Ericales) - Euasterid I (lamiid) (Gentianales, Lamiales) – Euasterid II (campanulid: Apiales, Dipsacales)
Saxifragales (folyt.) Haloragaceae (Myriophyllum spicatum)
Geraniales Geraniaceae (Geranium phaeum, G. robertianum, G. sanguineum, Erodium cicutarium), Myrtales Lythraceae (Lythrum virgatum), Onagraceae (Epilobium hirsutum, Chamaenerion angustifolium, Oenothera biennis, Circaea lutetiana, Trapa natans),
Zygophyllales Zygophyllaceae (Tribulus terrestris subsp. orientalis), Malpighiales Linaceae (Linum usitatissimum, L. hirsutum, L. austriacum), Oxalidales Oxalidaceae (Oxalis stricta, O. acetosella) , Fabales (folyt) Polygalaceae (Polygala comosa)
Ericales Balsaminaceae (Impatiens noli-tangere, I. parviflora)
Gentianales Gentianaceae (Centaurium erythraea, Gentiana pneumonanthe), Rubiaceae (Asperula cynanchica, Cruciata glabra, Galium aparine, G. odoratum [Asperula odorata], G. verum, G. mollugo),Lamiales Oleaceae*
Apiales Aquifoliaceae*, Araliaceae*, Apiaceae [Umbelliferae] Az ernyősvirágzatúak morfológiai jellemzői, különös tekintettel a termés jellegzetességeire. A család fűszernövény és mérgező fajai (Eryngium campestre, E. planum, Anthriscus cerefolium, Conium maculatum, Apium graveolens, Petroselinum crispum, Falcaria vulgaris, Carum carvi, Pimpinella saxifraga, Aegopodium podagraria, Seseli osseum, Anethum graveolens, Peucedanum officinale, Pastinaca sativa, Heracleum sphondylium agg., Daucus carota), Dipsacales Valerianaceae (Valerianella locusta, V. officinalis), Dipsacaceae (Dipsacus laciniatus, Knautia arvensis, Scabiosa ochroleuca),

13. hét

Eudicot alapi és központi kládok 3 (Caryophyllales) - Eurosid I (fabid) folyt. (Malpighiales 2, Rosales 2, Cucurbitales) - Eurosid II (malvid) (Brassicales, Malvales)Caryophyllales Plumbaginaceae (Limonium gmelini), Polygonaceae (Rumex acetosella, R. acetosa, Polygonum aviculare, Persicaria lapathifolia), Caryophyllaceae (Viscaria vulgaris [Lychnis viscaria], Silene vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Melandrium album [Silene latifolia subsp. alba], Gypsophila paniculata, Dianthus pontederae, Saponaria officinalis, Stellaria media, S. holostea, Cerastium semidecandrum, Holosteum umbellatum, Scleranthus annuus), Amaranthaceae (Amarathus retroflexus) incl. Chenopodiaceae (Chenopodium album, Atriplex tatarica, Camphorosma annua, Salicornia prostrata), Phytolaccaceae (Phytolacca americana), Portulacaceae (Portulaca oleracea)

Malpighiales (folyt.) Euphorbiaceae (Mercurialis perennis, Euphorbia seguieriana, E. amygdaloides, E. cyparissias), Hypericaceae (Hypericum perforatum), Violaceae (Viola odorata, V. arvensis), Rosales Cannabaceae (Cannabis sativa), Urticaceae (Urtica urens, U. dioica, Cucurbitales Cucurbitaceae (Bryonia alba, Echinocystis lobata.)
Brassicales Brassicaceae [Cruciferae] A keresztesvirágúak morfológiai sajátságai, a családba tartozó haszon- és gyomnövények (Sinapis arvensis, Lepidium perfoliatum, Cardaria [Lepidium] draba, Capsella bursa-pastoris, Lunaria rediviva, Alyssum montanum, Berteroa incana, Erophila verna agg., Cardamine pratensis, Dentaria bulbifera, Alliaria petiolata, Descurainia sophia, Arabidopsis thaliana), Resedaceae (Reseda lutea),

Malvales Cistaceae (Helianthemum ovatum), Malvaceae (Lavathera thuringiaca, Althaea officinalis, Malva sylvestris, M. neglecta, Hibiscus trionum),


14. hét

Euasterid I (lamiid) folyt. (Gentianales, Lamiales, Solanales, Boraginales)
Gentianales Asclepiadaceae (Asclepias syriaca, Vincetoxicum officinale [V. hirundinaria]), Apocynaceae (Vinca minor),Lamiales Lamiaceae [Labiatae] Az ajakosvirágúak morfológiai jellemzői, elkülönítésük a rokon Boraginaceae és Scrophulariaceae családoktól. Fűszer- és dísznövények az ajakosak között (Ajuga reptans, A. genevensis, Teucrium chamaedrys, Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Galeobdolon luteum, Ballota nigra, Stachys annua, S. recta, Salvia pratensis, S. nemorosa, Origanum vulgare, Thymus sp, Mentha pulegium), Lentibulariaceae (Utricularia vulgaris), Orobanchaceae (Orobanche alba, Melampyrum nemorosum, Rhinanthus minor, Lathraea squamaria), Plantaginaceae (Plantago lanceolata, P. major, Linaria vulgaris, Veronica [incl. Pseudolysimachion] V. chamaedrys, V. prostrata, V. spicatum, V. verna, V. hederifolia, Digitalis grandiflora), Scrophulariaceae (Verbascum phlomoides, Solanales Solanaceae (Atropa bella-donna, Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Solanum tuberosum, S. nigrum, Datura stramonium, Nicotiana tabacum), Convolvulaceae incl. Cuscutaceae (Cuscuta epithimum, Convolvulus arvensis, Calystegia sepium),Boraginales Boraginaceae (Symphytum officinale, Anchusa officinalis, Pulmonaria officinalis, Myosotis palustris, Lithospermum purpureo-coeruleum, Cerinthe minor, Echium vulgare),

15. hét

Eudicot alapi és központi kládok (Santalales) - Euasterid II (campanulid) folyt. (Asterales) - Asterid alapi kládok I (Ericales folyt.) -

Santalales Lorathaceae (Loranthus europaeus), Viscaceae (Viscum album)

Asterales Campanulaceae (Campanula glomerata, C. sibirica, C. patula, C. persicifolia), Asteraceae [Compositae] A fészekvirágzatúak családjának morfológiai jellegzetességei, alcsaládjai (Tubuliflorae, Liguliflorae), fontosabb vadon élő, gyomosító és dísznövényként művelt fajai. A kaszattermés morfológiai változatossága, funkcionális szerepe. (Eupatorium cannabinum, Solidago canadensis/gigantea, Bellis perennis, Aster linosyris, Conyza canadensis, Inula ensifolia, Ambrosia artemisiifolia, Xanthium italicum, Helianthus annuus, H. tuberosus, Galinsoga parviflora, Anthemis tinctoria, Achillea millefolium, Matricaria chamomilla, Tripleurospermum inodorum [M. maritima subsp. maritima], Leucanthemum vulgare, Tanacetum vulgare, Tanacetum corymbosum, Artemisia santonicum, A. vulgaris, Tussilago farfara, Senecio jacobaea, Xeranthemum annuum, Carlina vulgaris, Carduus acanthoides, Cirsium arvense, C. canum, Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Leontodon autumnalis, Tragopogon dubius, Taraxacum officinale, Lactuca sativa, Hieracium pilosella),
Ericales Primulaceae (Primula veris, Lysimachia nummularia), Ericaceae (Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris) incl. Pyrolaceae (Pyrola rotundifolia),

Irodalom:

APG III 2009. An update of the Angisperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 1056-121.


APG II 2003. An update of the Angisperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. Botanical Journal of the Linnean Society 141:399-436.
Bagi I. 1994. A zárvatermő növények rendszerének kompendiuma. JATEPress, Szeged. pp. 110.
Bartha D. 2000. Fa- és cserjehatározó. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. pp.---
Borhidi A. 1993. A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere. JPTE, Pécs. pp. 566.
Engloner A., Penksza K, Szerdahelyi T. 2001. A hajtásos növények ismerete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 264.
Felföldy L. 1990. Hínár határozó. Vízügyi Hidrobiológia 18. pp.144.
H. Battha L., Horvatovich S. 1978. Növények és rovarok preparálása. Natura, Budapest. pp.191.
Horánszky A., Járainé Komlódi M. 1991. Növényrendszertani praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 549.
Igmándy Z. 1991. A magyar erdők taplógombái. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 113.
Kalmár Z., Makara Gy, Rimóczi E. 1989. Gombászkönyv. Natura, Budapest. pp. 296.
Podani J. 2003. A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 296.
Podani J. 2006. A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 300. –CD melléklettel
Simon T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 846.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка