Специализированный социально-гуманитарный модуль «история» І. Перечень дисциплин по выбору студента
Дата канвертавання27.03.2016
Памер101.37 Kb.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ»

І. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА

на весенний семестр 2013-2014 учебного года:

1 курс, лечебный факультет
1) Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)

2) История культуры Беларуси1 курс, фармацевтический факультет
1) Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)

2) Культурология, религиоведениеІІ. ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
Приложение 1: 1 курс, специальность «Лечебное дело»;

Приложение 2: 1 курс, специальность «Фармация».
Назва спецыялізаванага модуля па выбару студэнтаў

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)Спецыяльнасть

1-79 01 01 – Лячэбная справа; 1-79 01 07 – Стаматалогія; 1-79 01 08 – ФармацыяКурс навучання

1Семестр навучання

2Працаёмістасць у заліковых адзінках

2Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Балтрушэвіч Наталля Генадзьеўна;

Ст. выкладчык Марцынкевіч Івн Анатольевіч;

Мэты спецыялізаванага модуля па выбару студэнта

Фарміраванне павагі да подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, усведамленне міжнароднай значнасці ўклада беларускага народа ў дасягненні ПерамогіПрарэквезіты (абавязковая дысцыплмна інтэграванага модуля)

Гісторыя БеларусіЗмест спецыялізаванага модуля па выбару

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны; Акупацыйны рэжым. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў. Савецкі тыл у гады вайны. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.

Роля подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і дасягненні вялікай Перамогі.

Рэкамендуемая літаратура

  1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие / под ред. А.А. Ковалени, Н.С. Сташкевича. – Мн., 2004.

  2. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч.– Мн., 2003. – Ч. 2. С. 217 – 279.Метады выкладаня

Метады праблемнага навучання, асобасна арыентаваныя (развіваючыя) тэхналогіі, заснаваныя на актыўных (рэфлексійна-дзейнасных) формах і метадах навучання, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі.Мова навучання

Беларуская
Приложение 1
Назва спецыялізаванага модуля па выбару студэнтаў


Гісторыя культуры БеларусіСпецыяльнасть

1-79 01 01 – Лячэбная справаКурс навучання

1Семестр навучання

2Працаёмістасць у заліковых адзінках

2Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Балтрушэвіч Наталля Генадзьеўна;

Ст. выкладчык Марцынкевіч Івн Анатольевіч;

Мэты спецыялізаванага модуля па выбару студэнта

Фарміраванне павагі да здабыткаў беларускай нацыянальнай культуры, разуменне складанасці і супярэчлівасці яе станаўлення і гістарычнага развіцця, усведамленне значнасці беларускіх культурных каштоўнасцяў для стнаўлення асобы і развіцця грамадства.Прарэквезіты (абавязковая дысцыплмна інтэграванага модуля)

Гісторыя БеларусіЗмест спецыялізаванага модуля па выбару

Культура старажытнай Беларусі (Х – ХІІІ) стст. Культура Вялікага княства Літоўскага (ХІV – ХVІ стст.) Рэнесанс. Культура Вялікага княства Літоўскага (ХVІ – ХVІІ стст.). Ад Рэнесанса да Асветніцтва (культура Беларусі (ХVІІ – ХVІІІ стст.) Культура Беларусі (ХІХ – пачатку ХХ ст.) Культура Савецкай Беларусі ў Міжваенны перыяд (1920 – 1930-я гг.). Культура Заходняй Беларусі (1921 – 1941 гг.). Культура Беларусі ў другой палове ХХ ст.- пачатку ХХІ ст. Культура беларускага замежжа.Рэкамендуемая літаратура

  1. Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Выд. 2. – Мн., 1997.

  2. Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн., 2003.

3. Смаляк С.Р. Гісторыя і сучаснасць беларускай культуры. – Мн., 1991.Метады выкладаня

Метады праблемнага навучання, асобасна арыентаваныя (развіваючыя) тэхналогіі, заснаваныя на актыўных (рэфлексійна-дзейнасных) формах і метадах навучання, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі.Мова навучання

Беларуская


Приложение 2Назва спецыялізаванага модуля па выбару студэнтаў

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)Спецыяльнасть

1-79 01 01 – Лячэбная справа; 1-79 01 07 – Стаматалогія; 1-79 01 08 – ФармацыяКурс навучання

1Семестр навучання

2Працаёмістасць у заліковых адзінках

2Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Балтрушэвіч Наталля Генадзьеўна;

Ст. выкладчык Марцынкевіч Івн Анатольевіч;

Мэты спецыялізаванага модуля па выбару студэнта

Фарміраванне павагі да подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, усведамленне міжнароднай значнасці ўклада беларускага народа ў дасягненні ПерамогіПрарэквезіты (абавязковая дысцыплмна інтэграванага модуля)

Гісторыя БеларусіЗмест спецыялізаванага модуля па выбару

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны; Акупацыйны рэжым. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў. Савецкі тыл у гады вайны. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.

Роля подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і дасягненні вялікай Перамогі.

Рэкамендуемая літаратура

  1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие / под ред. А.А. Ковалени, Н.С. Сташкевича. – Мн., 2004.

  2. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч.– Мн., 2003. – Ч. 2. С. 217 – 279.Метады выкладаня

Метады праблемнага навучання, асобасна арыентаваныя (развіваючыя) тэхналогіі, заснаваныя на актыўных (рэфлексійна-дзейнасных) формах і метадах навучання, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі.Мова навучання

Беларуская

1.Название специализированного модуля по выбору студента

Культурология, религиоведение


2.

Специальность

1-79 01 08  «Фармация».

3.

Курс обучения

1

4.

Семестр обучения


2

5.

Трудоемкость в зачетных единицах

2

6.

Степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя

Кандидат исторических наук, доцент Болтрушевич Наталья геннадьевна; ст. преподаватель Шевкун павел Викторович; ст. преподаватель Мартинкевич Иван Анатольевич

(кафедра социально-гуманитарных наук)7.

Цели специализированного модуля по выбору студента

Привитие интереса к диалектике культурных процессов, понимание их сложности и проблематичности, уяснение социальной значимости и многообразия религиозных форм в культуре.

8.

Пререквизиты (обязательная дисциплина интегрированного модуля)

История Беларуси

9.

Содержание специализированного модуля по выбору студента

Культурология и религиоведение как система научных знаний о культуре и религии. Сущность и динамика культуры. Культура и цивилизация. Формы и субъекты культуры. Религия как социокультурный феномен. Первобытная культура. Культура древних цивилизаций. Античная культура. Происхождение и сущность христианства. Культура европейского средневековьяю Становление и развитие ислама. Культура арабского Востока. Культура эпохи Возрождения и Нового времени. Культура Новейшего времени. Ценностные приоритеты в культуре XXI века. Особенности формирования общенациональной культуры Беларуси.

10.

Рекомендуемая литература

  1. Культурология: Учеб. пособие. Под общ. ред. С.В. Лапиной. – Мн., 2003.

  2. Культурология: учеб. пособие / под науч. ред А.С. Неверова. – 3-е изд. испр.. – Минск: Выш.шк., 2007. – 368 с.

  3. Религиоведение / Кудрявцев В.В., Яскевич Я.С. – Минск, 2003.

11.

Методы преподавания

Методы проблемного обучения, личностно ориентированые (развивающие) технологии, основаные на активных (рефлексийно-действенных) формах и методах обучения, информационно-комуникативные технологии.

12.

Язык обучения

Русский


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка